KALKULATOR FOR NAVNETALL, VOKALTALL OG KONSONANTTALL (A)

2
19823

kalkuler-navn-vokal-konsonant-tall

Fødselsnavn

har langt større effekt enn de fleste er klar over. Tre av fem kjernetall i en analyse regnes ut fra vårt første registrerte navn.

Skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner og navnet er vår egenfrekvens, en sang/ symfoni som skaper vibrasjoner i tid og rom.

Her noen viktige regler før du går i gang!

  • Bruk alltid fullt fødsels- eller dåpsnavn. Alle navn må med, fornavn, mellomnavn og etternavn, selv om de ikke er i bruk. Titler skal ikke med, heller ikke AS osv. på firmanavn.
  • Skrives navn med bindestrek (f. eks. Ann-Kristin) skrives det som et sammenhengende navn i kalkulatoren, AnnKristin.
  • Tallene 11,22 og 33 er mestertall. Dukker de opp i beregningsprosessen skal de ikke reduseres.
  • Tallene 13,14,16 og 19 er Karmisk gjeld-tall.

Universet jobber i 9, bokstavenes tallverdi plasseres under tallrekken fra 1 til 9. A=1, B=2 osv. og får sin kvalitet ut fra  plasseringen.

Bokstaven Y er spesiell og alltid en vokal, men ikke når den følges av en vokal (ay, ey, iy, oy, uy,øy, æy, åy), da blir den en konsonant. Samme regel gjelder når første bokstav er Y og etterfulges av en vokal (Ye, Ya, Yi, Yu, Yo, Yæ, Yø, Yå).

Nedenfor kalkulator som regner frem riktige tall for deg. Mer om beregningsmetoden lenger nede på siden.

Vil du lese hele artikkelen? Artikler merket (A) er forbeholdt abonnenter på undervisningsartiklene. Som abonnent får du tilgang til alle kalkulatorer og over 200 lærerike artikler.

Vil du abonnere? Klikk her for å lese mer om og melde deg på ordningen eller fornye abonnement. Pris fra kr. 555,-.

Er du aktiv abonnent kan du lese artikkelen ved å logge deg inn nedenfor.

Kommentarer er stengt.