VÅRJEVNDØGN

Vi går mot lysere tider.

Via geometri manifestesteres de kosmiske naturlover, og det er solåret med sine månefaser og årstider som styrer årets begynnelse og slutt.

Våren og høstens jevndøgn inneholder en ”kode” som balanserer jorden og alle som bor på den. 

yinyangifVårjevndøgn skjer når dag og natt er like lange på jorden på sin årlige reise rundt solen. Lys og mørke er i balanse i dag, men videre fremover så vil lyse vokse.

Mørketiden er nå definitivt over og naturen og vi mennesker står opp fra de «døde», slik Jesus også gjorde i påsken. I 91 dager skal lyset få herske. Naturen våkner mer og mer til liv og det er tid for å så frø som skal høstes på høstjevndøgn når mørket tar over igjen.

Tidligere sivilisasjoner hadde sine hellige steder hvor de gjennomførte sine seremonier denne viktige dagen.

Tidligere sivilisasjoner hadde kontakt med med tallenes- og naturens sykluser. Kelterne og druidene feiret de forskjellige årstidene og overgangene.

I-Ching diagrammet avslører solens reise og endringen i lysforhold gjennom et år.
I-Ching diagrammet avslører solens reise og endringen i lysforhold gjennom et år.
  • Vintersolverv, 20-22. desember. Varer i 13 uker, 3 måneder.
  • Vårjevndøgn, 20-22. Mars. Varer i 13 uker, 3 måneder
  • Sommersolverv, 20-22. Juni. Varer i 13 uker, 3 måneder
  • Høstjevndøgn, 20-22. September. Varer i 13 uker, 3 måneder
Syklusen symboliseres i kalenderåret med et halvt år med mørke og et halvt år med lyset. Yin og Yang.

Gjennom tidene har vårjevndøgnspunktet blitt sett på som tidspunkt hvor kampen mellom lys og mørke pågår, guder dør og gjenoppstår og Jesus liv og virke og hans åndelig reise har vel kanskje en mer naturlig forklaring enn det folk flest er klar over.

stonehenge6Det samme er grunnen til at de i eldre tider var så opptatt av solen, stjerne-himmelen og de hellige prinsippene i mattematikk og geografi ble bygget inn i templer og tekster.

Gudinnetallet 13 står sentralt fordi tallet reflekterer et geometrisk mønster som eksisterer i mennesket, naturen, og i hele kosmos.

Ser vi til kristendommen så er vårjevndøgn knyttet til høytiden påske med Jesus død og gjenoppstandelse.

13måneblodMånen står i full blomst 13 ganger i året, gudinnen menstruerer 13 ganger i året og et kalenderår består av 4 x 13 uker.

13/4 er tallet for stiftelse og fundamenter. Den opprinnelige kalenderen var basert på naturens lover og bygget på månens 13 sykluser og de feiret vårjevndøgn, høstjevndøgn, vintersolhverv og sommersolhverv. Solens reise gjennom et år med 13 x 4 uker representerer en universell reise vi alle går gjennom.

4sesongerDen opprinnelige kalenderen med 13 måneder ble forandret til 12 måneder og denne forandringen førte til at mennesker ble koblet opp på en kunstig og mekanisk kalender/klokketid som ikke er i harmoni med naturens mønstre og sykluser.

I dag starter et døgn om natten, i tidligere tider startet døgnet kl. 06.00 om morgenen da solen stod opp. I vår tid er det meste opp ned, vi bryr oss ikke lenger så mye om om universets og naturens sykluser og resultatet er begynt å bli veldig synlig i vår verden hvor ingenting er hellig lenger.

Jesus & påskesymbolikk
Jesus & påskesymbolikk

Historie & Symbolikk

«As above, so below.» Kristus og «kristusbevissthet» er solen og Kristus representerer også kristusbevisstheten i Jesus & oss, guds barn. Den universelle spirituelle kraft som smelter sammen og blir ett med den søkende når individet har nådd et visst nivå. 2 blir 1.

