Regn ut skjebnetall

Skjebnetallet beregnes ut fra tallene i fødselsdatoen. Tallet avslører din tiltenkte skjebne og utviklingsvei, og inneholder informasjon om kvaliteter du skal integrere og lære mer om i dette livet.

Nedenfor lenker til generell tolkning av tall.

 1  –  2  –  3 –  4 – 5 –  6 –  7 –  8 –  9 –  11 – 22 – 33

 

Får du frem RØDE TALL i kalkulatoren, betyr at det er et Karmisk gjeld-tall.

Slik går du frem manuelt

Det er to ting som er viktig å huske på:

 • Det er galt i henhold til Pythagoras foretrukne metode å regne hele datoen rett frem og så summere. Del fødselsdatoen opp i dag-måned-år,  beregn disse ut hver for seg og så summer ned.
 • Dukker mestertallene 11-22-33 opp i beregningsprosessen, skal de ikke reduseres.

 

Beregningsmetoden anbefalt av Pythagoras.

Er du født f.eks. den 31.11.1960, så summeres det slik:

 • Dag 31=3+1=4.
 • Måned=11=11. (Mestertall, skal ikke reduseres til 2).
 • År 1960=1+9+6+0=16=1+6=7.
 • Så skal du summere sammen dag+måned+år: 4+11+7=22. Her ble skjebnetallet 22 som er et mestertall og ikke skal reduseres. Det skrives som 22/4.

 

Slik beregner man med mestertall i kalkulasjonen

Statistikken viser at 33/6 er det sjeldneste.

Statistikk over Skjebnetall

Basert på over 7000 utførte analyser.

 • Skjebnetall 7 – 13%
 • Skjebnetall 8 – 11%
 • Skjebnetall 3 – 10%
 • Skjebnetall 1 – 10%
 • Skjebnetall 6 – 10%
 • Skjebnetall 9 – 10%
 • Skjebnetall 11 – 9%
 • Skjebnetall 5 – 9%
 • Skjebnetall 2 – 5%
 • Skjebnetall 4 – 7%
 • Skjebnetall 22 – 4%
 • Skjebnetall 33 – 2%

Som vi ser av statistikken, så er mestertallet 33 det sjeldneste av skjebnetallene.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland

 

 

Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.
Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.