VI DEKODER DET MYSTISKE STEINMONUMENTET «GEORGIA GUIDESTONES»

Det hersker mye kontrovers og forvirring rundt monumentet som har utløst en rekke teorier. Vi ser nærmere på hva kodene som fungerer som kompass, kalender og klokke avslører.

1
3841

Steinmonumentet i Georgia i USA er et mysterium for de fleste.

På toppen av en ås i Elbert County, Georgia, står et mektig steinmonument som er innhyllet med mye mystikk som den siste tiden har fått en del oppmerksomhet. 

Monumentet går også under navnet «Den amerikanske stonehenge» blant annet på grunn monumentets astronomiske funksjoner. Men det er så mye mer å grave i som du vil se.

Det hersker mye kontrovers og forvirring rundt monumentet som har utløst en rekke teorier om blant annet en ny verdensorden (NWO), okkultisme og en forestående apokalypse på grunn av de 10 rådene/ budene som er skrevet inn i de 4 hoved-steinplatene på 8 forskjellige språk.

gg7

Georgia Guidestones inngraverte 10 retningslinjer.

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
2. Guide reproduction wisely — improving fitness and diversity.
3. Unite humanity with a living new language.
4. Rule passion — faith — tradition — and all things with tempered reason.
5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
7. Avoid petty laws and useless officials.
8. Balance personal rights with social duties.
9. Prize truth — beauty — love — seeking harmony with the infinite.
10. Be not a cancer on the earth — Leave room for nature.

frimurersymbolDen mystiske mannen, «Robert C. Christian»

Sentralt i puslespillets forvirring står den mystiske mannen som designet og finansierte prosjektet hvis identitet er ukjent.

Alt man vet er at i juni 1979 så oppsøkte en velkledd og velartikulert mann kontoret til Elberton Granite Finishing Company. Mannen ønsket å sette opp ett byggverk for å sende ut en beskjed til menneskeheten.

Han fortalte at han representerte en gruppe lojale amerikanere som ønsket å veilede menneskeheten. Han kalte seg «Robert R. Christian», og dette viste seg senere å være et pseudonym. Han uttalte blant annet at steinbruddet i Elberton-fylket hadde den fineste granitten i verden.

Joe Fendley, sønnen til sjefen i firmaet spurte hva de enorme steinene skulle brukes til. Christian forklarte at strukturen han hadde i tankene skulle fungere som et slags kompass, kalender og klokke som måtte kunne motstå de mest katastrofale hendelser, slik at de restene av menneskeheten ville være i stand til å bruke disse som guide for å reetablere en bedre sivilisasjon enn den som hadde vært.

30 år senere er det fortsatt ingen som vet hvem «Christian» er eller hvem han egentlig representerte, men det ryktes at han frontet en gruppe høyt graderte frimurere som sannsynligvis også var Rosenkrautznere (også kalt RC), og disse er som kjent «kristne».

ggg5Hullet som er boret i midt-stenen for at Nord-stjernen måtte være synlig til enhver tid.

Dette var en av flere betingelser som ble fastsatt av R.C. Christian, noe som  igjen avslører hans interesse for astrologi og stjernenes, solens og månens plassering, noe alle gode frimurere er opptatt av, i likhet med Solomon, Pythagoras, numerologi og doble og triple tall (palindromer) og det magiske tallet 7.

washington
George Washington

Hyllest til USA`S første president, George Washington?

Stein-monumentet ble satt opp den 22. og navnet har likheter med USAs første president. Monumentet ser ut til å være en hyllest til  USA`s 1. president het George Washington som også ble født den 22.2.i  år 1732.

Som vi ser så ble stein-monumentet GG=77 også satt opp 2 mnd. og 22 dager inn i kalenderåret, en refleksjon av president George sin fødselsdag.

 

bokstavertalloriginal7 er som kjent et superhellig og spirtuelt tall.

Inititalene til stein-monumentet er som kjent GG = 77.

