TALL- OG NAVNESYNKRONITETER I MORDGÅTER (A)

Mønstergjenkjenning er å lete gjennom en større datamengder etter mønstre og rapportere funn. SIGRID HEGGHEIM ble funnet drept bak en BENSINSTASJON 1976. En ny SIGRID ble funnet drept bak en BENSINSTASJON 36/9 år etter. Så ble en jente ved navn HEGGHEIM funnet død. Tilfeldig?

5
5627

Mønstergjenkjenning (engelsk pattern recognition) er å lete gjennom en større datamengder etter visse mønstre og rapportere funn.

Mønstergjenkjenning brukes også i letingen etter spesielle DNA-sekvenser og i lesing av fingeravtrykk.

Jeg leser i avisen at tidligere krimtekniker fra Kripos, Per Magne Iversen, uttalte til NRK at «på engelsk har vi uttrykket where two objects meet», som de bruker om tekniske funn og spor. Han mener også det er viktig dnaanalyseat politiet ikke låser seg opp mot en bestemt teori.» Kanskje politiet burde se nærmere på teorien

«Where two numbers meet?»

Universets språk er tall og symboler, og et navn er et symbol (bokstaver som oversettes til tall).

Jeg har i tidligere artikler skrevet om tallet 9 vedr. fraktaler, tiden som går mellom hendelser og hvordan noenlunde «like» hendelser gjentar seg. Navn og datoer ser også ut til å gå igjen i saker som ligner hverandre.

Først litt om tallet 9. Det finnes rytmer og sykluser vi mennesker ikke helt har forstått og det går i tallet 9, tallet som elsker å gjenta- og kopiere seg selv. Et menneske er en fraktal som blir produsert i løpet av 9 måneder. Tallet 9 er uforanderlig og urokkelig og er tallet som aldri mister sin identitet, selv om det hele tiden er i forandring. Barnet er en fraktal av- og ligner foreldrene. Det samme 9-talls mønsteret gjelder også andre hendelser som skjer i verden.

Dette gjenspeiler seg i vår virkelighet med at speilhendelser, også kalt fraktaler / gamle minner fra hendelser i tidligere slike dukker opp igjen i verdensbildet/ nyhetsbildet når tallet 9 gjør seg gjeldende i tiden som har gått.

Her noen eksempler. Norske Nural Ugur (26) ble funnet drept i Schweinfurt utenfor München 4.mai 1999. Dette drapet skjedde 999 dager etter at Trude Espaas ble drept. 990 dager etter at  kjendisen Amy Winehouse døde av overdose, døde kjendisen Peaches Geldof av overdose. Det gikk også 999 uker mellom Alexander-Kielland og Orderud-drapene.

titaniccosta999Eller så har vi sett at det gikk 99 dager mellom terrorangrep på flyplassen i Istanbul og angrepet på flyplassen i Brüssel,  999 dager etter terrorangrepet på Bali skjedde Storbritannias terrorangrep den 07.07 2005 (777), det gikk  90999 dager mellom store jordskjelv m/tsunami,  det gikk 99 år og 9 måneder mellom Titanic og Costa Concordia og det gikk 90 år og 9 måneder mellom Titanic og Rocknes-forliset.

Det er tidsintervallet mellom hendelser som bestemmer når en lignende etterfølgende episode skal skje / blir synlig og kommer til overflaten.

Ettersom som fraktalen utvikler seg, skjer det en tilkobling til historiske hendelser, fordi visse hendelser resonnerer med hverandre og hendelsene som skjer, er en gjenspeiling av uavklarte ting som ligger skjult vår kollektive bevissthet, og dessverre så ser vi også uløste gåter som dukker opp igjen til overflaten for å gi oss nye muligheter til å løse gåtene.

«Når du ser/observerer, er du en partikkel/ observatør som registrerer at du ser, og denne bevisstheten er da med på å påvirke utfallet av mulighetene». 

Men, SER vi?

justiceHer en sak og hva jeg mener med «å se». Jeg vil tro at justismord er noe av det verste man kan utsettes for og at en slik hendelse kan være med på å skape kraftige og tydelige nye sannsynlighetsbølger.

En bekjent ved navn ANJA Bakke ble funnet død i Bergen 11. mars i år 2007, antatt selvmord henging/kvelning. Familien til Anja mener bergenspolitiet gjorde slett arbeid etter datterens død og har forsøkt å få saken opp, men saken ble henlagt (ikke observert+). I fjor ble Bergenspolitiet frikjent av i Strasbourg. Lenke

Anja Bakke er på en måte dømt for å ha tatt livet av seg selv, og hvis dette ikke stemmer så har oppstått ubalanse og en ny sannsynlighetsbølge vil bygger seg opp? Er det tilfeldig at hun er fra samme bygd som Monika Sviglingskaia?

