COVID-19 DØDSFALL KONTRA BIVIRKNINGS-DØDSFALL. Nye tall 18. januar.

Skal, skal ikke?

0
7316

Norge og verden er godt i gang med vaksinering og det er på tide å ta en kikk på tallenes tale.

Siden ingen i myndighetene er særlig opptatt av å telle døde i tidenes pandemi, her litt tall.

Tall for Norge

I følge ukesrapportene fra Folkehelseinstituttet med Covid-19-dødsfall (kilde) og Worldometer har det siden første dødsfall 12.3.2020 inntruffet 1412 dødsfall her til lands pr. uke 1/2022. (Man vet ikke at de døde av Covid-19, men med Covid-19).

I følge ukesrapportene til Legemiddelverket med vaksine-relaterte dødsfall (kilde) har det siden vaksine-start 27.12.20 inntruffet 248 vaksine relaterte dødsfall pr. 18. januar 2022. (Man ikke vet om dødsfallene skyldes vaksinene, men de inntraff kort tid etter vaksinering).

Nedenfor oversikt dødsfall pr. 20.1.2022 vedr. før- og etter vaksinering.

Det ble satt ny rekord 29. desember 2021. Da døde det hele 47 mennesker med Covid-19 på en dag her til lands. Det tilsvarer over 1/10 av alle Covid-døde i løpet av stort sett hele år 2020 (421 registrert), da ingen var vaksinert.

Tidenes høyeste overlegg med de samme sykdommene som nevnes i bivirkningsrapportene.

Alvorlige bivirkninger.

Her en grei artikkel som etterspør mer informasjon om bivirkningene. Legemiddelverket har behandlet 4.580 hendelser som klassifiseres som alvorlige.

  • 378 personer har blitt rammet av hjertesykdommene perikarditt/myokarditt, mange unge.
  • Legemiddelverket har behandlet 3045 meldinger om menstruasjons- og blødningsforstyrrelser.
  • Det er behandlet 20 meldinger om bivirkninger på uvaksinerte diebarn.
  • Statens Serum Institut i Danmark rapporterer at 89,7% av smittede med omikron-varianten er vaksinerte. Totalt er 77,9% av befolkningen i Danmark vaksinert. (Kilde).

«IKKE RIKTIG Å DREPE BARN». Verdens Helseorganisasjons generaldirektør Tedros Ghebreyesus presiserte på en pressekonferanse mandag 21.12.21 vedr. vaksinering at «det er bedre å fokusere på eldre over 60 år med underliggende sykdommer enn å gjøre slik enkelte land gjør, å bruke boostere til å drepe barn. Det er ikke riktig». (Jeg synes nå det er galt å drepe uansett alder).

Kilde: Uttalelsen ca. 2:37 inn i denne videoen.


Minner om at vaksiner MÅ oppfylle viktige forutsetninger!

Dette sto på nettsidene til Store Norske Leksikon da artikkelen først ble publisert. (Definisjonen på hva en vaksine er har blitt endret i ettertid).

1. Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun, uten å gjennomgå sykdom. De skal beskytte oss mot alvorlig/livstruende sykdom og død. (Kilde)

2. En god vaksine skal være tilnærmet risikofri, og gi få og milde bivirkninger. Alvorlighetsgraden og hyppigheten av bivirkninger må være innen tålelige og forsvarlige rammer. Samlet sett må fordelene ved å ta vaksine være MYE HØYERE ENN RISIKOEN ved å ta vaksine.


Eldre nyheter

  • Overveldende mange fullvaksinerte med Covid-19 blant innlagte på sykehus med Covid-19 i følge Camilla Stoltenberg på denne pressekonferansen.
  • Voldsomt hopp i både Covid-19 innlagte og døde de siste ukene. Folkehelseinstituttet skriver: «Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021. Det er all grunn til å følge denne utviklingen med stor årvåkenhet.» De fleste eldste de snakker om er vel fullvaksinerte? Til sammenligning, 50 døde i år mot 9 døde i fjor av C-19 fra uke 42-45 (12.10-7.11) i følge Worldometer.

Oppdatering 13/12-2021. FDA i USA har frigitt dokumenter som avslører at Pfizer registrerte nær 160.000 bivirkninger på C19-vaksinen de første mnd. 1223 var dødelige og rapportene dreide seg om personer i alderen 31 til 50 år i USA, kilde.

  • Omicron-epidemien drives av unge, vaksinerte mennesker i følge data fra Storbritannia, Danmark og Sør-Afrika, kilde.

Oppdatering 8/12-2021. Opptil 300.000 nye pasienter med hjertesykdommer i Storbritannia, kilde. Den britiske hjertelegen Dr. Aseem Alhotra i TV-intervju vedr. ny rapport om dramatisk økning i hjertesykdom i forbindelse med mRNA-vaksinene, kilde. Oppdatert liste vedr. unge friske sportsfolk som faller om finner du her. 

WHO-sjef: Vaksinene ikke beskytter ikke fullt ut mot smittespredning og gir bare 60 prosent beskyttelse mot deltavarianten, kilde. I følge Nakstad er det i stort sett eldre- og en god del yngre fullvaksinerte som nå ligger på sykehus med Covid-19. Kilde NRK

Først stanset Japan 1,6 millioner vaksinedoser på grunn av forurensing. Nå har også tyske forskere funnet udeklarerte metallfragmenter i vaksinene. Kilde 

Her lenke til en side hvor man har samlet sammen bivirkningshistorier.

