DAVID WILCOCK OG BOKEN «SYNCRONICITY KEY». Tidens skjulte matematiske arkitektur.

4313

Jeg skrevet mye om synkroniteter og prøvd å vise at tiden som går mellom visse hendelser ikke er tilfeldig.

i boken «Syncronicity Key» viser David Wilcock det samme. Ved hjelp av tall, astrologi, synkroniteter og begreper som fraktaler, hellig geometri, kvantefysikk avslører han at det finnes en hemmelig matematisk arkitektur kodet i tiden som går mellom hendelser. I videoen nedenfor stiller han spørsmålet: Hva om universet er levende og prøver å kommunisere med oss ved hjelp av synkroniteter og loven om karma?

Historiske hendelser viser seg å skje i sjokkerende presise- og gjentakende tidssykluser.

Nedenfor del I av video med Wilcock vedr. lanseringen av boken «Syncronicity Key».

Han trekker f.eks. paralleller mellom president Jimmy Carter og Marcus Porcius Cato (234 f.Kr. – 149 f.Kr.). Sistnevnte var en romersk statsmann og Wilcock gir det han mener er omfattende bevis på at Carter synes å være reinkarnasjonen av Cato.

Det går nøyaktig 2160 år mellom deres liv og virke, akkurat som reisen gjennom et stjernetegn tar 2160 år. Et astrologisk storår og reisen gjennom alle 12 stjernetegn tar 12 x 2160 =25920 år.

Den viktigste nøkkelen for å finne ut av slike sykluser er å finne start- og sluttpunktene.

En syklus på 2160 år er delt i inn i 4 x 540-års kvartalssykluser som markerer de 4 hjørnene i kvadratet i en sirkel. Hver gang vi når et visst punkt i sirkelen,  skjer det en kopi av hendelser som har skjedd før. Med andre ord, historien gjentar seg.

De franske forskerne Michel Helmers og Francois Masson avslørte rundt 1958 det samme.  Sannheten om gjentatte sykluser. De mente alle kulturer går gjennom stadier av sin åndelig og religiøs utvikling som kan deles i 4 ryddige 720-års sykluser, til sammen 2880 år. Universet jobber i 9, og 9 x 2880 er 25.920 år.

Universet jobber i 9 og tverrsummen av alle tall nevnt blir 9.

432hEn annen fremtredende russisk matematiker ved navn Anatoly Fomenko oppdaget også disse mønstrene. Hans sykluser varte i 1296 år og ble delt inn i 4 deler på 324 år hver.

Da får vi en perfekt inndeling av et 25.920 års astrologisk storår bestående av nøyaktig 20 sykluser på 1296 år innenfor et astrologisk storår på 25920 år, som igjen er 2160 x 12.

I videoen spør Wilcock: Hva om vi bruker år 720 etter kristus som utgangspunkt  og startpunkt for en av Fomenko sine 1296-års syklusene? Dette ville bety at syklusen slutter i år 2016.

En reise gjennom et stjernetegn tar 2160 år, og vi er nå ved veis ende i fiskenes tidsalder og er på vei mot vannmannens tidsalder som skal vare i 2160 år.

Hvor har vi sett disse tallene før? As above, so below. Som i tid, så i rom.

geometrisk tid

Hva ville skjedd om vi klarte å identifisere disse skjulte matematiske lovene som styrer både skjebnen til enkeltpersoner og nasjoner gjennom tilsynelatende «tilfeldige» synkroniteter?

Avsløringene gir matte en helt ny dimensjon. Nedenfor en spennende serie med Randall Carlson. Han mener det finnes et kosmisk tempo som bygger på hellig geometri som styrer tidsaldrenes utvikling og at disse sykliske tallene er kodet inn i myter og arkitektur.

Boken «Syncronicity Key» kan bestilles via David Wilcocks nettside.

Forfattet av: Åse Steinsland, 16.06.2015


vitruvian mannAktuelle artikler:

FIBONACCIREKKA, DET GYLNE SNITT OG TALLET 9. Livet og universet fungerer etter visse geometriske mønstre og proporsjoner.  https://www.numerologensverden.no/fibonaccirekka-det-gylne-snitt-og-tallet-9/
432 HZ, DEN TAPTE HARMONISKE FREKVENS. 440 Hz som musikkinstrumenter er innstilt på i dag, er ute av synkronitet med resten av universets harmoniske musikk. Vi er en del av universet, og ved å justere oss tilbake til universets harmoniske toner tar vi et stort skritt i retning å helbrede oss selv. https://www.numerologensverden.no/432-hz-den-tapte-harmoniske-frekvens/