COVID-19 DØDSFALL KONTRA BIVIRKNINGS-DØDSFALL.

Skal, skal ikke?

0
1307

Norge og verden er godt i gang med vaksinering og det er på tide å ta en kikk på tallenes tale.

Vi starter med Norge. Worldometer viser i dag at Norge har 5.456.884 stolte flotte innbyggere og vi har til nå har hatt 756 Covid-19 dødsfall.

Kilde

Regnestykket: 756 : 5456884=0,013 % av Norges befolkning har dødd av Covid-19 siden de begynte å telle den 15.2.2020 for litt over ett år siden. Veldig bra det, med tanke på WHO sine estimater om infeksjonsdødeligheten på 0,23 % på verdensbasis.

Legemiddelverkets vaksine-bivirkningsrapport.

De kom med ny bivirkningsrapport vedr. Covid-19 vaksiner 30.04.2021. Den viser at 1.216.804 nordmenn nå er vaksinert med første dose og de rapporterer 151 dødsfall i forbindelse med bivirkninger.

Kilde

Regnestykket: 151 : 1216804 = 0,012 % av de vaksinerte kan ha dødd av Covid-19 vaksinenes bivirkninger i løpet av 4 måneder.

Vaksiner MÅ oppfylle viktige forutsetninger!

1. Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun, uten å gjennomgå sykdom. De skal beskytte oss mot alvorlig/livstruende sykdom og død. (Kilde)

2. En god vaksine skal være tilnærmet risikofri, og gi få og milde bivirkninger. Alvorlighetsgraden og hyppigheten av bivirkninger må være innen tålelige og forsvarlige rammer. Samlet sett må fordelene ved å ta vaksine være MYE HØYERE ENN RISIKOEN ved å ta vaksine.

Tallenes tale for Norge.

  • 0,013 % av befolkningen i Norge har til nå dødd av sykdommen Covid-19.
  • 0,012 % av den vaksinerte befolkningen kan til nå ha dødd av bivirkninger.
  • 0,069 % av den vaksinerte norske befolkning har til nå blitt alvorlig skadet og dødd av Covid-19 vaksiner. (151 døde + 699 alvorlig skadet = 850).

Tallene avslører at vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt. Ikke når vaksinen så og si er like dødelig som selve sykdommen. %-andelen med alvorlig vaksineskadede + døde er 0,056 % høyere enn de 0,013 % av befolkningen som dør av sykdommen man vaksineres mot, Covid-19.

Vi kjenner heller ikke til langtidsvirkningene til  de nye nødgodkjente vaksinene, og fordi vaksinene er nødgodkjent så har heller ikke vaksineprodusentene noe ansvar. Covid-19 vaksinene er unntatt den ordinære kvalitetssikringen. Eksperimentet varer til våren 2023, og i løpet av de neste to årene vil nytten og risikoen bli vurdert og først da vil de godkjennes, eller ikke. Så vi er forsøkskaniner. Det er ikke som i «gamle dager», da var vaksinene godkjent.

Merkelig ordlegging. Myndighetene i Vest-Australia oppdaterte Folkehelseplanen fra 2016 vedr. distribusjon av en gift, dvs. (COVID-19) vaksinen?

Kilde

Sitat fra artikkel publisert 29.april 2021 i «Tidsskriftet for den norske legeforening» vedr. den nest minst dødelige vaksinen på Legemiddelverkets rapport, AstraZeneca. Kilde:

«Folkehelseinstituttet har meldt at siden det er få som dør av covid-19 i Norge nå, ser det ut til at risikoen for død, særlig for yngre personer, vil være større om man lar seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risikoen er for å dø av sykdommen (9). Det er tankevekkende, men denne kunnskapen hadde man ikke da vår pasient ble tilbudt vaksinen.»

 

Så en nyhet det ikke snakkes om i norsk media: Kilde 

«Dødelig blodpropp 30 ganger mer vanlig blant personer som har fått Covid-19-vaksiner produsert av Moderna og Pfizer enn AstraZeneca».

Bivirkninger og dødsfall i Europa & USA.

Databasen som samler rapporter over vaksine-bivirkninger & dødsfall i Europa heter EudraVigilance.

De rapporterte 24. april 2021 om 8.430 mistenkte bivirkningsdødsfall og 354.177 skader etter Covid-19 vaksinasjoner.


I USA har de VAERS.

VAERS står for «Vaccine Adverse Event Reporting System». CDC rapporter:

På 4 måneder er det rapportert 4.178 mistenkte bivirknings dødsfall og 118.902 skader i forbindelse med COVID-19 vaksinasjoner. (Kilde).

Til sammenligning. Hvert år får omtrent 195 millioner amerikanere influensavaksine og årlig rapporteres det inn 20 til 30 dødsfall til VAERS i forbindelse med influensavaksinen. Eller sagt på en annen måte.

Grafen nedenfor viser at VAERS har registrert over 40% av ALLE vaksinedødsfall i løpet av sin 30+ årige historie i løpet av de siste 4 måneder. Da er ikke grafen oppdatert med de nyeste tallene heller, altså 4178 dødsfall. Nedenfor ser du rapporterte dødsfall fra 1990 til 1. mai 2021.

Kilde

Tidligere studier anslår at kun 1 til 10 prosent av vaksinerelaterte dødsfall blir rapportert inn, så sannsynligheten er stor for at veldig mange flere dør enn det som blir rapportert inn. Man kan da gange tallene opp med minst 90 %, da blir USA nok et land hvor vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt vedr. Covid-19 vaksinene.

Da burde de vel advare sine leger og sin befolkning? FDA rapporterer at de har undersøkt, de fant ikke ett eneste dødsfall de knytter til Moderna- og Pfizer-vaksinene. Det burde få alarmklokkene til å ringe hos enhver, spør du meg.

(USA har pr. i dag en befolkning på 332,646,440 personer og Worldometer rapporterer at 591,514 har dødd av Covid-19. 147 047 012 personer eller 44% av befolkningen har fått minst en dose. Totalt har 96 472 537 personer eller 29% av befolkningen blitt fullvaksinert. (Kilde, dato 4.5.2021)

Det står heldigvis noe bedre til her til lands? Legemiddelverkets Steinar Madsen har tross alt gått ut og bedt leger om å være oppmerksomme på muligheten for perikarditt (hjertepose-betennelse) hos personer som nylig er vaksinert med Pzifer.

Ellers skjer det mye rundt omkring i verden, mange søksmål på gang fordi i henhold til Nürnbergkoden er praksisen som foregår straffbar. Nedenfor siste nytt fra Dr. Reiner Fuellmich.

Artikkelen blir oppdatert etter hvert. Kilder finner du ved å klikke på bildene/tabellene i artikkelen. Ellers har HealthImpactNews greie oppdateringer vedr. USA og Europa.

Aktuell undervisningsartikkel fra i fjor:

SMITTSOMME TALL BAK CORONA-VIRUSET. (A)

Forfattet 3.5.2021, Åse Steinsland