NUMEROLOGENS TANKER OM ÅR 2015, ET GLOBALT ÅR 8. Hva kan vi forvente?

Vil 8-tallets balanserende effekt slå inn og spenningene endelig slippe taket?

6
6269

Vi er kommet godt i gang med år 2015 og vi tar en titt på hvordan 8-tallet vil påvirke oss.

Vi har lagt bak oss et et Globalt år 7 med mye mystikk og sterke spenninger som har påvirket både nasjoner og enkeltmennesker, og mange har vært gjennom dyptgripende forandringer.

Når det gjelder både bokstaver og tall så avslører ofte formen på symbolet mye om dets egenskaper og natur.

2015 er et globalt år 8 fordi 2+0+1+5=8. Tallet 8 fremste og viktigste egenskap er uendelighet og balanse, og den balanserende energien i tallet vil påvirke alle beboere på denne vakre planeten på godt og ondt.

 

200820092010201120122013201420152016
111/23456789

 

er-8Tallet 8 styres av planeten Saturn, planeten fungerer som en dommer, den er objektiv, saklig, streng og nøktern.

Saturn har også nettopp startet sin 2 1/2 årige transitt gjennom Skytten, et tegn den også befant seg i under den store depresjonen i 1929 og i oktober 1987 da aksjemarkedene over hele verden krasjet.

Vi kommer ikke unna temaet økonomi med tallet 8, og jeg tror vi kan forvente oss noen svingninger i verdens finansmarkeder i løpet av 2015.

År 2015 skal det ryddes opp i ubalanser.

tallet8merkurstavTallet 8 er et ledertall som har mye handlekraft i seg og tallet relateres ofte til maktens korridorer, regjeringer, bedrifter og økonomi.

Positive trekk: Tallet 8 i balanse er inspirerende, resultatorientert, direkte, handlekraftig, sterkt, ambisiøst, visjonært, generøst, utholdende, vidsynt og disiplinert.

Negative trekk: Intoleranse, utålmodighet, stress, frekkhet, materialisme, grådighet, arroganse, for mye konkurranse og hensynsløshet.

I ubalanse er den ene siden i tallet lastet for tungt, og den andre for lett (materielle verden kontra den spirituelle verden).

Tallet 8 er tallet for penger og makt, og balanseringen vil slå ut både på vår private økonomi og verdensøkonomien, alt ettersom.

Er du påvirket av tallet 8 sentralt i ditt Numerologiske tallkart, kan det bli en svært så positivt år for deg om du har sådd riktig.

Tallet 8 er sterkt tall med et stort potensiale, og i Kina blir det sett på som det store lykketallet.

8 er tallet for manifestasjon, etikk, kraft, energi, viljestyrke og makt, den konstante flyten av energi, balanse og rettferdighet, nedbrytning og oppbygging.

Har du hatt planer om å handle på ideer, er dette den rette året sette dem ut i livet fordi tallet 8 er et produktivt, jordnært og energisk handlingstall som liker å sette seg mål få ting gjort.

Tallet 8 sies å være et fatalistisk tall,  dette tallet understreker hvor viktig det er å ha balanse. Har man «rent mel» i posen har man ingenting å frykte fra tallet 8. Man høster av hva man har sådd med tallet 8.

 

Tallet 8 er også tallet for rebellen. Nelson Mandela hadde skjebnetall 8.
Tallet 8 er også tallet for rebellen. Nelson Mandela hadde skjebnetall 8.

2015 – Rebellens- og varslerens år

Fjordåret gav oss en god del konflikter og internasjonale kriser,  og mer bråk vil det nok bli fordi tallet 8 er også tallet for rebellen.

Vi vil i løpet av året se mange høytstående og viktige personer stå frem som varslere. Dette er mennesker som har begynt å våkne opp og stiller spørsmål ved makthavernes egentlige intensjoner, mens det blir full avsløring og eksponering i løpet av neste år 2016 som er et Globalt år 9. Mange fremstående maktpersoner vil også bli tatt med buksa nede.

