3-3-3. ÅRETS TRIPPELDATO.

Visse datoer har større potensiale og omtales som aktiveringsdatoer, dagens trippel 333-dato er en slik en.

2
11541

Det var mye oppmerksomhet rundt trippeldatoer frem til år 2012, men nå ser det ut til å være glemt.

Dette skjedde fordi man tok hensyn til kun de to siste tallene i årstallet + at kalenderen har 12 måneder.

Denne tankegangen gir mulighet for trippeldatoer på dager som produserer frem disse tallene: 01-01-01, 02-02-02, 03-03-03, 04-04-04,  05-05-05, 06-06-06, 07-07-07, 08-08-08, 09-09-09, 10-10-10, 11-11-11 og 12-12-12.

I følge denne oppskriften må vi faktisk vente helt til år 2101 før vi kan feire trippeldatoer på ny.

Nå er det slik at i Numerologi så reduserer vi tall, alle tall over 9 kan reduseres til et tall mellom 1 og 9. Årstallet reduseres til ett enkelt tall og år 2019=2+0+1+9=12=1+2= Globalt år 3.

Dag 3=3. Mnd. mars=3. År 2019=2+0+1+9=3

Dag, mnd. og år = 3+3+3 = (Global dag 9)

Vi får en gjentagelse med 333-koden den 12., 21. og 30 mars.

Vi lever i et elektromagnetisk univers, og tall har usynlige elektromagnetiske kvaliteter. Tallet 3 er et kreativt, livlig, uttrykksfullt og oppløftende tall som symboliserer skapelsen og perfeksjon, alle livets tre-enigheter.  Ånd, tanke, legeme – Fortid, nåtid, fremtid – Mor, far, barn – Fødsel, livet og døden osv.

Åpen artikkel om mesterlæreren Marion

Alle har vi et indre operativsystem som kan dekodes ved hjelp av Numerologi. Tallene eller speiltallene 11,22, 333 og 333 osv. er parallelle og synkrone tall. Visse datoer har større potensiale og er aktiveringsdatoer, dagens dato er en slik en.

Dette fordi parallelle tall svinger raskere enn tall som ikke er parallelle. De er ladet med en høyere frekvens eller svingningsnivå som forsterker kraften i både personer, datoer og hendelser som bærer dem.

Tallet 11 representerer visjonen/den visjonære fredsmegleren i positiv forstand. Martin Luther King var f.eks. 11+11. Han hadde det som både navnetall og som konsonanttall og fikk Nobels Fredspris for sitt arbeid med ikkevolds-prinsippet.

Mesterbyggeren 22 er tallet for ekstreme prestasjoner.

Tallet har i seg mange av de inspirerende og intuitive innsikter som tallet 11, men 2+2=4 og derfor har tallet i seg de mer praktiske, metodiske jordnære kvalitetene i byggeren og entreprenøren 4.

Tallet 33 inspirerer, løfter- og opplyser.

I positiv forstand er tallet 33 et ekstremt godt tall som gir åndelig rikdom, opplysning og helbredelse til verden. I en persons tallkart symboliserer tallet «Mesterlæreren og Mesterhealeren», dette fordi når potensialet i tallet brukes optimalt, er kvalitetene som kommer til uttrykk medfølende, bevisstgjørende, entusiastisk, inspirerende og helbredende.

Mestertallet 33 representerer transformasjonen av det fysiske menneske til det guddommelige mennesket.

Jesus var 33 år da han døde på korset og stod opp igjen etter 3 dager (333), og han underviser verden enda. Komiker og foredragsholder Jon Schau har skjebnetall 33. Også han døde og stod opp igjen og bruker sin tid på å reise rundt å fortelle om at det ikke finnes noen død.

Potensialet i mestertallene er ekstremt, og potensiale kan brukes til både godt og til ondt. 

På samme måte som det kan oppstå overbelastning i et sikring-skap, slik er det med livet på jorden. Overvekt av samme tall gir også  «kortslutninger». Gang på gang ser vi at det skjer hendelser som splitter mennesker fra å leve i større enhet ved at det skapes frykt, terror og et falskt fiendebilde og da spesielt på datoer som bærer synkrone tall. Synkrone tall dukker også ofte opp igjen i tiden som har gått mellom hendelser som ligner hverandre. (Speiltall gir speilhendelser). 

Symbolikken i «De 33».

En positiv symbolsk hendelse i forbindelse et slikt et løft skjedde da totalt 33 gruvearbeiderne ble innesperret i en gruve mer enn 700 meter under jorden i mørket da gruven kollapset den 5. august 2010 i Chile for snart 9 år siden i et Globalt år 3.

