De 4. utviklingstrinn

de-4-utviklingstrinn

De fire Utviklingstrinn kalles også for Pythagoras pyramide, og på engelsk omtales de som Pinnacles.

Vil du gjøre livet lettere for deg selv, gjør du lurt i å søke tallene på dine utviklingstrinn.

4sesongerUtviklingstrinnene er fire langvarige sykluser vi går gjennom i våre liv, og tallene som fremkommer gir oss forståelse for hvorfor noen mennesker plutselig skifter fullstendig interesser og retning i livet.

De fleste tenker ikke så mye over disse viktigere syklustallene i Numerologi.

Tallene som fremkommer på hvert utviklingstrinn avslører egenskaper som skal opptas i og tilpasses i deg som person i perioden som gjelder.

Vi er her først og fremst for å utvikle oss, men mennesker har en tendens til å velge det trygge fremfor det ukjente.

Det som var riktig for deg da du var 20 år, er derfor ikke nødvendigvis riktig for deg når du er 40 år.

glass4

Hvorfor 4 trinn? Tall er skapelseskoder, og skapelse og utvikling skjer i tid mellom hendelser. Tallet 4 representerer jording, materie, jorden, orden, rettferdighet, stiftelse og fundamenter. Tallet symboliseres med de fire kompassretningene og de fire årstidene, følgelig assosieres fire med fundamentet i tilværelsen, med orden og tradisjon.

Tetractys, 10. punkter utgjør en pyramide på 4. trinn.

Tallene som fremkommer på hvert utviklingstrinn, kalles syklustall. Kjernetall og syklustall fungerer i kombinasjon og fungerer som aktivatorer, og er med på å utløse evner, situasjoner og hendelser i våre liv, alt ettersom hvilket tall man er under påvirkning av.

Intuitivt føler de fleste mennesker hva de skal, men intuisjonen blir hos mange undertrykt, og mange velger trygghet foran utvikling. Ofte vil «urettferdige» ting skje. Alarmen går og gir nye vekst- og utviklingsmuligheter. Prosessen tvinger oss til å gripe fatt i de utfordringene og vekstmulighetene tallene gir.Vi går altså gjennom flere 9-års sykluser, hver av dem fører til forandring på begynnelsen og slutten, mens starten på ett nytt utviklingstrinn markerer intense transformerende hendelser i våre liv.

4Står man på slutten av et utviklingstrinn, skal man rydde opp. Mange trekker seg tilbake. Stikkord er refleksjon, renselse og opprydding. Viktige avgjørelser skal taes. Man gjennomgår dyptgripende endringsprosesser på de indre plan. Mange føler de mister fullstendig kontrollen. Dette er normalt i en slik avslutningsperiode.

Transformasjonen kan sammenlignes med en formattering av ens indre harddisk. Når jobben er utført, er mange de gamle programmene skiftet ut, og man har skapt mer plass på harddisken og fått slettet alle gamle virus og skal sette inn nye programmer og kan se frem til et nytt utviklingstrinn med nye muligheter og utvikling.

Livets 4. utviklingstrinn

Beregningsmetode Utviklingstrinn

Slik gjør du det. Vi tar utgangspunkt i en person født  06.05.1949.

Utviklingstrinn nr 1. regnes slik: Legg sammen tall for fødselsdag og måned (6+5=11). Tall man er under påvirkning av på første utviklingstrinn blir 11. (11/2)

Utviklingstrinn nr. 2. regnes slik: Legg sammen tall for fødselsår og fødselsdag (1949=23/5+6=11). Tall man er under påvirkning av på andre utviklingstrinn 11. (11/2)

Utviklingstrinn nr 3. regnes slik: Legg sammen tall for utviklingstrinn nr. 1 og utviklingstrinn nr. 2 (11+11=22). Tall man er under påvirkning av på tredje utviklingstrinn blir 22 (22/4).

Utviklingstrinn nr. 4 regnes slik: Legg sammen tall for fødselsår og fødselsmåned (5+5=10=1+0=1). Tall man er under påvirkning av på fjerde utviklingstrinn blir 10 (10/1).

Er syklustallet som fremkommer på utviklingstrinn kompatibelt med dine personlige tall, vil du lettere gi deg i kast med oppgavene og utfordringene som skjuler seg i tallet som fremkommer.

Har man f.eks. navnetall 7, vil tallet 7 som utviklingstrinntall være lettere å jobbe med fordi du allerede er kodet med kvalitetene i tallet.

Følger du med på syklusene du skal gjennom, vil du raskt se at det er et effektivt redskap til å gjøre deg mer bevisst hvorfor du føler som du gjør, noe som igjen gjør det lettere å  planlegge livet videre fremover.

Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.
Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.

 

VERDEN PÅ NYTT UTVIKLINGS-TRINN 2017-2025. Hva kan vi forvente? (A)

I artikkelen om George Bush går jeg gjennom hans erfaringer på de forskjellige utviklingstrinnene.

EX-PRESIDENT GEORGE W. BUSH. Endelig på rett hylle? (A)

leonardo-dicaprio