TALL, VANN OG BEVISSTHET (A)

Nedsmeltingen av pol-isen, en nødvendig del av den kollektive oppvåknings-prosessen?

3
7808

Vann er et grunnleggende element i all skapelse, alt liv og all eksistens.

Orkansesongen 2019 er i gang og

De siste 20 årene har vi sett en kraftig økning i rensende stormer, tornadoer, vulkanutbrudd osv. 

Stormer øker vannets frekvens og resonans.

Vi er elektromagnetiske vesener skapt av vann. Når den elektromagnetiske energien i en storm beveger seg over forskjellige landområder, så påvirkes også vi mennesker.

FIbonacci-spiralen finner vi også i stormer og orkaner.

Fibonacci, universet jobber i 9.

Fibonacci-rekken starter med tallene 1-1. Ser vi til hendelser som får navn, så var orkanen Katrina som la New Orleans under vann en av de mest destruktive orkaner som har rammet USA. Katrina=navnetall 11/2 og vokaltall 11/2 og kons. tall 18/9.

Sykloner, tyfoner, orkaner, stormer og tornadoer ser ut som en Fibonacci-spiral. De beveger seg i bestemte mønstre på sin rensende ferd over landområder.

  • Det tar 72 år (9) for jorden å rotere 1 ° på sin akse (rytme, presesjon av jevndøgn).
  • 72 (9) er den ideelle menneskelige pulsfrekvens i løpet av 1 minutt, (rytme).
  • 72 år (9) sies å være den ideelle menneskelige levealder (rytme).
  • Universet sies å bestå av 72 % (9) mørk materie.
  • Menneskekropp består av ca. 72 % (9) vann og ligger i saltvann før vi blir født, og havområder på jorden sies å være 72 % (9)

Et skjult mønster eller rytme med tallet 9 tar form med de 24 første tallene i Fibonaccirekken delt opp som 12+12.

  •         1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9
  •         8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1, 9

  =   9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9 = 108

I følge Pythagoras er tall alle tings innerste vesen. Vi lever i et elektromagnetisk univers, og tall har usynlige elektromagnetiske kvaliteter.

Mestertall har et høyere svingnings-nivå og forsterker energien i både personer, datoer og hendelser som er bærere av tallet.

Forskerne forventer at i år 2018 blir mellom 9 og 13 stormer kraftige nok til å få sitt eget NAVN, kun mellom 4-7 av disse vil bli til orkaner.
Sykloner, tyfoner, orkaner, stormer, tornadoer og bølger ser ut som en Fibonacci-spiral som starter med tallene 1-1-2 osv.
Ser vi til hendelser som får navn, så var orkanen Katrina som la New Orleans under vann en av de mest destruktive orkaner som har rammet USA. Katrina hadde navnetall 11/2 og vokaltall 11/2 og kons. tall 18/9. Mestertall forsterker energien i både personer, datoer og hendelser som er bærere av tallet. Kanskje lurt å unngå navn med mestertall da? Bare en tanke.

Funnet viser at «vann har vært utbredt i universet nesten siden universets begynnelse».

Vann er den viktigste ingrediensen i livet på jorden når det gjelder energitilførsel og fornyelse. Alt liv på jorden er skapt av vann, til og med luften med dens grad av luftfuktighet uansett om du befinner deg i en ørken eller i arktiske strøk.

Vann er påvist i interstellare skyer i Melkeveien og sannsynligvis finnes vann i overflod i andre galakser siden vannets komponenter (hydrogen og oksygen) er blant de vanligste elementene i universet. 22. juli 2009 ble det publisert en rapport om oppdagelsen av en gigantisk sky av vanndamp som inneholder «140 billioner ganger mer vann enn alle verdens hav til sammen». Skyen befant seg 12 milliarder lysår fra Jorden.


Dr. Emoto
Dr. Emoto

Dr. Masaru Emotos forskning

I artikkelen om Solfeggio-skalaen, skrev jeg om hvordan frekvensen 528 hz fra skalaen har renset oljeforurenset vann i Mexicogolfen.

Dr. Masaru Emoto var verdens fremste vannforsker, (født den 22/7-43 – død 17.10.14) Han var en japansk forsker og forfattet boken «The Hidden Messages in Water».

DR. Emoto trodde at før Adam og Eva holdt vannet selv bevisstheten om Gud – at Guds intensjon var programmert inn i vannet som medium, og at dette ble brukt i skapelsen av jorden og naturen. Med andre ord, all informasjonen som trengs for Guds skaperverk var reflektert i vannet.

Han mente at han kunne bevise at vann lagrer CHI (livsenergi), og at menneskers vibrasjoner påvirker vannets molekylære struktur.

Han mente også at språk – og det talte ord – har vibrasjon. (derfor er f.eks. navnet så viktig, siden det er din personlige vibrasjon). Nedenfor noen bilder av hvordan vann påvirkes av vibrasjoner og ord.

Bilder av hvordan vann påvirkes av våre vibrasjoner og ord.

Det står skrevet i Bibelen. «Først var ordet». Dr. Emoto mente at skrevne ord har en vibrasjon og at vannet lagrer disse vibrasjonene. Vakre ord gir vakre vibrasjoner og  stygge ord gir stygge vibrasjoner. Skriver du vakre ord på en flaske med drikkevann, vil dette påvirke vannet. Du finner en link til en artikkel om Emoto under linker nederst i artikkelen.

Dr. Emoto mente også at «strukturen i all evolusjon i naturen er basert på den 6-kantede strukturen, hexagonet, og alt som mangler den grunnleggende 6-kantede strukturen ikke er i samsvar med lovene i naturen, og derfor har en destruktiv vibrasjon.»

Nedsmeltingen av pol-isen, en nødvendig del av den kollektive oppvåknings-prosessen?

Nedsmeltningen av polene fra 1900 itl 1900 Bildet viser ned-smeltningen av polene fra 1980 til 2012.

Emoto mente at menneskers vibrasjoner påvirker vannets molekylære struktur. Dette går også andre veien, vannet molekylære struktur påvirker også mennesker. Det sies en gang i vår fjerne fortid så var hele jorden beboelig og holdt en jevn temperatur.

Vann er et grunnleggende element i all skapelse.Jordens kretsløp endrer seg i løpet av den 25.920 år lange syklusen, og nord- og sydpolen utsettes for forskjellige mengder sollys.

Når polene befinner seg nærmere solen, begynner isen å smelte. (Syklus  pres. 72 x 30 grader gjennom hvert tegn i zodiaken=2160 år x 12=25920 år).

Når Jorden mottar energi fra solen, smelter polisen og frigjør gamle koder/ bevisste geometriske mønstre som er kodet inn i vann-krystallene. Nye (gamle) koder smelter og våkner til live (som har lagt i dvale, i likhet med oss). Slik slipper moder jord ut innestengt energi og renser seg fra gamle frekvenser for føde frem ny (gammel) bevissthet når isen smelter.

Havets strømmer fører vannkrystallene rundt omkring på planeten og påvirker dermed den kollektive bevissthet på hele jorden til slutt.

(Oppdatering 12.07.2017!  Enormt isfjell har løsnet og driver fritt i Antarktis. Lenke. )

Vi har også solstormer som er med på å påvirke jorden og vår vibrasjon. Energi fra solstormer blir absorbert inn i jordens tektoniske plater, og energien beveger seg deretter gjennom jordens geometriske kraftfelt hvor forskjellige kryssende punkter danner et rutenett eller matrise.

Disse energi-linjene går gjennom planeten, og kan sees på som jordens nervesystem, akkurat slik menneskekroppen har sine akupunktur-punkter.

tall-og-vannDette er punkter og  linjer som på engelsk kalles for «ley-lines». Langs disse finner vi også en rekke interessante bygninger som pyramider, monumenter og megalitter (store steinmonumenter) som Stonehenge, pyramidene osv.

Tallet (72/9) spiller en stor rolle i forhold til hellig geometriske tall og tidssykluser, men også lokalisering av monumenter og historiske steder. Angkor-vat ligger f.eks. 72/9 grader øst for Giza, og Nan Mandol ligger nøyaktig 72/9 grader øst for Angkor. Alt er nøye planlagt.


PLØYSPOR ISFJELLVerdens største 9-tall?

Tilbake til tallet 9. På bunnen av Barentshavet (i vann) nordøst for Vadsø har forskere funnet et gigantisk 9-tall de mener er laget av et isfjell. Isfjellpløyemerke er formet som et 9 tall, men er også 999,9 meter langt? (nesten tusen meter).

Når en bølge treffer kysten, brytes den og en geometrisk spiral oppstår. Det er surferens håp å komme inne i rotasjonen som oppstår når bølgene bryter riktig.

surffibonacci
En bølge er formet som et 9-tall

Surfere sier at selv om det ser farlig ut, så gir surfing en fantastisk lykkefølelse. Et annet fenomen de opplever når de surfer er følelsen av at tiden går saktere. Kanskje fordi man kommer inn i en slags universell flyt?

Jeg tror at uansett hvor mye vi ønsker å påta oss ansvaret for den globale oppvarmingen, skyldes det ikke bare industrialiseringen og forurensningen, slik vi blir ledet til å tro.

Med bred bakgrunn fra klimatologisk forskning stiller professor Ole Humlum seg også avvisende til at det er menneskenes utslipp av klimagasser som har gitt – og vil gi – et varmere klima. Artikkelen om han kan du lese på denne lenken.

Nedenfor lenke til et annet interessant intervju på nettstedet ja-jeg-er vedr. vannets helbredende egenskaper kalt «Den sanne, ukjente årsak til og kuren for livsstilsykdommer? av dr. F. Batmanghelidj fra Iran.

Forfattet av: Åse Steinsland, 20.05.2014, oppdatert 12.07.2017

Kilder:

[/ihc-hide-content]

Kommentarer er stengt.