KOBLINGEN mellom jorden og menneskers magnetiske felt gjenoppdaget.

Vi er alle en. Se lys- og lydstatue som styres av menneskers hjerte-energi!

4
18362

Vi har alle hørt uttrykkene «Vi er alle en» og «As above, so below».

Oppdatering 21. februar 2019, Vitenskapsmiljøet måper! Elektriske felt i hjernen gjør oss i stand til å kommunisere «telepatisk». Funnet vakte så stor oppsikt at det først ble mistrodd. Nå er sjokkoppdagelsen imidlertid bekreftet og får vitenskapsmiljøet til å måpe. Dette melder RT.com. Mer nederst i artikkelen.


Nedenfor HearthMath Institute lys- og lydskulptur som drives av menneskers kollektive hjerteenergi. I eksperimentet føler deltakerne dyp samhørighet og harmoni med seg selv og hverandre, dette plukkes opp av sensorer som måler deltakernes kollektive koherens/samhørighet som aktiverer skulpturen.

Jordens magnetiske felt har stor påvirkning på menneskers nervesystem og immunsystem og på vår oppfattelse av virkeligheten, tid og rom.

Det finnes utallige vitenskapelige studier om hvordan forskjellige dyrearter (hvaler, delfiner, fugler og gnuer m.m.) bruker jordens magnetiske felt når de navigerer. Selv om mennesker ikke bruker feltet på samme måte, viste en en studie i 1993 at hjernen vår har millionvis av små magnetiske partikler.

Styrken på jordens magnetfelt kan måles globalt og varierer fra sted til sted.

Tidlig i det 20. århundre ble mønstrene kartlagt og publisert. Kartene viser magnetiske linjer over jorden og hvor effekten er sterkest og svakest.

Wet spider web
Naturen viser vei.

Tenker vi at jordens magnetfelt fungerer som elektromagnetisk lim, forklarer det hvorfor endringer skjer raskere noen steder i verden og tregere andre steder.

Utviklingens gang avhenger av gruppebevisstheten til dem som bor på de forskjellige feltene.

Modellen antydet at på steder med sterkere magnetisme (mer lim) var mennesker dypere knyttet til og forankret i tradisjoner, eksisterende trossystemer  m.m. På steder hvor magnetfeltet var svakere var det motsatt, folk var mer åpen for å tenke nytt og åpnere for utvikling og forandring.

NASA-bilde over magnetiske felter.
NASA-bilde over magnetiske felter.

NASA (gjen)oppdaget det som synes å være et nytt elektromagnetisk geometrisk kraftfelt eller skjold rundt jorden (72000 miles over) i desember i fjor. Artikkel her.

En av tidenes viktigste oppdagelser?

I september 2001 ble det gjort et slikt funn. 2 miljøsatellitter kalt GOES 8 og GOES 10 som går i bane rundt jorden oppdaget en økning i den global magnetismen som for alltid endret måten forskerne ser vår verden på.

Bilde av jordens magnetisme.
Bilde av jordens magnetisme. Noen områder er magnetismen sterkere.

Målingene sendes fra satellittene hver 30. minutt, og de fanger opp både  tidspunkt og endringer i det magnetiske feltet. Satellittene avslørte et kraftig hopp, og den kraftige økningen på toppene samt tidspunktet gjorde at de ble lagt merke til.

Det var GOES-8 som oppdaget den første bølgen som ble etterfulgt av en oppadgående trend i målingene som til slutt flatet ut på nesten 50 Nanotesla høyere enn andre sammenlignbare situasjoner.

Målingene viser svært så høy aktivitet i dagene rundt 11.september hendelsen.
Målingene viser svært så høy aktivitet i dagene rundt 11.september hendelsen.

Hendelsen inntraff 11. september 2001 klokken 9.00, 15 minutter etter det første flyet traff WTC.

Relasjonen mellom 11-september hendelsen og gjenspeilingen i målingene førte til at forskerne måtte stille nye spørsmål.

Var det en sammenheng mellom angrepene på World Trade Center og satellitt-målingene?

dianaHvis ja, hva var linken?

Studier gjort ved ved Princeton Universitetet og Institute of HeartMath fant ut at linken satellittenes data og  hendelsene 9/11 ikke var tilfeldig. Satellittene hadde tidligere vist slike hopp i lignende situasjoner med stort felles globalt fokus, som f.eks. da prinsesse Diana døde.

Fellesfaktoren som påvirket magnetfeltet var  kollektive sterke følelsesmessige reaksjoner.

mag24Oppdagelse 1: Det er nå godt dokumentert at det er hjertet som genererer det sterkeste magnetfelt i menneskekroppen. Feltet er omtrent 5000 ganger sterkere enn hjernens magnetfelt.

Feltet skaper et smultringformet mønster som strekker seg langt utover den fysiske kroppen. Hjertets magnetfelt tilsvarer kvaliteten på våre følelser som igjen påvirker våre liv i stor grad.

Studiene antydet at positive følelser styrket og balanserte både hormonsystemet og hjerterytmen. Positive følelser ga også mental klarhet og økt produktivitet.

Hvis mange bruker kroppens sterkeste magnetiske felt (hjertet) bevisst og samtidig, kan det få store konsekvenser.

Negative følelser påvirker over 1400 biokjemiske forandringer i kroppen med alt fra hormonell ubalanse, kaos i hjerterytmen, osv. dårligere produktivitet. Dette kan du lese mer om i artikkelen om følelser og frekvenser.

mag9Oppdagelse 2: Magnetfeltene henger sammen med jordens klima. Studien avslørte at jorden og enkelte lag i jordens atmosfære samarbeider og skaper en symfoni av frekvenser (mellom 0,01 og 300 hertz), på samme måte som feltene i menneskehjertet kommuniserer hjernen.

Det er denne helhetlige sammenhengen det nå forskes på. Effekten av sterke kollektive følelser påvirker og kan måles i jordens magnetiske felt. Alt henger sammen, vi blir alle påvirket av planetenes magnetiske krefter.

Indikerer svekkelsen i jordens magnetiske felt at vi kollektivt er klar for en større forandring?

Jordstrålingslinjer
Jordstrålingslinjer

Jordstrålingslinjer (leylines) antas også å være magnetisk av natur. Mange gamle strukturer som f.eks. Stonehenge er bygget på disse linjene som jeg vil tro er et eldgammelt kartleggings-system fra en svunnen tid.


Hva er hyperkommunikasjon?

Det er fortsatt mye vi ikke vet om bevissthet, men det er også ting vi vet med sikkerhet.

Kvantefysikerne har gjort eksperimenter på partikler og oppdaget at partikler vet når de blir overvåket eller målt,  da handler partiklene annerledes. ntDette betyr at partiklene har bevissthet og kan tenke, og beviser at bevissthet er en iboende del av alt.

Skapelsen går utover den materielle verden og det er bevissthet (mental energi) som er skaperen, ikke materien.

Nikola Tesla, skytsengelen til moderne elektrisitet skjønte det.  Han oppfattet sine ideer og oppfinnelser som konkrete ting.Tesla oppfant en rekke ting som i dag er kjernen i moderne teknologi, blant annet moderne strømforsyning og belysning, radio, elektrisk klokke,  trådløs kommunikasjon, røngtenstråler, robot-teknologi, HAARP-teknologi og laservåpen. Han var svært opptatt av fri energi og forsket også på kulelyn og solenergi.

Hyperkommunikasjon = Tilgang til informasjon utenfor ens egen personlige kunnskapsbase.

