Noe du lurer på?

Her har jeg samlet spørsmålene jeg oftest får inn i forskjellige kategorier.

Det er bare å føre musen over kategoriene nedenfor, så klikke på fanen som blir opplyst / sort, så ser du spørsmålene og svarene i hver kategori. Lykke til!

1. Hva skjer om jeg endrer navn? 

Har det stor effekt? Det avhenger av forskjellige ting. Skapelsen og du bygger på lyd og vibrasjoner. Se på deg selv som et ferdig mesterverk eller komposisjon skrevet av komponisten Johann Sebastian Bach. Ditt fødselsnavn beskriver deg som person, dine medfødte vibrasjoner eller essens, din spesielle klang som er med på å skape vibrasjoner i tid og rom. Hver note (eller bokstav) har sin varighet og påvirkning. Forandrer du på notene, så forandres sangen. Den kan bli falsk. Den kan også bli mer rytmisk og hel. Det kommer an på hvilke nye ”toner” som spilles, hvor kompatibel de er med den opprinnelige sangen. Fødselsnavnet/ dåpsnavnet avslører din personlighet med evner m.m. du er kodet med og som er til din rådighet denne gangen. Kodene i navnet avslører iboende personlighetstrekk med sine iboende tanke- og handlingsmønstre. Tallene fungerer som aktivatorer og er også med på å utløse situasjoner og hendelser i våre liv. (Transitter i fremtidsanalysen). I Personlighetsanalysen tar jeg med en liten analyse om hvordan en navneendring påvirker, men selve analysen bygger alltid på fødselsnavn og fødselsdato. Påvirkningen av tallene i nytt navn vil alltid være mindre enn tallene i fødselsnavnet, som alltid vil skinne gjennom. Når man for eksempel gifter seg og er komfortabel med å ta partnerens etternavn, kan man håpe at endringen har en fordelaktig påvirkning på forholdet. Det er uansett  åpenbart at man ofrer noe av ens identitet ved å droppe eget etternavn. På den andre siden kan man motta nye fordelaktige energier fra partnerens etternavn. Et tall som mangler i ditt fødselsnavn kan dukke opp i nytt navn og kompensere for det manglende tallet. Skifter du navn kan du også ende opp med samme tall som du hadde opprinnelig.
Generelt sett vedr. navne-endring, tenk gjennom hvilke kvaliteter du ønsker å styrke i deg selv og finn et navn som har i seg tall som representerer disse kvalitetene.
Det er også lurt å unngå de mer belastede karmisk gjeld tallene 13/4, 14/5, 16/7 og 19/1 om du ikke har dem i analysen din fra før av. Å diskutere rundt navn med en numerolog kan være nyttig, men aldri la noen bestemme eller designe navn for deg.

2. Bør jeg gå tilbake til pikenavn etter skilsmisse? 

Hvilken effekt får det på livet mitt? Stort sett er det alltid lurt å ta tilbake sitt pikenavn etter en skilsmisse. Resulterer et ekteskap i skilsmisse vil man naturligvis lettere finne tilbake til sitt «sanne jeg» ved å begynne å bruke pikenavn.

3. Jeg er adoptert. Hvilket navn skal jeg bruke? 

Kodene for hvem du er dine ligger skjult i det aller første navnet du fikk. Selv om ditt fødselsnavn bare ble brukt et par dager, er det dette som bør brukes som grunnlag for analysen. Hvis du ikke vet ditt opprinnelige navn, må du bruke navnet du fikk på et senere tidspunkt. Dette vil i de fleste tilfeller gi en noenlunde korrekt analyse, men ens opprinnelige navn vil naturlig nok alltid gi dypere innsikt og forståelse.

4. Etternavn/familienavn.

Etternavnet/familienavnet avslører kvalitetene i hva medlemmene i den enkelte familie lærer mer om/ integrerer/ representerer. Ikke uventet er en av verdens mest kjente familier, Kennedy-klanen f.eks. utstyrt med mestertallet 33. Mer om kalkulasjon av navnekoder og tolkning finner du på lenken under.
KALKULATOR FOR NAVNETALL, VOKALTALL OG KONSONANTTALL (A)

1. Hva betyr det når jeg ser like tall som 11:11, 22:22, 333, 444 osv.

Du finner lenke til aktuell artikkel og lenker videre på https://www.numerologensverden.no/ser-du-samme-tall/

2. Hva er et numerisk palindrom?

Et palindrom er en serie med tall eller bokstaver som gir samme resultat enten det leses fra høyre eller venstre. Det kalles også speiltall eller speilnavn. Datoen 11022011 er for eksempel et såkalt numerisk palindrom. Det samme gjelder mestertallene. Hannah er et bokstav-palindrom. Du finner mange artikler i bloggen som omhandler temaet. Det er bare å ta et søk.