Teknologisk sett er vi kommet svært så langt i utvikling, men samtidig så har gapet mellom fattig og rik økt.

Generelt kan man si at land som har en stor middelklasse og høy toleransegrad vil merke minst av denne balanseringen, mens i land hvor forskjellene mellom rike og fattige er større vil man oppleve mer sivil uro, rebellene vil våkne og kampene intensiveres.

 

Det øker på med demonstrasjoner verden over.
Det øker på med fredelige demonstrasjoner verden over.

Hvordan få tilbake likevekten og balansen?

Første skritt er å ta seg tid til og reflektere over hvordan man bruker tiden man har til rådighet.

Folk flest må jobbe mer og mer for å kunne holde tritt med økende boligpriser, og den sosiale kontakten mellom mennesker er også avtagende også på grunn av mer bruk sosiale medier.

gudfrekvensTallet 8 er et sterkt og utholdende tall som har i seg masse handlekraft, så de aller fleste vil merke en økning i energinivået.

Tallet 8 er også et svært åndelig tall, men den spirituelle siden i tilværelsen blir hos mange neglisjert i en travel hverdag hvor fokus stort sett blir rettet mot den verdslige og materielle siden av tilværelsen.

Fremveksten av sosiale medier gjør at vi nå mer og mer snakker med familie og venner gjennom skjermer i stedet for ansikt til ansikt. Husk at det er viktig med kvalitetstid med dine nærmeste også.

Sett av tid til å besøke slektninger og andre du er glad i og ikke har sett på lenge. La folk få vite om at du bryr deg om dem.

Bruker du for mye tid i den ytre verden så  kan det være lurt å ta deg tid til å lytte til ditt indre, reflektere over livet, meditere, eller drive med yoga osv. for å få mer balanse.

1929Verdensøkonomien, Merkur og tallet 8 

Universet sies å jobbe i 9, tallet som elsker å gjenta seg selv og det er 27/9 år siden krisen i 1987 og 99 år siden bankene stengte ned i USA i 1933.

Tallet 9 er spesielt fordi uansett hvilket tall du ganger det opp med, vil summen uansett kunne reduseres til 9. Tallet 9 representerer blant annet sirkelen og spiralen, (360 grader), helhet, avslutninger/ overganger /fraktaler og renselse.

Teorien om Brann og Børsen ser ut til å stemme.
Teorien om Brann og Børsen ser ut til å stemme.

Ettersom som fraktalen/spiralen utvikler seg,  skjer det en tilkobling til historiske hendelser som resonnerer med hverandre. Størrelsen på hendelser avhenger av hvor mye som er uløst og hvor mye negativitet som trenger å renses ut.

Planeten Merkur er ofte i retrograd når økonomiske kriser og børsfall har slått inn. Mercury kommer fra det latinske ordet MERX, eller Mercator som betyr kjøpmann.

Planetene beveger seg i forskjellige baner rundt solen i geometriske mønstre, og av og til vil en av de indre planetene passere en en ytre planet. Dette er årsaken til de retrograde bevegelsene til planetene.

  •  Merkurs omløpstid rundt solen er 88 dager.
  • 88 dager er også 2 mnd. og 27 dager i tid. Rytmen i PI (22:7)
  • Merkur gikk retrograd den 16. oktober tilbake i 1987. (8+8=16).

Dette falt sammen med et av de mest dramatiske kursras i historien. 3 dager senere, mandag 19. oktober 1987 falt aksjemarkedet i New York med 22,7 prosent. (PI)

krise1

Fraktaler spiller seg ut også i disse dager, og det har vært en kraftig økning i antall oppsigelser det siste halvåret, og denne trenden vil etter all sannsynlighet fortsette videre i 2015.

I år er Merkur i retrograd fra 21. januar, til 11. februar, fra
19. mai til 11. juni  og fra 17. september til 9. oktober.

Den 8. tetrade

I påsken i fjor var det en full måneformørkelse som markerte starten på en tetrade – en sekvens med tilsammen 4 totale måneformørkelser og 1 total solformørkelse.

