Livets 4. Utviklingstrinn.

de-4-utviklingstrinn

De fire Utviklingstrinn kalles også Pythagoras pyramide.

På engelsk omtales de som Pinnacles som betyr Høydepunkter.

Utviklingstrinnene er fire langvarige sykluser /årstider vi går gjennom i løpet av livet. Tallene som fremkommer på hvert trinn gjør det enklere å forstå hvorfor man plutselig endrer interesser og retning i livet. Da er det også lurt å vite når  endringene skjer.

Det som var riktig for deg da du var 20, er ikke nødvendigvis riktig når du er 40.

Vi går gjennom flere 9-års sykluser. Alle gir større forandringer i begynnelsen og på slutten. Nedenfor en oversikt over start og varighet. Det eneste du må vite er  Skjebnetallet

Tallene som fremkommer på hvert trinn er i motsetning til kjernetallene våre foranderlig. Det er syklisk og derfor kalles de syklustall.

Våre kjernetall og syklustall jobber alltid sammen og utløser evner, situasjoner, og kvaliteter som skal opptas i og tilpasses i oss i perioden som gjelder. De kan også trekke inn personer som reflekterer egenskapene i tallet man er under påvirkning av.

Når man går gjennom det siste og 9. Personlige året på hvert trinn, går alle gjennom et et større skifte og forandringer på de indre plan. Intuitivt vet vi at noe er på gang men undertrykker det ofte og velger trygghet foran utvikling. Alarmen går og gir nye vekst- og utviklingsmuligheter. Prosessen tvinger oss til å gripe fatt i utfordringer og de vekstmulighetene tallene gir. Det er på tide å rydde opp.

Noen føler de mister kontrollen. Det er normalt i en slik periode.

Når jobben er utført er mange av de gamle programmene skiftet ut. Man har skapt mer plass på harddisken og kan se frem til et nytt trinn med nye utviklingsmuligheter.


Finn tallet for hvert Utviklingstrinn.

Slik gjør du det. Vi tar utgangspunkt i en person født  06.05.1949.

Utviklingstrinn nr 1. Pluss sammen tall fødselsdag og måned. (6+5=11). Tall for første utviklingstrinn er 11/2.

Utviklingstrinn nr. 2. Pluss sammen tall for fødselsår og fødselsdag. (1949=23/5+6=11). Tall for andre utviklingstrinn  er 11/2.

Utviklingstrinn nr 3. Pluss sammen tall for utviklingstrinn nr. 1 og 2. (11+11=22). Tall for tredje utviklingstrinn blir 22/4.

Utviklingstrinn nr. 4. Pluss sammen tall for fødselsår og fødselsmåned (5+5=10=1+0=1). Tall for fjerde utviklingstrinn blir 10 (10/1).

Reisen gjennom tallene fra 1-9

Vedr. tolkning av tallene som fremkommer på utviklingstrinn, så er nå kvalitetene i tallene den samme og kan sammenlignes med å være under påvirkning av kvalitetene i ens Personlig års-tall i 9 år.

Vi starter reisen alene (1), oppdager motsetninger og relativitet (2), blir kreativ (3), bygger fundament (4), uttrykker frihet (5), inngår samarbeid og forhold(6), søker innover for å finne åndelighet (7), uttrykker og nyter gevinsten av reisen så langt (8) og kommer så til avslutningen med overganger og transformasjon (9).

Logisk nok, er tallene som fremkommer kompatible med dine personlige kjernetall blir det lettere å gi seg i kast oppgavene gjennom perioden på grunn av resonansen /likheten i tallene.

Følger du med vil du raskt se at det er et effektivt redskap å forstå disse syklusene. Du blir mer bevisst hvorfor du føler som du gjør og det blir lettere å forstå både fortid og planlegge for fremtiden.

VERDEN PÅ NYTT UTVIKLINGS-TRINN 2017-2025. 9 år med transformatoren 9. Hva kan vi forvente?

I artikkelen om George Bush går jeg gjennom hans erfaringer på de forskjellige utviklingstrinnene.

EX-PRESIDENT GEORGE W. BUSH. Endelig på rett hylle? (A)

leonardo-dicaprio