3. Når skal mestertallene reduseres? 

Det handler om hvor tallene er plassert i ens kart. Hvis Mestertallene (11, 22 og 33) er plassert på steder i tallkartet hvor de kan levere sitt mesterlige potensiale, skal de ikke reduseres. Ellers så reduseres til et enkelt tall (2-4-6).  Når man for eksempel beregner Personlig-År syklusen og resultatet blir et mestertall, skal vi redusere det til ett enkelt tall, fordi Års-syklusen ikke har dette potensialet. Det samme gjelder dags- og månedstallene. Nesten alle andre tall som er en del av ens personlige kart har mesterpotensialet og mestertallene blir ikke redusert. Utviklingstrinnene, livssyklusene og essenstallet skal ikke reduseres om mestertallet dukker opp. Dette fordi om ens numerologiske kart er sterkt og balansert, kan mestertallenes påvirkning på disse plassene føre til at store ting kan skje. I motsatt fall kan Mestertall også oppleves som en byrde. Til syvende og sist er det kun en ting som avgjør, og det er vår personlige innsats. Det sies at det finnes 3 typer mennesker. De late som ikke liker å gjøre for mye, de som gjør det de må, og de som gjør en ekstra innsats. Det er selvfølgelig større sjanse for at de som gjør en ekstra innsats får bedre resultater. Fordypningsartikkel om mestertallene finner på lenken under.
FORDYPNING MESTERTALLENE 11, 22 og 33 (A)

1. Kurs i Numerologi.

Jeg reiser foreløpig ikke rundt omkring og holder kurs. Jeg har i stedet et nettbasert selvstudium. Denne ordningen er for deg som vil enda dypere i materien og øke din kunnskap om hvordan «Alt er tall». Du får tilgang til over 160 undervisnings-artikler om Numerologi og hvordan tall ellers er med på påvirke vår virkelighet. Om jeg senere bestemmer meg for å reise rundt og holde kurs kommer det informasjon om dette på nettsiden og i nyhetsbrevet. Du kan lese mer om ordningen med undervisningsartiklene på lenken under.
Meld deg på Numerologens undervisningsartikler!

2.Har du forslag til gode bøker om Numerologi?

Nedenfor finner du noen gode bøker. De fleste gode bøkene jeg har lest er på engelsk. Glynis McCants «Numerologien avslører deg» er en grei bok for nybegynnere, selv om jeg synes hun tar for lett på fødselsnavnets kvaliteter og bruker en for lett beregningsmetode. Det finnes mange forskjellige beregningsmetoder på markedet, men jeg anser den jeg bruker som riktig. Den er basert på Pythagoras’ system som jeg benytter meg av i alle mine beregninger.Eller så finner du Norman Shines «Numerologi for begynnere» og «Numerologi for viderekomne» på norsk. Ellers kan jeg nevne bøker på engelsk som: Little Giant Encyclopedia: Numerology av Daniel Haydon, Matthew Goodwins bok «Numerology, The Complete Guide», Discover Numerology, Julia Line, Christine Delorey, Life Cycles, The Numerology Kit, Carol Adrienne, Numerology and the Divine Triangle, Faith Javane, The Complete Book of Numerology, Joyce Keller, Decoz & Monte, Numerology, Spiritual Numerology, Caring for Number One,David J. Pitkin, Numbers and You, A Numerology Guide for Everyday Living, Lloyd Strayhorn, Numerology for beginners, Kristyna Arcarti, The Tarot Handbook, Angeles Arrien.

3. Finnes det programvare om Numerologi på norsk? 

Nei, så vidt jeg vet finnes det ikke utviklet programvare om Numerologi på norsk. Forhåpentligvis vil jeg utvikle det en gang i fremtiden. Når det gjelder Numerologi så er det svært viktig å finne riktig sammensatt tall når man kalkulerer, og her er det mye rart ute og går både i programvare og på forskjellige nettsteder. Pr. i dag så har jeg utviklet en del kalkulatorer som ligger på nettstedet, og disse regner helt riktig i henhold til Pythagoras metode. Vedr. andre nettsider med gratis programvare og kalkulatorer så er det også mange feil å finne på disse vedr. kalkulasjons-metodene. De aller fleste regner rett frem og glemmer 3-trinns-prinsippet. En av de mest solgte programmene med Pythagoras system på engelsk er Decoz sitt program, men også i hans program er det en rekke feil dessverre.