I denne saken er jo også Bergenspolitiet kjent for å ha gjort en slett jobb…

Den første ANJA døde i 2007. Rytmen i PI viser seg, sannsynlighetsbølgen ruller, og tallenes magnetisme leter etter likheter.

Det går nøyaktig 2727 dager, så forsvinner en ny ANJA fra Bergen. Hun ble meldt savnet den 28.08.2013. Anja Weløy AarSETH døde også av kvelning og ble funnet drept i Ålesund hvor hun studerte. I denne saken har gjerningsmannen tilstått.

mt33Hvis saken med Anja1 hadde blitt sett og behandlet i rettssystemet, kunne vi ha stoppet sannsynlighetsbølgen og livet til Anja2 kunne spart?

Det kan være, men bølgen stoppet allikevel ikke opp. Teller vi dager mellom hendelser, så går det 2 år, 7 måneder og 27 dager (27-27-mønster i tiden som går nok en gang) så blir nok en kvinne i Hordaland drept. Trude Brenna Aasen ble drept av eks-mannen sin den 24.04.2016 på Os.

MONIKA SVIGLINGSKAIA
Monika Sviglingskaia 

Bergen har navnetall 33. 27=3x3x3 og det går faktisk også nøyaktig 3333 dager fra Anja1 ble drept til Trude Brenna Aasen ble drept ikke så langt fra Bergen, på Os denne gangen. Begge drapene skjedde i Hordaland fylke. Trude Brenna Aasens sak er oppe i disse dager, her har mannen tilstått.

Resonans i både tall og i navn.  får like / parallelle tall i tid og like/parallelle hendelser i rom.

Det er mange ting jeg undrer meg over. Har bølgen stoppet opp eller vil ikke bølgen stoppe opp før Anja-1 saken blir oppklart?

oransjedeler

martineMartine Vik Magnussen

Martine ble drept i London den 14.3.2008 og det har snart gått 9 år siden Farouk Abdulhak som hun sist ble observert sammen med flyktet tilbake til Jemen.

Vi teller dager, mnd. og år mellom lignende hendelser.

Det gikk 4 år, 4 mnd. og 22 dager (2+2=4) mellom Martine-drapet og den 5.8.2012 da Sigrid Giskegjerde Schetne forsvant. Dag, mnd. og år kan reduseres til 4-4-4.

Så gikk det 5 år, 5 mnd. og 14 dager (1+4=5) fra Martine ble drept til 28.8.2013 da Anja Weløy Aarseth forsvant i Ålesund. Dag, mnd. og år kan reduseres til 5-5-5. 

oransjedeler

isdalskvinnen2Isdalskvinnen

Gamle minner blir som ny?

En av de største mysterie-sakene i Bergen er funnet av Isdalskvinnen i november 1970.

«Isdalskvinnen» er betegnelsen på et uidentifisert utbrent og avkledd kvinnelik som ble funnet ved en avsidesliggende sti i  Isdalen i Bergen i 1970.

Isdalskvinnen ankom Bergen den 18.11.1970 og ble sist observert den 23.11.1970 Dette er nok en uløst sak, ingen ble pågrepet for drapet.

Mine lesere vet også at tallet 9 er det store fraktaltallet som bringer minner frem på ny i det kollektive og skaper «lignende» hendelser. Da er det svært interessant med den nylige saken i Isdalen i august i år.

Turgåere hørte skrik om hjelp fra telt i ISDALEN i Bergen den 23.08.2016. Lenke. Det ble væpnet aksjon og en mann i 40-årene ble pågrepet. Han skal ha truet kvinnen med øks, kniver og slagvåpen og påført henne slagskader. Er det tilfeldig?

Den siste hendelsen med KVINNEN I ISDALEN den 23. august 2016 skjedde da det hadde gått 45/9 år og 9 måneder siden «ISDALSKVINNEN» ble sist observert.

Vi er i år -16, og hendelsen skjedde også 16716 dager (1+6=7 vi kan skrive 777) etter at Isdalskvinnen ankom Bergen for side gang den 18.11.1970. Ser vi på årstallene og skriver dem med to tall, så er det likheter her også. År 70=7. År 16 =7.

NRK har nå en egen dokumentar om saken som du kan følge her. De har nå klart å få full DNA-profil på kvinne.

oransjedeler

mENG & tENGs.

Hun forsvant i et Globalt år 9 og i en Global mnd. 7
Hun ble sist observert Globalt år 9 og i en Global mnd. 7

Vi er i en Global måned 7, og tallet 7 i tiden som går har stått sentalt denne måneden (År 9/ Mnd 7)

Birgitte Tengs-saken er fortsatt uoppklart, og jeg har vært obs på denne saken og at nye «fraktaler» eller kopi-hendelser kunne dukke opp siden det i disse dager er 77xx dager siden hun ble drept.