Den britiske regjeringen kom 6. august med ny rapport vedr. Deltavariant-dødsfall. Fra 1.2.-2.8.2021 inntraff det 742 Delta-dødsfall, slik er de fordelt:

402 var fullvaksinert, 79 hadde fått en vaksinedose og 253 var uvaksinert. Over 2/3 av Delta-variant-dødsfallene inntraff blant vaksinerte, under 1/3 inntraff blant uvaksinerte. Kilde, side 18-19

Kilde side 19
  • Rapport-konklusjon: Det dør desidert flest Delta-pasienter i gruppen med fullvaksinerte.

Kilde

Dr. Kobi Haviv i Israel rapporterer at 95 prosent av alvorlig syke pasienter er vaksinerte, 85–90 prosent av de innlagte er fullvaksinerte Kilde.

Amerikanske myndigheter advarer om at vaksinerte sprer coronaviruset like lett som uvaksinerte, kilde. Samme i Singapore, kilde.

PCR-testen er bærebjelken hele koronaregimet hviler på, den trekkes tilbake fra 31. desember 2021. Den var bare godkjent midlertidig til nødbruk. (Kilde).


Bivirkninger og dødsfall i EU og USA.

Databasen som samler rapporter over vaksine-bivirkninger & dødsfall for de 27 nasjonene i EU heter EudraVigilance. (omtrent halvparten av landene i Europa). Pr. 20.11.2021:

EU: 31,014 mistenkte bivirkningsdødsfall og nær 3 millioner skader etter Covid-19 vaksinasjoner. (50 % av skadene er definert som alvorlig).

I USA, VAERS «Vaccine Adverse Event Reporting System» rapporter pr. 27. august om:

USA: 13,627 mistenkte bivirkningsdødsfall og 2,8 millioner skader i forbindelse med COVID-19 vaksinasjoner


 

Tallene avslører at vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt. Ikke når vaksinen så og si er like dødelig som selve sykdommen. %-andelen med alvorlig vaksineskadede + døde er 0,056 % høyere enn de 0,013 % av befolkningen som dør av sykdommen man vaksineres mot, Covid-19.

Vi kjenner heller ikke til langtidsvirkningene til  de nye nødgodkjente vaksinene, og fordi vaksinene er nødgodkjent så har heller ikke vaksineprodusentene noe ansvar. Covid-19 vaksinene er unntatt den ordinære kvalitetssikringen.

Eksperimentet varer til våren 2023, og i løpet av de neste to årene vil nytten og risikoen bli vurdert og først da vil de godkjennes, eller ikke. Så vi er forsøkskaniner. Det er ikke som i «gamle dager», da var vaksinene godkjent.

Merkelig ordlegging. Myndighetene i Vest-Australia oppdaterte Folkehelseplanen fra 2016 vedr. distribusjon av en «gift», dvs. (COVID-19) vaksinen.

Kilde

Sitat fra artikkel publisert 29.april 2021 i «Tidsskriftet for den norske legeforening» vedr. den nest minst dødelige vaksinen på Legemiddelverkets rapport, AstraZeneca. Kilde:

«Folkehelseinstituttet har meldt at siden det er få som dør av covid-19 i Norge nå, ser det ut til at risikoen for død, særlig for yngre personer, vil være større om man lar seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risikoen er for å dø av sykdommen (9). Det er tankevekkende, men denne kunnskapen hadde man ikke da vår pasient ble tilbudt vaksinen.»

 

Så en nyhet det ikke snakkes om i norsk media: Kilde 

«Dødelig blodpropp 30 ganger mer vanlig blant personer som har fått Covid-19-vaksiner produsert av Moderna og Pfizer enn AstraZeneca».


I USA får omtrent 195 millioner amerikanere influensavaksine og årlig rapporteres det inn 20 til 30 dødsfall til VAERS i forbindelse med influensavaksinen. Eller sagt på en annen måte. Grafen nedenfor viser at VAERS har registrert over 40% av ALLE vaksinedødsfall i løpet av sin 30+ årige historie i løpet av de siste 4 måneder. Da er ikke grafen oppdatert med de nyeste tallene heller, altså 4178 dødsfall. Nedenfor ser du rapporterte dødsfall fra 1990 til 1. mai 2021.

Kilde

Tidligere studier anslår at kun 1 til 10 prosent av vaksinerelaterte dødsfall blir rapportert inn, så sannsynligheten er stor for at veldig mange flere dør enn det som blir rapportert inn. Man kan da gange tallene opp med minst 90 %, da blir USA nok et land hvor vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt vedr. Covid-19 vaksinene.

Da burde de vel advare sine leger og sin befolkning? FDA rapporterer at de har undersøkt, de fant ikke ett eneste dødsfall de knytter til Moderna- og Pfizer-vaksinene. Det burde få alarmklokkene til å ringe hos enhver.

(USA har pr. i dag en befolkning på 332,646,440 personer og Worldometer rapporterer at 591,514 har dødd av Covid-19. 147 047 012 personer eller 44% av befolkningen har fått minst en dose. Totalt har 96 472 537 personer eller 29% av befolkningen blitt fullvaksinert. (Kilde, dato 4.5.2021)

Det står heldigvis noe bedre til her til lands? Legemiddelverkets Steinar Madsen har tross alt gått ut og bedt leger om å være oppmerksomme på muligheten for perikarditt (hjertepose-betennelse) hos personer som nylig er vaksinert med Pzifer.

Ellers skjer det mye rundt omkring i verden, mange søksmål på gang fordi i henhold til Nürnbergkoden er praksisen som foregår straffbar. Nedenfor siste nytt fra Dr. Reiner Fuellmich.

Artikkelen blir oppdatert etter hvert. Kilder finner du ved å klikke på bildene/tabellene i artikkelen. Ellers har HealthImpactNews greie oppdateringer vedr. USA og Europa.

Aktuell undervisningsartikkel fra i fjor:

SMITTSOMME TALL BAK CORONA-VIRUSET. (A)

Forfattet 3.5.2021, Åse Steinsland