4. Hva skrives om Numerologi på Wikipedia?

«Tallsymbolikken i mange tradisjoner, for eksempel de store verdensreligionene, jødedom, hinduismen, kristendom, islam, bahá’í og kulturer som Egypt, indianere, pythagoreiske; der tallene er et grunnleggende og meget viktig prinsipp som hele den objektive verden oppstår av. Tallene er alle tings opprinnelse og universets underliggende harmoni. De er også grunnlaget for proporsjonene i billedhoggerkunsten og for rytmen i musikk og poesi. I en del tankesystemer og filosofiske systemer blir tallenes verden likestilt med for eksempel fornuftens verden. Det finnes eksempler på tallmystikk både hos Pythagoras, i jødisk kabbala og i Johannes’ åpenbaring (dyrets tall, 666). I jødisk kabbala er tallverdien av ordet sabbat det samme som 1942, noe som gav Europas jøder forhåpninger for utfallet av året 1942. I virkeligheten ble dette året da tilintetgjørelsesleirene arbeidet for fullt. Numerologi er studiet av talls esoteriske eller skjulte betydning, og av alt som kan gjøres om til tall, for eksempel fødselsdatoer og navn. Tall har hatt betydning i alle sivilisasjoner, i religion, kunst og vitenskap. De har blitt brukt til matematikk, konstruksjon av byggverk og mystiske formål. Eksempler på talls religiøse og magiske betydning er hvordan Noahs ark og Salomos tempel beskrives med nøyaktige mål i Det gamle testamente i Bibelen, et annet hvordan middelalderens katedraler ble tegnet og konstruert etter geometriske planer med stor esoterisk betydning. Frimurerne og Rosenkorsordenen skal fortsatt kjenne til hemmelighetene bak denne «arkitekturens magi». [/td_text_with_title]

1. Innhold og betydningen av tallene i en Numerologisk analyse.

Dette er forklart under hver analyse under bestillingsskjemaet. Du klikker deg enkelt inn på analysen du ønsker å vite mer om og blar deg nedover, så finner du betydningen forklart. Nedenfor lenke til oversikt over analysene jeg har tilgjengelig. https://www.numerologensverden.no/bestill-analyser/

2. Leveringstid.

Vanlig leveringstid er 3-7 virkedager etter at du har bestilt/betalt. Vil du ha analysen raskest mulig er det lurt å betale med kredittkort og velge epost som levering. Da går det vanligvis raskere siden betalingen blir registrert umiddelbart, du slipper å vente på posten og får den tilsendt som PDF-fil på epost. (Det kan ta noe lengre tid i ferieavviklings-perioder).

3. Kan jeg bestille analyse til en venn, men selv stå som betaler?

Det går helt fint, det er  mange som bestiller til venner, barn osv. Fyll ut med din venns korrekte personlige data i bestillingskjemaet. Husk gateadressen for adresseanalysen og telefonnummer. Skriv ditt navn og din adresse på siden når du skal sjekke ut som betaler. Du kan også skrive andre kommentarer.
 

4. Korrigering av analyse.

«Jeg oppgav feil navn/fødselsdato da jeg bestilte. Hva gjør jeg?» Det er derfor jeg ber folk være nøye når de bestiller og skriver inn dataene. Kun en feil bokstav og store deler av analysen blir feil. Jeg kan korrigere analysen om du ønsker det. Det tar tid å lage en analyse, så denne jobben tar jeg halv pris for. Send meg en mail på epost@numerologen.no eller ta kontakt på tlf. 95273772.

5. Jeg får ikke til å åpnet PDF-dokumentet

Analysene blir sendt som PDF dokument. For å kunne åpne det må du ha installert gratisprogrmamet Adobe Acrobat Reader. KLIKK HER for å laste ned programmet gratis. Installer programmet. Etter nedlastningen er ferdig, så klikker du på dokumentet og det vil åpnes i dette programmet.
Du finner et oversiktskart over lenker til sider med kalkulasjonsmetodene på lenken under. https://www.numerologensverden.no/oversiktskart-kalkulasjonsmetoder/

