kalkuler-navn-vokal-konsonant-tall

Fødselsnavn og fødselsdato har en langt større effekt på livet enn de fleste er klar over, dette fordi dataene som ligger lagret inneholder tallkoder som styrer hele livet ditt. Hvem du er og hva som skal skje med deg.

Skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner. Ditt navn kan sees på som sang som skaper vibrasjoner i tid og rom, og det er kodene i fødselsnavnet som avslører hvem du er du er som person og hvem som kommer til uttrykk i verden med evner og talenter, hele 3 av de 5 kjernetallene i en personlighetsanalyse regnes ut fra fødselsnavnet.

Her noen viktige regler
  • Bruk alltid fullt fødsels- eller dåpsnavn. Husk mellomnavn, selv om det ikke er i bruk. Alle navn må med, fornavn, mellomnavn og etternavn.
  • Skrives navnet med bindestrek (f.eks. Ann-Kristin) skal navnet skrives som ett navn, som AnnKristin.
  • Får du frem tallene 13,14,16 og 19 i kalkulatoren, er det et Karmisk gjeld-tall
  • Får du frem tallene 11,22 og 33 er dette såkalte mestertall. Dukker disse opp i beregningsprosessen skal de ikke reduseres.
  • Bokstaven Y behandles litt spesielt. Y er alltid en vokal, bortsett fra når Y er i følge med en vokal (som øy, ay, ey, iy, oy, uy, åy æy). Da blir Y en konsonant. Den blir også behandlet som konsonant hvis første bokstaven i et navn er Y fulgt av en vokal (som Ye, Ya, Yi, Yu, Yo, Yæ, Yø, Yå).

Nedenfor finner du mer om beregningsmetoden, men her en kalkulator som regner frem riktige tall for deg. Kalkulatoren er laget utenlands, så har du bokstavene Æ, Ø, og Å i navnet ditt må du bytte dem ut med Æ=I, Ø=A, Å=AA for å få riktig tallverdi. 

Beregnings-metoden

Klikk på bildet for å lese artikkel om Marcello Haugen
Klikk på bildet for å lese artikkel om Marcello Haugen.

Pythagoras foretrukne beregningsmetode er stort sett ukjent, også for mange som driver med Numerologi. De fleste skriver navnet som ett sammenhengende navn og regner sammen. Dette resulterer i at man får galt sammensatt tall.

Med Pythagoras metode deler man fødselsnavn opp i fornavn-mellom-navn-etternavn (se nedenfor). Det samme gjelder skjebnetallet, man deler den opp i dag, måned og år.

Vi tar utgangspunkt i den kjente mystikeren Marcello Haugen. Nedenfor kan du se hvordan man kalkulerer frem hvilke tall som var aktivert og kom til uttrykk gjennom han som person da han levde. Hans fulle fødselsnavn er Mikael Martin Hansen Haugen, (ikke Mikaelmartinhansenhaugen). Du kan lese artikkel om han ved å klikke på bildet ovenfor.

Skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner

Navnetall

Kalles også uttrykkstall. Analyse av dette tallet avslører din totale sammensetning og regnes ut fra alle bokstaver i ditt fulle fødselsnavn. Dette tallet avslører hvilke tall som er aktivert i deg, hvem du er med evner og talenter. Tallet er vanligvis en sterk faktor i yrkesvalg.

Alle navn skal deles opp og regnes ut hver for seg, og navne-tallet er resultatet av det siste sammensatte tallet i beregningsprosessen. I eksempelet nedenfor er navnetallet 27/9 (9 er den reduserte summen av 2+7=9). Samme regel gjelder også  for vokaltall, konsonsonant-tall og skjebnetall.

skrivnavnetall

Vokaltall

Kalles også motivasjonstall / sjeletall. Tallet er et resultat av alle vokalene i navnet ditt og avslører din indre drivkraft, de mer underliggende og skjulte krefter som motiverer deg. Tallet har en sterk påvirkning på valg du tar i livet. Tallet avslører identiteten til sjelen, din spirituelle og åndelige natur.  Egenskapene som kommer frem her er ofte mer skjult enn kvalitetene i navnetallet og konsonanttallet.

skrivvokaltall

Konsonanttall

Tallet kalles også inntrykkstall og er summen av alle konsonantene i fødselsnavnet ditt. Analyse av tallet avslører ansiktet du viser utad, hvordan du blir oppfattet av andre. Tallet kan hjelpe deg å bli mer bevisst hvordan andre ser deg, fordi tallet avslører hva som blir forventet av deg på grunn av det du projiserer ut i verden.

skrivkonsonanttall

tolkning-av-tall

Generell tolkning av tall

Alle tall har sin egen særegne kvaliteteter og definisjoner i Numerologi, uavhengig av hvor det måtte dukke opp i en analyse.

Det er viktig å huske at alle tall har sterke og svake sider, og ingen tall er bedre enn andre.

Tall
Positive trekk
Negative trekk
Yrke/ læring
 Number-1
Lederen. Viljesterk, modig, selvforsynt, original, uavhengig, omsorgsfull, banebrytende, aktiv, sterk. Naturlig leder, ambisiøs.  Vibrasjonen for skapelse, mot, uavhengighet, viljestyrke og troen på seg selv og egne ideer. Energien er maskulin, oppfinnsom og ledende. For dominerende, avhengig, egoistisk,   selvopptatt, bedrevitende og likefrem. For sjefete, stolt og sta. Ensomhet. Fare for egoisme og mangel på interesse for andre mennesker. Liker ikke å bli oversett, heller ikke å ta i mot hjelp fra andre. Prøve ut nye ideer, gå egen vei og stole på seg selv. Leder, kunstner, forfatter, oppfinner, sjef, designer, offentlig person, politiker, forretningsperson.
Number 2-240 Partneren. Kjærlig, følsom, intuitiv, synsk, harmonisk, diplomatisk, vennlig, artistisk, fredelig, rytme, musikk, samarbeidsvillig, stor innsikt, analytisk, den ideelle partner. Denne vibrasjon krever fellesskap og er full av kjærlighet, godhet og ønske om å samhandle med andre. For nølende, selvbevisst, sladrete, ustabil,  sur, treg, likegyldig, selvutslettende, overfølsom. Blir hengende etter, gir ikke beskjed, opphengt i detaljer, redd for å gjøre feil, ensomhet. Fare for svakhet og holdningsløshet. Finne riktige forhold og vennskap. Trenger fred,   harmoni og orden. Fredsmekler, artist, tekniker, psykolog, partner, healer, synsk, regnskaps-medarbeider, koordinator.
number3 Optimisten. Kreativ, sosial, utadvendt, inspirerende, omgjengelig, imøtekommende, utadvendt, livsglad, god fantasi, entusiastisk. Tallet viser behov for kommunikasjon og lar sin energi komme til uttrykk i skrift, tale, underholdning eller kunst. Overdrivelse, lite målrettet, gjør ikke ting  ferdig, overfølsom i forhold til kritikk, for bekymret, forfengelig, for   storslått, overfladisk, sløsende, hyklersk og intolerant. Frykter  rutiner, liten selvdisiplin, oppnår lite. Fare for overdrevne talegaver og  manglende konsentrasjon.

 

Sette kreativitet, energi og ideer ut i handling. Ha det gøy og kose seg. Motivatør, Coach, forfatter/ skribent, musiker, artist, forelder, selger, formidler/ media.
Number 4-240 Byggeren. Praktisk, systematisk, velorganisert, utholdende, lojal, flittig og tålmodig. Jobber hardt, praktisk får ting gjort. Ingenting av verdi unngås. Gode muligheter for å få alle detaljer med ved tilstrekkelig selvdisiplin og konsentrasjon. Kontrollerende, avhengig, transynt, for detaljert, streng og forsiktig, ubøyelige meninger, undertrykkende, hatsk og sjalu, destruktiv og ubarmhjertig. Redd for plutselige forandringer, søker for mye ytre trygghet. Behov for trygghet. Skaper orden i kaotiske situasjoner. Trener, fysioterapeut, koordinator. Vitenskaps-mann, administrasjon, forretnings-eier, entreprenør, bygger, advokat.

 

Number 5-240 Den nysgjerrige. Eventyrer, allsidig, rastløs, aktiv, frihet, tilpasningsdyktig, mental, uavhengig, utadvendt, sprudlende og omgjengelig. Dristig, vågal og overtalende. Det mest dynamiske av alle tall, man kommer lett i kontakt med andre mennesker, og bør ha variasjon i livet. Frykt for forandring, men også uansvarlighet, likegyldighet, flakkende,  inkonsekvent. Rastløshet som er på grensen til kjedsomhet. For lett å lede. Fare for å gå over grensen når det gjelder laster/lyster og overdreven bruk av stimulanser.

 

Søke nye muligheter. Ta sjanser. Prøve alt! Leve livet maksimalt. Spekulant, designer, journalist, selger forfatter, nyhets-arbeid advokat, artist, utvikler, lærer, offentlig person.
Number 6-240 Den serviceinnstilte. Kreativ, kjærlig, harmonisk, ansvarlig, forståelsesfull, lærer, tradisjonell, forsørger, healer. Varm, omsorgsfull, lykkelig på hjemmefronten og trenger mye trygghet og stabilitet. Er til å stole på. Påtar seg all verdens byrder. Kurerer feil og urettferdigheter, helseorientert.

 

Selvtilfreds, arrogant, bekymret, engstelig, egoistisk, mistenksom, sjalu, overkontrollerende, usikker på seg selv, dårlig selvbilde. For sta og egen. Fare for påtrengenhet og for å blande  seg i andres saker. Ta vare på dem du er glad i. Søk trygghet og omsorg. Helsearbeider, rådgiver, Coach, healer, musiker, skuespiller, forfatter, forelder, lærer, arrangør, restauratør, servitør.
Number 7-240 Etterforskeren. Analytiske, filosofiske og spirituelle evner. Eksentrisk, dype tanker, perfeksjonist, spirituelt orientert. Sinnets tall for analyse av alle kjensgjerninger. En evig søken etter   “sannheten”. Man har behov for å søke etter meningen med livet. Trenger fred og ro. Man er ofte annerledes, litt eksentrisk og kan være en einstøing.

 

For stolt, kresen, trangsynt, distansert, sta, kranglete, hissig, skeptisk, nervøs, uberegnelig, melankolsk, sarkastisk, uærlighet, bedragersk, voldelig og troløs. Fare for eneboertilværelse og over bekymring. Søke svar på livets mysterier. Observere, gruble, lete. Professor, forsker, psykologi /psykriatri, alternativ terapeut, analytiker, konsulent,  individualist, yrker med tilknytning havet, det okkulte.
Number 8-240 Den energiske & sterke. Leder, rebell, viljesterk, organisert, evne til å   lykkes, praktisk, dømmekraft, autoritær, bestemt, materiell frihet,   selvtillit. Energien for handel og forretningsfolk. Leder andre mennesker og styrer prosjekter. Tar avgjørelser, er kraftfull. Forkjærlighet for makt, krav om anerkjennelse, intoleranse, hard, urettferdig, ubarmhjertig, hensynsløs.  Fare for å bli eneveldig og materialistisk. Mangler verbale støtdempere. Viktig å søke balanse mellom det materielle og det spirituelle. Materiell stabilitet. Søke lenger opp, ha kontroll, søke makt og status. Selvstendig næringsdrivende, regissør, forretningseier, forlegger, dommer, entreprenør, ingeniør, okkultist, økonomisk analytiker.

 

Number 9-240 Den medfølende. Sympatisk, generøs, medfølende, ærlig,   filantropisk, kunstnerisk, inspirerende, intuitiv, kreativ, veldedig. Tallet for universell kjærlighet & nestekjærlighet. Prøver alltid å hjelpe andre og forbedre verden. Kan komme i snakk med alle mennesker. Besitter alle andre talls kvaliteter og kan være kunstnerisk, uavhengig og effektiv.

 

Overfølsom, egoistisk, masete, for lite diskre, upraktisk, formålsløs, dag-drømmende, umoralsk, vulgær, bitter, gnien. Klarer ikke å gi slipp på ting fra fortiden. Fare for manglende personlig holdning. Få et helhetsliv livssyn. Tørre å drømme drømmen. Kunstner, artist, terapeut, helsearbeider, miljøarbeider,  rådgiver, håndverker, drama, metafysikk, filosofi, verdens-/ samfunnsleder. Healer og pedagog.
Number 11-240 Den bevisste idealist. Intuitiv, kunstnerisk, tallet som avslører   høyere sannheter, romantisk, politisk, religiøs, evangelists, spirituell,   bevisst, transformerende. Svært inspirerende og sprudlende energi. Unikt perspektiv og tenkemåte som kan fremkalle ny bevissthet. Kilden til   inspirasjon. Begavet med særlige evner til å lede andre.

 

Illusjoner, isolasjon, allergier, fanatisk, lite praktisk, rotete, uten formål, lat, overlegen, gnien, ond, uærlig, sladrete, fornedrende, nervøs, analytisk og upraktisk. Bør ikke bli for ekstrem og radikal. Fare for  fanatisme og maktmisbruk. Å bli opplyst selv og opplyse andre. Lev din drøm. Kunstner, offentlig person, rådgiver, Coach, healer, fredsmekler, artist, tekniker, psykolog, partner, skuespiller.
Number 22-240 Mesterbyggeren. Idealistisk, ekspansiv, visjonær, myndigheter,   universell transformasjon. Styrke (på alle plan), ledelse, og gjennombrudd internasjonalt. En sterk kraft som må behandles med varsomhet. Den visjonære som gjør drømmer til virkelighet. Mesteranalytiker med spesielle oppgaver. Resultatorientert og praktisk, men med store mål.

 

For dominerende, likegyldig, bastant, bedrevitende og sta. Tviler på egne evner og for å velge  mørkets vei .Mange føler de har blitt født et århundre for tidlig. For vidstrakt. Sort magi, utspekulert ondskap og forbrytelser. Offentlig person, leder, politiker, selvstendig   næringsdrivende, forretningsdrivende, administrator, superstjerne, leder. Ha en misjon og utføre den.
Number 33-240 Mesterlæreren. Tallet symboliserer veilederen. Healer, medfølende, velsignende, læreren over alle lærere, svært entusiastisk, ivrig og inspirerende, martyr, veileder, ærlig. Slår dette tallet ut i full blomst vil man ha lagt alle personlige ambisjoner på hylla, og vil i stedet fokusere energien på å spirituelt løfte menneskeheten. Ekstremisme, offer, tyranni, grusomhet og kontroll. Tallet krever svært mye selvoppofrelse og mot. Selvtilfreds, arrogant, bekymret, engstelig,  egoistisk, mistenksom, sjalu, overkontrollerende, usikker på seg selv, dårlig selvbilde. Redd for ikke ha nok midler. Helsearbeider, rådgiver, Coach, forelder, lærer, artist, doktor, healer, skuespiller, veileder, evangelist, prest, offentlig kjent person m.m.

[