SKEPTISK TIL NUMEROLOGI? Stort sett alle de store vitenskapmenn som i dag blir hyllet som store tenkere og genier var svært så opphengt i tall.

skeptikerNumerologi ble forbudt som vitenskap på Kirkemøtet i Nicea.

Det er viktig å være kritisk, men jeg mener det er også viktig å være åpen for annet enn det dagens etablerte vitenskaper presenterer som sannheter.

Stort sett alle de store vitenskapmenn som i dag blir hyllet som store tenkere og genier, var faktisk opphengt i tall og talls betydning.

Først og fremst vil jeg si at Numerologi er en eldgammel vitenskap som er basert på de naturlige lover om universets oppbygging og har ingenting med tro, okkultisme eller religion å gjøre slik så mange tror.

Det første konsilet i Nikea ble avholdt i 325 i Nikea. Biskoper fra hele den kristne kirke var samlet (Den katolske kirke, Den ortodokse kirke, Orientalske ortodokse kirker, Den anglikanske kirke og den Protestantiske kirken). Konsilet ble sammenkalt av keiser Konstantin. Konsilet ble innledet 20. mai, og ble avsluttet 25. juli.

Konsilet i Nicea.

Alle avvik fra den tro statskirken hadde klassifisert, ble sett på som sivile brudd og kjettersk.

Mennesker som hadde kontakt med naturen og universet ble forfugt og utslettet. Stort sett alt som hadde å gjøre med livets magiske sider,  ble renset ut av «virkeligheten».

Numerologi var en gang i tiden anerkjent som en vitenskap men mistet sin status som vitenskap på Kirkemøtet i Nicea.

Dessverre har mye av den opprinnelige kunnskapen har blitt borte for allmennheten på veien.

2000 år senere har vi kommet til et punkt i vår utvikling hvor vi stort sett godtar alt stat og kirke serverer oss av sannheter.

Vi er redusert til «forbrukere», og vi godtar denne statusen uten å klage, uten å tenke over konsekvensene. Vi er redusert til å være forbrukere og økonomiske slaver for en sjeleløs grådig gjeng som flesker seg på toppen. Magien i livet er degradert.

Pythagoras numerologi er basert på konseptet reinkarnasjon.

Forståelse av tidligere liv og den nødvendige erfaringen en sjel trenger for å videreutvikle seg, er åndelig kunnskap de fleste mennesker ikke forstår rekkevidden av. Om du tror på reinkarnasjon eller ikke, betyr ikke så mye. Teorien er ganske enkel.

Den normale prosessen når folk dør, er at de passerer gjennom en tunnel og ser livet passere i revy. Man innser hvilke hvilke feil man eventuelt har gjort, hva man ikke lært osv. Deretter fortsetter sjelen til en ikke-fysisk mellomtilstand frem til den velger å bli gjenfødt  igjen – etter å ha sett seg ut nye foreldre og omstendigheter man skal gjennom i det nye livet. Sjelen koder og ser gjennom livsplanen før ankomst.

Barnet (sjelen) ankommer jorden for å fortsette på sin sjels reise og lære sine lekser. Det liv som velges, er den individuelle sjels kontrakt. Skapelseskodene et liv bygges på er spesialdesignet av menneskesjelen av svært viktige grunner. Dette skjer før sjelen går gjennom fødselskanalen og mister bevissthet om hvem den egentlig er.

Alt henger sammen, bruker man riktige mål og beregningsmetoder.

Numerologi er først og fremst et redskap for dekoding av enkeltpersoners unike personlige mønstre, men man kan også avsløre samfunnsmønstre ved se på datoer og hendelser for å se hvordan numerologiske faktorer på et gitt tidspunkt påvirker. Tiden som går mellom hendelser viser seg også være svært så viktig og avslørende. Som det står i Bibelen «Lær deg å telle dine dager»..

Samfunnstopper som frimurerne, okkultister, kongelige og mystikere verden over er ekstremt opptatt av grader, tall, datoer og hemmelige symboler, og benytter seg av disse bevisst, fordi de vet at når man lager symboler, skaper symbolene sin egen kraft og energi. Kunnskapen holder de for seg selv.

Tall er skapelseskoder.

Akkurat slik et menneske er programmert og kodet med tall til å bli slik det er, er det også med virkeligheten. Tall er frekvenser, og påvirker oss. Tall har skjulte kvaliteter som ikke kan sees med det blotte øye.

Faktum er at universet og livet på jorden er skapt etter matematiske prinsipper. Alt som har skjedd, alt som skjer, og alt som skal skje kan utledes i matematiske formler og matematiske ligninger.

Numerologi – Ukjent også for mange numerologer

Alle beregninger i Numerologi er basert på en underliggende logikk som er lett å kjenne igjen, men mye av dette er faktisk ukjent terreng – også for mange numerologer. Svært mange benytter seg av for enklede beregningsmetoder, og dette har vært med på å ødelegge for den opprinnelige Pythagoras numerologi.