Ungjenten Birgitte tENGs var 17 år da hun ble funnet drept 06.05.1995.
Ungjenten Emilie mENG er 17 år og forsvant 1/7 i Danmark  på en Global dag 17/8.

Det gikk  7727 dager mellom disse to hendelsene.

Birgitte Tengs-saken er fortsatt uoppklart. Meng er som Tengs var kristen og det letes i KORSør. Vi får be hun kommer til rette.  Emilie ble funnet drept i et tjern den 24.12.2016. RIP.

oransjedeler

konfKristin-saken, 888 uker etter.

Vi er i et Globalt år 9,  årets 8. kalendermåned som også en Global måned 8, og dette er tallet for rettferdighet.
Det har nå gått 888 uker siden Kristin Juel Johannessen ble drept og saken er oppe på nytt og saken startet den 16.08.16 og 16=8+8.
Vi har sett at det store speiltallet 9 gir ofte «like hendelser» når vi teller dager mellom hendelser og i navn (symbol).

Er Henning Hotvedt (initialer tallverdi 8-8) en kaldblodig barnedrapsmann som har vært taus om sin ugjerning i 17/8 år? Eller er han en uskyldig småbarnsfar? Lenke

Uoppklarte saker skaper  «ringvirkninger». (Sigrid Giskegjerde Schetne forsvant også 05.08. i 2012.)
KRISTIN Juel Johannessen ble drept 5.8.1999. Det gikk: 9 år, 18/9 dager og 5 måneder så ble en ny KRISTIN drept av sin eks-samboer som var politimann i Troms 23. januar 2009.

Ser vi til Sverige så hadde de Engla-saken.  Dette var drapet på ei 10-årig jente, Engla Juncosa Höglund. Saken fikk stor oppmerksomhet både innenfor og utenfor Sverige allerede i forbindelse med hennes forsvinning. Teller vi dager mellom så gikk det 8 år og 8 måneder mellom Engla-saken og Kristin-saken. Engla forsvant også den 5.,  men i april –08. 
https://www.nrk.no/tro…/–kristin-skulle-bortfores-1.6656194

oransjedeler

Jeg har hatt Dung Tran Larsen i tankene i år, siden det er 9 år siden hun forsvant. I juni i år (Globalt år 9) og 9 år etter siste observasjon av Dung så er en ny asiatisk 2-barnsmor meldt savnet.  
dungxi

 • Asiatiske Dung Tran Larsen, gift m/2 barn. Hun fødte et barn 20. juni 2007 og ble sist observert 3 dager senere den 23. juni 2007. Fortsatt savnet. Sist observert på SArtor.

Asiatiske Xi Li meldt savnet 9 år etter at asiatiske Dung Tran Larsen forsvant, gift m/2 barn. Hun ble meldt savnet 20. juni i år, 9 år etter Dung forsvant. Fortsatt savnet. Forsvinnet i SAndefjord.
Begge ble sist observert i juni (Global måned 6) og i et Globalt år 9. Vi får satse på at begge blir funnet.

oransjedeler

Fritz Moen ble det perfekte offer for et av norgeshistoriens mest omtalte justismord, det eneste kjente tilfelle av dobbelt justismord i drapssaker i Europa.

Fritz Moen
Fritz Moen ble uskyldig dømt og satt fengslet i 18/9 år.

I 1998 begynte journalist Tore Sandberg å engasjere seg sterkt i begge drapssakene, og hevdet at det var begått justismord mot Fritz Moen. I 2002 begjærte advokat John Christian Elden gjenopptakelse av begge drapssakene.

Fritz Moen døde 28. mars 2005, fremdeles kjent skyldig i å ha begått et drap. 

I 2004 ble Moen først frikjent for det ene drapet, og i 2006 ble han frikjent for det andre, etter at en 67 år gammel mann ved navn Tor Hepsøe tilstod begge drapene på sitt dødsleie. Hepsøe jobbet i nordsjøen på plattform da drapene ble begått og hadde en voldsanklage på seg fra tidligere samboer. Han døde 20.12.2005.

Fritz Moen ble på grunn av Tore Sandsbergs engasjement frikjent den 19. mars 1996.

Visste du at Tore Sandberg også nylig fikk en mann frikjent den 19. februar 2015 i Olderdalen-saken hvor Magnar Sivertsen ble drept? Den frikjentes navn hadde store likheter med Fritz Moens navn.

Fritz Moen ble dømt for drapene på:

 • Sigrid Heggheim, forsvant 4. september 1976 og ble funnet drept 11.september 76
 • Torunn Finstad, forsvant natt til 2. oktober, funnet drept  5.oktober 1977. (Ref. lenger nede i artikkelen og foreldrene ti ofrenes navn).

Tilsammen ble Fritz Moen dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring.

sigrid-heggheim1

Navnene gjenspeiles i nye saker 36 år senere, og 3+6=9. 

 • Sigrid Heggheim forsvant 4. september  1976.
 • Sigrid Giskegjerde Schetne ble funnet drept 3september 2012.
 • Veronica Heggheim Stegegjerdet funnet død 14.11.14.

Sigrid Heggheim forsvant 4. september og ble funnet drept 11. september 1976.

Hva prøver universet å fortelle oss?

Universet jobber i 9. 36 år =9-fraktal. Parallelle mønstre avslører synkroniteter som de fleste ser på som tilfeldigheter. I numerologiens verden skjer ingenting tilfeldig, men når hendelsen er programmert til å skje.

Sigrid Heggheim forsvant 4. september og ble funnet drept 11. september 1976.

Det er tidsintervallet mellom hendelser som bestemmer når en lignende etterfølgende episode skal skje / blir synlig og kommer til overflaten.

Sigrid Giskegjerde Schetne ble funnet drept 4. september, samme dato som Sigrid Heggheim forsvant.
Sigrid Giskegjerde Schetne ble funnet drept 3. september, omtrent samme dato som Sigrid Heggheim forsvant.
 • Fritz Moen satt fengslet i 18/9 år for disse to drapene.
 • Nesten nøyaktig 36/9 år etter Sigrid Heggheim forsvant ble Sigrid Giskegjerdet funnet drept.
 • 36/9 år etter Torunn Finstad ble funnet drept i 77, ble Anja Weløy Aarseth funnet drept. (Dag og måned 4 x 9 = 36).
 • 9 år etter at Fritz Moen døde som ble justimordoffer på drapet på Sigrid Heggheim, er Veronica Heggheim Stegegjerdet funnet død og funnet død den 14.11.14 (Monika Sviglinskaia ble funnet død på samme dato 3 år før.)

444 dager etter at Anja Weløy Aarseth ble meldt savnet den 28.08.13, ble Veronica Heggheim Stegegjerdet funnet død 14.11.14.

Vedr. det bibelske navnet Veronica, så er det mange som mener Per og Veronica Orderud også ble utsatt for justismord. Blant annet Tore Sandberg som fikk Fritz Moens navn renvasket.

vh1Privatetterforsker Tore Sandberg jobber på vegne av ekteparet Orderud med å finne beviser for at andre stod bak drapene.

Noen av de viktigste Orderud-bevisene er i ferd med å ryke i følge denne artikkelen fra ifjor med Tore Sandberg.

Moen-saken førte til alvorlige anklager mot norsk rettsvesen, og i likhet med i Lilandsaken besluttet regjeringen å nedsette et eget granskningsutvalg for å vurdere påtalemyndighetens og rettens rolle i saken.

Utvalget fremla sin rapport den 25. juni 2007, og kom med meget skarp kritikk av politiets, påtalemyndighetens og rettens rolle i saken.

 Veronica og Per har hele tiden hevdet sin uskyld, men fikk likevel begge lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Norske medier har også fått kraftig kritikk for å ikke ha ivaretatt sin rolle som «den fjerde statsmakt», og kritikk for at de i ettertid har vist liten interesse for hvordan justismordene kunne bli begått.

Det finnes personlig karma, men det finnes også nasjonal karma.

Pr. i dag så sitter det det flere mennesker fengslet i Norge som bedyrer sin uskyld, og det må være grusomt å sitte fengslet halve livet for noe man ikke har gjort.

sigrid-heggheim1Vi overlater ansvar til landets øverste myndigheter, men fritar det oss for ansvar?

Veronica og Per har hele tiden hevdet sin uskyld, men fikk likevel begge lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

 Sigrid Heggheim ble drept i 1976. Er det tilfeldig at navnene Sigrid og Heggheim dukker opp igjen lignende saker etter 36/år har gått?

I så fall, hva er det universet prøver å fortelle oss?

oransjedeler

Uløste drapsgåter på Vestlandet

Har vi kanskje en morder løs på Vestlandet som dreper etter like tall i datoer?

Jeg har skrevet en artikkel om Alfabetdrapene i USA hvor jenter med sammen initialer i både for- og etternavn ble drept.

ofre

For et år siden gjorde en kamerat meg oppmerksom på at det kanskje gikk en drapsmann løs på vestlandet. Han tenkte da på drapene på Birgitte Tengs og Trude Espås som fortsatt var uoppklart.

stopEn liten sjekk avslører at:

 • Birgitte Tengs forsvant den 5.5.
 • Trude Espås ble drept 8.8.
 • Trine Frantzen forsvant 5.5.

La oss starte med Birgitte Tengs. Etter et møte på Avaldsnes bedehus den 5. mai-95, tok Birgitte Tengs turen innom Kopervik sentrum før hun skulle dra hjem til foreldrenes hus på SUND, et stykke vest for sentrum.

Hun ble funnet drept på et jorde dagen etterpå. Fetteren ble fengslet, men ble senere frikjent.

 • 55 – Birgitte Tengs forsvant kvelden 05.05.1995 og ble funnet drept dagen etterpå. Fra SUND på Karmøy.
 • 88 – Trude Espås ble funnet drept 08.08.1996 i Geiranger.
 • 55 – Trine Frantzen var 32/5 år da ble meldt savnet fra Søfteland den 05.05.2004. (nøyaktig 9 år etter Birgitte Tengs)
 • 55 – Det gikk 55 uker mellom Sigrid Giskegjerde Schetnes forsvinning den 05.08.2012 og Anja Weløy Aarseths forsvinning 28.08. 2013. Anja var fra Bergen.
 • 55 – En annen Anja, født 05.05.83 ble funnet død i Bergen den 11.03.07, antatt selvmord.
MONIKA SVIGLINGSKAIA
MONIKA SVIGLINGSKAIA

Med tallene ovenfor på datoene, så er det litt merkelig at de dukker opp igjen i et Numerisk palindrom.

Tar vi datoen Monika Svinglingskaia ble drept 14.11. og summerer dagen, så får vi 1+4=5.

 • Monika Sviglinskaja ble drept 14.11.11 på SOTRA. Det går 1144 dager i mellom, så forsvant Fredrik Lie på SOTRA den 1.1. i år. (Han er fortsatt savnet).
Veronika Heggheim Stegegjerdet
Veronika Heggheim Stegegjerdet

Doble tall er også viktig. Veronica Heggheim Stegegjerdet ble så funnet død 3 år senere den 14.11.14.

Dette er samme dato som Monika Svinglingskaia ble drept, og 1+4=5. Årstallet  med to siffer er 14, og 1+4=5. Vi finner igjen 5:5..

Den 5.8.1999 ble 12 år gamle Kristin Juel Johannessen fra Larvik funnet drept. 13 år senere på samme dato den 5. 8. i 2012 ble Sigrid Giskegjerde Schetne meldt savnet. Hun ble funnet drept 3. september samme år.

8 år gamle Monika Svinglingskaia ble drept 5577 dager etter Trude Espås ble drept den 08.08.96.

oransjedeler

Flerdrap i Norge

Nå er det heldigvis ikke så mange massedrap i Norge, men noen har det vært opp gjennom årenes løp. En liten oppsummering. Det jeg synes er merkverdig er de doble og triple tallene som dukker opp i tiden som går mellom slike hendelser,  +- 1 dag.

Datoene

 • 21.02.1981, Hadelandsdrapene, 2 menn drept, nynazister.
 • 01.05.1987, Fusa-drapene, familie på 4 drept.
 • 20.08.1988, Skyteepisoden i Farsund, 4. drept.
 • 07.04.1990, Scandinavian-star, mord-brann, 159 drept.
 • 22.05.1999, Orderud-drapene, 3 drept
 • 19.05.2000, Baneheia-drapene, 2 jenter drept.
 • 22.03.2009. Tomasjord-drapene, 3 (4) mennesker drept.
 • 22.07.2011, Terror Oslo/ Utøya, 77 drept.
 • 04.11.2013, Bussdrapene i Årdal, 3 personer drept.

Dager mellom 

 • 3333 dager fra Hadelandsdrapene til Scandinavian Star-hendelsen.
 • 3333 dager fra Scandinavian-brannen til Orderud-drapene.
 • 4404 dager mellom Fusa-drapene og Orderud-drapene.
 • 4444 dager mellom Orderud-drapene og terror Oslo/Utøya.
 • 7777 dager fra Scandinavian Star til terror Oslo/Utøya (77 drept).

oransjedeler

Mønster i ofrenes foreldre sine navn?

I Norge har vi fortsatt en del uoppklarte mord, og jeg finner det litt påfallende at i 4 av disse større sakene så er det et tydelig mønster i foreldrenes navn.

 • Trude Espås’ mor heter TOR-un Olsen
 • Tina Jørgensens mor heter TOR-unn Austdal Rasmussen.
 • Marianne Rugaas Knutsens mor heter TOR-unn Rugaas
 • Pappaen til Birgitte Tengs TOR-ger Tengs.
 • Pappaen til Sigrid Giskegjerde Schetne het TOm Schetne.

4 av ofrenes foreldre har navn som starter med TO? 

I Fritz Moen-saken viste det seg å være en oljearbeider ved navn TOR Hepsøe som stod bak de to mordene i Trondheim på TORUN Finstad og Sigrid Heggheim i 76 og 77 i Trondheim. Han innrømte å ha begått drapene på dødsleiet.

Jeg tror dette kan ha med det første justismordet på Fasting TOR-gersen å gjøre, men det er bare en teori.

Så har vi fraktaltallet 9 og andre speiltall som er kjent for å gi speilhendelser. 99 dager før Tina Jørgensen forsvant så forsvant også 17 år gamle Bjarne Eide (B/T=2) på vei hjem fra en privatfest på TORvastad natt til 18. juni i år 2000 år. Han er fortsatt ikke funnet.

Kanskje ikke så rart at TOR-ene føler seg så kallet? TORe Sandber g& TORE på sporet.

oransjedeler

Ny lov

En ny lov har trådt i kraft fra 1. juli i år vedr drapsaker, alvorlige seksualforbrytelser og kjønnslemlestelser.

Lovendringen gjør ifølge NRK at 32 uoppklarte drapssaker i Norge etter 1989 aldri blir foreldet. Tidligere har foreldelsesfristen for uoppklarte drap vært 25 år. Etterforskningsleder Yngve Skovly (52) forteller om jakten på Anjas drapsmann – og hvordan han tenkte på Trude Espaas-saken han aldri fikk løst i Dagbladet.oransjedeler

13113 knytter fire drap sammen.

I 1976 og 1977, Sigrid Heggheim og Torunn Finstad ble funnet drept og meldt savnet.

13113 dager senere…

firesirklerkvinnedrap

 • 13113 dager i tid mellom Sigrid-Heggheim ble funnet drept i 1976 og Sigrid Giskegjerde Schetne ble meldt savnet. Begge Sigridene forsvant natt til den 5., og begge ble funnet nær bensinstasjoner i september. (Dag og måned 9+5==14/5.)
 • 13113 dager i tid mellom Torunn Finstad ble meldt savnet i 1977, og Anja Weløy Aarseth ble meldt savnet i 2013.
 • 113 –  Sigrid Giskegjerde Schetne ble funnet drept 3. september 2012 og i tid mellom hendelser går det  frem til rettsaken startet den 16.09.13,  1 år og 13 dager. Hun også forsvant natt til den 5.

fredag13Ironisk nok er 113 krisetelefonnummeret i Norge…

I forbindelse med rettsaken mot Dan Danielsen i Anja Weløy Aarseth-saken, så uttalte han under rettsaken at han var leder for verdens farligste gjeng i Møre og Romsdal. Denne gjengen er verdens farligste gjeng og kalles MS-13. Han hevdet også at drapet på Anja ble bestilt av denne gjengen.

13113bBokstaven W er forøvrig M om vi snur den opp ned.

Danielsen sa han har hatt besøk av en han hevder var nestkommanderende i MS-13 i Oslo over flere uker. Han sa også at han ikke var alene da han drepte Anja, uten at han ble trodd.

 • M er bokstav nr. 13 
 • S er bokstav nr. 19/1
 • Vi gjør bokstaver om til tall og speilvender gjengavnet: M=13, S=1, 13=13113.

 Dan Danielsen ble forøvrig pågrepet og fengslet 04.09.2013:

 • Dag 4+måned 9=13, År: 13

MS-13 eksisterer ikke i Norge i følge politiet. De burde da være interessert i hvem som eventuelt bruker dem som håndlangere, spesielt med tanke på tallene og bokstavene i navnet.

oransjedeler

mord4Bokstaven M=13 går igjen i uløste drapsaker

Vi så at tallene 8 og 5 gikk igjen også tidligere i artikkelen på datoer, og 8+5=13.

Jeg har lagt merke til at visse bokstaver (tall) går igjen svært så ofte draps- og forsvinningssaker, og i svært mange av de uløste sakene.

Det gjelder også navn som kan assosieres med kristendommen og kongelige Christian/Christine/ MAria/MArie/Elisabeth/ThoMAs/Teresa/Therese, Peter/Petter, Anna, MAgdalene/Sara, Hannah/Veronica osv. Jeg har satt spørsmålstegn bak dem jeg mistenker å være uoppklart.

 • MAgnus Ellingsen, drept 20.05.1966. Uoppklart
 • MArianne Rugaas Knutsen forsvant 28. 08. 1981. Uoppklart.
 • MArie Louise Bendiktsen, drept i mordbrann 15.07.1998. Uoppklart.
 • MArie Orderud Kristian MAgnus og drept natt til pinseaften, 22.05. 1999. Uoppklart?
 • MArianne Våge, drept 09.04.2000
 • MArit Ødegaard 76 år (7+6=13, 22.10.2000. Eier bensinstasjon. Uoppklart
 • MArtine Vik MAgnussen drept i London 14.3.08. Sist obs. på utestedet MAddox. Uoppklart
 • MAdeleine McCann forsvant 3.5.2007. Uoppklart
 • MArgaret Molland Sanden, bussdrapene i Årdal 4.11.2013 (Flerdrap) Uoppklart?
 • MAgnar Sivertsen drept 21.09.2013 i Olderdalen i Troms. Uoppklart?
 • Meta Øverli (75) drept med kniv 07.04.2006, Uoppklart.
 • Monika Sviglinskaia funnet drept 14.11.11 ( mor heter Kristina) Uoppklart?
Stortingspresiden Olemic Thommesen er 8. grads tempelridder og frimurer.
Stortingspresiden Olemic Thommesen er 8. grads tempelridder og frimurer.

Master Masons

Frimurere omtales også som Master Masons

Det er få mennesker som har lært å bruke og lese tall på denne måten, men en gruppe mennesker som har innsikt i Numerologi og kan lese tall på denne måten er blant annet frimurere.

 • Du kan kun bli Medlem om du er MAnn.
 • M er den 13. bostaven i alfabetet.
 • MM=1313.

Hvorfor 13113? Fredag den 13.10.1307 arresterte Filip IV av Frankrike ledelsen for ordenen og anklaget  tempelridderne for 14 lovbrudd.

Her en tempelridder og frimurer.
Her en tempelridder og frimurer.

Vi har satt at tallene 8 og 5 gikk igjen, og 8+5=13.

Forkorter vi de 6 første sifrene i datoen står vi igjen med 13113.

Ser vi nærmere på dette frimureri-broderskapet, så fortoner det seg som ett edderkoppnett i det norske rettsapparat, og de beskytter hverandre. Mer enn 200 norske polititjenestemenn, lensmenn og politimestre er på listen, og over 300 offiserer og over 300 jurister og advokater står oppført i Den norske frimurerordenens matrikkel for 2008.

Det er mange dommere, ordførere, rådmenn og prester på listen også. Utvalgte mennesker kan bli beskyttet slik av norske domstoler.

hawking1Nå skal det sies at det er ikke slik at alle som er frimurere er bevisst hva det er som skjer lenger oppe i «gradene».

De fleste føler seg nok stolt og glad over å få være med i en slik mystisk og hemmelig orden og ta del i alle fordelene som det fører med seg både økonomisk og på andre måter og er sikkert fornøyd med det. Og for ikke å snakke om all den hemmelige kunnskapen de får ta del i.

Her du lese at forskere har fremstilt falske DNA-bevis. Det er visstnok så enkelt at Ditt unike DNA kan fremstilles kunstig i et laboratorium og plantes på åstedet for en forbrytelse. Det er så enkelt at enhver student kan få det til, hevder forskerne.

Nedenfor intervju med  advokat Brynjar Meling om Trine Frantzen-saken og Dung-saken.

Meling mener politiet bør ta tak i begge sakene og at det er fullt mulig å løse forsvinningsgåtene og antyder at de det er en del feighet ute og går.

 

 Andre observasjoner.

Vi vet at navnene de kongelige blir gitt er nesten alltid en bevisst repetisjon av forfedrenes navn, de som har hatt maktposisjoner og herredømme. Sagnene sier at navnene påkaller «guder», himmel-legemer, skjebner mm.

Tallene 14,23,32, 41 og 50 reduseres også til tallet 5 med Pythagoras reduksjonsmetode fordi tverrsummen av tallene blir 5. Likt tiltrekker likt? Navn med bibelske røtter går igjen. Gjør vi det engelske bibelske navnet/ordet Christ om til tall får vi navnetall 5, vokaltall 9 og konsonanttall 5.

Christine, drept i Holly Park 5/9
Christine, drept i Holly Park 5/9. Føreren av bilen het Thomas.

Christine Svanemyr ble drept etter en påkjørsel den 5.9.2013 i «Holly Park»?? (Holy Christ). Hun ble påkjørt av Thomas (Thomas tvileren i bibelen).

Kristina-saken er betegnelsen på striden mellom familien til Kristina Isabel Hjartåker (født 17. desember 2001, død 7. februar 2006) og Haukeland Universitetssykehus om hvorvidt livsforlengdende behandling skulle avvikles eller ikke. Hjartåker ble hardt skadd i Hatlestad-raset og saken omkring behandlingen av henne ble en stor mediesak.

«Lær deg å telle dine dager, så skal du få visdom i hjertet» står det i bibelen. Lille Kristina Hjartåker ble skadet i raset på Hatlestad Terrasse i Bergen og stormen som utløste raset het «Kristin».

 • Raset skjedde 14.09.05. (Christ =5/9/5)
 • Vi reduserer dag: 1+4=5, Måned 9,  År: 05 og får 5/9/5.
 • Raset gikk 2233 dager etter (2+3 og 2+3=55) Kristin Juel Johannessen ble drept den 5.8.1999.
 • Det gikk så 5 år og 5 måneder i tid mellom hennes dødsfall Christoffer Gjerstad Kihle som døde 2.2.2005.
 • Språkforskeren Knut Kristiansen ble  funnet drept i sin egen leilighet i Oslo 5. juli 1999. Dette skjedde en måned før Kristin Juel Johannessen ble funnet drept den 5. august 1999, forøvrig samme dag og måned som Sigrid Giskegjerde ble meldt savnet i 2012, 13 år senere).
 • Det går 14/5 år og 23/5 dager i tid mellom fra Kristin J.J. ble funnet drept og ble en ny jente meldt savnet. Anja Weløy Aarseth forsvant den 28.08.2013. (32/5 år tidligere forsvant Marianne Rugås Knutsen på samme dato som Anja).
 • Det går 14/5 år og 23/5 dager i tid mellom Tina Jørgensens forsvinning den 24.09.2000 og Veronica Heggheim Stegegjerdets forsvinning den 16.10.2014.
 • Det går 4334 dager mellom Sigrid Giskegjerde Schetnes forsvinning og Tina Jørgensens forsvinning.
 • Det går 3332 dager fra raset på Hatlestad terrasse som til slutt tok livet av lille Kristina, og så blir så blir miljøterapeuten Anna Kristin Gillebo Backlund drept av et 15-årig barn natt til 28.10.14.
 • Anna Kristin ble drept 14 år og 5 måneder etter barnedrapene i Baneheia (5:5). Lena Sløgedal Paulsen  som ble drept i Baneheiadrapene var forøvrig født 14.05.90. (5:5:9). 
 • Datoen 28.10.14 kan reduseres til 1-1-14. Snur vi litt på den,  får vi vi datoen 14.11, og denne dagen blir Veronica Heggheim Stegegjerdet funnet død i år 14., forøvrig samme dato blir Monica Sviglingskaia ble drept, den 14.11.11.
 • 955 dager etter Monika Sviglingskaia ble drept på Sotra, blir Helge Irgens drept av sin fillipinske kone den 25.06.2014, også på Sotra.
 • Monika Sviglingskaia ble drept den 14.11.11. 11.1.14 blir Tirill Allette Bølge Huser drept i hestepåkjørselen.Tirill var født 11.09.2002 og døde etter midnatt 12.01.2014. Det gikk 4141 dager i  dager mellom fra hun ble født til hun døde (4+1=5, 5:5). eller hun levde i 11 år, 1 dag og 4 måneder,  et speil av datoen for påkjørselen/hendelsen den 11.1.14. 
 • 9/5 Det går 9 måneder og 14/5 dager i tid mellom den 05.08.99 da Kristin Juel Johannessen ble drept og 19.05.2000 barnedrapene i Baneheia.
  4484 dager går det i mellom i tid fra den 05.08.99 da Kristin Juel Johannessen ble drept frem til til 14.11.11 da et nytt barnedrap fant sted og Monika Sviglingskaia på 8 år ble drept.
 • Det går 1144 dager i mellom i tid fra Monika-saken, så forsvinner Fredrik Lie på Sotra nyttårsaften den 1.1.15. Begge hendelsene på Sotra.
 • 4.11.13/4. Bussdrapene i Årdal. Bussjåføren Arve Kvernhaug på 55 år knivdrept sammen med Margaret Molland Sanden.
 • 5500 dager går det også i mellom drapene i Baneheia hvor Lene S-løgedal Paulsen ble drept i Baneheia og frem til 10.06.15 da Lene S-trand sannsynligvis ble drept i B-erlin. (Funnet partert i en koffert 13.06.2015)
 • Det gikk 11440 dager mellom Alexander-Kielland-hendelsen og Oslo/ Utøya-hendelsen.
 • Det gikk 1144 dager mellom Trude Espås ble funnet drept og Tina Jørgensens forsvinning.
 • Artisten Liv MARrit Wedvik døde 23.5.15 (Dag/mnd: 5:5) det gikk 5 år 23/5 dager mellom hennes dødsfall og artisten MARI Bjørgans dødsfall 30.11.2014.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland, oppdatert 30.11.2014

Kilder: