VARSLINGER MÅLDATOER SEPTEMBER 2017. Flere jordskjelv og vulkanutbrudd innenfor måldato.

Varslene gir deg spesifikke mål-datoer for september måned 2017.

6
50959

Hele vår eksistens kan brytes ned til tall

Hvert eneste øyeblikk som har passert i sekunder, minutter, timer, datoer, måneder og år er registrert og vevd inn i en «Universell tallmønsterfabrikk» som inneholder informasjon om alt som har skjedd i fortiden, og alt som skal skje i fremtiden.

Det finnes et ekteskap mellom fysiske & åndelige som gjenspeiles i vår verden, og dette avsløres blant annet av tiden som går mellom hendelser. Det handler om PI, fraktaler og doble- og triple tall. De «usynlige» tallrytmene styrer når kopier/fraktaler av tidligere hendelser skal inntreffe både i enkeltpersoners liv og i større verdslige hendelser.

Tenker man at tiden går som i en spiral, så vil det ettersom som den dreier skje en tilkobling til historiske hendelser/minner. Jeg kaller det speilhendelser, vi får en reprise av tidligere hendelser. Dette har jeg skrevet mange artikler om som du finner i bloggen og i lenkene nederst på siden.

Mål-datoene som fremkommer nedenfor, regnes ut ved at jeg tar utgangspunkt i datoer for tidligere lignende hendelser og finner tallkoder som kobler datoene opp mot hverandre.
Vedr. jordskjelv så skjer det jo hele tiden mindre skjelv. Jeg konsentrerer meg stort sett om de litt større skjelvene (over 6 på skalaen) samt hendelser som ikke skjer så ofte. Jordskjelv på styrke 8 og over skjer vanligvis bare 1-2 ganger i året.
Auroral forecast from AuroraWatch.ca

Svært ofte ser man at jordskjelv, vulkanutbrudd og solstormer m.m. faller rundt samme dato. Dette er helt naturlig, alt henger sammen. Aktivitet på solen påvirker livet på jorden. «As above, so below». Solen skaper ikke bare uro. Som du ser så har jeg lagt til en live monitor som varsler for aktivitet på solen, men som også gir oss det vakre nordlyset  🙂

* Måldatoer siste del september 2017 *

Nedenfor måldatoer for seismiske hendelser & tsunamier, terror /eksplosjoner & flyhendelser, stjernedød osv. ut september 2017. På grunn av tidssoner +/-1 dag.

        Måldatoer                                        Treff måldato

16.&17. september 2017

(15-16-17-18)

  •  Flere kraftige utbrudd på solen, ikke rettet mot jorden.  Lenke
  • 15.09., 30 mennesker skadd på Parson Green Tube station etter bombe gikk av. Lenke
  • 16.-17.09., 47 mennesker drept da en bombe eksploderte i en skolebygning utenfor Mosul i Irak. Lenke
  • 18.09., 15 mennesker drept i selvmordsangrep i Nigeria. Lenke

21. september 2017

(20-21-22)

  • 20/9, jordskjelv på 6,3 Vanuatu, Indonesia. Lenke
  • 20/9, jordskjelv på 6,2 utenfor Japan. Lenke
  • 20/9, jordskjelv på 6.2 på New Zealand. Lenke
  • 20/9, vulkanen Popocatepetl fikk nytt utbrudd etter skjelvet nevnt nedenfor. 15 drept. Lenke
  • Noen få timer før vi var innenfor måldato GMT så det regnes ikke som treff, også fordi det var et etterskjelv, men tar det med allikevel. Jordskjelv i Mexico på styrke 7,1. Over 200 omkomne. Skjelvet inntraff 11 dager etter skjelvet på styrke 8 i samme område. Skjelvet kom også samme dag som det kraftige skjelvet tilbake i 1985. Lenke

26. september 2017

(25-26-27)

 ?

28. september2017

(27-28-29)

 ?

Oppdateringer & kommentarer!

Tidligere i september synes jeg vi fikk et godt eksempel på koblingen mellom hendelser i rommet og hendelser på jorden. Etter den kraftigste solstormen på 12 år den 6. september fikk vi det kraftige jordskjelvet i Mexico på over styrke 8 den 8. september, dette var det kraftigste i området på flere 10-år. Dette skjelvet inntraff også 7 år, 7 mnd. (og 28 dager =7+7+7+7 dager) etter det katastrofale og ødeleggende skjelvet på Haiti 12-1-2010 (Global dag 7).

I samme periode herjet også Irma, den kraftigste orkanen noensinne registrert i Atlanteren i Mellom- og Nord Amerika, etterfulgt av flere andre orkaner.

numerologiloNoe å tenke på

Fysikerne har gjort eksperimenter på subatomære partikler og oppdaget at partikler vet når de blir overvåket eller målt, og dette fører til at partiklene handler annerledes. Dette betyr at partiklene har bevissthet og kan tenke, og beviser at bevissthet er en del av alt.

Er det da mulig at hendelser som allerede er observert /varslet kan få et annerledes utfall enn det som var tenkt i utgangspunktet? 

Disse varslene kan virke noe negative, men teorien sier faktisk at  om en hendelse allerede er observert kan obsevasjonen være med på å påvirke utfall.  Fysikeren Dr. Amit Goswami fra universitetet i Oregon, omtaler observatørens rolle i forhold til bølge/partikkel-paradokset som følgende:

Ami Goswami

Fysikeren Dr. Ami tGoswami «Når du ikke ser /observerer, er du en bølge av muligheter (sannsynlighetsbølge). Når du ser/observerer,  er du en partikkel/ observatør som registrerer at du ser, og denne bevisstheten påvirker utfallet av mulighetene».

NASAs nye superteleskop Solar Dynamics Observatory (SDO) ble skutt opp i april 2010 og er arvtageren til SOHO-teleskopet. SDO tar bilder hvert 10 sekund, og sender ufattelige 1500 GB med bilder hver dag. Nedenfor en lenke til en SDO-blogg hvor du kan se de siste bildene av solen. http://sdoisgo.blogspot.no/p/the-sun-now.html

Etter at dette teleskopet kom på plass og ved hjelp av eldre data fra SOHO-teleskopet, så har blant annet Ben Davidson avdekket at ved alle jordskjelv på over styrke 8 som inntruffet, så har det i 100 % av tilfellene også vært et koronalt hull på solen som har vært rettet mot jorden? Ved jordskjelv over styrke 6 var det i 90 % av tilfellene et koronalt hull på solen rettet mot jorden. Ganske interessant. http://quakewatch.net/coronal-holes-and-earthquakes/

Tidligere varsler finner du på denne lenken.

Aktuelle undervisningsartikler på Numerologen

Forfattet 15.09.2017,  Åse Steinsland