HVA ER NUMEROLOGI?

pyratall

Numerologi er studiet av tall, en eldgammel kunnskap om hvordan tall gjenspeiler guddommelige vibrasjoner. 

De skjulte kreftene som ligger lagret i tall er evig, selv om kunnskapen periodevis tilsynelatende ser ut til å gå tapt.

Store tenkerne som Plato, Sokrates og Pythagoras mente virkeligheten bygget på hellig geometri og tall. Nedenfor en forklarende video.

I dag er vi inne i en slik glemselsperiode. Vi gjør våre dagligdagse ting og tror universet opererer tilfeldig og at kaos råder. Livet ser ut til å styres av tilfeldige overraskelser vi ikke har kontroll over.

Man opplever å treffe den store kjærligheten, for så å oppleve samlivsbrudd. Man tror man har valgt riktig yrke og havnet på riktig hylle i livet, for så at man ombestemmer seg på et senere tidspunkt og velger retning på ny.

Men – er det tilfeldig? Ser man nærmere på hendelser i livet, ser man at tall jobber i kulissene og trigger frem valg, følelser og hendelser.

For flere tusen år siden levde Pythagoras, Numerologiens far. Han mente  universet var musikalsk og stod bak teorien om «Sfærenes musikk».

bokstavertalloriginalAt skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner, og med Numerologi gjorde han lydvibrasjonene om til tall. Han lærte oss at alle planetene i  solsystemet utstråler sin unike lydvibrasjon og at hvert individ var en særegen toneart/vibrasjon/symfoni.

I forbindelse med forskningsverdenens oppdagelse av gravitasjonsbølger brukes det store ord.

«Himmelen blir aldri den samme. Forskerne har omsatt bølgene til lyd, noe Einstein selv aldri trodde skulle bli mulig. Inntil nå har vi bare sett opp på himmelen og vi kunne ikke høre musikken.»

Dahle sier det ikke nødvendigvis finnes umiddelbare praktiske anvendelser ved oppdagelsen, men at den legger grunnlaget for ny kunnskap om universet.  Lenke

Pythagoras mente at hele universet var musikalsk, at planetene i solsystemet utstråler sin unike lydvibrasjon og alt på jorden kunne bli tildelt en av disse 7 frekvensene. Han lærte oss også at hvert individ var en særegen toneart/vibrasjon, og at desto nærmere ens bevissthet var kilden, desto høyere frekvens vil man ha. (Artikkel om Pythagoras her.)

dna19

SFÆRENES MUSIKK
«Sfærenes musikk er den kosmiske musikalsk skala. Pythagoras lærte mennesker å bruke på rene, matematisk presise toner som beroliger og lyser opp sinnet. Toner som aktiverte den opprinnelige DNA malen, hjertets- og gralens sang. Stemme og sinn måtte samstemmes for at en skulle kunne «fly gjennom universet.»
Dagens musikk er mer underholdning. Sfærenes musikk aktiverer hellige geometriske strukturer som er iboende i alle. Når riktige frekvenser får strømme gjennom, aktiveres egenskaper i menneskets sovende DNA-tråder som finnes i den opprinnelige guddommelige mal».

Hele vår eksistens kan brytes ned til tall.

Hvert eneste øyeblikk som har passert i sekunder, minutter, timer, datoer, måneder og år er registrert og vevd inn i en «Universell tallmønsterfabrikk» som inneholder informasjon om  alt som har skjedd i fortiden, og alt som skal skje i fremtiden.

gamlebøkerHvordan dekode mønstrene? Det er her oldtidsvitenskapen Numerologi kommer inn. En eldgammel vitenskapelig metode som benyttes for å dekode de tilsynelatende tilfeldige hendelsene som dikterer livene våre. Det gjøres ved å oversette ens personlige tall og tallenes iboende kvaliteter.

Om du noensinne lurer på hvorfor livet plutselig tok en uventet vending til det bedre eller det verre, ligger forklaringen låst i tall. De avslører tendenser i både fortid og fremtid. 

Numerologi – En av de eldste fagene på jorden.

Det eldste bevis for menneskers behov for å telle dateres tilbake 35000 år i form av grupperte hakk på et dyrebein. Noen eksperter mener det går enda lenger tilbake, men uansett tyder det på at telling har vært viktig for mennesker i lang tid. 

I vår moderne verden styrer de alt fra når vi står opp morgenen til når vi går og legger oss i form av klokker, telefonnumre, personnumre, fødseldager koder osv.

Glemmer man hendelser knyttet til tall som en bursdag, pinkode eller man forsover seg, ja da blir det fort kaos! 

Tall styrer vår hverdag. Alle vet hvor kjedelig det er å ikke huske passord og pin-koder...

Det første du blir gitt når du blir født er et fødselsnummer. Du blir slengt oppå en vekt og målt og veid. Man må bruke riktig klesstørrelse og bleiestørrelse. Når man er 6 år begynner man på skolen. Når man er 18 år er man myndig.

Uten tall hadde vi heller ikke hatt måleenheter. Ingen hadde kunnet veid varer på butikken, målt avstander osv. Absolutt alt, bygninger og former, farger, musikk bygger på tall.

Når det gjelder tall finnes det ikke tilfeldigheter, man trenger ikke lete lenge for å finne bevis på jobben tallene gjør. De styrer livet ditt, om du er klar over det eller ei.

Livet ditt startet som en spiral, i likhet med en bregne.

Tallmønstre ligger bak de fleste formasjoner i naturens verden.  

Ormeblader spiralformede blader når de springer ut,  mennskefoster, en storm, grenene på en brokkoli, fjærdrakten på en fugl, de perfekte fraktalene i sitrusfrukter eller tomater, en sekskantet bikake, spiralskallet til en snegle eller en tornado – det er ingen ende på universets matematiske fraktale natur.

