COVID-19 DØDSFALL KONTRA BIVIRKNINGS-DØDSFALL. Nye tall uke 36.

Skal, skal ikke?

0
5781

Norge og verden er godt i gang med vaksinering og det er på tide å ta en kikk på tallenes tale.

Først siste nytt!

I går 17.9.21 var det møte i det rådgivende panelet for USA`s CDC og FDA og de AVVISTE overraskende nok booster/tilleggsvaksine med 16 mot 2 stemmer.

De advarer også Biden-administrasjonen mot å gå inn for det. Biden-adm. hadde planlagt å bruke deres anbefaling til å starte en booster-kampanje den 20. september. Hadde avgjørelsen noe å gjøre med infoen Steve Kirch legger frem i panelet? Ca. 4:12:46 inn i videoen nedenfor. (Rel. artikkel her).

I følge ukesrapportene fra Folkehelseinstituttet med Covid-19-dødsfall (kilde) har det siden første dødsfall 12.3.2020 inntruffet 839 dødsfall her til lands pr. uke 36. (Man vet ikke at de er døde av Covid-19, men at de er døde med Covid-19).

I følge ukesrapportene til Legemiddelverket med vaksine-relaterte dødsfall (kilde) har det de siste 9 mnd. siden vaksine-start 27.12.20 inntruffet 203 dødsfall. (Man ikke vet om dødsfallene skyldes vaksinene, men at de kom kort tid etter vaksinering).

Legemiddelverket har i tillegg til 203 vaksine-relaterte dødsfall i Norge behandlet 2597 meldinger om hendelser som klassifiserer som alvorlige siden vaksinasjonstart. Her lenke til en side hvor man har samlet sammen bivirkningshistorier.

Dødsfall i Norge før- og etter vaksinestart.

Før vaksine: I løpet av litt over 10 måneder uten vaksiner fra 15.2.2020 frem til vaksinestart 27.12.2020 døde det 421 personer av Covid-19.
Etter vaksine: I løpet av ca. 9 måneder fra 28.12.2020 frem til i dag 18. september har det dødd 412 personer av C-19 + 203 vaksinerelaterte dødsfall. Totalt 401+200=615 personer. Kilde

Eldre nyheter

denne lenken kan du høre en ung topp-golfer i USA uttale seg om sin erfaring etter hjertebivirkning og hvordan han ble forsøkt kjøpt for å holde kjeft.

24/8-21. I går kom nyheten om at Pzifer-vaksinen ble godkjent. Og den britiske regjeringen kom den 6. august med ny rapport vedr. Deltavariant-dødsfall. Fra 1.2.-2.8.2021 inntraff det 742 Delta-dødsfall, og slik er de fordelt:

  • 402 av de Delta-døde var fullvaksinert, 79 hadde fått en vaksinedose og 253 var uvaksinert. Det vil si at over 2/3 av Delta-variant-dødsfallene inntraff blant vaksinerte, under 1/3 inntraff blant uvaksinerte. Kilde, side 18-19
Kilde side 19
  • Rapport-konklusjon: Det dør desidert flest Delta-pasienter i gruppen med fullvaksinerte.


Kilde

Dr. Kobi Haviv i Israel rapporterer at 95 prosent av alvorlig syke pasienter er vaksinerte, 85–90 prosent av de innlagte er fullvaksinerte Kilde.

Amerikanske myndigheter advarer om at vaksinerte sprer coronaviruset like lett som uvaksinerte, kilde. Samme i Singapore, kilde.

Lege Sigurd Nes uttalte i Debatten 12.11.2020: «Det mest bekymringsfulle er at tidligere forsøk med sarsvirus-vaksiner viser at forsøksdyrene tålte vaksinen, men når de ble eksponert for de virusene de skal være beskyttet mot, fikk de massesykdom, sammenbrudd og død». Du finner innslaget her. 

PCR-testen er bærebjelken hele koronaregimet hviler på, den trekkes tilbake fra 31. desember 2021. Den var bare godkjent midlertidig til nødbruk. (Kilde).


Bivirkninger og dødsfall i EU og USA.

Databasen som samler rapporter over vaksine-bivirkninger & dødsfall for de 27 nasjonene i EU heter EudraVigilance. (omtrent halvparten av landene i Europa). Pr. 28. august 2021:

EU: 23,252 mistenkte bivirkningsdødsfall og 2 millioner skader etter Covid-19 vaksinasjoner. (50 % av skadene er definert som alvorlig).

I USA, VAERS «Vaccine Adverse Event Reporting System» rapporter pr. 27. august om:

USA: 13,627 mistenkte bivirkningsdødsfall og 2,8 millioner skader i forbindelse med COVID-19 vaksinasjoner


 

30.4.2021. Vi starter med Norge. Worldometer viser i dag at Norge har 5.456.884 stolte flotte innbyggere og vi har til nå har hatt 756 Covid-19 dødsfall.

Regnestykket: 756 : 5456884=0,013 % av Norges befolkning har dødd av Covid-19 siden de begynte å telle den 15.2.2020 for litt over ett år siden. Veldig bra det, med tanke på WHO sine estimater om infeksjonsdødeligheten på 0,23 % på verdensbasis.

Legemiddelverkets vaksine-bivirkningsrapport.

De kom med ny bivirkningsrapport vedr. Covid-19 vaksiner 30.04.2021. Den viser at 1.216.804 nordmenn nå er vaksinert med første dose og de rapporterer 151 dødsfall i forbindelse med bivirkninger.

Kilde

Regnestykket: 151 : 1216804 = 0,012 % av de vaksinerte kan ha dødd av Covid-19 vaksinenes bivirkninger i løpet av 4 måneder.

Vaksiner MÅ oppfylle viktige forutsetninger!

1. Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun, uten å gjennomgå sykdom. De skal beskytte oss mot alvorlig/livstruende sykdom og død. (Kilde)

2. En god vaksine skal være tilnærmet risikofri, og gi få og milde bivirkninger. Alvorlighetsgraden og hyppigheten av bivirkninger må være innen tålelige og forsvarlige rammer. Samlet sett må fordelene ved å ta vaksine være MYE HØYERE ENN RISIKOEN ved å ta vaksine.

Tallenes tale for Norge.

  • 0,013 % av befolkningen i Norge har til nå dødd av sykdommen Covid-19.
  • 0,012 % av den vaksinerte befolkningen kan til nå ha dødd av bivirkninger.
  • 0,069 % av den vaksinerte norske befolkning har til nå blitt alvorlig skadet og dødd av Covid-19 vaksiner. (151 døde + 699 alvorlig skadet = 850).

Tallene avslører at vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt. Ikke når vaksinen så og si er like dødelig som selve sykdommen. %-andelen med alvorlig vaksineskadede + døde er 0,056 % høyere enn de 0,013 % av befolkningen som dør av sykdommen man vaksineres mot, Covid-19.

Vi kjenner heller ikke til langtidsvirkningene til  de nye nødgodkjente vaksinene, og fordi vaksinene er nødgodkjent så har heller ikke vaksineprodusentene noe ansvar. Covid-19 vaksinene er unntatt den ordinære kvalitetssikringen.

Eksperimentet varer til våren 2023, og i løpet av de neste to årene vil nytten og risikoen bli vurdert og først da vil de godkjennes, eller ikke. Så vi er forsøkskaniner. Det er ikke som i «gamle dager», da var vaksinene godkjent.

Merkelig ordlegging. Myndighetene i Vest-Australia oppdaterte Folkehelseplanen fra 2016 vedr. distribusjon av en «gift», dvs. (COVID-19) vaksinen.

Kilde

Sitat fra artikkel publisert 29.april 2021 i «Tidsskriftet for den norske legeforening» vedr. den nest minst dødelige vaksinen på Legemiddelverkets rapport, AstraZeneca. Kilde:

«Folkehelseinstituttet har meldt at siden det er få som dør av covid-19 i Norge nå, ser det ut til at risikoen for død, særlig for yngre personer, vil være større om man lar seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risikoen er for å dø av sykdommen (9). Det er tankevekkende, men denne kunnskapen hadde man ikke da vår pasient ble tilbudt vaksinen.»

 

Så en nyhet det ikke snakkes om i norsk media: Kilde 

«Dødelig blodpropp 30 ganger mer vanlig blant personer som har fått Covid-19-vaksiner produsert av Moderna og Pfizer enn AstraZeneca».


I USA får omtrent 195 millioner amerikanere influensavaksine og årlig rapporteres det inn 20 til 30 dødsfall til VAERS i forbindelse med influensavaksinen. Eller sagt på en annen måte. Grafen nedenfor viser at VAERS har registrert over 40% av ALLE vaksinedødsfall i løpet av sin 30+ årige historie i løpet av de siste 4 måneder. Da er ikke grafen oppdatert med de nyeste tallene heller, altså 4178 dødsfall. Nedenfor ser du rapporterte dødsfall fra 1990 til 1. mai 2021.

Kilde

Tidligere studier anslår at kun 1 til 10 prosent av vaksinerelaterte dødsfall blir rapportert inn, så sannsynligheten er stor for at veldig mange flere dør enn det som blir rapportert inn. Man kan da gange tallene opp med minst 90 %, da blir USA nok et land hvor vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt vedr. Covid-19 vaksinene.

Da burde de vel advare sine leger og sin befolkning? FDA rapporterer at de har undersøkt, de fant ikke ett eneste dødsfall de knytter til Moderna- og Pfizer-vaksinene. Det burde få alarmklokkene til å ringe hos enhver.

(USA har pr. i dag en befolkning på 332,646,440 personer og Worldometer rapporterer at 591,514 har dødd av Covid-19. 147 047 012 personer eller 44% av befolkningen har fått minst en dose. Totalt har 96 472 537 personer eller 29% av befolkningen blitt fullvaksinert. (Kilde, dato 4.5.2021)

Det står heldigvis noe bedre til her til lands? Legemiddelverkets Steinar Madsen har tross alt gått ut og bedt leger om å være oppmerksomme på muligheten for perikarditt (hjertepose-betennelse) hos personer som nylig er vaksinert med Pzifer.

Ellers skjer det mye rundt omkring i verden, mange søksmål på gang fordi i henhold til Nürnbergkoden er praksisen som foregår straffbar. Nedenfor siste nytt fra Dr. Reiner Fuellmich.

Artikkelen blir oppdatert etter hvert. Kilder finner du ved å klikke på bildene/tabellene i artikkelen. Ellers har HealthImpactNews greie oppdateringer vedr. USA og Europa.

Aktuell undervisningsartikkel fra i fjor:

SMITTSOMME TALL BAK CORONA-VIRUSET. (A)

Forfattet 3.5.2021, Åse Steinsland