22/7, DEN UNIVERSELLE PI. (A)

Noen tall går igjen og skaper evigheten.

57
13526

PI eller 3,14 er verdens mest berømte og omdiskuterte tall.

PI har engasjert og fascinert matematikere og filosofer gjennom tusenvis av år, og verdens klokeste hoder har opp gjennom tidene ment at « (7) er en mester-matematiker som legger igjen spor som avslører forbindelser mellom sentrale hendelser ved hjelp av tall og symboler.

Det har blitt sagt at menneskekroppen er et pentagram, men samtidig en fengselscelle om vi ikke finner den «magiske nøkkelen» til å låse opp den rytmiske, harmoniske og universelle PI.

Den berømte fysikeren, matematikeren og kosmologen Stephen William Hawking døde den 14.03.2018. 

Han ble født den 08.01.1942 og hadde i Numerologi vitenskapstallet 16/7 som skjebnetall, og forsker ble han.

forskning.no leser vi at «han er blitt kalt vår tids Einstein og hadde uten tvil en av verdens skarpeste vitenskapelige hjerner.» Nå ville universet ha det slik at han døde Albert Einstein sin fødselsdag, på årets PI-dag.


pi_01

«Det har vist seg umulig å finne noe mønster blant det uendelige antallet desimaler som PI består av. Rekken av tall er ikke-syklisk, noe som vil si at tallene ikke gjentar seg i noen bestemt rekkefølge. Mange har nok forsøkt å se om det er et system i tallene, men uten hell.» Kilde

Jeg mener konklusjonen om at PI er ikke-syklisk og som støttes av de fleste eksperter er helt feil. Nedenfor vil du se at desimal-rekken i PI er svært så syklisk og rasjonell, i motsetning til hva du lært.


Einstein hadde fødselsdag den 14.mars.

Generelt om PI

Navnet kommer fra den greske bokstaven π og ordet Perimeter som betyr omkrets. Pi definerer forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel.

π  blir i skolematematikken nevnt som PI (π): 3.14, og dagen feires derfor den 14. mars.  Dette henger sammen med det amerikanske datoformatet som skriver måned først. Den 14. mars er også fødselsdagen til Albert Einstein og det vanlig å spise pai (engelsk PIe).

simp6Den foreløpig mest nøyaktige beregningen av den almenn aksepterte PI ble utført av Fabrice Bellard i 2009. Her PI med de 100 første sifrene:
3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679.

Disse uryddige tallene fortsetter inn i evigheten uten noe tilsynelatende rytme, og derfor sies det at PI er et irrasjonelt tall. Er det nødvendig med alle disse desimalene? NEI!  Dette fordi det finnes det en mer logisk og rasjonell PI, og den var kjent i oldtiden.


Skapelseshistorien & PI 22/7

Hvis 3,14 er den matematiske representasjon for etableringen av vårt univers, må vel dette avsløres i strukturen og grunnlaget for fenomen i både himmel og på jord? I søken etter svar må vi lete i tid og rom og etter matematiske, frekvensbaserte mønstre.

Harmoniske forhold og oktaver blir skapt av tallene fra 1 til 12 og danner grunnlaget for musikkens struktur. Denne strukturen har sin parallell i selve resonnansene til jorden, planetene og kosmos.

Forholdene styrer og påvirker resonansene som vi mennesker vibrerer i samklang med. Et svært viktig harmonisk prinsipp handler om primtallene 7 og 11, dette fordi de spiller en avgjørende rolle for danningen av primær skapelse.

Forholdet mellom jordens middelradius og dens meridian er 22/7 eller to ganger 11/7. Derfor har disse en spesiell plass i hjertet til de gamle sivilisasjoner som så musikalsk harmoni i sammenheng med planetene og stjernenes harmoni.

EINSTEINPI1
Albert Einstein er født 14. mars eller 3,14 i am. datoformat
Tallet 1 representerer den første; skaperen, 1-heten og tallet 1 er symbolisert i hellig geometri med sirkelen. To sirkler sammen representerer tallet 11 og symbolet Vesica Piscis.

