HELDIGE- OG UHELDIGE PERIODER GJENNOM EN 9-ÅRS SYKLUS (A)

Mennesker går gjennom både positive og negative perioder i løpet av et liv. Kan Numerologi avsløre NÅR man blir heldig? Eller uheldig?