SOLFEGGIO, UNIVERSETS HELBREDENDE LYD-FREKVENSER

Rytmen i tall-kombinasjonene sies å kunne åpne dører eller portaler til andre dimensjoner.

1
6872

Rytmen i tall-kombinasjonene sies å åpne dører til andre dimensjoner!

Alt er tall, og Solfeggio-skalaen bygger på eldgamle matematiske- og legendariske frekvenser.

Er vi 90 år tilbake for det stadium vi skulle vært på i dag?

Les mer om:

 • 528 hz fra Solfeggio-skalaen renset forurenset vann i Mexicogolfen.
 • Nikolas Tesla og utvikling av fri energi-teknologi (FE/TEC).
 • Utvikling av fri energi.
 • Royal Raymond Rifes kamp mot legemiddelindustrien.
 • Hans Jenny, grunnleggeren av Cymantics.
Hellig geometri i en vanndråpe.
Hellig geometri i en vanndråpe

Oppdatering!

En serie med lyder ble spilt til oljeforurenset vann fra Mexicogolfen og lydfrekvensene renset mirakuløst nok testprøvene for dødelige petrokjemikalier, sier den kanadiske forskeren John Hutchinson, som er mest kjent for sine studier om Bermuda-triangelet. 

Han er ekspert på elektro-magnetisk energi, og har spilt lyder fra blant annet Solfeggio-skalaen som han mener har vært med på å rense det forurensede vannet.

Han har spilt lyden til Jupiter som nylig ble registrert av NASA, og denne vibrerer omtrent på  frekvensen 528 Hz fra Solfeggio-skalaen

Platon visste det, og Pythagoras baserte sine matematiske prinsipper på det. Nå har moderne vitenskap kommer til samme konklusjon:

Alt i universet er materie vibrerer på ulike frekvenser. Byggeklossene i vår eksistens er lyd og vibrasjoner.

Solfeggio-skalaen

Lyd startet hele skapelsesprosessen. Lyd åpner dører til andre virkeligheter og gjør at energi kan bevege seg fra en dimensjon til en annen.

Tall, numeriske koder, lyd og lys definerer vår eksistens fordi DNA,  genetiske minne reagerer på lyd og frekvenser. Lyd skaper energi og materie om til form. Lyd og musikk som terapi begynner også heldigvis å bli mer og mer utbredt.

Sykdom oppstår når vi vibrerer på en annen frekvens enn vår egen naturlige frekvens, og grunnlaget for lyd-terapi er å utsette cellene i kroppen for riktig vibrasjons-frekvenser.

Når kropp, sjel og følelser er i balanse så er vi i det som kalles for resonans. Skal vi ta vare på oss selv, er det viktig å være sunn både åndelig og fysisk.

Solfeggio-skalaen stimulerer vibrasjoner og fremmer utvidet vår kreativitet og evne til å løse utfordringer. Den har også en positiv effekt på helsen. Rett frekvens kan for eksempel åpne hjerte-chakraet og fremskynde helbredelse.

Den originale Solfeggio skalaen:  UT, RE, MI, FA, SO, LA

Summeringen nedenfor er basert på Pythagoras reduksjonsmetode. Det betyr at man summerer tverrsummen av alle tall og gjør det om til ett enkelt tall mellom 1 og 9. f.f.eks. 5+2+8=20=2+0=2=1+1.

LydFrekvensSumIntensjon
UT396 Hz18=9Frigjørelse fra skyldfølelse og frykt
RE417 Hz12=3Omgjøre situasjoner  og skape forandring
MI528 Hz15=6Transformasjon og mirakler (DNA Reparasjon)
FA639 Hz18=9Forener, gjenforenner forhold
SOL741 Hz12=3Vekke intuisjonen
LA852 Hz15=6Spiritualitet i system

 

Frekvens 528 (MI) stammer fra uttrykket «MI-ra gestorum»  som på latin betyr «mirakel.» 528 Hz sies å være den eksakte frekvensen som brukes i genetisk biokjemi til å reparere ødelagt DNA – den genetiske blåkopi livene våre baseres på. Grunnfrekvens-filene finner dere her som zip-fil. http://www.solfeggiotones.com/sedona1111frequencies.zip

Når man summerer alle de seks Solfeggio vibrasjonene får vi 3, 6 eller 9.
Når man summerer alle de seks Solfeggio vibrasjonene får vi 3, 6 eller 9.

Dager = Frekvenser = 3-6-9

Disse seks tallene sies å utgjøre oppskriften på universet. De seks dagene i skaperverket som er nevnt i Genesis kan representere de seks fundamentale lydene / frekvensene som ligger til grunn for universet, som du er en viktig del av.

Religiøse lærde, forskere og genier som Pythagoras, Nikola Tesla, Raymond Rife, Mozart, Haydn og Beethoven må ha visst om og brukt den iboende kraften i 3-6-9-triologien. Dette fordi når man summerer alle de seks Solfeggio-vibrasjonene får man  3, 6 eller 9.

«If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe.” – NikolaTesla

Rytmen i kombinasjonene med tallene fra 1-9 nedenfor sies å skal kunne åpne opp portaler til andre dimensjoner. Kjærlighetsfrekvensen 528 befinner seg i sentrum av disse kombinasjonene.

(17 [4) 1 (7] 41)

(28 [5) 2 (8] 52)

(39 [6) 3 (9] 63)

 • 1) I midten finner vi 1-2-3
 • 2)Til venstre for midten finner vi 456
 • 3) Til venstre for 456 finner vi 789
 • 4) Til venstre for 789 på venstre side finner vi 123
 • 5) 1-2-3 til venstre gjenspeiler 789
 • 6) 789 tilbake til 456
 • 7) 456 tilbake til 123
 • 8. 123 til 789
 • 9) 789 til 456
 • 10) 456 til 123 også videre.
Tilhenger av solfeggio-skalaen

Det er en slags rytme i dette, og 123 ytterst til høyre og venstre fungerer som reflekterende vegger.

Dr Horowitz påstår  Solfeggio-frekvensene ble overlevert kirken, for så å bli holdt skjult for allmennheten. UT ble forandret til DO, og tilførte TI og DO, og dermed ble den viktige harmonien i den opprinnelige skalaen borte. Skalaen ble forandret til den kjente DO, RE, MI, FA, SO, LA, TI, DO. 

De opprinnelige Solfeggio-tonene er svært kraftfull. Chanting med disse frekvensene hadde en for sterk effekt, og kirken forandret derfor skalaen.


Avisoppslag Royal Raymond Rife

Royal Raymond Rifes kamp mot legemiddel-industrien.

Den mest kjente forkjemperen for frekvensmedisin er Royal Raymond Rife (1888-1971), som hadde stor suksess med sin Rife-generator.

Med Rife-generatoren klarte han å drepe alle sykdoms-skapende mikrober uten å skade kroppen. Rife-generatoren sendte ut to typer bølger som ble justert alt etter hvilken sykdom som skulle behandles. Bærebølgen og den modulerende pulsen (frekvens/tone)  drepe mikroben. Han dokumenterte og katalogiserte sykdoms-fremmende virus og bakterier.

Allerede i 1920 oppdaget han et virus han mente forårsaket kreft. Viruset kalte han for BX-viruset. Rife oppdaget at han var istand til å drepe kreftceller. Han konkluderte at han bare kunne ta livet av kreftcellen indirekte, ved å drepe den kreft­dannende mikroben i kreftcellen.

Royal Raymond Rife

Rife hadde etter mange tusen eksperimenter kartlagt døds­frekvensene til alle mikrobene som er ansvarlige for de vanligste og de alvorligste av menneskets infeksjonssykdommer.

Rife hevdet også at han oppdaget frekvenser som drepte herpes, polio, spinal meningitt, tetanus, influensa, og mange andre sykdomsfremmende organismer. Det fortelles om hele 50 infeksjonssykdommer han oppdaget kurer mot.

I 1938 fikk Morris Fishbein høre om Rife og suksessen med Rife-generatoren. Fishbeins første idé var imidlertid ikke å knuse denne spirende og lovende bevegelsen, men at han selv skulle tjene mest mulig penger på Rife-generatoren.

«Man tjener ikke penger på folk som er- eller blir frisk.»

Fishbein kom med et tilbud til Rife om kjøp av alle rettigheter til Rife-generatoren. Rife avslo. Fra dét øyeblikk av ble Rife offisielt en kvakk­salver, og en heksejakt begynte på alle leger som brukte Rife-generatoren i sin behandling. Forfølgelsen av Rife og hans kollegaer inkluderte mord, vandalisme, brann­påsettelser og bestikkelser i stor skala.


Teslas utvikling av fri energi-teknologi (FE/TEC)

Det store oppfinner- og ingeniørgeniet Nikola Tesla (1856-1943) forsto og opererte med 4D-fysikk/matematikk, og designet trolig en strømkrets som ikke var selv-destruktiv.

Nikola Tesla

Den ungarsk-amerikanske elektroingeniøren Gabriel Kron (1901-1968) skal ha stått for et lignende gjennombrudd på 1930-tallet, men også hans idéer og produkter ble konfiskert av myndighetene.

Siden 1980-tallet har oppfinnere og elektroingeniører i privat regi, verden over, utviklet meget imponerende fri energi-teknologi. Japan skal ha investert kraftig i FE/TEC som en del av deres nasjonale strategi.

Dersom denne teknologien ble sluppet løs på markedet ville den nåværende globale energikrisen være over; flere komponenter i den globale miljøkrisen ville bli eliminert; og vår sivilisasjon ville gå inn i en ny fase.


Hans Jenny regnes som grunnleggeren av Cymatikk.
Hans Jenny regnes som grunnleggeren av Cymatikk.

Lyd som en fryd for øyet

Det finnes mange eksperimenter på nettet med lyd, vibrasjoner, bølger, i vann og stivelse, salt på plater m.m.

Videoene nedenfor er laget av den sveitsiske professoren Hans Jenny (1904-1972), pioneren og grunnleggeren av studiet av visuelle bølgefenomener som han kalte Cymantic.

I disse eksperimentene brukes det kun HARMONISKE frekvenser som vi ser gir liv til de forskjellige materialene.

I begynnelsen var «ordet». Lyd, bølger og vibrasjoner får livgivende kraft når det kommer i kontakt med materie. Hans Jenny uttaler at

«Alt liv eksisterer utelukkende kun på grunn av lyd og frekvenser».

Bare se:

Numerologi avslører din personlige frekvens.

Å ha kunnskap om hvordan ens egen lydfrekvens/signatur er med på å skape og påvirker livet til enhver tid, gir de aller fleste mennesker kunnskap som er både givende og transformerende.

Fødselsnavn- og dato har en langt større effekt på livet enn de fleste er klar over.

Navn gitt ved fødsel er mye mer viktig enn de fleste tror, det er ditt viktigste visittkort. Hvorfor? Fordi resten av verden fanger opp frekvensen/ vibrasjonen fra ditt navn.

Navnet ditt består av lyder,  vokaler og konsonanter som i Numerologi gjøres om til tall. Fødselsnavnet definerer derfor hvem du er med iboende talenter og egenskaper / personlighet mens skjebnetallet gir nøkler til din utviklingsvei og skjebne.

 Forfattet av: Åse Steinsland

Kilder:

 

Hjem Blogg

Ingen artikler å vise