Regn ut skjebnetall

hitsSkjebnetallet beregnes ut fra tallene i fødselsdatoen.

Tallet som fremkommer avslører din tiltenkte skjebne og utviklingsvei, og inneholder informasjon om kvaliteter du skal integrere og lære mer om i dette livet.

Nedenfor en kalkulator som regner ut riktig skjebnetall. Regner du ut manuelt, husk på at det blir feil å legge sammen hele fødselsdatoen først og så redusere.

Dette resulterer i at man får galt sammensatt tall i henhold til Pyghagoras foretrukne reduksjonsmetode. Du finner mer om manuell fremgangsmåte lenger nede på siden.

Generell tolkning av tall

tallet 1
Number 2-240
Number 3-240
Number 4-240
Number 5-240
Number 6-240
Number 7-240
Number 8-240
Number 9-240
Number 11-240
Number 22-240
Number 33-240

 

Får du frem RØDE TALL i kalkulatoren, betyr at det er et Karmisk gjeld-tall.

Manuell fremgangsmåte

Nedenfor eksempler på utregning manuelt både med og uten mestertall (Mestertallene er 11-22-33). Dukker disse opp i kalkulasjonen skal disse ikke reduseres ifølge til Pythagoras metode.

Alle gode ting er 3. Du regner først ut summen av tverrsummen av fødselsdagen, så fødselsmåneden så året. Deretter summerer du disse 3 tallene sammen.

Beregningsmetoden anbefalt av Pythagoras.

Slik beregner man med mestertall i kalkulasjonen
Slik beregner man med mestertall i kalkulasjonen

 

 

Blogglisten hits