Skaperen, «G» er geometrikeren, og hans navn starter på bokstaven G, bokstav nr. 7 i alfabetet. Derfor har bokstaven G tallverdi 7.

Numeriske tallfunn og fakta. 22.03.1980 – En tidsmarkør?
 • Mestertallet 22/4  (tallet for stiftelse og fundamenter),  monumentet ble oppført 22.03.1980.
 • Dette var en Global dag 34/7 (Et tall verdt å merke seg).
 • Datoen 22.03. er årets 82. kalenderdag og de ligger plassert på 82 grader vest.
 • Datoen 22.03. er en Global dag 34, og monumentet er plassert på 34 grader nord.
 • Navnet Georgia Guidestones oversatt til tall gir oss nok et mestertall, nemlig navnetall 11. (Den spirituelle budbringer, R-C Christian hadde et budskap til menneskeheten.) Ellers så har steinene vokaltall 4 og konsonanttall 7. Konsonanttallet avslører hvordan man blir oppfattet, og 7 er tallet for mystikeren så de er ikke så rart steinene er så mystiske.
 • Intialene GG oversatt til tall=77.
 • Monumentet ble satt opp nær Heartwell Highway 77.
 • Steinene ble satt opp i årets 3. mnd. i et Globalt år 9 (1+9+8+0=18=1+8=9) akkurat som år 2016 er et Gobalt år 9, en runde (36 år) etterpå..
 • Monumentet består av 6 plater av granitt. 4 store steiner som går ut fra sentrum +1 mindre plate på toppen av 1 sentrert søyle.
 • Monumentet er nesten 6 meter høyt og veier omtrent 108000 kg.
 • Steinene veier tilsammen 119 tonn.

Steinene har graveringer på alle de 8 flatene på eldgamle språk, blant annet egyptiske hieroglyfer, babylonsk kileskrift, russisk, kinesisk, arabisk, spansk og engelsk.  «Let these be guidestones to an Age of Reason».

Alt er som sagt i bunnen av alt, tall.  Nedenfor ser du at breddegrader og lengdegrader harmonerer med viktige datoer.

 • georgia guidestones11
Nordstjernen er viktig, og monumentet ligger på 34 breddegrader N og ble stiftet på en Global dag 34.

Steinmonumentet ligger på 34 breddegrad N er samme breddegrad som byen Baalbek (Heliopolis) i Libanon sine templer, gamle ruiner og gigantisk bautasteiner.

Midt i mellom Baalbek og GG finner vi Stonehenge i England som du kan se på bildet under.

ggg10


I 2014 ble en ny kubeformet stein satt inn i monumentet, for å senere å bli fjernet den 25.09.2014. 

Denne hendelsen skapte mye oppmerksomhet. Jeg skal gjøre et forsøk på å tolke inskripsjonene på kuben som forøvrig er et symbol for alle religioner som du skjønner av forklaringen i bildet nedenfor.

Her har jeg prøvd å vise den virkelige verdien av tallet 666 som alle er så redde for. Det handler om tall, grader og geometri, og dette er selvfølgelig også tatt hensyn til i tidsdimensjonen også, med tanke på hvilke tall som vil vise seg.

666dyret

Tolking av inskripsjonene på steinkubens 6 overflater

Monumentet ble satt opp på en dato som kan skrives som 22×3=66.

MM, 20, 16, 8, 14, JAM,

 • ggg11MM kan stå for Maria Magdalena, disippel av Jesus og en av 3 Mariaer som var de første vitnene til hans hans oppstandelse.
 • MM kan også være signatur og en forkortelse for Master Mason (mesterbyggeren). Bokstaven M har tallverdi 13/4 og vi kan skrive 13-13 eller 4-4. Dette kan du lese mer om i artikkelen om  det hellige tallet 13. Du finner den ved å ta et søk i bloggen.
 • 20 og 14. På steinen var det blant annet skrevet inn tallene 20 og 14. Summerer man disse, så får man også tallet 34 som var alderen på monumentet i år 20+14. En slags fødselsdagsmarkering?