Hele verden fulgte med på redningsaksjonen. Alle ble løftet og overlevde, og etterpå sendte de ut beskjed til hele verden om at tallet 33 var ”magisk” for dem fordi det også tok 33 dager å nå gjennom til dem og få dem opp fra mørket og frem i lyset (LUC=333). Derfor omtales de for «De 33″. Det er utgitt både film og bøker om denne hendelsen.

Utnytt potensialet i dagens tall.

Verden er i et stort skifte. Det er en gradvis prosess, bredbånds-hastigheten i DNAet vårt øker. Bevisstheten vår ekspanderer etter hvert som vi absorberer og tar inn nye forfriskende frekvenser fra universet.

3+3+3=9. Tallet for overganger, transformasjon og avslutninger

Tallet 9 oppfordrer oss også til å tilgi og gi slipp på ting fra fortiden. Ta oppgjør gamle tankemønstre og handlingsmønstre som hindrer videre vekst og utvikling.

9 er universets tall og er i den kreative triologi. Tallet representerer kvaliteter som brorskap og kjærlighet, raushet, vidsyn, enhet, godhet, medfølelse og tilgivelse. Det er et sosialt og humanitært tall så vi har en bra dag å samles rundt slike aktiviteter.

Vi har en fin dag å gi bort ting du ikke trenger eller hjelpe et medmenneske i nød. Moder Teresa og Marcello Haugen var under sterk påvirkning av tallet, begge opptatt av å gjøre verden til et bedre sted å være for alle og som hjalp andre betingelsesløst. Den idealistiske organisasjonen Anonyme Alkoholikere sitt tallkart er også proppfullt av tallet 9.

Unge Greta Thunberg, «dere stjeler fremtiden vår».

Jeg er imponert over den 16-år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg (født 03.01.2003, Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg) som vi så på Skavlan. Hun har Skjebnetall 9 og tallet 9 er kjent for sin idealisme og sitt verdslige engasjement, mange kodet med tallet jobber for idealistiske organisasjoner og for å forbedre verden. Hun var oppgitt over svenske politikeres manglende fokus på miljø. Jenta med skjebnetall 9 skulket skolen og gjennomførte en streik i fjor høst frem mot valgdagen den 09.09. i år 18/9. Absolutt verdt å ta seg tid til å høre talen hennes nedenfor!

Avslutteren 9.

9 er det siste tallet i tallrekka fra 1 til 9 (og alle tall over 9 kan reduseres til ett tall mellom 1 og 9), derfor representerer tallet 9 som syklustall transformasjon,  overgang og avslutning.

En fin dag å fullføre prosjekter. Se det store bildet. Kom i kontakt med verden og utvid horisontene.

Knut Arild Hareide ble født den 23. november 1972 og gikk av som partileder i KRF etter nederlaget i november. Dette skjedde i 2018 i hans Personlige år 9. Det samme gjelder Petter Northug f. 06.01.1986 som nylig la opp. Han har startet på sitt første store skifte og var også i sitt Personlige år 9.

Matti Nykänen

Avslutninger kan være så mangt. Den finske hopplegenden Matti Nykänen født 17.7.1963 døde nylig kun 55 år gammel. Han var også i sitt Personlige år 9.

Mille-Marie Treschow ble født den 3. april 1954 og døde av blodforgiftning 29. september 2018. Teller vi dager mellom fødsel og død så levde hun i nøyaktig 23,555 dager, tusendelen blir også 2+3=5, reduserer vi den kan vi skrive 5,555. Hun døde i sitt Personlige år 9 og Personlige måned 9. 

Ellers kan en 9-dag gi sterke følelser og masse healing av kropp og sinn. Man kan føle seg motløs, trett og ha oppturer og nedturer. Få nok hvile, og husk å være snill med deg selv og andre.

3, det mest optimistiske av alle tall!

Minner om Dr. Hawkins forskning som viser at om en person klarer å vibrere på optimismens energi, så kan personen alene utligne negativitet fra 90000 mennesker på lavere vibrasjons-nivåer.

Om en person klarer å leve og vibrere på kjærlighetens energi og ære alt liv, kan  personen utligne negativitet hos 750000 mennesker.

Med ønske om en optimistisk trippel 333-dag, Hilsen Åse S 🙂


FORDYPNING MESTERTALLENE 11, 22 og 33 (A)


Artikler om tallet 33

  • Fordypningsartikkel om den 33. Parallell. Les mer
  • Budbringeren Jon Schau og mestertallene 11 og 33. Les mer/
  • Fordypningsartikkel om Mestertallet 33Les mer
  • Maria Orsic og tallet 33. Les mer (Åpen artikkel)
Hjem Blogg

Ingen artikler å vise