HVA ER NUMEROLOGI?

hits

pyratall

Numerologi er en eldgammel kunnskap og studiet om hvordan tall gjenspeiler guddommelige vibrasjoner. 

De skjulte kreftene som ligger lagret i tall er evig selv om betydningen av kunnskapen periodisk går tapt.

Numerologi var for lenge siden en svært viktig vitenskap, store tenkerne som Plato, Sokrates og numerologenPythagoras mente at virkeligheten bygget på hellig geometri og tall.

I dag er vi inne i en slik glemselsperiode. Vi gjør stort sett våre dagligdagse oppgaver dag inn og dag ut og de aller fleste tror universet opererer tilfeldig. Det er kaos som råder.  Livet ser ut til å være fullt av «tilfeldige» overraskelser som vi ikke har kontroll over. Man opplever å treffe den store kjærligheten, for så å oppleve samlivsbrudd. Man tror f.eks. man har valgt riktig yrke og havnet på riktig hylle i livet, for så at man ombestemmer seg på et senere tidspunkt og velger retning på nytt.

Men, er det tilfeldig? Ser man litt nærmere på hendelser i livet, så er det faktisk mulig å få øye på tallene som jobber bak i kulissene, hvordan de påvirker oss og trigger frem valg, følelser og hendelser.

For flere tusen år siden så levde Numerologiens far Pythagoras. Han mente at hele universet var musikalsk og stod bak teorien om «Sfærenes musikk».

bokstavertalloriginalSkapelsen bygger på lyd og vibrasjoner, og med vitenskapen Numerologi så gjorde han disse lydvibrasjonene om til tall. Han lærte oss at alle planetene i vårt solsystem utstråler sin unike lyd-vibrasjon, og at hvert individ var en særegen toneart/vibrasjon.

I forbindelse med forskningsverdenens oppdagelse av gravitasjonsbølger brukes det store ord. «Himmelen blir aldri den samme. Forskerne har omsatt bølgene til lyd, noe Einstein selv aldri trodde skulle bli mulig. Inntil nå har vi bare sett opp på himmelen og vi kunne ikke høre musikken.»
«Dahle sier det ikke nødvendigvis finnes umiddelbare praktiske anvendelser ved oppdagelsen, men at den legger grunnlaget for ny kunnskap om universet». Lenke

pythagorasspiralPythagoras forsket på musikk.

Pythagoras og pythagoreerne forsket på musikk som dengang var en av de matematiske vitenskaper (Quadrivium).

Pytagoras som beviste at a² +b² =c² for rettvinklede trekanter, mente at musikk var av kosmisk og guddommelig opprinnelse på grunn av sine matematiske egenskaper.

Han fant ulike svingetall for ters, kvint og kvart, som han mente tilsvarte planetenes innbyrdes posisjoner. Pythagoras forsket (matematisk) på intervaller og skalatyper, og utviklet en påvirkningslære. Pythagoras og gjorde eksperimenter og fant ut at tonen en note spilles i på en gitar er avhengig av:

  • Lengden av strengen.
  • Spenningen av strengen.
  • Materialet strengen er laget av.
Skalert symmetri
Skalert symmetri

Pythagoras mente at hele universet var musikalsk. Han mente også at planetene i vårt solsystem utstråler sin unike lyd-vibrasjon og alt på jorden kunne bli tildelt en av disse syv frekvenser. Vi har 7 noter i den musikalske skala, det er 7 farger i regnbuen og det er 7 primære organ i kroppen.

Pythagoras lærte oss at hvert individ var en særegen toneart/vibrasjon, og desto nærmere ens bevissthet er kilden, desto høyere frekvens vil man ha.

Han trodde på svingningene  og det et syngende/klingende univers av harmoniske planeter og harmonisering av menneskesjelen med den kosmiske balanse – gjennom musikk.

dna19Pythagoras lærte mennesker å fokusere på rene, matematisk presise toner som beroliger og lyser opp sinnet.
Sfærenes musikk blir sett på som den kosmiske musikalsk skala. Dagens musikk er mer underholdning eller distraksjon. 
Vi lærer tonenøkler og skalaer og å stemme instrumenter, men ikke hvordan man hever frekvenser med instrument og sang. Glemt er kunsten å skape ren og harmonisk musikk.

I tidligere tider brukte man matematiske harmoniske toner for å aktivere den opprinnelige DNA malen, hjertet og gralens sang. Stemmen og sinnet måtte samstemmes for at en skulle kunne fly gjennom universet. Denne sangen eller gralen uttrykkes ikke med ord, men med frekvenser.

Den opprinnelige harmoniske musikken er ikke helt frakoblet i mennesket, da kunne vi ikke eksistert, men den er på en måte slått litt av, frem til vi klarer å holde mer lys /bevissthet. 

Sfærenes musikk er en aktiveringsprosess som skjer gjennom den harmoniske oktav. Den åpner opp for at viktige geometriske strukturer kan strømme fritt gjennom- og aktivere menneskets sovende DNA-tråder med egenskaper som finnes i den opprinnelige guddommelige mal (og plan). Aktuell artikkel på lenken under.

432 HZ, DEN GLEMTE HARMONISKE FREKVENS. «Den som vet hemmeligheten til denne tonen, forstår universets mysterier». (A)

«Hele vår eksistens kan brytes ned til tall.»

Hvert eneste øyeblikk som har passert i sekunder, minutter, timer, datoer, måneder og år er registrert og vevd inn i en «Universell tallmønsterfabrikk» som inneholder informasjon om  alt som har skjedd i fortiden, og alt som skal skje i fremtiden.

gamlebøkerHvordan dekode disse mønstrene? Det er her oldtidsvitenskapen Numerologi kommer inn i bildet. Numerologi er en eldgammel vitenskapelig metode som benyttes for å dekode de tilsynelatende tilfeldige hendelsene som dikterer våre liv. Dette gjøres ved at man oversetter tall og talls iboende kvaliteter.

Om du noensinne lurer på hvorfor livet plutselig tok en uventet vending til det bedre eller det verre, så ligger forklaringen låst i  tall som avslører tendenser i både din fortid og din fremtid. Hver og en av oss er kun et uttrykk for tallkombinasjoner.

Numerologi – En av de eldste fagene på jorden.

Det eldste bevis  for menneskers iboende behov for å telle,  dateres tilbake 35000 år i form av grupperte hakk i et dyreben. Noen eksperter mener at denne evnen er enda eldre, men uansett så  tyder det på at telling lenge har vært viktig for mennesker. 

I vår moderne verden finnes det tallmønstre som styrer alt fra når du må stå opp morgenen til når du må gå gå og legge deg, til computere, telefonnumre, personnumre, fødseldager osv. Ofte så er det også slik at glemmer vi hendelser knyttet opp til tall, som f.eks. at man forsover seg til at man glemmer en bursdag eller en pinkode, så oppstår det kaos…

Tall styrer vår hverdag. Alle vet hvor kjedelig det er å ikke huske passord og pin-koder...
Tall styrer vår hverdag. Alle vet hvor kjedelig det er å ikke huske passord og pin-koder…

Det første du blir gitt når du blir født, er et fødselsnummer. Du blir slengt oppå en vekt og målt og veid og må bruke riktig klesstørrelse og bleiestørrelse. Når man er seks år begynner man på skolen. Etter 10 år  går man ut av grunnskolen.

Uten tall hadde vi heller ikke hatt måleenheter.  Ingen hadde kunnet handle på butikken, heller ikke fått veid veid varene de handlet,  avstander mellom planeter kunne ikke ha blitt regnet ut (astronomi/astrologi). Bygninger og former, farger, musikk, alt bygger på tall.

Når det gjelder tall, så finnes det ikke tilfeldigheter, og man trenger ikke lete lenge for å finne bevis på jobben tallene gjør. De styrer livet ditt, om du er klar over det eller ei.

Livet ditt startet som en spiral, i likhet med en bregne.
Livet ditt startet som en spiral, i likhet med en bregne.

Tallmønstre ligger bak de fleste formasjoner i naturens verden.  

Ormebladenes spiralblader om våren når de springer ut,  et mennskefoster, en storm, grenene på en brokkoli, fjærdrakten på en fugl, de perfekte fraktalene i sitrusfrukter eller tomater, en sekskantet bikake, spiralskallet til en snegle eller en tornado – det er ingen ende på universets matematiske fraktale natur.

Tallene er på jobb konstant, og de gjør en  imponerende jobb. Dette får en til å tenke og lure på..

Siden alt i naturen kan brytes ned til tall og rekkefølger, hva med våre liv?

Mennesker er den eneste levende organismen på planeten i stand til «overordnede oppgaver», og de aller fleste tror at vår komplekse eksistens ligger langt over mønstre eller numeriske sammenhenger.

Du startet også på livet formet som en spiral.
Du startet også på livet formet som en spiral.

Dette mener jeg er feil. Som alt annet i naturen, er også den menneskelige eksistens en del av naturen og universet som ikke er kaotisk, heller ekstremt kalkulert og systematisk.

Komplekse matematiske mønstre danner grunnlaget for vår eksistens.

Vi trenger ikke se lenger tilbake enn vår egen personlige historie, eller til hendelser i  samfunnet rundt oss eller i historiebøkene, så finner man bevis  på at tallene spiller en betydelig rolle i våre liv.

Når man ser forbi overflaten og  analyserer tall bak hendelser, finner man slående mønstre i form av at tall definerer oss både som kollektiv gruppe og som enkeltpersoner.

Rudolf Steiner referer til Pythagoras i mange sammenhenger, og en leser fant et foredrag hvor Steiner konkret tar for seg tallenes symbolikk. På den gamle pytagoreiske skole ble viktigheten av å fordype seg i tallenes natur og symbolikk understreket og sett på som særskilt viktig.

NSA har om lag 30 000 ansatte, og er verdens største arbeidsgiver for matematikere.

National Security Agency som Edward Snowden jobbet for er et amerikansk føderalt forvaltningsorgan med ansvar for signaletterretning og kryptering. NSA er underlagt Forsvarsdepartementet. Etatens budsjett er konfidensielt, men ifølge beregninger The Economist har gjort går 80 prosent av etterretningsbudsjettet i USA til NSA, mens Central Intelligence Agency (CIA) til sammenligning får kun 10 prosent. NSA dekoder blant annet utenomjordiske signaler ved hjelp av Numerologi. Dette kan du lese mer om på denne lenken.

Noen dager er man heldig, andre dager uheldig. Michael Schumacher har skjebnetall 11/2, den tragiske skiulykken som førte til at han havnet i koma skjedde også på en dag preget av tallet 2, og ble vekket fra den kunstige komaen på en global dag 11/2. Tilfeldig?
Noen dager er man heldig, andre dager uheldig. Michael Schumacher har Skjebnetall 11/2. Den tragiske skiulykken som førte til at han havnet i koma skjedde på en dag preget av hans skjebnetall. Han ble også vekket fra kunstig koma på en global dag  11/2. Svært sentrale hendelser i livet hans skjedde nettopp på dager som gjenspeilte hans skjebnetall. 

 Individuelle mønstre.

Noen mennesker er f.eks. arbeidsnarkomane, andre er mer bedagelig anlagt.  Noen er opptatt av skjønnhet og vakre ting, andre mer mer opptatt av metafysikk og den usynlige verden.

Hvorfor opplever de fleste mennesker livet som vanskelig og tungt i et Personlig år 9? Hvorfor er noen mennesker mer «heldig» enn andre? 

Det er tallene i ens personlige Numerologiske kart som avgjør ens personlighetstrekk, handlingsmønstre, tankemønstre og hva som skal skje med oss.

Har du lagt merke til at visse hendelser ser ut til å skje på bestemte datoer eller måneder? Noen dager er gode og noen dager er dårlige?

Tilfeldigheter ser ut til å skje igjen og igjen – som at du i perioder ser på klokken på samme tidspunkt? Enkelte dager er mer heldig og alltid får f.eks. parkeringsplass akkurat der du vil? 

Tall har større påvirkning på livet enn du tror.
Tall har større påvirkning på livet enn du tror.

Sannheten er at når du begynner å bli bevisst tallene bak både store og små hendelser, så vil du se at det finnes det en bemerkelsesverdig konsistens og logikk i både når tingene skjer, og i hva det er som skjer.

Alt som trengs, er at du blir bevisst disse mønstrene, for da kan du også bevisst gå inn for å påvirke og  forandre resultatene.

Vi er alle koblet til den kollektive opplevelsen på jorden.  Alle har hørt uttrykket «historien gjentar seg», men finnes det mønstre bak det vi opplever kollektivt også?

«Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!» står det  at Moses uttalte i bibelen, Salme 90:12.

7777
I gamle dager ble f.eks. doble og triple tall sett på som spesielt viktige.

Hvorfor gikk det f.eks. nøyaktig 7777 dager mellom Scandinavian-Star brannen og terroren i Oslo? Eller 3333 dager mellom Scandinavian-star brannen og Orderud-saken? 4444 dager mellom Orderud-drapene og terroren i Oslo/Utøya? Sentrale hendelser som har preget nyhetsbildet i Norge kraftig.

I gamle dager ble f.eks. doble og triple tall sett på som spesielt viktige.

Samme mønster dukker opp vedr. dødsfallene til viktige statsledere i verden.  Hvorfor gikk det 777 dager mellom Muhammar Gadaffis- og Nelson Mandelas dødsfall, eller 888 timer mellom Nelson Mandelas- og Ariel Sharons dødsfall? Hvorfor døde Ariel Sharon etter 8 år og 8 måneder i koma? Ingen ser ut til å vie disse tilsynelatende tilfeldighetene noe videre oppmerksomhet, selv om de ser ut til å påvirke den dag i dag.

jordenVi har gått gjennom mange tidsaldre sammen. Vi har sett den spede begynnelse, vi har opplevd ødeleggende kriger og naturkatastrofer, og vi har sett store ledere komme og gå. Vi har sett store nasjoner og riker komme og forsvinne.

Vi er også sammen om å skape fremtiden, og den kollektive menneskelige sjels videre utvikling tror jeg avhenger av at vi forhøyer vår bevissthet, slik at individet blir klar over at det er en integrert del av kosmos som styres av geometri og  tall. Vi må slutter å tulle oss og finne tilbake. 

Det finnes nemlig et underliggende ordens-system som avslører den perfekte matematiske ordenen i universet og livet på jorden som i altfor lang tid har blitt  oversett.

Mønstrene er der, det er bare om å gjøre å finne dem.

Hinduene, Kaldeerne, Babylonerne og Egypterne var/er også vel vitende om den skjulte betydningen av tallenes relasjon til tid og menneskelivets gåter.

Frimurersymbol med passer, vinkel og bokstaven G.

Historien forteller at Tempelridderne gravde etter Salomos tempel, og kom seg angivelig unna med «hemmeligheter» om kosmiske og religiøse tall, hellig geometri, astrologi, astrofysikk, osv.

Numerologi ble forbudt for «allmennheten» som vitenskap i år 325 på kirkemøtet i Nikea.

I de gamle kulturene var det kun kun “de innvidde” som fikk lære om hemmelighetene som ligger i planetens og tallenes påvirkning på våre liv. Alle avvik fra den tro statskirken hadde klassifisert, ble sett på som kjettersk.

Lettere undersøkelser avslører at vitenskapen har ikke gått tapt på veien, den brukes svært aktivt av «høyere» grupperinger i samfunnet som f.eks. kongelige, vatikanstaten, politikere og samfunnstopper som er frimurere. De er ekstremt opptatt av Pythagoras, grader, tall, datoer, numerologi, kong Solomon og symboler. 


Numerologiens far, Pythagoras.

Pythagoras Numerologiske system

Jeg har studert en rekke internasjonale bøker og ulike former for Numerologi, og mitt valg falt på Pythagoras system. Han kalles «Numerologiens far», selv om arkeologiske funn viser bruken av Numerologi lenge før hans tid. Hvem han lærte det av er ikke godt å si, men han må ha hatt gode læremestre.

