VERDEN PÅ NYTT UTVIKLINGS-TRINN 2017-2025. 9 år med transformatoren 9. Hva kan vi forvente?

Akkurat som hvert individ og nasjon går gjennom sine utviklingstrinn, så finnes det også  lengre universelle sykluser som påvirker verden som helhet. Tall definerer oss både som individer og som en gruppe, og frem mot år 2027 vil tallet 9 stå sentralt og påvirke hele verden. Verden er i en pågående prosess hvor den går gjennom … Fortsett å lese VERDEN PÅ NYTT UTVIKLINGS-TRINN 2017-2025. 9 år med transformatoren 9. Hva kan vi forvente?