1. Hvilke former for Numerologi er mest vanlig?

Det finnes forskjellige typer Numerologi som praktiseres i dag, men følgende tre systemer er de vanligste:
  • Pythagoras system
  • Det Kaldeiske system
  • Kabbala-system
Hvert system beregner tall forskjellig, og har forskjellige tolkninger. Kaldeisk numerologi har sine røtter i antikkens Babylon. I dette systemet, bestemmes ikke bokstavenes verdi av hvor de er plassert i tallsystemet i rekken 1-9, slik det gjøres i Pythagoras system.  Kaldeisk numerologi bruker kun tallene fra 1-8. Grunnen til at de ikke bruker 9, er at tallet 9 blir sett på som et hellig tall og skal holdes adskilt fra andre vibrasjoner, unntatt når resultatet i en beregning blir 9. Jeg bruker Pythagoras numerologi. Han er mest kjent for sin læresetning og løsningen på hypotenusen i en rettvinklet trekant (a2 + b2 = c2). Hans tallsystem bygger også på det vestlige alfabetet, og her er også tallet 9 med. Pythagoras studerte både kabbala og de matematiske systemene til esserne, araberne, druidene, fønikerne og egypterne. Resultatet av hans studier er Pythagoras numerologi. Jeg har også studert en rekke internasjonale bøker og ulike former for Numerologi, og oppdagelsene jeg gjorde underveis førte til at mitt valg falt på Pythagoras system og hans beregningsmetoder. Kabbalistisk numerologi stammer fra det hebraiske systemet, og analyserer bare navnet og ikke fødselsdatoen. Systemet bruker 22 tall vibrasjoner, og siden systemet ikke benytter fødselsdato, er det ikke særlig mye brukt. Det er noen likhetstrekk mellom disse tre systemene, men de er samtidig veldig forskjellig.

2. Hva er forskjellen på Numerologi og Astrologi?

Både astrologi og numerologi tar utgangspunkt i fødselstidspunktet, men Numerologi blir mer utfyllende fordi den også tar utgangspunkt i fødselsnavnet, noe som gjør det mer nøyaktig.Tenk deg et par tvillinger tatt med keisersnitt samtidig. I følge astrologi skulle disse individene være så å si identisk, noe som vi vet ikke alltid stemmer. Numerologi tar utgangspunkt i at en persons identitet avsløres av fødselsnavnet, og fødselsdatoen avslører en persons skjebne/ livsvei. Dermed forklarer numerologi hvorfor tvillinger kan være svært så forskjellig. Navnetallet avslører i stor grad personlighetstrekk med tanke- og handlingsmønstre. Disse mønstrene vil fungere som aktivatorer, og være med på å utløse situasjoner og hendelser i våre liv. Tallet er derfor også vanligvis en sterk faktor i yrkesvalg.

3. Kan man sammenligne Numerologi og Enneagrammet?

Det er jo en slags likhet mellom disse systemene og det virker som Emneagrammet bygger på Numerologi. Tallene og tolkningene av de 9 personlighetstypene har likhetstrekk med kvalitetene i tallene i Numerologi hvor alle bokstavene blir plassert i tallrekken fra 1-9 og får sin verdi etter hvilket tall bokstaven faller under, og slik regner man ut hvem er person er (navnetall, vokaltall og konsonanttall). Med emneagrammet er det ikke snakk om noe oversettelse, det er mer plukk og velg. Man må først vite hva de 9 typene representerer for overhode å begynne å finne sin type. Hvordan vi oppfatter oss selv stemmer ikke alltid overens med virkeligheten. I enneagrammet kan man ta tester eller spørre andre hva de synes. Det er ikke godt nok for min del. Her kan man mer velge hvilke tall/personlighetstype man vil ha, mens med Numerologi så kan ikke tallene som beskriver ens personlighet endres, uansett om vi liker det eller ei.»Know thyself» eller sagt på en annen måte, kjenn dine tall. Du finner undervisnings-artikkel om dette på lenken under.
SAMMENHENGEN MELLOM NUMEROLOGI OG ENNEAGRAMMET (A)
Det gjør du enkelt ved å gå inn på «Rediger profilen» under «Logg inn din side» i hovedmenyen oppe på siden. Deretter klikker du på «Profile» på den blå linjen som dukker opp. Du endrer så passord og lagrer det nye passordet du ønsker. Mer om undervisnings-løsningen finner du på lenken under:
Meld deg på Numerologens undervisningsartikler!

Ditt tall for dagen!

Dagstallet har stor innvirkning på hvordan hver enkelt dag blir! Kalenderen er tilpasset dine personlige tall og kan hjelpe deg å kartlegge hvilke dager du bør være aktiv og stå på, eller når du bør ta det mer med ro og være forsiktig. Du finner mer om dagstallet på lenken, og dette er forbeholdt deg som er abonnent på undervisningsartiklene merket med (A). https://www.numerologensverden.no/daglig-tall-horoskop/

Her kan du kalkulere ditt Personlige månedstall.

Velg først år, så måned og så dag. Mer om hvordan man beregner månedstallet manuelt finner du mer om nederst på siden.

Klikk på bildet nedenfor for å lese månedshoroskopet. 

desember-horoskop-2014

Her kan du kalkulere ditt Personlige årstall

Klikk på bildet under for å lese årshoroskopet ditt.

aarshoroskop2017gors