Pythagoras mente at den synlige verden er et uttrykk for tall og tallforhold, og at tall utgjør kjernen i tilværelsen. Han mente at alle tall hadde usynlige åndelige unike egenskaper. Om man kjente til hvilke tall som dannet en persons vibrerende energi, ville man forstå vedkommendes egenskaper og liv.

Numerologi er læren om tall og talls innvirkning på menneskers liv, og er det eldste alternative verktøy vi har.
Numerologi er læren om tall og talls innvirkning på menneskers liv, og er det eldste alternative verktøy vi har.

Systemet  bygget på et komplekst nettverk med koblinger av mønstre og sykluser. Når en sjel bestemmer seg for å bli født inn i den fysiske virkelighet, velger den å samordne seg med spesielle vibrasjonsfrekvenser som bestemmes ut fra tallene som fremkommer i fødselsdato og i fødselsnavnet.

Fødselsnavn og fødselsdato har derfor  langt større effekt på livet enn de fleste er klar over. Dataene som er «lagret» i fødselsnavn og fødselsdato inneholder kodene hele livet bygges på. Kodene til ditt liv har du valgt selv, men det har du ”glemt.” 

«Know thyself» er et uttrykk etter Pythagoras.  Svært mange mennesker er ikke bevisst hvem de egentlig er og potensialet som er kodet i dem. 

Alle mennesker er unike og sammensatte, og alle har sin spesielle signatur. En numerologisk analyse avslører menneskers tallsammensetning ogavslører personlighet, medfødte evner, sterke og svake sider, passende yrkesretning, gir prognoser for fortid, nåtid og fremtid, videre utvikling, gode og dårlige perioder, og angir tidspunkt når det er lurt å gjennomføre endringer i livet.

Oppdatering!

pressemelding2

En empirisk test av numerologi basert på 11 millioner mennesker viser at metoden forklarer personlige egenskaper ved bruk av navn og fødselsdato.

Statistiske tester av numerologi er gjort for ulike grupper med alle nobelprisvinnere i fysikk og litteratur, alle paver, alle kjente terrorister og verdens rikeste personer.

Signifikante testresultater er kontrollert opp mot anonymiserte fødselsdatoer for hele befolkningen i Norge og Danmark samt et utvalg med 480.000 amerikanske personer. Den fullstendige pressemeldingen kan leses på lenken under:

PRESSEMELDING 101214 – Benfords lov gjør at numerologi virker

Direktelenker

NYE- OG OPPDATERTE ARTIKLER, DAGENS TALL. https://www.numerologensverden.no/blog/GRATIS TESTER, KALKULATORER OG HOROSKOPER finner du på denne lenken: https://www.numerologensverden.no/gratis-online-analyser-2/

NUMEROLOGISKE PERSONLIGHETSANALYSER. Vil du vite mer om hvem du er og hva som venter deg i 2015 og videre fremover? Du finner mer om innhold i analysen eller du kan bestille din egen analyse. Oversikt over analyser på lenken: https://www.numerologensverden.no/shop/

OVERSIKT OVER SPENNENDE GRATIS ARTIKLER OM NUMEROLOGI finner du her: https://www.numerologensverden.no/category/gratis-artikler/

VIL DU ABONNERE PÅ NUMEROLOGENS UNDERVISNINGS- ARTIKLER? Her finner du artikler som passer for deg som ønsker å lære Numerologi mer i dybden. Informasjon om fordeler og påmelding på lenken:https://www.numerologensverden.no/abonnement-pa-numerologens-undervisningssider/

TILBAKEMELDINGER om hva kundene mener om analysene sine finner du på lenken:
https://www.numerologensverden.no/tilbakemeldinger/

KONTAKT? Du finner meg på https://www.numerologensverden.no/contact-forms/

Lenker: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
http://www.mathopenref.com/pythagoras.html
http://www.geom.uiuc.edu/~demo5337/Group3/hist.html
http://www.newadvent.org/cathen/12587b.htm

Forfattet av: Numerolog Åse Karin Steinsland

 

Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.
Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.