Enda sjeldnere er det at måneformørkelsene inntreffer på bibelske festdager. NASA har bekreftet at dette mønsteret kun har vist seg 7 ganger på stjernehimmelen siden år 1. 

Israel og Syria har fått lide.
Israel og Syrias barn har fått lide.

De 4 fulle måneformørkelsene skjer på 4 bibelske høytider, og mange tror det er knyttet til begivenheter som vil skje i Israel og landområdene rundt, dette fordi når slike serier med formørkelser har skjedd i synkronitet med jødiske festdager tidligere,  har det alltid skjedd store begivenheter som har påvirket Israel og landområdene rundt.

Vi har dessverre sett illevarslende ting skje og kriger har spilt seg ut både i Ukraina, Gaza, Syria og Irak.

Vi har nå startet på et globalt år 8, og forhåpentligvis vil 8-tallets balanserende effekt slå inn og spenningene vil slippe taket.

Situasjonen i Midtøsten, i Russland og Ukraina vil fortsette utover i 2015. Russland vil fortsatt være under angrep i 2015, og vi vil se flere hendelser hvor NATO og andre vestlige makthavere vil forsøke å provosere Russland til militær respons ved å plassere flere tropper i Ukraina. Jeg tror Vladimir Putin vil være klok nok til å ikke la seg provosere.

Vi nærmer oss midtpunktet i den 8. tetrade.
Vi nærmer oss midtpunktet i den 8. tetrade. Tilbake i antikkens Hellas var formørkelser alltid dårlige nyheter. Kriger ble tapt, dynastier styrtet, og pester herjet befolkningen.

Den 20. mars er det en total solformørkelse som følges av en måneformørkelse 4. april som vil være synlig i Amerika og Australia. Den 4. og siste måneformørkelsen skjer 28. september og vil være synlig over hele Europa.

Jeg vil tro at vi rundt solformørkelsen den 20. mars er ferdig med det verste vedr. globale spenninger og traumer.

globaltaar8

Kongeriget Norge som nasjon er under sterk påvirkning av tallet 8, og tallet 8 sine negative sider er sterkt forbundet med kapitalismen, materialismen, grådigheten og uvitenhetens som styrer verden i dag.

ISISNoen mener 20 ganger verdens totalte brutto nasjonalprodukt, 1,500 billioner dollar i derivater står foran totalkollaps fordi noen gigantiske globale selskap har rundstjålet verden, og disse må ha en storkrig for å unngå å bli tatt for dette.

På den økonomiske fronten vil vi nok oppleve en del omveltninger. Dette har med større internasjonale begivenheter å gjøre, spesielt  BRICS-landenes forsøkr å skape en alternativ  sentralbank. BRICS-landene er Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Verdensbanken bruker dollar, og det er vel stor sannsynlighet for en økonomisk kollaps for Verdensbanken og den amerikanske dollaren.

Det finnes masse dokumentasjon rundt omkring på nettet om at USA har backet opp det Islamske Kalifatet, IS.

Lederen i ISIS, Abu Bakr Baghdadi, tilbrakte nemlig fem år i et amerikansk «forvarings anlegg», i liket med 3 andre militære sjefer i ISIS.

Mange mener det var USA og John McCain skapte IS.

John McCain hadde allerede i 2011-2013 møter med IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi. Slik fikk også gruppen legitimitet ved at de fikk støtte fra USA.

Viktig tall i et Globalt år 8.
Viktig tall i et Globalt år 8.

Dette bekreftes på TV i USA, men norske medier er tause som østers.

Nå stiller faktisk BBC spørsmål om Paris-terroren var en falsk-flagg operasjon i likhet med så mange andre terror-hendelser vi har hatt den siste tiden. Du kan se innslaget på denne lenken. 

stop

En mann ved navn Albert Pike fortalte i 1872 hvordan de 3. kommende verdenskrigene skulle utfolde seg, og aksjonen i Paris kan være en brikke i dette spillet hvor man hisser muslimer og vestens innbyggere mot hverandre.

Han mente at Russland, Kina og Arabere ville i den 3. verdenskrig stå sammen mot Vesten.

mediaHusk at vår bevissthet er programmerbar, og folkemassene er like lett å lede ut i massesuggesjon i dag som de var i 1939 før starten på 2. verdenskrig.

Media har makt, og mediamogul og hovedprogrammerer Rupert Murdock var raskt ute og twitret etter Paris-terroren at alle muslimer har ansvaret for Paris- terroren og folk over hele verden demonstrerer nå mot Islam og nynazistene med.

TV=Tell a Vision.
TV=Tell a Vision.

Vi  har nok mange spennende og kritiske opplevelser foran oss som på sikt vil hjelpe oss til større læring og forståelse, forhåpentligvis uten for mye drama og storkrig.

Vi lever i en persepsjonsfabrikk hvor vitenskap, religion, utdanning aviser, radio og TV , blader, bøker, musikk og film har jobbet hardt gjennom generasjoner for å fange vår bevissthet/ oppmerksomhet, og vi blir pepret med stadig sterkere stimuli.

Fra mitt numeriske perspektiv tror jeg vi i årene 2015 og 2016 vil se store og raske forandringer på verdensscenen som vil vekke opp og ryste den kollektive bevissthet.

Her en video med David Icke verdt å se hvor han forklarer strategien bak hendelsene.

Teknikken med å produsere krig, terror og skape et falsk fiendebilde er et eldgammelt knep som blir brukt for å få mennesker ned på frekvens ved å fremkalle frykt, skape ustabilitet for å skape mer dualitet for at de skal kunne fortsette sitt splitt- og hersk spill. Aktuell artikkel på lenken: https://www.numerologensverden.no/individets-kraft/

De fleste er lette bytter for følelsesmessige avledninger i en travel, overstimulert verden hvor frykt er stimulus nr. 1, og hvor vi gjennom media blir fremstilt som fremmede ovenfor hverandre.
Vanskelighetene i vår verden oppstår på grunn av illusjonen om atskilthet, og det er nettopp dette det spilles på. (Lys/mørke, mann/kvinne, kristne/muslimer, krig/fred, venstre/ høyre osv.)

Tallene sett langsiktig på det.

Fra år 1000 til år 1999 så startet alle som ble født sitt fødselsår med tallet 1. Tallet for individualitet, uavhengighet, nye ideer, pioneren og nye oppfinnelser, men også tallet for egoisme og aggresjon og det var under påvirkning av dette tallet vi så 2 verdenskriger spille seg ut.

2-dagens-tallGår vi 15 år tilbake så gikk menneskeheten gjennom et stort skifte mellom år 1999 og 2000.

Dette fordi alle som er født etter 01.01.2000 er bærere av tallet 2 i sitt tallkart, tallet for samarbeid, generøsitet, kjærlighet, medfølelse, brorskap og fred.

Overganger mellom disse lange tusenårssyklusene skjer gradvis og tar mange tiår. For eksempel så er det kun barn under 15 år som garantert er bærere av tallet 2 pr. i dag som første tall i sin fødselsdato, og det vil ta mange hundre år før det gjelder alle.

Ser vi på utviklingen gjennom tusenvis av år ser vi en økende indiviualisme og uavhengighet, kvaliteter representert i tallet 1. Folk virker også mer sensitive og opptatt av fred, og dette er kvaliteter som er representert i tallet 2.

Jeg tror vi fra år 2000-2999 vil se en utvikling på jorden hvor menneskeheten mer og mer vil gå veien som til slutt vil skape den freden, stabiliteten, toleransen og solidariteten vi alle så sårt trenger.

Med ønsker om et fredelig år!

Forfattet av: Åse Steinsland, 12. januar 2015.

GRATIS MÅNEDSHOROSKOP  Klikk her 
GRATIS ÅRSHOROSKOP ÅR 2015. Hvordan blir år 2015 for deg? Klikk her

Klikk på bildet for å bestille.

Kilder: