Bokstavenes tallverdi

I numerologi gjøres alle bokstaver om til tall.

Universet jobber i 9, og i Pythagoras system så plasseres bokstavene i alfabetet under en tallrekke som går fra 1-9.

bokstavertalloriginal

 

Det er en viss logikk i systemet. Når man starter på bokstav-rad nr. 2 så ser vi at bokstav nr. 10 er bokstaven J. Den får også tallverdi 1 fordi med Pythagoras reduksjonsmetode blir 1+0=1.  Eller bokstav nr. 13 som er M=1+3=4.

Tolkning av bokstavene.  Den første bokstav i navnet ditt har også en spesiell betydning og har mye med kvalitetene i tallet som representerer bokstaven å gjøre.