PAKT, GRUNNLOVER & GUD. Norge og tallet 7. Del II (A)

Eldgamle profetier i aksjon?

1
2070
Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quislings_f%C3%B8rste_regjering

Hva skjer når en nasjon snur ryggen til Gud?

Klikk her for å lese del 1 om USA.

I Grunnloven finner vi verdiene som skal prege samfunnet, grunnleggende normer og regler som nasjonene og befolkningen har forpliktet seg til å følge om de fortsatt vil være under Guds beskyttelse.

Gang på gang gjentas det i GT at det var det liv menneskene og nasjonene førte som avgjorde hvordan Gud ville dømme dem siden.

I likhet med de 7 segl, varsler hver av de 7 basuner (trumpeter) hendelser i serier på 7 og i disse dager (november 2019) er nasjonen Norge i sitt Personlige år 7 og det har gått 77 år siden deportasjonen av over 770 jøder til Polen.

For å forstå denne artikkelen anbefaler jeg deg å først lese del I. Her forklares Tetra-grammaton-koden.

Vi er levende symboler og historien går på repeat. Det er veldig mye snakk om TRUMPeter i Bibelen og i jubileumsår blåser jødene i trumpeten med en «lyd som trenger gjennom alt.» Donald TRUMP ble innsatt som president i USA 70 år, 7 mnd. og 7 dager gammel. Ingen kan si Trump ikke blåser i trumpeten.

«Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet!», Salme 90:12

Ser vi til G/7-signaturen / Tetragrammaton med 7×4 eller 7777, finner vi følgende hendelser knyttet til Norge.

LESE MER? Artikler merket (A) er forbeholdt abonnenter på undervisnings-artiklene. Som abonnent får du tilgang til alt på Numerologen, alle kalkulatorer og over 200 lærerike artikler.

Klikk her eller på bildet for å lese mer eller melde deg ordningen som koster fra kr. 333,-.

Er du allerede abonnent, logg deg inn nedenfor for å lese denne artikkelen.