DAGENS TALL FREDAG 4. SEPTEMBER, GLOBAL DAG 8

1
21091

Jeg legger ut dagens tall stort sett hver dag. En grei måte å lære om beregningsmetoden og kvalitetene i tall.

Det finnes en rekke syklustall som påvirker oss individuelt til enhver tid. Det Globale dagstallet råder globalt /kollektivt og påvirker oss alle. (Mer om ditt Personlige dagstall finner du her).

Slik summerer man Globalt dagstall i henhold til Pythagoras foretrukne reduksjonsmetode. (Mestertallene 11,22,33 skal ikke reduseres i beregningsprosessen).

Les om ditt Personlige dagstall (A)
  • Dag 4=4
  • Mnd. september=9
  • År: 2020=2+0+2+0=4
  • Vi summerer dag mnd. og år: 4+9+4=17=1+7=Global dag 8

Tallet 8 er en lukket, spiralformet figur og er også representert som Merkurstaven. Som DNA, en dobbeltspiral hvor positive og negative energier er i perfekt balanse. Tallet 8 forbindes derfor med livets spiral, tid & evigheten, balanse mellom den materielle- og spirituelle verden og rettferdighet. Tallets form gjenspeiler også dets viktigste egenskap. Balanse. Tallet assosieres med planeten Saturn og  dynamikken bak årsak og virkning.

8 er sterkt ledertall med mye handlekraft og utholdenhet. En super dag å sette planer ut  i livet.

Dette fordi tallet 8 er et produktivt, jordnært og energisk handlingstall som liker å sette seg mål og få ting gjort.

8 har fokus på karriere, næringsliv, økonomi og myndighet.  Her tre aktuelle kvinner med tallet fremtredende i kartet.

Tallets negative sider er forbundet med kapitalismen, materialismen, grådigheten og uvitenheten som styrer verden i dag. Har man ikke balanse, kan kraften i tallet ødelegge like mye som den skaper.

Som syklustall balanserer 8 den materielle- og åndelige verden. I september får alle det samme månedstall som årstall, dvs. 8 for Norges del. En balansering vil nok finne sted. Har man rent mel i posten har man ingenting å frykte, i motsatt fall blir det ofte et fall. Det blir nok en interessant høst for Norges del.

Balansen kan ikke opprettholdes uten presis forståelse av hva makt egentlig er.


Personer påvirket av leder-tallet 8 er ofte utholdende og sterk både fysisk og psykisk. Som f.eks. Aage Fridtjof Hareide (f.23.09.1953).

Kilde

Han har 8 som navnetall (bygger på vokaltall 6 og kons.tall 11.) Han har 5 som skjebnetall). 8-tallet handler også om økonomi og han er utdannet revisor.

Imponerende hva har fått til med Danmarks landslag som hverken ble kvalifisert til VM 2014 eller EM 2016. Da han tok over kom Danmark videre i både VM i 2018 og EM 2020.

Han er nå i sitt Personlige år 9, dvs. avslutninger og overganger. I disse dager slutter han som Danmarks trener og ska bli Rosenborgs trener.

Du finner mer om tallet 8 nederst på denne siden. Ellers så er det bare å ta et søk bloggen.


 

tilbudanalyseny2017

 

Comments are closed.