Regn ut navnetall, vokaltall og konsonanttall

kalkuler-navn-vokal-konsonant-tall

Fødselsnavn og fødselsdato har en langt større effekt på livet enn de fleste er klar over, dette fordi dataene som ligger lagret inneholder tallkodene hele livet ditt bygges på. Kodene i fødselsnavnet ditt avslører hvem du er.

Her først noen nyttige og viktige regler som bør leses gjennom.
  • Bruk alltid fullt fødsels- eller dåpsnavn. Husk mellomnavn, selv om det ikke er i bruk. Alle navn må med, fornavn, mellomnavn og etternavn.
  • Skrives navnet med bindestrek (f.eks. Ann-Kristin) skal navnet skrives som ett navn som AnnKristin.
  • Får du frem tallene 13,14,16 og 19 i kalkulatoren, betyr at det er et Karmisk gjeld-tall
  • Får du frem tallene 11,22 og 33 så er dette såkalte mestertall.
  • OBS! Har du bokstavene Æ, Ø, og Å i navnet ditt så må du bytte dem ut med Æ=I, Ø=A, Å=AA for å få riktig tallverdi.
  • Jeg bruker Pythagoras reduksjonsmetode. Numerologi handler mye om å redusere tall. Det vil si at alle tall over 9 kan reduseres til et tall mellom 1 og 9. For eksempel så skrives tallet 34 som 34/7 fordi 3+4=7. Får du resultatet 7/7 betyr det at summen av bokstavene du har summert gir det enkle tallet 7 og ikke .f.eks. 34/7.

Nedenfor finner du kalkulator som regner frem riktig sammensatt navnetall, vokaltall og konsonanttall.

Kodene i fødselsnavnet avslører hvem du er, hvem som kommer til uttrykk i verden!

denne lenken finner du en generell oversikt med tolkning av alle tallenes egenskaper.  

Alle beregninger i Numerologi er basert på en underliggende logikk som er lett å kjenne igjen, men metoden er stort sett er ukjent, også for mange som driver med Numerologi. Mange tror at man er skjebnetallet sitt som beregnes ut fra fødselsdato. Dette er ikke riktig.
Skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner

Kodene for hvem personen/sjelen er, ligger skjult i fødselsnavnet i følge Pythagoras fordi skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner.

Hele 3 av 5 såkalte kjernetall i en personlighetsanalyse regnes ut fra fødselsnavnet. Derfor er det viktig å regne på fullt fødselsnavn. Disse 3 kjernetallene er:

divid1Navnetall

Analyse av tallet avslører din sammensetning (sum av vokaltall og konsonanttall) og er summen av alle bokstavene i navnet ditt. Navnetallet avslører hvem du er med evner og talenter og er summen av din personlige evolusjon utviklet gjennom mange liv. Tallet er vanligvis en sterk faktor i yrkesvalg.

divid1Vokaltall

Analyse av tallet avslører indre drivkraft og de mer underliggende kreftene som motiverer deg. Tallet har derfor en sterk påvirkning på valg du tar i livet. Tallet avslører identiteten til sjelen, din spirituelle og åndelige natur. Egenskapene som kommer frem her er ofte mer skjult enn kvalitetene i navnetallet og konsonanttallet. Tallet er et resultat av alle vokalene i navnet ditt.

divid1Konsonanttall

Analyse av konsonanttallet avslører ansiktet du viser utad,  slik du blir oppfattet av andre. Tallet kan hjelpe deg å bli mer bevisst hvordan du blir oppfattet av andre, hvordan andre ser deg. Tallet avslører hva som blir forventet av deg på grunn av det du projiserer ut.  Tallet er summen av alle konsonanter i fødselsnavnet ditt.

Generell tolkning av tallene

Number-1
Number 2-240
Number 4-240
Number 5-240
Number 6-240
Number 7-240
Number 8-240
Number 9-240
Number 11-240
Number 22-240
Number 33-240

bokstavertalloriginalLær deg beregnings-metoden 

Før du kan begynne å regne, må du vite bokstavenes tallverdi.

Bokstavenes tallverdi bestemmes alltid av hvor de er plassert under tallrekken fra 1-9.

Regler, Pythagoras foretrukne metode.

1. Bruk alltid fullt fødsels- eller dåpsnavn. Husk mellomnavn, selv om det ikke er i bruk.

2. Del navnet opp i fornavn-mellomnavn-etternavn, regn ned og ut. (Se bilde nedenfor).

3.  Dukker mestertallene 11,22 eller 33 opp i beregningsprosessen, skal de ikke reduseres.

4. Bokstaven Y behandles litt spesielt. Y er alltid en vokal, bortsett fra når den  når Y er i følge med en vokal (som øy, ay, ey, iy, oy, uy, åy æy). Da blir Y en konsonant. Den blir også behandlet som konsonant hvis første bokstaven i et navn er Y fulgt av en vokal (som Ye, Ya, Yi, Yu, Yo, Yæ, Yø, Yå).

Eksempel

Vi tar utgangspunkt i Marilyn Monroe som både har Y og mestertall i sitt navn. Hennes fulle fødselsnavn er Norma Jeane Mortenson.

Riktig beregningsmetode ifølge Pythagoras.

Riktig beregningsmetode ifølge Pythagoras.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland

 

Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.
Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.