VERDEN PÅ NYTT UTVIKLINGS-TRINN. Årene 2017-2025, 9 år med transformatoren 9. Hva kan vi forvente?

Akkurat slik hvert individ og nasjon går gjennom sine utviklingstrinn, så finnes det lengre universelle sykluser som påvirker verden som helhet. Verden er i en pågående prosess hvor den går gjennom 9 år i hvert tall fra 1-9 i stigende rekkefølge, for så å starte på 1 igjen. Tall definerer oss både som individer og … Fortsett å lese VERDEN PÅ NYTT UTVIKLINGS-TRINN. Årene 2017-2025, 9 år med transformatoren 9. Hva kan vi forvente?