Skaperen kjedet seg og bestemte seg for dele seg opp i flere deler. Den store Geometrikeren brukte 7 dager(deler) på skapelsen, og den 7. dagen hvilte han og arbeidet var fullført.

Nedenfor ser du en sirkel delt opp i 7 deler. Tallene 7 og 9 henger sammen siden en sirkel er 360 grader og 3+6=9. Kun ved å dele på 7, finner vi igjen det kjente sykliske tallet 142857.

7a1/2 = 0,5
1/3 =. 3
1/4 = 0,25
1/5 = 0,2
1/6 = 0,1 6
1/7 =0,142857
1/8 = 0,125
1/9 =. 1
1/10 = 0,1

Som vi ser så dukker det magiske og syklus-tallet 142857 når vi deler sirkelen og 1-heten på tallet 7. 


Tallet 7 er kjent som det eneste tallet som er mulig å dele på evigheten!

Bokstaven G er bokstav nr. 7 i alfabetet og dette tallet er kjent som et superhellig og spirituelt tall med mange mystiske egenskaper. I Bibelen leser vi at G/7 gjorde skapelsen ferdig på 7 dager.»

bokstavertalloriginalHan sørget også for at jorden skulle spinne rundt sin egen akse ved ekvator med en rotasjonshastighet på 1670 km i timen. 1. jorddøgn = 1+6=7, og 70/7, vi kan skrive koden 7-7. Eller 14 som jo er 7+7

Oversetter vi ordet PI til tall i Numerologi, skjer følgende:

 • Bokstaven P,  tallverdi 16=1+6=7
 •  Bokstaven I= tallverdi=9
 • Vi summerer: 7+9=16/7

Tallet 7 gjennomsyrer også skapelsen og tiden som går her nede på jorden. Ett år består av 52 uker i året og 5+2=7, en uke består av 7 ukedager, vi har 7 farger, i regnbuen, 7 chakra m.m.

skapelsen7

G/7 startet med å skape lys den 1. dagen, og den 7. og siste dagen var han ferdig og hvilte seg.

La oss gjøre det samme i tall. G/Tallet 7 var aktiv med å dele opp skapelsen i 6 dager. Vi deler de 6 skapelses-dagene på G/7 i aksjon og slapper av den 7. dagen. (999999 : 7 = desimalene i PI=142857)

7KEDAGER
1/7 =. 142857
2/7 =. 285714G=Gravitasjon & Geometri
3/7 =. 428571
4/7 =. 571428
5/7 =. 714285
6/7 =. 857142

Da ser vi at de samme 6 sifrene tallene (142857) dukker opp i rotasjon. (Tid er også delt opp i 6 deler, år, måneder, uker, dager, timer og sekunder)

Det er nå det begynner det å bli interessant siden tilnærmingsdagen til PI feires den 22/7,  og denne formelen produserer også frem det samme sykliske tallet 22/7=3,142857-142857-142857-osv. som gjentar seg inn i uendeligheten.

YODAvoteEn sirkel er 360 grader og 3+6=9. Nedenfor ser du hva som skjer når vi bruker formelen 22/7,  22 som omkrets og 7 som diameter i en sirkel.

Historien går i sirkel og gjentar seg basert på numeriske tall-sekvenser og dette gjenspeiler seg i vår virkelighet ved at fraktaler (kopi-/speilhendelser) av tidligere hendelser dukker opp igjen i verdensbildet i faste sekvenser, men også i enkeltmenneskers liv.

Mer om slike avslørende 7-tallsmønstre på denne lenken. Tilbake til PI.

PI-142857

PI og sammenhengen med doble og triple tall.

Legg merke til at rytmen inne i sirkelen starter på 1 som går til 4, 4 går til 2, 2 går til 8, 8 går til 5 og 5 går til 7. = 142857.

i_77Fysikkens lover forklarer Numerologi!

