Livets 4. Utviklingstrinn.

de-4-utviklingstrinn

De fire Utviklingstrinn kalles også Pythagoras pyramide.

På engelsk omtales de som Pinnacles som betyr Høydepunkter.

Utviklingstrinnene er fire langvarige sykluser /årstider vi går gjennom i løpet av livet. Tallene som fremkommer på hvert trinn gjør det enklere å forstå hvorfor man plutselig endrer interesser og retning i livet. Da er det også lurt å vite når  endringene skjer.

Det som var riktig for deg da du var 20, er ikke nødvendigvis riktig når du er 40.

Vi går gjennom flere 9-års sykluser. Alle gir større forandringer i begynnelsen og på slutten. Nedenfor en oversikt over start og varighet. Det eneste du må vite er  Skjebnetallet

Tallene som fremkommer på hvert trinn er i motsetning til kjernetallene våre foranderlig. Det er syklisk og derfor kalles de syklustall.

Våre kjernetall og syklustall jobber alltid sammen og utløser evner, situasjoner, og kvaliteter som skal opptas i og tilpasses i oss i perioden som gjelder. De kan også trekke inn personer som reflekterer egenskapene i tallet man er under påvirkning av.

Når man går gjennom det siste 9. Personlige år på hvert trinn går alle gjennom et et større skifte og en overgang til tallet 1, som gir en ny start. Intuitivt vet vi at noe er på gang men undertrykker det ofte og velger trygghet foran utvikling. Alarmen går og gir nye vekst- og utviklingsmuligheter. Prosessen tvinger oss til å gripe fatt i utfordringer og vekstmuligheter tallet gir. Det er på tide å rydde opp.

Noen føler de mister kontrollen. Det er normalt i en slik periode.

Når jobben er utført er mange av de gamle programmene skiftet ut. Man har skapt mer plass på harddisken og kan se frem til et nytt trinn med nye utviklingsmuligheter.


Finn tallet for hvert Utviklingstrinn.

Slik gjør du det. Vi tar utgangspunkt i en person født  6.5.1949.

Utviklingstrinn 1. Pluss sammen tall fødselsdag og måned. (6+5=11). Tall for første utviklingstrinn er 11/2.

Utviklingstrinn 2. Pluss sammen tall for fødselsår og fødselsdag. (1949=23/5+6=11). Tall for andre utviklingstrinn er 11/2.

Utviklingstrinn 3. Pluss sammen tall for utviklingstrinn nr. 1 og 2. (11+11=22). Tall for tredje utviklingstrinn blir 22/4.

Utviklingstrinn 4. Pluss sammen tall for fødselsår og fødselsmåned (5+5=10=1+0=1). Tall for fjerde utviklingstrinn blir 10 (10/1).

Reisen gjennom tall fra 1til 9

Vedr. tolkning av tall på utviklingstrinn, så er kvalitetene i tall den samme, strekt ut over en lengre periode. Det kan sammenlignes med å være under påvirkning av kvalitetene i ens Personlig årstall i 9 år.

Vi starter reisen alene (1), oppdager motsetninger og relativitet (2), blir kreativ (3), bygger fundament (4), uttrykker frihet (5), inngår samarbeid og forhold(6), søker innover for å finne åndelighet (7), uttrykker og nyter gevinsten av reisen så langt (8) og kommer til avslutningen med overganger og transformasjon (9).

Er tallene som fremkommer kompatible med dine personlige kjernetall blir det lettere å gi seg i kast oppgavene gjennom perioden på grunn av resonansen /likheten. Følger du med vil du raskt se at det er et effektivt redskap å forstå de langvarige syklusene bedre.

VERDEN PÅ NYTT UTVIKLINGSTRINN. Årene 2017-2025 Hva kan vi forvente?

I artikkelen om Renee Zellweger går jeg gjennom hennes forskjellige erfaringer på de forskjellige utviklingstrinnene.

TRINN FOR TRINN MED RENE ZELLWEGGER. (A).