Generell tolkning av tall

Tall

Positive trekk

Negative trekk

Yrke/ læring

 Number-1
Lederen. Viljesterk, modig, selvforsynt, original,  uavhengig, omsorgsfull, banebrytende, aktiv, sterk. Naturlig leder, ambisiøs.  Vibrasjonen for skapelse, mot, uavhengighet, viljestyrke og troen på seg selv og egne ideer. Energien er maskulin, oppfinnsom og ledende. For dominerende,  selvopptatt, bedrevitende og likefrem. Sjefete, stolt og sta. Fare for egoisme og mangel på interesse for andre mennesker. Liker ikke å bli oversett. Ensomhet. Prøve ut nye ideer, gå egen vei og stole på seg selv. Leder, oppfinner, kunstner, forfatter, designer, offentlig person, politiker, forretningsperson.
Number 2-240  

Partneren. Kjærlig, følsom, intuitiv, synsk, harmonisk, diplomatisk, vennlig, artistisk, fredelig, rytme, musikk, visjonær, samarbeidsvillig, stor innsikt, analytisk, den ideelle partner. Vibrasjon krever fellesskap og er full av kjærlighet, godhet og ønske om å samhandle med andre.

For nølende, selvbevisst, sladrete, ustabil, sur, treg, likegyldig, selvutslettende, overfølsom. Blir hengende etter, gir ikke beskjed, hypokonderen, for redd for å gjøre feil. Fare for svakhet og holdningsløshet. Finne riktige forhold og vennskap. Trenger fred,  harmoni og orden. Fredsmekler, artist, tekniker, psykolog, partner, healer, synsk, regnskaps-medarbeider, koordinator.
number3 Optimisten. Kreativ, sosial, utadvendt, inspirerende, omgjengelig, imøtekommende, utadvendt, livsglad, god fantasi, entusiastisk. Behov for kommunikasjon, energien kommer til uttrykk i skrift, tale, underholdning eller kunst. Overdrivelse, lite målrettet, gjør ikke ting ferdig, overfølsom vedr. kritikk, for bekymret, forfengelig, storslått, overfladisk, sløsende, hyklersk og intolerant. Frykter rutiner, lite selvdisiplin. Fare for overdrevne talegaver og manglende konsentrasjon.

 

Sette kreativitet, energi og ideer ut i handling. Ha det gøy og kose seg. Motivatør, coach, forfatter/ skribent, musiker, artist, forelder, selger, formidler/ media.
Number 4-240 Byggeren. Praktisk, systematisk, velorganisert, utholdende, lojal, flittig og tålmodig. Jobber hardt, praktisk får ting gjort. Ingenting av verdi unngås. Gode muligheter for å få alle detaljer med ved tilstrekkelig selvdisiplin og konsentrasjon. Kontrollerende, avhengig, snevsynt, for detaljert, streng og forsiktig, ubøyelige meninger, undertrykkende, hatsk og sjalu, destruktiv og ubarmhjertig. Redd for plutselige forandringer, søker for mye ytre trygghet. Behov for trygghet. Skaper orden i kaotiske situasjoner. Trener, fysioterapeut, koordinator. Vitenskapsmann, administrasjon, forretnings-eier, entreprenør, bygger, advokat.

 

Number 5-240 Den nysgjerrige. Eventyrer, allsidig, rastløs, aktiv, frihet, tilpasningsdyktig, mental, uavhengig, utadvendt, sprudlende og omgjengelig. Dristig, vågal og overtalende. Det mest dynamiske av alle tall, man kommer lett i kontakt med andre mennesker, og bør ha variasjon i livet. Frykt for forandring, men også uansvarlighet, likegyldighet, flakkende,  inkonsekvent. Rastløshet som er på grensen til kjedsomhet. For lett å lede. Fare for å gå over grensen når det gjelder laster/lyster og overdreven bruk av stimulanser.