Tall er hellige koder, energiske frekvenser som definerer oss, påvirker livene våre og aktiverer dimensjoner og bevissthetsnivåer. En numerologisk analyse bygges på svært mange forskjellige beregninger og kalkulasjoner som fungerer i et samspill.

Dine grunnkoder er alltid basert på opprinnelig fødselnavn og fødselsdato, og disse avslører ”hva som er, og hva som vil bli”  når de leses på riktig måte.

Dessverre har mange kjendisnumerologer gjort numerologi som vitenskap en stor bjørnetjeneste og regelrett åpnet døren for kritikerne ved å benytte seg av for overfladiske beregningsmetoder. Noen har også funnet opp sine egne beregningsmetoder.

Mange rosemaler virkeligheten i håp om å appelere til et bredere publikum for å solgt flere bøker eller tjenester. Jeg har lagt merke til at en del oppfordrer mennesker til å forandre sitt navn for å få bedre liv osv. Dette vil jeg personlig ikke anbefale i de aller fleste tilfeller.

Dataene som er lagret i fødselsnavn og fødselsdato inneholder kodene hele livet bygges på, og disse kan ikke forandres, men de kan påvirkes. Hver DNA streng er programmert via et cellulært alfabet, hvor impulser av elektromagnetisk energi justeres og ordnes, akkurat  slik skapes av de forskjellige bokstavkombinasjonene i alfabetet.

Tall er energiske frekvenser som definerer oss  og påvirker livene våre. Ditt navn kan sees på som sang som skaper vibrasjoner i tid og rom. Hver note (eller bokstav) har sin varighet og påvirkning på ditt liv.

Bokstavene i ditt navn påvirker hele tiden ditt liv, slik notene i en sang er med på å skape sangens rytme, stil og nyanser.

Skifter du noter, påvirkes sangen. Den kan også bli falsk. Det kommer an på hvilken tone som spilles og hvor godt den harmonerer med sangen. Kodene i fødselsnavnet og fødselsdatoen påvirker også din fremtid via syklustallene du påvirkes og aktiveres av gjennom livet.

Man kan ikke alltid få det man begjærer, og spesielt ikke hvis en persons grunnkoder avslører at personen er ment til en helt annen skjebne enn for eksempel bli filmstjerne.

Rikdom og berømmelse vil ikke bli skje hvis ikke ens grunnleggende numerologiske koder tillater dette. Dette samspillet mellom tallene i en analyse er kunnskap jeg vil påstå de fleste ikke har nok kunnskap om.

Overfladiske tolkninger er grei som en introduksjon til Numerologi, men bør sees på som kun underholdning. Noen tall har sterkere påvirkning enn andre. Når man leser kun ett eller to tall individuelt, er det lett for å trå feil. Tallene en person er under påvirkning av fungerer i et samspill.

Vær varsom med å designe selv. Noen mennesker er forutbestemt til å leve mer utfordrende liv med mer motgang enn belønning, andre skal ha mer belønning enn utfordringer. Andre igjen er er bestemt til en blanding av disse. Å velge barns navn er foreldrenes ansvar og privilegium. Man bør aldri la en numerolog ”designe” et navn. Slike spørsmål svarer ihvertfall ikke jeg på. Det lar jeg være opp til høyere makter og intuitive foreldre.

 

11, 22 og 33 kalles mestertall og bærer i seg et større potensiale, på godt og ondt.

En liten advarsel. Mange virker svært opptatt mestertallene. Noen går inn og påvirker programmeringen ved å forandre sitt eget navn for å få påvirkningen fra mestertall, eller de lager navn til barna slik at de får mestertall. (Mange ikke benytter seg av riktig beregningsmetoder, og regner feil)

Jeg eksperimenterte en gang selv og stiftet et firma med mestertall 22 blant kodene, men det viste seg å bli for krevende for meg. Det hadde sikkert fungert om jeg hadde hatt 22 blant mine kjernetall, men det har jeg altså ikke, så kompabilitet mellom tall er også viktig. Jeg lærte en viktig lekse.

Mestertall kan være ekstremt krevende, og er ikke noe man bør påføre en sjel som ikke er klar for oppgavene som ligger kodet i tallet. Å være påvirket av et mestertall er en fortjent tilstand som man har utviklet gjennom mange liv. Påvirkningen kan føles som både en velsignelse og en forbannelse.

Vi mennesker har fri vilje. Er mennesker arrogant nok til å tro de er klokere i jordisk bevissthetstilstand enn i sjelstilstand, så må de også ta konsekvensen av det.

Jeg har studert en rekke internasjonale bøker og ulike former for Numerologi. De spesielle oppdagelsene jeg gjorde underveis førte til at mitt valg falt på Pythagoras system. Hans system bygger på komplekse kosmiske nettverk med koblinger av mønstre og sykluser, og jeg har gjort mitt ytterste for å opprettholde integritet ovenfor dette systemet.

Innholdet i analysene er et resultat av mange års studier, arbeid og oversettelse. Numerologi er et enormt stort fag, og jeg er fortsatt i lære.

 

Forfattet av: Åse Steinsland