9

Tallet 9 - Den medfølende

Number 9-240

Symbolikk

Tallet 9 blir symbolisert med planeten Mars. Det står for aggressive handlinger, gjennomtrengning, sannhet, mot og konflikt. Det representerer originalitet og initiativ, men også sårbarhet og naivitet og det maskuline prinsipp.

Tallet assosieres med bevissthet, psyke og det okkulte. I tallet 9 er den kreative kraften i tallet 3 tredoblet ( 3+3+3=9 og 3 x 3=9 og representerer fullkommenhet. 3 x 9= 27, og tallet omtales som «Guds fingeravtrykk».

Tallet 9 er også avslørt som tallet som går igjen i rytmen i den harmoniske PI. Planetene på på himmelen er regulert i henhold til matematiske lover, og naturen opererer den samme matematiske design og det går i tallet 9.

t-oppKonstruktive trekk

Sympatisk, generøs, medfølende, ærlig, filantropisk, kunstnerisk, inspirerende, intuitiv og kreativ. 9 er tallet for veldedighet, og universell kjærlighet & nestekjærlighet. Prøver alltid å hjelpe andre og forbedre verden. Kan komme i snakk med alle mennesker. Besitter alle andre talls kvaliteter.

Yrke/læring

Få et helhetsliv livssyn. Tørre å drømme drømmen. Kunstner, artist, terapeut, helsearbeider, miljøarbeider, rådgiver, håndverker, drama, metafysikk, filosofi, verdens-/samfunnsleder. Healer og pedagog.

t-nedNegative trekk

Overfølsom, egoistisk, masete, for lite diskre, upraktisk, formålsløs, dag-drømmende, umoralsk, vulgær, bitter og gnien. Klarer ikke å gi slipp på ting fra fortiden. Bør unngå negative vaner og bli mer oppmerksom på kalkulerskjebnetalllivets små detaljer. Fare for manglende personlig holdning.

 • Kalkulator for å beregne navnetall, vokaltall og konsonanttall finner du på denne lenken.
 • Kalkulator for å beregne ditt Skjebnetall finner du på denne lenken.

Kjentefolk kodet med tallet 9

Albert Einstein

Mor Teresa, Albert Einstein, Jimi Hendrix, Nicolaus Copernic, Ricky Martin, Mahatma Gandhi, Garibaldi, Jean Jacques Rousseau, Elvis Presley, Antoine de Saint-Exupery, Whitney Houston, Walt Disney, Carl Gustav Jung, Robbie Williams, Velasquez, Bob Marley, Virginia Woolf, Mother Teresa

Lær om andre tall

tallet 1
Number 2-240
Number 4-240
Number 5-240
Number 6-240
Number 7-240
Number 8-240
Number 9-240
Number 11-240
Number 22-240
Number 33-240

Undervisningsartikler om tallet 9

For deg som ønsker å lære Numerologi  i dybden. 

 • undervisningsartikler
 • Verden 2017-2025 på Utviklingstrinn 9. Les mer 
 • År 2016, Globalt år 9 Les mer.
 • Årets trippeldato 2016, 999, Les mer
 • Fibonaccirekka, det gylne snitt og tallet 9. Les mer (åpen artikkel)
 • 2016, Globalt år 9, i stormens øye. Les mer (åpen artikkel)
 • Er NIburu den 9. planet? Les mer
 • Tallet 9 og den harmoniske PI. Les mer
 • 90999 dager, tallsynkroniteter mellom hendelser. Les mer
 • Utenomjordiske signaler og koden 227. Les mer
 • Fordypningsartikkel om tallet 9 og Marcello Haugen. Les mer
 • Moder Teresa og tallet 9. Les mer
 • Artisten Prince og tallet 9. Les mer
 • Oversikt over heldige- og uheldige perioder gjennom en 9-års syklus. Les mer
 • Kongeriket Norge og tallet 9. Les mer
 • Tallet  9 sin påvirkning som Adressetall Les mer
 • Tallet 9 sin påvirkning som Telefonnummer. Les mer
 • Kompabilitet. Hvilke  tall passer best sammen med tallet 9 ? Les mer

Ønsker du å lære mer og abonnere på undervisningsartiklene,  kan du lese om ordningen og registrere deg  her.