 

Søke nye muligheter. Ta sjanser. Prøve alt! Leve livet maksimalt. Spekulant, designer, journalist, selger forfatter, nyhetsarbeid advokat, artist, utvikler, lærer, offentlig person.
Number 6-240 Den serviceinnstilte. Kreativ, kjærlig, harmonisk, ansvarlig, forståelsesfull, lærer, tradisjonell, forsørger, healer. Varm, omsorgsfull, lykkelig på hjemmefronten og trenger mye trygghet og stabilitet. Er til å stole på. Påtar seg all verdens byrder. Kurerer feil og urettferdigheter, helseorientert.

 

Selvtilfreds, arrogant, bekymret, engstelig, egoistisk, mistenksom, sjalu, overkontrollerende, usikker på seg selv, dårlig selvbilde. For sta og egen. Fare for påtrengenhet og for å blande  seg i andres saker. Ta vare på dem du er glad i. Søk trygghet og omsorg. Helsearbeider, rådgiver, Coach, healer, musiker, skuespiller, forfatter, forelder, lærer, arrangør, restauratør, servitør.
Number 7-240 Etterforskeren. Analytiske, filosofiske og spirituelle evner. Eksentrisk, dype tanker, perfeksjonist, spirituelt orientert. Sinnets tall for analyse av alle kjensgjerninger. En evig søken etter sannhet. Man har behov for å søke etter meningen med livet. Trenger fred og ro. Man er ofte annerledes, litt eksentrisk og kan være en einstøing.

 

For stolt, kresen, trangsynt, distansert, sta, kranglete, hissig, skeptisk, nervøs, uberegnelig, melankolsk, sarkastisk, uærlighet, bedragersk, voldelig og troløs. Fare for eneboertilværelse og over bekymring. Søker svar på livets mysterier. Observere, gruble, lete. Professor, forsker, psykolog/ psykiater, alternativ terapeut, analytiker, konsulent,  individualist, yrker med tilknytning sjøen og det okkulte.
Number 8-240 Den energiske & sterke. Leder, rebell, viljesterk, organisert, evne til å   lykkes, praktisk, dømmekraft, autoritær, bestemt, materiell frihet,   selvtillit. Energien for handel og forretningsfolk. Leder andre mennesker og styrer prosjekter. Tar avgjørelser, er kraftfull. Forkjærlighet for makt, krav om anerkjennelse, intoleranse, hard, urettferdig, ubarmhjertig, hensynsløs.  Fare for å bli eneveldig og materialistisk. Mangler verbale støtdempere. Viktig å søke balanse mellom det materielle og det spirituelle. Materiell stabilitet. Søke lenger opp, ha kontroll, søke makt og status. Selvstendig næringsdrivende, regissør, forretningsperson, forlegger, dommer, entreprenør, ingeniør, okkultist, økonomisk analytiker.

 

Number 9-240 Den medfølende. Sympatisk, generøs, medfølende, ærlig,   filantropisk, kunstnerisk, inspirerende, intuitiv, kreativ, veldedig. Tallet for universell kjærlighet & nestekjærlighet. Prøver alltid å hjelpe andre og forbedre verden. Kan komme i snakk med alle mennesker. Besitter alle andre talls kvaliteter og kan være kunstnerisk, uavhengig og effektiv.

 

Overfølsom, egoistisk, masete, for lite diskre, upraktisk, formålsløs, dag-drømmende, umoralsk, vulgær, bitter, gnien. Klarer ikke å gi slipp på ting fra fortiden. Fare for manglende personlig holdning. Få et helhetsliv livssyn. Tørre å drømme drømmen. Kunstner, artist, terapeut, helsearbeider, miljøarbeider,  rådgiver, håndverker, drama, metafysikk, filosofi, verdens-/ samfunnsleder. Healer og pedagog.
Number 11-240 Den visjonære idealist. Intuitiv, kunstnerisk,  avslører høyere sannheter, romantisk, politisk, religiøs, evangelists, spirituell,   bevisst, transformerende. Svært inspirerende og sprudlende energi. Unikt perspektiv og tenkemåte som kan fremkalle ny bevissthet. Kilden til   inspirasjon. Begavet med særlige evner til å lede andre.

 

Illusjoner, isolasjon, allergier, fanatisk, lite praktisk, rotete, uten formål, lat, overlegen, gnien, ond, uærlig, sladrete, fornedrende, nervøs, analytisk og upraktisk. Bør ikke bli for ekstrem og radikal. Fare for fanatisme og maktmisbruk. Å bli opplyst selv og opplyse andre. Lev din drøm. Kunstner, offentlig person, rådgiver, Coach, healer, fredsmekler, artist, tekniker, psykolog, partner, skuespiller.
Number 22-240 Mesterbyggeren. Idealistisk, ekspansiv, visjonær, myndigheter,   universell transformasjon. Styrke (på alle plan), ledelse, gjennombrudd internasjonalt. En sterk kraft som må behandles med varsomhet. Den visjonære som gjør drømmer til virkelighet. Mesteranalytiker & arkitekt med spesielle oppgaver. Resultatorientert og praktisk, men med store mål.

 

For dominerende, likegyldig, bastant, bedrevitende og sta. Tviler på egne evner og fare for å velge mørkets vei. Mange føler de har blitt født et århundre for tidlig. Sort magi, utspekulert ondskap og forbrytelser. Offentlig person, arkitekt, bygger, leder, politiker, selvstendig   næringsdrivende,  administrator, superstjerne. Ha en misjon og utføre den.
Number 33-240 Mesterlæreren. Tallet symboliserer veilederen. Healer, medfølende, velsignende, læreren over alle lærere, veldig entusiastisk, ivrig og inspirerende, martyr, veileder, ærlig. Slår tallet ut i full blomst legger man personlige ambisjoner på hylla og bruker energien på å løfte menneskeheten spirituelt. Ekstremisme, offer, tyranni, grusomhet og kontroll. Tallet krever svært mye selvoppofrelse og mot. Selvtilfreds, arrogant, bekymret, engstelig, egoistisk, mistenksom, sjalu, overkontrollerende, usikker på seg selv, dårlig selvbilde. Redd for ikke ha nok midler. Helsearbeider, rådgiver, Coach, forelder, lærer, artist, doktor, healer, skuespiller, veileder, evangelist, prest, offentlig kjent person m.m.

 

Mentale tall: 1, 5, 7

Intellektuelle, spirituelle, intuitive, tenkere, analytikere og filosofer. Mennesker i denne kategorien er nysgjerrig og liker å lære nye ting og tar ofte videreutdannelse både sent og tidlig i livet. De er mental og nysgjerrig, og liker å reise og være i bevegelse. 1-5-7 er tall som passer godt sammen, men de er mentale og bør passe på at de  ikke gjør partnere om til undersøkelses-objekter.

Kreative tall:  3, 6, 9

Emosjonelle, kreative, følsomme, uttrykksfulle, kreative og inspiratorer. Forfattere, bloggere, kommunikatorer, skuespillere, designere, kunstmalere og kreative sjeler er ofte å finne i denne kategorien. Det handler om å ha det moro og å få lov til å uttrykke seg fritt uten grenser.  Alle kombinasjoner med 3-6-9 passer godt sammen.

Handlingstall: 2, 4, 8

Organisatorer, stabile, effektive, bestemte og handlekraftig.  Selvstendig næringsdrivende, kjøpmenn, handelsmenn,  byggere, bankansatte. Personer i ledende stillinger.  2-ere opererer ofte innenfor relasjoner/ terapi/kjærlighetsliv, 4-ere i bygge- og trygghetsbransjen og 8-ere jobber med å etablere økonomisk frihet og å gjøre ting i større skala. Alle kombinasjoner med 2-4-8 passer godt sammen.


Tallenes reise fra 1 til 9.

Vi starter reisen alene (1), oppdager motsetninger og relativitet (2), blir kreativ (3), bygger fundament (4), uttrykker frihet (5), inngår samarbeid (6), søker innover for å finne åndelighet (7), uttrykker og nyter gevinsten av reisen så langt (8), og kommer så til avslutningen med overganger og transformasjon (9).