Før du leser videre, bør du kanskje lese artikkelen om «22:7, Den harmoniske PI gjenoppdaget» for å få større forståelse for rytmen i PI og hvordan den er knyttet den sammen med datoer og rytmer i tiden som går mellom hendelser på jorden. Du finner den på denne lenken.

 • 14-8-20-16. Andre mulige datoer som kan lages med de synlige tallene på kuben er 14.08.2016.
 • Neste år er et skuddår og den 14. august er da årets PI-dag. Dette er nemlig årets 227 kalenderdag og Maria Magdalenas oppstigningsdag (ref. MM). Den 22/7 er Jomfru Maria sin festdag. Tilfeldig?
 • Tid er syklistisk, ikke lineær.For meg er det 22/7 som representerer PI fordi 22/7=3,142857-142857-142857 osv. Vi finner igjen et syklistisk, rasjonelt og harmonisk tall, i motsetning til hva du har lært om PI.
 •  Den 14.08.2016 har det også gått 36/9 år siden monumentet ble oppført og 360 er tallet for sirkelen, overganger og avslutninger. Det har også gått 1899/999 uker. Det store frataltallet 9 dukker opp – igjen. (Det er også en Global dag 22, fordi redusert tallverdi av dag, måned år er 5+8+9=22/4 )
 • JAM er jeg JAMMEN ikke sikker på, men det kan være en forkortelse for «Jesus And Maria».
 • MM, 20, 16, 8, 14, JAM – Summerer vi sammen verdien av alle disse og gir bokstavene verdi etter hvor de er plassert i alfabetet får vi den magiske tallrekken 13+13+20+16+8+14+10+1+13=108. Dette er et svært så hellig tall som du kan lese mer om i denne artikkelen. Dette var også som kjent summen av den mystiske tallrekken i TV-serien «Lost.»
 • Hva skjer når vi legger til 666 dager til datoen da kuben ble fjernet? Jo, da havner vi på datoen 22/7-2016. Nok en PI-dato.
Kirken er svært så opptatt av tallet 13.
Kirken er svært så opptatt av tallet 13.
Tallet 4/13/22/40 er tallet for stiftelse, regjeringer, myndigheter, verdslighet og fundamenter.

Georgia er den 4. stat innlemmet USA den 02.01.1788.  GG-monumentet ble satt opp 70207 dager etter (palindrom og speiltall) innlemmelsen.

Fra USA`S første president George ble født den 22 (2+2=4) til USA fikk sin første nasjonaldag den 4.7.1776 gikk det 44 år, 4 måneder og 13/4 dager. Denne dagen passerer vi også årets 4440 time.

44....
44….

President William Henry Harrison ble drept den 4.4. i lihet med menneskerettsforkjemperen Martin Luther King. World Trade Center åpnet også den 4.4. i 1973.

President Barack Obama er født den 4. og var USA`S 44. president.

ggglogo1Monumentets astronomiske funksjoner

Monumentet blir omtalt som et astronomisk observatorium i likhet med Stonehenge i Storbritannia.

 • Hullet i den sentrale søylen går skrått opp gjennom steinen og peker direkte til Nordstjernen.
 • De 4 hoved-steinene er orientert for å markere den 18,6 år lange månesyklusen. (18,6=6+6+6 og pluss 6).
 • Den samme søyle er et spor skåret gjennom det som er på linje med solverv og jevndøgn.
 • I et hull i hjørnesteinen ser man en solstråle passere gjennom på formiddagen hver eneste dag.

frimurerringDen høyeste grad i frimureri sies å være 33 som er et hellig tall for dem.

Georgia Guidestones som ble satt opp 22.03.1980. De kongelige er på toppen av frimurer-ordenen og svært så opptatt av tall og stjernehimmelen og lille prins George av England ble født på PI-datoen 22/7-13, 33 år etter Georgia Guidestones ble satt opp, akkurat som kong George regjerte i 33 år før han døde.

Ingen liker å høre det, men kong Olav regjerte også som konge i 33 år og 3 måneder. Solomons første tempel stod i 33 år, og Kong David regjerte i Jerusalem i 33 år.

Prins William, en ekte ridder!
Prins William, en ekte ridder!

En annen ting verdt å merke seg er at foreldrene til prins George som ble født på PI den 22/7, prins William og hertuginne Kate i skrivende stund er 33 år, og 33+33=66.

De kongelige kjenner til tallenes makt og at de faktisk er aktive brukere av denne oldtids-vitenskapen som du helst ikke skal vite noe som helst om.

Hvorfor tror du de kongelige har stor makt over folkemassene? Det er fordi de vet at når man lager symboler, så skaper symboler sin egen kraft og energi.

Det handler om programmering av virkeligheten ved hjelp av symbolikk, med seg selv i hovedrollen som levende symboler. 

Symbolene i Solomons ring gav han visstnok uante krefter.
Symbolene i Solomons forståelse av «ringen» gav han visstnok uante krefter.

Ifølge prins Charles egen biografi, er alle i kongefamilien døpt med vann fra den hellige elven Jordon, og han har også uttalt at familiens blodslinje stammer fra Solomon og kong David.  

Dette er tull. De er tyskere, men de gjør så godt de kan i å kopiere en gammel hellig kunnskap, og så langt har de vel lykkes siden de fortsatt sitter ved roret.

Elven renner ut fra Mount Hermon i Nord-Israel, og i Enoks bok er dette fjellet stedet hvor «Grigori» eller de falne engler falt ned til jorden.

Lille prins George er blant annet oppkalt etter kong George den II som ble kronet til konge den 11. juni (11 x 6=66) i 1727, og han døde 25. oktober 1760.  Kong George II regjerte i 33 år.

Dette med viktigheten av triple tall henger sammen med Kong Solomons segl eller Solens magiske kvadrat (6 x 6 =36). Summerer man tallene fra 1 til 36 får man summen 666.

Det er viktig å kle seg i blått. Portrettene av hertuginne Kate og jomfru Maria kledd i blått/mar/hav henger i det engelske nasjonalgalleriet, naturligvis.

2016, et Globalt år 9 (2+0+1+6=9).

666-Prins William fyller 34 år den 21.6. neste år i år 2016, og 216=666. 

Han ble også døpt på årets 216 dag den 4. august 1982. Nedenfor ser du lik-klede i Torino når man legger Williams fjes oppå.

likkledet i torino william

Hva er Rosenkorsordenen – og hvem var Christian Rosenkreutz?

gg11Rosenkorsordenen, eller rosenkreutzerne er et hemmelig esoterisk brorskap som trådte fram i Tyskland på det syttende århundre gjennom tre anonyme skrifter.

En fattig tysk adelsmann ved navn Christian Rosenkreutz skal i slutten av det 14. århundre ha reist til Damcar i Arabia, der han ble innviet i skjulte kunnskaper.

Han fortsatte sine studier i Damaskus i Syria og Fez i Marokko, før han vendte tilbake til Europa der han sammen med tre venner dannet et hemmelig brorskap: Rosenkorsordenen.
Blant de kjente filosofene som knyttes til rosenkorsordenen er Mikael Maier, Rudolf Steiner og Robert Fludd, dessuten John Dee og indirekte også Jakob Boehme.

Marcello Haugen døde 30.desember 1967. Dag og måned: 3:3.
Marcello Haugen døde 30.desember 1967. Dag og måned kan skrives som  3:3.

Marcello Haugen (artikkel i bloggen) bidro til å innføre organisasjonen i Norge, og den første avdeling her i landet ble startet i Oslo i 1961, og het i en periode Marcello Haugen Pronaos.

