SOLFEGGIO, UNIVERSETS HELBREDENDE LYDFREKVENSER.

1
9247

Det har snart gått 100 år siden Raymond Rife drepte virus & bakterier med elektromagnetiske frekvenser.  

Alt er tall, og Solfeggio-skalaen bygger på eldgamle matematiske- og legendariske frekvenser.

Les mer om:

 • Korsang synkroniserer.
 • Solfeggio-skalaen.
 • Nikolas Tesla og fri energi-teknologi.
 • Royal Raymond Rifes kamp mot legemiddelindustrien.
 • Hans Jenny, grunnleggeren av Cymantics.
 • 528 hz fra Solfeggio-skalaen renset forurenset vann i Mexicogolfen.

Platon visste det, og Pythagoras baserte sine matematiske prinsipper på det. Nå har moderne vitenskap kommer til samme konklusjon:

Alt i universet er materie som vibrerer på ulike frekvenser. Byggeklossene i vår eksistens er lyd og vibrasjoner.

Solfeggio-skalaen

Skal vi ta vare på oss selv, er det viktig å være sunn både åndelig og fysisk. Når kropp, sjel og følelser er i balanse er vi i resonans. Sjamaner har i alle tider brukt lyd og rytme når de helbreder, i våre dager har lyd & musikk-terapi begynt å få litt oppmerksomhet. 

Forenende korsang. En studie avslørte av hjerterytmen til korister ble helt synkronisert. Ikke bare synger og puster de i kor, men hjertene begynner å slå i takt. På bilde nedenfor ser du de enkelte sangernes hjerterytme uttrykt med hver sin farge.

Før sangen startet var ikke sangernes hjerterytme synkronisert, men det endret seg raskt når sangen startet. (Kilde)

Det åpner for at DNAets primære funksjon muligens ikke ligger i proteinsyntesen som forskere er opptatt av, men i bio-akkustiske- og elektriske signaler?

Nedenfor en som synger med m/528, overjordisk vakkert.

Tall, numeriske koder, lyd og lys definerer vår eksistens fordi DNA reagerer på lyd og frekvenser. Lyd åpner dører til andre virkeligheter og gjør at energi beveger seg fra en dimensjon til en annen. Sykdom oppstår når vi vibrerer på en annen frekvens enn vår naturlige frekvens.

Den originale Solfeggio skalaen: UT, RE, MI, FA, SO, LA

Solfeggioskalaen stimulerer vibrasjoner og fremmer kreativitet og evne til å løse utfordringer og har positiv effekt på helsen. 

Summeringen nedenfor er basert på Pythagoras reduksjonsmetode, dvs. man summerer tverrsummen fortsetter til man står igjen med ett enkelt tall mellom 1 og 9., f. eks. 5+2+8=15=1+5=6.

Lyd Frekvens Sum Intensjon
UT 396 Hz 18=9 Frigjørelse fra skyldfølelse og frykt
RE 417 Hz 12=3 Omgjøre situasjoner  og skape forandring
MI 528 Hz 15=6 Transformasjon og mirakler (DNA Reparasjon)
FA 639 Hz 18=9 Forener, gjenforener forhold
SOL 741 Hz 12=3 Vekke intuisjonen
LA 852 Hz 15=6 Spiritualitet i system

 

Når man summerer alle de seks Solfeggio vibrasjonene får vi 3, 6 eller 9.
Når man summerer alle de seks Solfeggio vibrasjonene får vi 3, 6 eller 9.

Dager = Frekvenser = 3+6=9

De 6 tallrekkene ovenfor sies å utgjøre oppskriften på universet. De seks skapelsesdagene nevnt i Genesis kan representere de seks fundamentale ordene/lydene/frekvensene som ligger til grunn for universet, som vi alle er en del av. (I begynnelsen var ordet).

Frekvens 528 (MI) er en forkortelse for «MI-ra gestorum»  som på latin betyr «mirakel.» 528 Hz sies å være frekvensen som brukes i genetisk biokjemi til å reparere ødelagt DNA – den genetiske blåkopi livene våre baseres på. Grunnfrekvens-filene finner dere her

«If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe.” – NikolaTesla

Rytmen i kombinasjonene med tallene fra 1-9 nedenfor sies å skal kunne åpne opp portaler til andre dimensjoner. Kjærlighetsfrekvensen 528 befinner seg i sentrum av disse kombinasjonene.

(17 [4) 1 (7] 41)

(28 [5) 2 (8] 52)

(39 [6) 3 (9] 63)

 • 1) I midten finner vi 1-2-3
 • 2)Til venstre for midten finner vi 456
 • 3) Til venstre for 456 finner vi 789
 • 4) Til venstre for 789 på venstre side finner vi 123
 • 5) 1-2-3 til venstre gjenspeiler 789
 • 6) 789 tilbake til 456
 • 7) 456 tilbake til 123
 • 8. 123 til 789
 • 9) 789 til 456
 • 10) 456 til 123 også videre.
Tilhenger av solfeggio-skalaen

Det er en slags rytme i dette, og 123 ytterst til høyre og venstre fungerer som reflekterende vegger.

De opprinnelige Solfeggio-tonene er svært kraftfull og chanting med frekvensene må ha hatt en for sterk effekt.

Dr Horowitz påstår Solfeggio-frekvensene ble overlevert kirken, men de valgte å holde kunnskapen skjult for allmennheten og forandret UT til DO. De tilførte TI og DO, og dermed ble den viktige harmonien i den opprinnelige skalaen borte. Skalaen ble forandret til den kjente DO, RE, MI, FA, SO, LA, TI, DO. 


Royal Raymond Rifes kamp mot legemiddel-industrien.

Avisoppslag Royal Raymond Rife

Den mest kjente forkjemperen for frekvensmedisin er Royal Raymond Rife (1888-1971). Han fikk stor suksess med sin Rife-generator.

Han dokumenterte og katalogiserte sykdomsfremmende virus og bakterier. Med generatoren drepte han alle sykdomsskapende mikrober, uten å skade kroppen. Generatoren sendte ut to typer bølger som var justerbar, alt etter hvilken sykdom som skulle behandles. Bærebølgen og den modulerende pulsen (frekvens/tone) drepte mikroben. 

Rife oppdaget at han også kunne drepe kreftceller. I 1920 oppdaget han et virus han kalte BX-viruset som han mente forårsaket kreft. Han konkluderte med at han kunne ta livet av kreftcellen indirekte og gjorde det ved å drepe den kreft­skapende mikroben i kreftcellen.

Royal Raymond Rife

Etter mange tusen eksperimenter kartla han døds­frekvensene til mikrobene som var ansvarlig for de vanligste og alvorligste infeksjonssykdommer, han fant også frekvensene til herpes, polio, spinal meningitt, influensa m.m. Det fortelles at han oppdaget kur mot 50 infeksjonssykdommer.

Dr. Abert Abrams

Rife var ikke alene. I San Fransisco lagde professor dr.med. Albert Abrams apparatet Oscilloclast som han kurerte infeksjoner med. I Frankrike gjorde ingeniøren Georges Lakhowsky det samme med sin Multiple Wave Oscillator. Den klarte visstnok å aldersreversere celler også.

Alle tre fikk støtte fra sine lands leger og myndigheter i begynnelsen før de ble frosset ut og kalt sjarlataner.

I 1938 fikk Morris Fishbein høre om Rife og suksessen med Rife-generatoren. Fishbeins første idé var imidlertid ikke å knuse denne spirende og lovende bevegelsen, men å tjene mest mulig penger på Rife-generatoren.

«Man tjener ikke penger på folk som er- eller blir frisk.»

Fishbein kom med et tilbud til Rife om å kjøpe alle rettigheter til Rife-generatoren, men Rife avslo.

Den Amerikanske Legeforening trakk så Rife for retten. Han ble sperret inne på asyl hvor han døde av en overdose med legemidler. Lakhowsky flyktet til USA, også han døde under mistenkelige omstendigheter. Det fulgte også en heksejakt på alle leger som brukte Rife-generatoren.


Teslas utvikling av fri energi-teknologi (FE/TEC)

Det store oppfinner- og ingeniørgeniet Nikola Tesla (1856-1943) forsto og opererte med 4D-fysikk/matematikk. Han designet trolig en strømkrets som ikke var selvdestruktiv.

Nikola Tesla

Den ungarsk-amerikanske elektroingeniøren Gabriel Kron (1901-1968) skal ha stått for et lignende gjennombrudd på 1930-tallet, men også hans idéer og produkter ble konfiskert av myndighetene.

Siden 1980-tallet har oppfinnere og elektroingeniører i privat regi, verden over, utviklet fri energi-teknologi. Japan skal ha investert kraftig i FE/TEC som en del av sin nasjonale strategi.

Dersom slik teknologi ble sluppet løs på markedet ville den nåværende globale energikrisen være over; flere komponenter i den globale miljøkrisen ville bli eliminert og vår sivilisasjon ville gå inn i en ny fase.


Hans Jenny regnes som grunnleggeren av Cymatikk.
Hans Jenny regnes som grunnleggeren av Cymatikk.

Lyd som en fryd for øyet

Det finnes mange eksperimenter på nettet med lyd, vibrasjoner, bølger, i vann og stivelse, salt på plater m.m.

Videoene her er laget av den sveitsiske professoren Hans Jenny (1904-1972), pioneren og grunnleggeren av studiet av visuelle bølgefenomener som han kalte Cymantic.

I eksperimentene brukes det kun HARMONISKE frekvenser som vi ser gir liv til de forskjellige materialene. I begynnelsen var «ordet». Lyd, bølger og vibrasjoner får livgivende kraft når det kommer i kontakt med materie. Hans Jenny uttaler at

«Alt liv eksisterer utelukkende kun på grunn av lyd og frekvenser».

Hellig geometri i en vanndråpe.
Hellig geometri i en vanndråpe

Oppdatering!

En serie med lyder ble spilt til oljeforurenset vann fra Mexicogolfen og lydfrekvensene renset mirakuløst nok testprøvene for dødelige petrokjemikalier, sier den kanadiske forskeren John Hutchinson. Han er ekspert på elektromagnetisk energi, og har spilt lyder fra Solfeggio-skalaen som han mener var med på å rense det forurensede vannet. 

LYD-FREKVENSER DREPER KREFTCELLER. Fremtidens kreftbehandling?

 


Numerologi avslører din personlige frekvens.

Å ha kunnskap om hvordan ens egen lydfrekvens/signatur er med på å skape og påvirker livet til enhver tid, gir de aller fleste mennesker kunnskap som er både givende og transformerende.

Fødselsnavn- og dato har en langt større effekt på livet enn de fleste er klar over.  

Navn gitt ved fødsel er mye mer viktig enn de fleste tror, det er ditt viktigste visittkort. Hvorfor? Det er din ID i verden. Resten av verden vet hvem du er på grunn av frekvensen/ vibrasjonen i navnet ditt.

Navn ditt består av lyder, vokaler og konsonanter som i Numerologi gjøres om til tall. Fødselsnavnet definerer derfor hvem du er med iboende talenter og egenskaper / personlighet mens skjebnetallet gir nøkler til din utviklingsvei og skjebne.

 Forfattet av: Åse Steinsland

Kilder:

 

Kommentarer er stengt.