Pythagoras piler

 Pythagoras-piler

Nedenfor finner du et Pythagoras-diagram som avslører sterke og svake sider.

Fremgangsmåte.

 1. Tegn opp et tomt 3×3-diagram med 9 ruter. Skriv inn tallene fra 1 til 9 (Se nedenfor).
 2. Fyll ut diagrammet med bokstavene i fødselsnavnet ditt. som i diagrammet nedenfor. Du finner bokstavenes tallverdi i boksen ovenfor. ASJØ=1 osv.
 3. Strek opp piler i rubrikkene som danner en hel linje, f. eks. 258. Desto flere markeringer, desto sterkere blir kvaliteten linjen står for. Tolkning av pilene finner du lenger nede på siden.

Bokstavenes tallverdi

AJSØ

1

BKTÅ

2

CLU

3

DMV

4

ENW

5

FOX

6

GPY

7

HQZ

8

IRÆ

9

Eksempel

Vi har brukt Ola Nordmann som eksempel, og plassert bokstavene under rett tallverdi i diagrammet. Deretter trekker du opp piler.

Ditt Pythagoras Diagram

1

AA

2

3

L

4

DM

5

NNN

6

OO

7

8

9

R

Diagrammet består av følgende linjer:

 • 1-2-3 = Den fysiske kropps linje
 • 4-5-6 = Intellektlinjen (den mentale linje)
 • 7-8-9 = Spiritualitetslinjen
 • 1-4-7 = Den materielle verdens linje
 • 2-5-8 = Følelseslinjen
 • 3-6-9 = Kreativitetslinjen
 • 1-5-9 = Kommunikasjonslinjen
 • 3-5-7 = Effektivitetslinjen

Tolkning

PIL 159.  En hel 159 linje viser at du er tålmodig, standhaftig, målbevisst, besluttsom, bestemt og utholdende. Du holder fast på ideer, ofrer deg for dine idealer og har stor konsentrasjonsevne når du vil nå dine mål. Du har stødige hensikter og formål.

En ufullstendig 159 linje kan tyde på manglende motivasjon, inspirasjon og oppgaver, at du er ubesluttsom, tviler og gir lett opp. Du kan være svært nølende når det gjelder å ta valg og avgjørelser. Motvilje mot nye ting. Du føler deg ofte utilpass og uopplagt.

PIL 357 . En hel 357 linje viser at du er medfølende, åndelig våken og uforstyrrelig. Videre er du forståelsesfull, selvbevisst og har innsikt i det indre liv/ ditt indre selv. Du har  bred kunnskap og er en praktisk livsfilosof.

En ufullstendig 357 linje kan tyde på manglende tro, begrenset åndelig og følelsesmessig bevissthet. Du kan være skeptisk, usikker, mistenksom til alt som er overnaturlig og oversanselig og har ofte en overfladisk forståelse av menneskets natur.

PIL 369. En hel 369 linje viser at du er intelligent, intellektuell, forståelsesfull og kreativ og at du har god dømmekraft. Linjen viser til stor mental kapasitet og forestillingsevne. Videre viser det til fornuftig tankegang og tankenes kraft til å manifestere.

En ufullstendig 369 linje kan tyde på sløvhet, glemskhet, dårlig tankeevne og dårlig hukommelse. Videre kan det tyde på passiv mental kraft, monoton og fargeløs forestillingsevne. Oppfatter langsomt og kan være litt kjedelig.369 linjen omhandler hodet og det mentale, våkenhet og vår fantasi og oppfinnsomhet, tanker og våre kreative ideer – den mentale prosessen.

PIL 258.  En hel 258 linje viser at du er følelsesmessig avbalansert/ har harmoni i dine følelser, er i likevekt, kunstnerisk og sensitiv. Videre viser det til at du er fordomsfri, regelmessig, mild og behagelig samt uforstyrret.

En ufullstendig 258 linje kan tyde på følelsesmessig forvirring og overfølsomhet. Videre kan det vise til en person som er nærtagende, tynnhudet og lett og såre, sky, sjenert og føler seg ofte mindreverdig, utilstrekkelig og kommer lett i ubalanse.258 linjen omhandler våre følelser som kjærlighet, hat, frykt, begjær, smerte osv – alt som har med våre emosjonelle tilstander å gjøre.

 PIL 147. En hel 147 linje viser at du har manuelle ferdigheter, fysisk dyktighet, styrke og god helse. Videre viser det til en person som er nyttig og har praktiske evner, flink med hendene og dyktig til å lage forskjellige ting. Dette er en person som handler isteden for å benytte seg av teori og ord.

En ufullstendig 147 linje kan tyde på klossethet og liten praktisk sans. En som handler på lykke og fromme, er ustrukturert og svært uforutsigbar. Videre kan det vise til en person som ikke liker å legge planer og heller handler på slumpetreff og tilfeldigheter, uten synlige hensikter. 147 linjen handler om det vi gjør, vår handling, organisering, vår læreprosess – det som har med praktiske ting å gjøre

PIL 123.  En hel 123 linje viser at du har gode evner til å planlegge, organisere og administrere, og at du liker orden. Du har også evner til å arrangere forskjellige ting og du er metodisk, konstruktiv. Videre viser det til en person som bruker sin intuisjon og tanke for å inspirere seg selv og sette sine planer ut i livet.

En ufullstendig 123 linje kan tyde på forvirring, rot, kaos og manglende koordinering. Videre viser det til en person som ser ut til å ha flere utfordringer, vanskeligheter, opprør og forstyrrelser enn folk flest.

PIL 456.  En hel 456 linje viser at du er viljesterk og bestemt på å oppnå det du ønsker deg. Det står for begjær og lengsel, håp og drømmer og en vilje til å gjennomføre det du setter deg fore. En person som trakter etter, ønsker og har et behov for å eie/ ha i besittelse. Samt en person som lett får svakheter for forskjellige ting og personer som gir dem glede.

En ufullstendig 456 linje kan tyde på frustrasjon, skuffelse og usikkerhet. Det står for illusjoner som blir knust og at personen opplever at ting ikke er som forventet. Det kan også vise til en person som er mer utsatt for nederlag, avvisning og svik enn andre. Muligens en person som fort angrer seg sine handlinger.

PIL 789. En hel 789 linje viser at du er energisk, entusiastisk og aktiv. 789 linjen står for energi. En person som deltar på mange forskjellige ting og som har nok å gjøre. Videre viser det til en person som er ivrig, flittig, foretaksom, tjenestevillig, har stor tillit, samt har en heftig og varm personlighet.

En ufullstendig 789 linje kan tyde på treghet, sløvhet, trang til å utsette ting, latskap og apati. En person som til tider kan være svært passiv og livløs i forhold til sine omgivelser. Videre kan det vise til en doven, slapp, sovesyk, underdanig og uvirksom person.

Tall som mangler her blir kalt karmiske lekser i en Numerologisk analyse, men ikke om du har dem blant dine kjernetall. (Navnetall, Vokaltall, Kons.tall, Fødselsdag og Skjebnetall).