KOBLINGEN mellom menneskers- og jordens magnetiske felt (gjen)oppdaget.

Vi har alle hørt uttrykkene «Vi er alle en» og «As above, so below». Oppdatering 21. februar 2019, Vitenskapsmiljøet måper! Elektriske felt i hjernen gjør oss i stand til å kommunisere «telepatisk». Funnet vakte så stor oppsikt at det først ble mistrodd. Nå er sjokk-oppdagelsen imidlertid bekreftet, og får vitenskapsmiljøet til å måpe. Dette melder RT.com. Mer … Fortsett å lese KOBLINGEN mellom menneskers- og jordens magnetiske felt (gjen)oppdaget.