Tallene er på jobb konstant og gjør en imponerende jobb. 

Siden alt i naturen kan brytes ned til tall og rekkefølger, hva med våre liv?

Mennesker er den eneste levende organismen på planeten i stand til «overordnede oppgaver». De aller fleste tror vår komplekse eksistens ligger langt over mønstre eller numeriske sammenhenger.

Du startet også på livet formet som en spiral.

Det mener jeg er feil. Som alt annet i naturen er vår menneskelige eksistens en del av naturen og universet. Det er ikke kaotisk, men heller ekstremt kalkulert og systematisk.

Komplekse matematiske mønstre danner grunnlaget for vår eksistens.

Vi trenger ikke se lenger tilbake enn vår egen personlige historie, eller til hendelser i samfunnet rundt oss eller i historiebøkene, så finner man bevis på at tallene spiller en betydelig rolle i våre liv.

Når man ser forbi overflaten og  analyserer tall bak hendelser, finner man slående mønstre i form av at tall definerer oss både som kollektiv gruppe og som enkeltpersoner.

Rudolf Steiner referer til Pythagoras i mange sammenhenger, og en leser fant et foredrag hvor Steiner konkret tar for seg tallenes symbolikk. På den gamle pytagoreiske skole ble viktigheten av å fordype seg i tallenes natur og symbolikk understreket og sett på som særskilt viktig.

National Security Agency som Edward Snowden jobbet for er et amerikansk føderalt forvaltningsorgan med ansvar for signaletterretning og kryptering.

NSA har om lag 30 000 ansatte, og er verdens største arbeidsgiver for matematikere.

NSA er underlagt Forsvarsdepartementet. Etatens budsjett er konfidensielt, men ifølge beregninger The Economist har gjort går 80 prosent av etterretningsbudsjettet i USA til NSA, mens Central Intelligence Agency (CIA) til sammenligning får kun 10 prosent. NSA dekoder blant annet utenomjordiske signaler ved hjelp av Numerologi. Dette kan du lese mer om på denne lenken.

Individuelle mønstre.

Hvorfor opplever de fleste mennesker livet som vanskelig og tungt i et Personlig år 9? Hvorfor er noen mennesker mer «heldig» enn andre? 

Det er tallene i ens personlige Numerologiske kart som avgjør ens personlighetstrekk, handlingsmønstre, tankemønstre og hva som skal skje med oss.

Tall har større påvirkning på livet enn du tror.Har du lagt merke til at visse hendelser ser ut til å skje på bestemte datoer eller måneder? Noen dager er gode og noen dager er dårlige? Noen mennesker er arbeidsnarkomane, andre er mer bedagelig anlagt. Noen er opptatt av skjønnhet og vakre ting, andre mer mer opptatt av metafysikk og den usynlige verden.

Tilfeldigheter ser ut til å skje igjen og igjen – som at du i perioder ser på klokken på samme tidspunkt? Enkelte dager er mer heldig og alltid får f. eks. parkeringsplass akkurat der du vil. 

Sannheten er at når man blir bevisst tallene bak store og små hendelser, så ser man den bemerkelsesverdige logikken i både når tingene skjer, og hva det er som skjer.

Vi er alle koblet til den kollektive opplevelsen på jorden. Alle har hørt uttrykket «historien gjentar seg», men finnes det mønstre bak det vi opplever kollektivt også?


«Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!» sa Moses i salme 90:12.

7777

Hvorfor gikk det nøyaktig 7777 dager mellom Scandinavian-Star brannen og terroren i Oslo? Eller 3333 dager mellom Scandinavian-star brannen og Orderud-saken? 4444 dager mellom Orderud-drapene og terroren i Oslo/Utøya? Sentrale hendelser som har preget nyhetsbildet i Norge kraftig.

I gamle dager ble f.eks. doble og triple tall sett på som spesielt viktige.

Ingen ser ut til å vektlegge disse tilsynelatende tilfeldighetene noe videre oppmerksomhet.

jordenVi har gått gjennom mange tidsaldre sammen.

Hinduene, Kaldeerne, Babylonerne og Egypterne var/er vel vitende om den skjulte betydningen av tallenes relasjon til tid og menneskelivets gåter.

Vi har sett den spede begynnelse, vi har opplevd ødeleggende kriger og naturkatastrofer, og vi har sett store ledere komme og gå. Vi har sett store nasjoner og riker komme og forsvinne.

Vi er også sammen om å skape fremtiden, og vår kollektive menneskelige sjels videre utvikling tror jeg avhenger av at vi utvikler vår bevissthet. Individet må bli klar over at det er en integrert del av kosmos, som styres av geometri og tall. Det finnes et underliggende ordenssystem som avslører den perfekte matematiske ordenen i universet og livet på jorden som i altfor lang tid har blitt oversett. Vi må slutter å tulle oss og finne tilbake.

Mønstrene er der, det er om å gjøre å finne dem.


Numerologi er læren om tall og talls innvirkning på menneskers liv, og er det eldste alternative verktøy vi har.

Jeg har studert en rekke internasjonale bøker og ulike former for Numerologi. Mitt valg falt på Pythagoras system, han omtales som «Numerologiens far», selv om arkeologiske funn viser bruken av Numerologi lenge før hans tid. Hvem han lærte det av er ikke godt å si, men han må ha hatt gode læremestre 😉

Forfattet av:  Åse Karin Steinsland

Tilbakemeldinger om hva kunder mener om analysene sine finner du her


Kilder

http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
http://www.mathopenref.com/pythagoras.html
http://www.geom.uiuc.edu/~demo5337/Group3/hist.html
http://www.newadvent.org/cathen/12587b.htm