Regn ut navnetall, vokaltall og konsonanttall

kalkuler-navn-vokal-konsonant-tall

Fødselsnavn og fødselsdato

har en langt større effekt på livene våre enn de fleste er klar over. Dette fordi dataene som ligger lagret her inneholder tallkoder som styrer hele livet ditt. De styrer:

hvem du er, hva som skal skje og når viktige ting vil skje.

Skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner. Ditt navn er en sang som skaper vibrasjoner i tid og rom, derfor er det kodene i fødenavnet som avslører hvem du er du er som person/sjel og hva du er best i stand til å uttrykke i verden med dine iboende talenter. Hele 3 av de 5 kjernetallene i en personlighets-analyse regnes ut fra fødenavnet, det er viktigere enn folk flest forstår.

Her noen viktige regler før du går i gang.
  • Bruk alltid fullt fødsels- eller dåpsnavn. Husk mellomnavn, selv om det ikke er i bruk. Alle navn må med, fornavn, mellomnavn og etternavn. Titler skal ikke med, heller ikke AS osv. på firmanavn.
  • Skrives navnet med bindestrek (f.eks. Ann-Kristin) skal navnet skrives som ett navn, som AnnKristin.
  • Får du frem tallene 13,14,16 og 19 i kalkulatoren, er det et Karmisk gjeld-tall
  • Får du frem tallene 11,22 og 33 er dette såkalte mestertall. Dukker disse opp i beregningsprosessen skal de ikke reduseres.
  • Bokstaven Y behandles litt spesielt. Y er alltid en vokal, bortsett fra når Y er i følge med en vokal (som øy, ay, ey, iy, oy, uy, åy æy). Da blir Y en konsonant. Den blir også behandlet som konsonant hvis første bokstaven i et navn er Y fulgt av en vokal (som Ye, Ya, Yi, Yu, Yo, Yæ, Yø, Yå). Bokstavenes tallverdi ser du på bildet til høyre.

Vil ha tilgang til kalkulator som beregner de riktige tallene for deg må du abonnere på undervisningsartiklene. Du kan lese mer om ordningen her.

 

For gratis tolkning av tallene, klikk her.

Beregnings-metoden

Klikk på bildet for å lese artikkel om Marcello Haugen
Klikk på bildet for å lese artikkel om Marcello Haugen.

Pythagoras foretrukne beregningsmetode er stort sett ukjent, også for mange som driver med Numerologi. De fleste skriver navnet som ett sammenhengende navn og regner sammen. Dette resulterer i at man får galt sammensatt tall.

Med Pythagoras metode deler man fødselsnavn opp i fornavn-mellom-navn-etternavn (se nedenfor). Det samme gjelder skjebnetallet, man deler den opp i dag, måned og år.

Vi tar utgangspunkt i den kjente mystikeren Marcello Haugen. Nedenfor kan du se hvordan man kalkulerer frem hvilke tall som var aktivert og kom til uttrykk gjennom han som person da han levde. Hans fulle fødselsnavn er Mikael Martin Hansen Haugen, (ikke Mikaelmartinhansenhaugen). Du kan lese artikkel om han ved å klikke på bildet ovenfor.

Skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner

Navnetall

Kalles også uttrykkstall. Analyse av dette tallet avslører din totale sammensetning og regnes ut fra alle bokstaver i ditt fulle fødselsnavn. Dette tallet avslører hvilke tall som er aktivert i deg, hvem du er med evner og talenter. Tallet er vanligvis en sterk faktor i yrkesvalg.

Alle navn skal deles opp og regnes ut hver for seg, og navne-tallet er resultatet av det siste sammensatte tallet i beregningsprosessen. I eksempelet nedenfor er navnetallet 27/9 (9 er den reduserte summen av 2+7=9). Samme regel gjelder også  for vokaltall, konsonsonant-tall og skjebnetall.

skrivnavnetall

Vokaltall

Kalles også motivasjonstall / sjeletall. Tallet er et resultat av alle vokalene i navnet ditt og avslører din indre drivkraft, de mer underliggende og skjulte krefter som motiverer deg. Tallet har en sterk påvirkning på valg du tar i livet. Tallet avslører identiteten til sjelen, din spirituelle og åndelige natur.  Egenskapene som kommer frem her er ofte mer skjult enn kvalitetene i navnetallet og konsonanttallet.

skrivvokaltall

Konsonanttall

Tallet kalles også inntrykkstall og er summen av alle konsonantene i fødselsnavnet ditt. Analyse av tallet avslører ansiktet du viser utad, hvordan du blir oppfattet av andre. Tallet kan hjelpe deg å bli mer bevisst hvordan andre ser deg, fordi tallet avslører hva som blir forventet av deg på grunn av det du projiserer ut i verden.

skrivkonsonanttall