JOMFRU MARIA & Mirakelet i Fatima og gudinnetallet 13. (A)

Gudinne-tallet 13 står sentralt i denne artikkelen. Jomfru Maria viste seg første gang i Cova da Iria i Portugal den 13. august i år 1385 (8+5=13). Historien med tallet 13 forsetter. Den 13. mai 1917 skjedde så en serie med åpenbaringer av Jomfru Maria i Fátima i Portugal. Alle skjedde den på datoen den 13.