Realiseringstallet – ditt ultimate mål

Realiseringstallet

Veien til et meningsfylt liv

Etter hvert som man blir eldre, øker behovet for å leve et meningsfylt liv. En av beregningene som gjøres i en numerologisk analyse, er kalkulasjonen av realiseringstallet.

Tallet er ditt ultimate mål, og blir også kalt modningstall og regnes ut av summen av ditt skjebnetall og navnetall. Er ditt skjebnetall 3 og ditt navnetall 5, så blir realiseringstallet 8.

Uansett hvor gammel du er nå, kan det være godt å vite at du er på vei mot et større mål – og selvfølgelig hva dette målet er. Tallet som fremkommer i din analyse kan være med på å hjelpe deg til å ta sunnere valg for deg selv.

Påvirkningen av tallet er vanligvis synlig i barndommen, forsvinner så ut en periode, for så å vende tilbake når man er mellom 30-40 år.

Mange mennesker går gjennom personlige kriser i 30-40 årene. Man er ikke ung lenger, og heller ikke gammel. Man får følelsen av at det haster å komme på rett hylle. Mange har også blitt for ”fengslet” av den materielle verdens trygghet og har glemt å lytte til seg selv og hva man egentlig vil.

Etter man er 30-40 år øker tallets påvirkning ettersom årene går. Det er i siste halvdel av livet vi har oppnådd en viss grad kunnskap, selvbeherskelse og større evne til å påvirke våre omgivelser og er på vei mot vår blomstringstid. Vi er mer moden og har utviklet større integritet og personlig styrke. Det er derfor større sjanse for at livet vil bære frukter.

Vil du gjøre livet lettere for deg selv, gjør du lurt i å søke mot avsløringene som ligger skjult i ditt modningstall. Forståelse av tallet er en gradvis prosess. Tallet er et løfte du har gitt deg selv, og det er først når du søker mot disse kvalitetene du vil føle glede, sjelefred og belønningen du søker.