Alle levende vesener er forbundet med hverandre gjennom et gigantisk biologisk internett og alle levende vesener er i stand til å kommunisere med hverandre via dette nettet fordi vi alle er deler av èn stor organisme.

synsk drom1

Det er bevist at DNA kan manipuleres og omprogrammeres ved hjelp av lyd, ord og frekvenser. Stress og bekymring forvrenger informasjonen og ødelegger evnen til hyper-kommunikasjon med det elektromagnetiske nettet, og verden er i en stresset tilstand.

DNA trekker til seg informasjon- og sender informasjonen videre til vår bevissthet og hyper-kommunikasjon (telepati og kanalisering) og det fungerer best når man er i en avslappet tilstand.

I dag opplever mennesker hyper-kommunikasjon som oftest gjennom inspirerende øyeblikk, drømmer, intuisjon eller via transetilstand eller kanalisering. Et annet ord for samme fenomen er som beskrives som tanker og ideer som plutselige slår ned  tilsynelatende uten forvarsel.

3 KREATIVITET1Fenomenet har religiøse røtter fra den tiden da «G» ble sett på som den den eneste kreative kraften i universet, og begrepet blir brukt til å beskrive vitenskapelige gjennombrudd, religiøse eller filosofiske funn, men også enhver situasjon hvor en opplever opplysning og realisering som fører til at et problem/situasjon blir forstått på en ny måte og man får dypere forståelse.

Fenomenet inntrer visstnok relativt sjeldent, og blir ofte utløst av ny og viktig informasjon.

simp2Det blir studert av psykologer og andre forskere, og spesielt i sammenheng med prosesser som fører til innovasjon. Eksempel på slike åpenbaringer er for eksempel  da Arkimedes fant ut hvordan man måler  tettheten i et objekt (« Eureka ») og Isaac Newtons er erkjennelse av at et fallende eple og månens bane begge trekkes av samme elektromagnetiske kraft.

Når metafysiske forklaringer på dette naturlige fenomenet ble lagt side, (blant annet etter forfølgelsen av kirke/stat av alt som var naturlig), fikk vi noen uheldige konsekvenser som har stor betydning for oppfattelsen til mennesker av hvor ideer egentlig kommer fra, og vi fikk dessverre en enorm innsnevring i oppfattelsen av hva menneskelig intelligens egentlig er.

Det ble stadig vanskeligere for ny-tenkere å komme frem med sine teorier og ideer. Resultatet er at i dag forholder de fleste seg til kun den overfladiske bevisste tankevirksomhet, fordi underbevissthet ikke kan forklares, kvantifiseres, veies eller måles.

prestTilbake til hyper-kommunikasjon. Her noen få eksempler 

Den italienske komponisten Guiseppe Tartini drømte at en djevel satt ved sengekanten hans og spilte fiolin. Neste morgen gjenga han stykket han hadde hørt djevelen spille nøyaktig fra minne. Denne stykket ble kalt «Djevelens Trill Sonata».

En mann drømte at han ble koblet til en slags database som så ut som en CD-rom. Et helt leksikon med kunnskap fra alle mulige situasjoner ble overført han i løpet av natten, og han husket og kunne gjengi alt neste morgen. Hans «personlige» kunnskapsbase fikk tekniske detaljer han ikke visste noen ting som helst om i sin daglige bevissthet.

med1Forskning viser at når et stort antall mennesker samler seg i felles-meditasjon med intensjon om å meditere på fred, minker  kriminaliteten drastisk i byene de har utført meditasjonene i.

 

 Enhets-tenkning er vårt sterkeste våpen mot elendigheten vi ser i verden.

jordenModer jord og naturen har benyttet seg av hyper-kommunikasjon i millioner av år. Mineralriket, planteriket, dyreriket og menneskeriket fungerer i en vekselvirkning. Vi deler virkelighet.