Den Skandinaviske jurisdiksjon av A.M.O.R.C., som omfatter Norge, Sverige og Danmark, hadde i februar 2007 omtrent 1 650 medlemmer, i Norge finnes det lokale enheter i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Hamar.

Rosenkorsmanifestene vakte interessen til Sir Robert Moray, som ble innviet i Edinburgh Losjen St. Mary’s Chapel den 20. mai 1641.

Hans nære venn Thomas Vaughan (* 17. april 1621, † 1666) oversatte de tre Rosenkorsmanifestene til engelsk i 1652.

Henry Adamson, sønn av James Adamson som ledet murerlauget i Perth i 1600, publiserte i 1638 diktet The Muses Threnodie med klare henvisninger til «brødrene av rosenkorset»:

«For what we presage is not grosse
For we be brethren of the Rosie Cross;
We have the Mason Word and second sight,
Things for to come we can foretell alright.»
gnostiske kube
Den gnostiske kube er viktig for Rosenkors-ordenen.

Den største og mest kjente organisasjonen som bruker rosenkorsnavnet i dag, er The Ancient and Mystical Order Rosae Crucis (A.M.O.R.C.), grunnlagt i New York i 1915 av reklamemannen Harvey Spencer Lewis.

Noen mener Rosenkorsordenen har satt Georgia Guidestones opp fordi dem har båret på en hemmelighet i tusener av år om en kommende solstorm som skal ramme oss hardt, og utvalgte personer skalbygge opp verden igjen. Noe tidspunkt for når dette eventuelt skulle skje er ikke nevnt.

En annen tolkning er at steinene beskriver grunnleggende begreper som kreves for å gjenoppbygge en ødelagt sivilisasjon og kan ha vært ment som en melding til mulig overlevende etter en stor katastrofe.

Til etterord så må det påpekes at profetier/ visjoner ikke er advarsler om hva som kommer til å skje, men mer advarsler om hva som kommer til å skje visst man ikke lytter til advarslene.

Uansett så går vi spennende tider i møte, på godt og ondt. Hvem vet – kanskje fremtiden er banket inn i stein? Tross alt så er det i stein minner fra våre fjerne forfedre har blitt overlevert, blant annet i form av gamle kodede pyramider.

ggg3Kanskje er steinmonumentet et kunststykke plassert der med med viten og vilje som skal provosere frem- eller få oss til å tenke på vår egen fremtid og hvordan vi lever.

Ser vi på tall i tiden som går mellom hendelser og sammenligner med tidligere solstormer, så gikk det fra monumentet ble satt opp den 22.03.1980 frem til et av de største utbruddene på solen noensinne den 22.07.2012 (legg merke til datoen) 11811 dager (palindrom/speiltall/speilhendelse).

Vakkert bilde av en solstorm, ser ut som et øye.
Vakkert bilde av en solstorm, ser ut som et øye.

Hadde dette utbruddet skjedd 9 dager tidligere kunne vår moderne verden ha falt sammen fordi det ville ha vært rettet mot jorden.

Vi var heldige sa solforsker Pål Brekke ved Norsk romsenter til NRK.no.

I 2012 var det også et utbrudd den 23.01.2012. Teller vi dager mellom gikk det 81 dager mellom dette og det kraftige utbruddet senere samme år den 22/7-2012.

I fjor den 15. oktober varslet jeg for at en kraftig solstorm kunne være på vei, og dette viste seg å stemme. En solflekk på størrelse med Jupiter var under utvikling.  NASA bekreftet at det var den største i hele solsyklusen.

Uansett, klokken går og det har den 14.08.2016 gått 666 dager siden den enorme solflekken blåste ut 19. oktober 2014.

gg11En liten advarsel fra solsystemets øverste sjef?

Nedenfor en video om Chris Pinto som mener han har avslørt RC Christians egentlige identitet.

Forfattet av: Roy Waage / Åse Steinsland 08.09.2015

Kilder: