Regn ut skjebnetall

hitsSkjebnetallet beregnes ut fra tallene i fødselsdatoen.

Tallet som fremkommer avslører din tiltenkte skjebne og utviklingsvei, og inneholder informasjon om kvaliteter du skal integrere og lære mer om i dette livet.

Nedenfor en kalkulator som regner ut riktig skjebnetall. Regner du ut manuelt, husk på at det blir feil å legge sammen hele fødselsdatoen først og så redusere.

Dette resulterer i at man får galt sammensatt tall i henhold til Pyghagoras foretrukne reduksjonsmetode. Du finner mer om manuell fremgangsmåte lenger nede på siden.

I undervisningsartikkelen «Skjebnetallets mystiske kraft»  avsløres det en rekke eksempler på hvordan kraften bak tallene i fødselsdatoen virker inn på våre liv.

Generell tolkning av tall

tallet 1
Number 2-240
Number 4-240
Number 5-240
Number 6-240
Number 7-240
Number 8-240
Number 9-240
Number 11-240
Number 22-240
Number 33-240

 

  • Får du frem de røde tallene 13,14,16 og 19 i kalkulatoren, betyr at det er et Karmisk gjeld-tall
  • Får du frem tallene 11,22 og 33 så er dette såkalte mestertall.

Manuell fremgangsmåte

Nedenfor eksempler på utregning manuelt både med og uten mestertall. Dukker disse opp i kalkulasjonen skal disse ikke reduseres ifølge Pythagoras reduksjonsmetode.

Alle gode ting er 3. Du regner først ut summen av tverrsummen av fødselsdagen, så fødselsmåneden så året. Deretter summerer du disse 3 tallene sammen.

Beregningsmetoden anbefalt av Pythagoras.

Slik beregner man med mestertall i kalkulasjonen
Slik beregner man med mestertall i kalkulasjonen


hits