I undervisningskompendiet om fysikk fra nettstedet skolediskusjon står det skrevet: 

«Alle gjenstander vibrerer eller svinger og frekvensen fortsetter å svinge av seg selv når svingningene først er satt i gang og svingebevegelsene ikke blir dempet. (Du som blir født på en dato med et navn).

Denne frekvensen kalles egenfrekvens. Noen ganger betegnes den som resonansfrekvens eller naturlig frekvens.»

Ditt navn er en lyd som har sin resonansfrekvens og ved hjelp av Numerologi så dekodes kvalitetene navnet ditt og fødselsdatoen din som igjen avslører din naturlige frekvens og «hvem du er og hva du skal bli».  Dataene i fødselsdatoen avslører vår skjebne, når ting skal skje med oss og kodene i navnet avslører hvem vi er som vesener.

I fysikk er resonans betegnelsen på et svingedyktig system som opptar energi og kommer i sterkere svingninger når det blir påvirket av en periodisk kraft med samme frekvens (samme tall) som systemets egen frekvens. (I Numerologi er dette deg som kommer i sterkere svingninger f.eks.  av  egne syklustall).

dianaVi bruker symbolet prinsesse Diana som eksempel fra virkelighetens verden.

Prinsesse Diana (født 1.7.1961, fødselsnavn Diana Frances Spencer) hadde Skjebnetall 16/7, navnetall 13/4, Vokaltall 18/9 og konsonanttall 22/4.

Hun var kodet med legendetallet 22 og med PI, siden hun har både 22 og 16/7 i tallkartet sitt.

Vi konsentrerer oss om hennes skjebne, og hadde skjebnetall 16/7. Dette betyr at når hun møtte på tallet 16/7 som syklustall i Personlige år & måneder, levde dager,  m.m.) så skal det skje «skjebnesvangre» resonante-hendelser, og tallene 16 og 7 står sentralt.

Diana var 16 år da hun traff prins Charles første gang i år -77. Prins Charles fridde den 6.2.1981, og dette var en viktig og skjebnessvanger dag i hennes liv. Teller vi dager så reflekteres dataene i hennes fødseldato.

Diana ble født (am.datoformat) 7.1.61 og kalkulatoren viser at denne skjebnessvangre dagen hadde hun faktisk levd i 7161 dager!
Minnesmerke på Pont del Alma tunnelen hvor prinsesse Diana omkom.
Minnesmerke på Pont del Alma tunnelen hvor prinsesse Diana omkom i Paris (P=16/7).

Vi leser videre: «Når resonans (du) setter et system i svingninger (syklustall, ytre påvirkning) som ikke dempes, får svingningene større og større amplitude, og det hoper seg opp stor energi i systemet. Dette kan føre til ekstreme utsving. Det er dette som gjør at et vinglass knuser når man utsetter det for en bestemt tone.  Hvis en tone treffer glassets egenfrekvens, kan det  hope seg opp helt til vibrasjonen blir så stor at glasset knuses». I Numerologi forklares dette som overvekt av samme tall. 

Diana hadde skjebnetall 7 og var i sitt Personlige år 7 (skjebneår) da hun omkom i Paris den 31.08.97, og hun døde dagen før hun skulle starte på sin Personlige måned 7. (7+7).

Skjebnetall 16 og hun døde også 16 år og 1 mnd. etter at hun giftet seg med Prince Charles. Teller vi dager mellom forlovelsen og begravelsen den 6.9.97 så døde hun nøyaktig 16 år og 7 måneder etter (7-7). Mange tror også at M-16 stod bak? Teoriene er mange…

Gudinnen Diana
Gudinnen Diana

Vi leser videre fra fysikkens verden:» Ordet resonans kommer fra det latinske ordet «resonare», som betyr «gi gjenklang». Et ekko er resonans som gir gjenklang. En tilbakekasting eller tidsforskyvelse av lyd».

Et navn er et ekko, og det er derfor navnene de kongelige blir gitt alltid er en bevisst repetisjon / ekko av forfedrenes navn, de som tidligere har hatt maktposisjoner og herredømme. Sagnene sier at navnene påkaller «guder», himmel-legemer, skjebner mm.

Symbolikk Navnet Diana. Diana er relatert til det latinske ordet divinus, «guddommelig». Gudinnen Diana er beskrevet som jaktgudinnen, beskytter av barn, og er symbol på kyskhet. Hennes bror uttalte i hennes begravelse at «den største ironien med Diana, som var oppkalt etter den gamle gudinnen for jakt, endte opp som den mest jagede og bliztede personen i sin tid.  Tunnelen hvor hun døde er også kjent for at man i tidligere tider drev med ritualer og ofringer til månegudinnen Diana?

Slike tallmønstre og symbolhendelser skjer hele tiden med oss alle, men de færreste har «øyne til å se».

Det er finnes et «ekteskap» mellom den fysiske verden og det åndelige verden, og dette avsløres blant annet av tiden som går mellom hendelser og hvor parallelle/ doble og triple tall står sentralt. Du finner en egen artikkel om omhandler dette på denne lenken.

 • Vi summerer desimalene i PI,3,: 1+4+2+8+5+7=27.  Et mønster med tallet 27 dukker opp.
 • 27-27-27-27-27-27-27- osv.
 • Vi summerer 2+7=9.  Et mønster med tallet 9 dukker opp.
 • 2+7=9,  2+7=9, 2+7=9,  2+7=9 2+7=9,  2+7=9 2+7=9 osv.
 • Da kan vi også si at Pi er 22:7=3,9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 osv.
 • eller 22:7=3,3x3x3 eller 33-33-33-33-33-33-33-33-33-3 osv.
.Derfor var vitenskapsmannen Nikola Tesla var totalt fiksert på tallet 3

Nikola Tesla hadde en forkjærlighet for tallet 3. Han måtte alltid gå rundt en bygning 3 ganger før han gikk inn, han vasket alltid hendene sine 3 ganger og han insisterte på å bo på hotellrom med nummer som gikk opp i 3.

De siste 10 årene av sitt liv så bodde han på en suite i 33. etasje i Hotel New Yorker, på rom nr. 3327 og 27=3x3x3. Hans patentnr. for radio var 645576. Summerer man får man tallene i patentnr. får man: 6+4+5+5+7+6 = 33

Fraktalisert opp ser det slik ut. Masse 3-kanter. En pyramide er formet som en trekant, og tar vi utgangspunkt i målingenheten fot så er også den store pyramiden i Egypt 454 fot høy. Deler vi høyden 454 : 2 = 227 fot.  Tilfeldig? Det handler om proporsjoner som alltid forblir de samme.

3,3x3x3 geometrisk fremstilt.

Tallet 27 -«Guds fingeravtrykk»

27fingerprint2Tallet 27/9  eller 3x3x3 er kjent som et magisk tall og omtales også som «Guds fingeravtrykk» og Pythagoras’ mest hellige tall i skapelsen for 2500 år siden var ikke uventet dette tallet.

Dette fordi talletrepresenterer tre-enigheten som har blitt tre-foldiggjort (3x3x3=27).

Nedenfor ser du hva som skjer når vi summerer sammen verdiene av det syklistiske tallet 142857 vertikalt og horisontalt i et 6×6 magisk kvadrat.

999999 : 7 = 142857

1 4 2 8 5 7 = 27
2 8 5 7 1 4 = 27
4 2 8 5 7 1 = 27
5 7 1 4 2 8 = 27
7 1 4 2 8 5 = 27
8 5 7 1 4 2 = 27
————————-
27 27 27 27 27 27

Her ser vi 27 kjegler rundt en kjerne.
 27 kjegler rundt en kjerne.

27=3x3x3 viser viser seg frem omkring i hele skaperverket, blomsten til høyre har 27 blader.

På solens overflate er tyngdekraften 27 ganger (eller 3x3x3) tyngre enn tyngdekraften på jorden. Dette betyr at om du 75 kg på jorden, så veier du hele 2093 kg på solen.

Vi vet også at jorden går rundt sin egen akse 366.3 ganger i løpet av et år i sin bane rundt solen. Månen går i bane rundt Jorden i 27,3 dager. Månens radius er 27,3 av jordens radius.

 • 142+857=999
 • 14+28+57=99
 • og
 • Jord: 366,3 x Måne 27,3 = 9999,99

Number 9-240

Tallet 9 i forhold til den kjente fibonaccirekken.

 • Nedenfor 24 tall fra Fibonacci-rekken.
 • 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368.  
 • Samme rekke, men komprimert (doble tall gjort om til enkle tall).
 • 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 0 
  Vi legger 12 av tallene i Fibonaccirekken oppå de forrige 12 og summerer.
 • Et skjult mønster tar form med tallet 9, og dette 9-talls mønsteret fortsetter inn i evigheten.
 • 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9
 • 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1, 9  
 • 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 

Maria og Jesus

PI/227-symbolikk & symbolske hendelser

Vi modnes alle i kvinnens livmor i  saltvann før vi blir født og kommer ut av sprekken. (Trench er en sprekk eller en grøft) og verdens dypeste havområde er Mariana Trench ligger på koordinatene 22.27.grader nord.

 • De mest sentrale kvinnene i gudesønnen Jesus sitt liv er også markert med 227-koden og begge het MARia. Maria Magdalena sin festdag feires den 22.7. (Jesu partner/ venninne). Jomfru Maria, Jesu mor sin himmelfartsdag er den 15. august som er kalenderårets 227 dag.
 • Verdens fremste vannforskeren Dr. Emoto var født den 22.7.43.
 • 227 var også antall dager Piscine (PI) var ombord i båten i filmen “Life of PI”.
 • Det gikk 2270 dager mellom vår tids største tsunamier.
 • Vedr. etableringen av vårt univers så er månens bane elliptisk og derfor varierer avstanden mellom Jorden og Månen. Når månen er nærmest jorden er avstanden på 227.000 miles?
Ganske lik disse to? Begge er plassert på en øy omringet av vann.
Ganske lik disse to symbolene? Begge er plassert på en øy omringet av vann.

«Sirkelen (360) sluttet» for månegudinnen Prinsesse Diana da hun var 36 år. Hun var også kodet med PI i sine personlige tall i Numerologi med kjernetallene 22 &7.  

Nedenfor ser du en hellig geometrisk klokke som starter på 9=36 og som dobler seg opp 24 ganger (timer). Tverrsummen av alle tall i klokken blir universets tall som er 9.

De samme tallene dukker opp i den universelle klokken.

86400 sekunder/dag = Tverrsum 9
3600 sekunder/time = Tverrsum 9
604800 sekunder/uke = Tverrsum 9
1440 minutter/dag = Tverrsum 9
10080 minutter/uke = Tverrsum 9
525600 minutter/år = Tverrsum 9

tid9En fødsel og en tsunami bærer samme symbolikk. Når vi føder barn går vannet. Diana barnebarn, lille prins George ble som tallene forutsa født den 22.7 tilbake i år 2013.

PI-koden i tiden som går mellom hendelser knytter også de to største tsunamiene i moderne tid sammen.
Vannet gikk på moder jord da den største tsunamien i moderne tid skjedde den 26. desember 2004 på årets 360. dag.
Skjelvet og tsunamien inntraff 3 dager etter et annet kraftig skjelv på styrke 8,2 i et øde havområde nede tsunamithailandmot Antarktis. I følge forskere er dette svært uvanlig fordi jordskjelv på styrke 8 +  inntreffer i snitt kun 1 gang i året. De mener det første skjelvet den 23.12.11 utløste det ødeleggende skjelvet og tsunamien den 26.12.2004. Dette fordi begge skjedde på hver sin ende av den indo-australske tektoniske plate. 
Om det er tilfelle så gikk det nøyaktig 2270 dager fra triggerskjelvet til neste tsunami-katastrofe i Japan 11.03.2011.