I insektenes verden er det slik at om f.eks. en dronningmaur forsvinner fra maurtuen fortsetter arbeidermurene å bygge etter den opprinnelige planen. Om hun blir drept, stopper alt arbeid opp i maurkolonien. Dette fordi det angivelig er dronningen som overfører byggeplanene til gruppebevisstheten, selv om hun er langt borte fra kolonien. Avstanden spiller ingen rolle så lenge hun er i live.

Du har sikkert hørt at noen dyr vet i forkant når deres eier skal komme hjem etter lengre fravær. Dette kan også forklares med hyper-kommunikasjon.

Vi har en vei å gå...
Vi har en vei å gå…

Jeg leste i Dagbladet at en «ny» Israelsk studie viser at også plantene snakker til hverandre og kommunikasjon foregår på et langt høyere nivå enn tidligere antatt. Novoplansky kaller fenomenet for rot-kommunikasjon,  altså kommunikasjon via røttene. Planter og dyr har også DNA, så det er vel ikke så rart.

Grupper med mennesker kan også påvirke været ved at man synkroniserer tanker og følelser. Innfødte stammer fokuserer bevisstheten sin og synger til for eksempel værgudene. Dette er eldgammel visdom som indianere og andre «primitive» stammer fortsatt praktiserer.

mag20Det er på tide med tiltak som samler oss til en planet og ett folk.

Vi må koble oss på det biologiske «internettet», et nett som er  fullstendig overlegent internett slik det fungerer i dag.

Jeg har ikke noe tro på pengesystemet. Med vårt fokus på penger, eksterne kunstige elektromagnetiske hjelpedingser/teknologi og andre eksterne ting har vi gradvis mistet kontakt med det biologiske nettet eller oss selv, naturen og hverandre.

Et tre må ikke betale for å stå på sin plass, en løve betaler ikke penger for bo på slettene i Afrika. Selv om en blomst ikke er et tre, så respekterer treet blomsten og det som gjør den unik, i motsetning til mennesker som i stor grad blir opplært og programmert til å frykte hverandre.

mag13De fleste i den vestlige verden bruker sin avmålte tid på jorden til å slave for en liten elite for å få lov til å bo, puste og leve.

Vekselvirkning betyr gjensidig utveksling og like fordeler til alt som er.

Funnene og koblingene har uansett åpnet døren til en ny æra i vår forståelse av vårt forhold til jorden, og det er vel og bra.

Har vi skapt et slikt system som ikke fungerer til det beste for alle, er det vel på tide å våkne opp fra hypnosen og tornerosesøvnen, stå samlet og kreve at våre ledere gjør valg bygget på litt mer langsiktig tenkning om hva som er til det beste for jorden med alle dens livsformer.

mag15Akkurat slik et menneske er programmert og kodet med tall til å bli slik det er, er det også med virkeligheten.

Tall har skjulte elektromagnetiske kvaliteter som ikke kan sees med det blotte øye.

Tall er hellige koder, energiske frekvenser som definerer oss, universet, tidsdimensjonen og tall påvirker livene våre og aktiverer dimensjoner og bevissthetsnivåer.

Universet består av elektromagnetiske bølger og rytmer som skaper sykluser, definerer bestemte epoker og tidsaldre.

Jordens kretsløp endrer seg i løpet av den 25.920 års lange syklusen (2160 år x 12 stjernetegn ) og nord- og sydpolen utsettes for forskjellige mengder med sollys. Disse syklusene har blitt ignorert og trivialisert i lang tid. Du blir holdt i uvitenhet, du blir fortalt at numerologi, astronomi og astrologi er meningsløse studier, når det i virkeligheten er disse fagene som er universets språk.

Som i rom, så i tid.

geometrisk tid

 • Månens radius i engelske miles = 2160
 • Solens diameter i eng. miles = 2160 + 2160 + 2160 + 2160 = 8640 (00).

ntVi et bevissthetsskifte som skal lede oss inn på et nytt bevissthetsnivå og hvor kunnskap vil brukes til det beste for planeten og hele menneskeheten.

Jeg tror vi har mye godt å se frem til.