Det fleste tenker ikke over at Jesus var hovedtemaet på konsilet i Nikea sommeren år 325, altså spørsmålet om hvordan man skulle oppfatte forholdet mellom Jesus og Gud. I tillegg tok man opp praktiske spørsmål som når påsken skulle feires. Forhandlingene dreide seg altså i hovedsak om hvordan forholdet mellom Faderen og Sønnen skulle forstås og formuleres. Så forfattet de bibelen.

Det er heller ikke tilfeldig at Pave Frantz er så opptatt av tallet 13 (Ble pave den 13.3.13).

På et eller annet tidspunkt så tippet vektskålen, alfa-mannen glemte sin mor og opphøyde seg selv til skaper.

jesusosiris2Jesus hadde 12 disipler. 1+12=13. Solhjulet i astrologi er delt opp i 12 tegn. 1+12=13. Solen representerer både Kristus og menneskesønnen Jesus /oss. Jesus gjorde Kristus& solens arbeid. Den ene i alt. Han hadde også 3 kvinner rundt seg, alle het Maria. M=bokstav nr. 13.

Nå er ikke slike historier kun å finne i kristendommen, det samme gjorde Osiris i Egypt, vi har Dionysus i gamle Grekenland, Krishna, Mithras,Tammuz, og Quetzalcoatl tusenvis av år tidligere.

Historien som gjentar seg i alle disses liv er fødselen rundt vintersolverv og svik, død og gjenoppstandelse på vårjevndøgn.

ankhAlle disse gudommelige forsøkte med egne handlinger å demonstrere hva som må til for å bli frelst, få evig liv, bli opplyst, selvrealisert, udødeliggjort, fri m.m.

Gudinnen i Egypt

Korset er et symbol for himmelretningene. Det egyptiske symbolet Ankh forener korset og sirkelen i ett.

Eteren 0-punktet er fylt av kosmisk livsenergi. 0-punktet er sirkelen. Krysningspunktene (+) kalles jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet.

Sfixen på Giza-platået stirrer også rett på solens oppstandelse i dag. Hun ser rett mot øst, der hvor solen står opp på vårjevndøgn og hun har oppsyn over den livgivende Nilen.

M=bokstav nr. 13. Den bakenforliggende symbolikken med M og tallet 13 i skapelsesprosessen

  • Bokstaven M representerer blant annet Mater, Madonna, Mare, Mor og Månen, den kvinnelige energi.
  • Maria betyr «hav» på latin, på norrønt Marr («innsjø, hav, basseng»),  urgermansk  mari («innsjø, hav»).
  •  Vi går alle gjennom prosessen i vår mors Mage hvor vi overlever og vokser ved hjelp av blant annet Menstruasjonsblod, og vi svømmer rundt i fostervann i livMoren.

Sphinx-and-Great-Pyramids

sphinx
Slik mener man Sfinxen så ut opprinnelig.
Gudinnen har zoomorfistisk design (gud/gjenstand i form av en dyreskikkelse) Hun har hodet til en kvinne, kroppen til en løve, halen til en slange og hun hadde også tidligere vinger.

Sfinxen og gudinnen på Giza-platået i Egypt er en annen tidløs representant for livet, skapelsen, moder jord og naturens evige gjenfødsler.

Ordet Sfinx på egyptisk er shesepankh og betyr «levende bilde». 

Hvert krysspunkt + er portaler hvor virkeligheter møtes.

Kelterne mente at aktiviteter utført nøyaktig der hvor to linjer krysser hverandre, hadde kraft i seg til å påvirke mange versjoner av virkeligheten.

Ha en nydelig balansering og husk å så gode tankefrø!

Forfattet av: Åse Steinsland, 20.03.2017

denne lenken finner du flere artikler om tallet 13. Nedenfor et utvalg.

M-PRINSESSENE. Prins Harrys nye kjæreste har riktig navn. (A)

 

TALLET 13 OG MÅNEDBLODET, GUDENES ELIXIR (A)

DET HELLIGE TALLET 13. Er du klar for årets første fredag den 13.?