Forfattet av: Åse Steinsland, 11.11.2017


Oppdateringer.

Elektriske felt i hjernen gjør oss i stand til å kommunisere telepatisk. Funnet vakte så stor oppsikt at det først ble mistrodd. Nå er sjokk-oppdagelsen imidlertid bekreftet, og får vitenskapsmiljøet til å måpe. Dette melder RT.com.
Fra før er det kjent at nervesystemet vårt både bruker elektrisitet og biokjemikalier for å la kroppens ulike deler kommunisere med hverandre. Denne kommunikasjonen skjer gjennom tynne nervekabler som løper gjennom kroppen.
Nå har forskere gjort en oppdagelse som får vitenskapsmiljøet til å måpe. Det viser seg nemlig at hjernen ikke bare henter og gir informasjon gjennom nervekabler – den er også i stand til å kommunisere trådløst i elektriske felt.
Ifølge studien finnes det elektriske felt i hjernen. I slike felt kan elektrisitet «hoppe» direkte mellom ulike regioner i hjernen uten å reise omveier gjennom nervekabler – nesten som telepati. Dette gjelder ikke minst mens vi sover. Når hjernen vår er i slumremodus, sender den ut elektriske bølger som kan aktivere nærliggende celler.
Ny studie bekrefter funnene
Så oppsiktsvekkende er funnet at forskerne fikk beskjed om å gjenta eksperimentet. De lot seg ikke be to ganger, og nylig ble studien publisert i The Journal of Physiology. Forskningen ble utført ved Case Western Reserve University i Ohio, USA.
Selv om det fortsatt er et åpent spørsmål hvordan de elektriske feltene virker og kan anvendes, sørger de antakelig for at visse funksjoner i hjernen kan kjøre som normalt selv om deler av nervekabelnettet skulle bli skadet. Kilde

«Kanskje er det allerede mulig å koble sammen menneskehjerner med elektroder for å løse oppgaver vi ellers ikke kunne løst?» spør forskerne seg. To nye studier viser lovende muligheter for å kunne koble sammen menneskers hjerner i et nettverk. Aper og rotter har i forsøkene fått hjernene sine koblet sammen i det forskerne karakteriserer som «superhjerner». Lenke

Aktuelle artikler:
 • TALL, VANN OG BEVISSTHET. Er det en større sammenheng mellom global oppvarming og den kollektive bevissthetsutvikling?
 • NASA BEKREFTER MØTET MED FOTONBELTET
 • DEN MORFOGENISKE EFFEKT. Vår kollektive bevissthet er med på å gjennomstrømme «tiden» og materien, og påvirker utfallet av hendelsene som skjer på jorden.
 • FØLELSER ER FREKVENSER. Hvordan bli kvitt negative følelser og bli en dyktig frekvensleser.
  HVORDAN PÅVIRKES MENNESKEKROPPEN AV SOLSTORMER? Mennesker er elektromagnetiske vesener som også påvirkes av solens aktivitet.
 • REISEN FRA DUALISME TIL ENHET. Milliarder av mennesker vil ha forandring i verden, men har blitt forledet til å tro at de er maktesløse. De fleste er lette bytter for følelsesmessige avledninger i en travel, overstimulert verden hvor frykt er stimulus nr. 1 og hvor vi gjennom media blir fremstilt som fremmede ovenfor hverandre.
 • NIKOLA TESLAS TALL. Tesla oppfant en rekke ting som i dag er kjernen i moderne teknologi, blant annet moderne strømforsyning og belysning, radio, elektrisk klokke,  trådløs kommunikasjon, røngtenstråler, robot-teknologi, HAARP-teknologi og laservåpen. Han var svært opptatt av fri energi og forsket også på kulelyn og solenergi.
 • TYNGDEKRAFTEN, MÅNEN OG TALLET 666. 

Kilder:

Referanser

Kommentarer er stengt.