Går vi 2027 dager tilbake fra tsunami og jordskjelv i Japan den 11.03.2011 så skjedde nok en katastrofal hendelse. Den 23/8-2005 ble stormen Katrina dannet og det var den som la New Orleans og område rundt under vann.

Dette er de tre kraftigste vannhendelsene i moderne tid.

katewilliamAnnen 22/7-symbolikk

Den 6. juli 2005 ble London utnevnt som vert for Sommer-OL-arrangementet i år 2012. Dagen etter smalt bombene i London den 7.7.2005 (777). Så, 7 år eller nøyaktig  2270 dager senere ble 77 mennesker drept da terroren rammet Norge den 22/7-11.

Norge ble rammet av en etterkrigstidens kraftigste emosjonelle tsumamier den 22/7 hvor også planen til gjerningsmannen var at flest mulig av ofrene skulle drukne på Utøya. Svømmeren Alexander Dale Oen dedikerte så gullet sitt til ofrene etter 22/7-hendelsen og døde senere på rom nr. 227.

albert-einstein4

Hvorfor MÅ«alle ting være 3»

Vi vet at tallet 3 er et viktig tall i skapelsen. Vi lever i en tredimensjonell verden, og dette eksistensplanet består et et trefoldig aspekt: lengde, bredde, høyde som igjen er knyttet til tidsdimensjonen.

Alle har hørt uttrykket «Alle gode ting er tre, på det tredje skal det skje».
fantasi3Skaperverket er strukturert i 3-foldige aspekter.

 • I tid: Fortid, nåtid, fremtid.
 • Dimensjoner: Lengde, bredde, høyde.
 • Familie: Mor, far, barn.
 • Liv: Fødsel, liv, død
 • Fysiske dimensjoner: Avstand, masse, tid.
 • Elementærpartikler: Nøytron, proton og elektron
 • Grunnstoffer: Fast, flytende, gass.
 • Tre eksistensgrupper: Planter, dyr, mennesker.
 • Stråling: Alfa, beta, gamma.
 • Videre har vi tre ønsker, tre gjetninger, tre veier, tre dører, tre valg etc.

hjulTross all verdens vitenskapelige bestrebelser, er vi fortsatt begrenset til 2-dimensjonal lineær tenkning med en begynnelse og en slutt. DET TAR ALDRI SLUTT.

Universets vitenskap er logisk og forutsigbart, og er basert på sirkulære tall og formler som ALLTID fungerer og vil fortsette å fungere inn i evigheten, på godt og på ondt.

Vi er alle partikler & sannsynlighetsbølger

9barnVi er alle sammen partikler og svingedyktige systemer som har vår egen resonans og lyd. 

Fysikerne har gjort eksperimenter på subatomære partikler og oppdaget at partikler vet når de blir overvåket eller målt, dette fører til at partiklene handler annerledes.  Dette betyr at partiklene har bevissthet og kan tenke, og dette beviser at bevissthet er en del av alt. Forskjellen er at når du ikke ser, så er du en bølge av muligheter (sannsynlighetsbølge).

Historien går i sirkel og gjentar seg basert på numeriske tall-sekvenser og dette gjenspeiler seg i vår virkelighet ved at fraktaler (kopi-/speilhendelser) av tidligere uløste saker /sannsynlighetsbølger dukker opp igjen i verdensbildet i faste sekvenser, men også i enkeltmenneskers liv.

Ettersom som fraktalen utvikler seg, skjer det en tilkobling til historiske hendelser, fordi visse hendelser resonnerer med hverandre og hendelsene som skjer, er en gjenspeiling av ofte uavklarte ting som ligger skjult ivår kollektive bevissthet, og dessverre så ser vi også uløste gåter dukke opp igjen til overflaten for å gi oss nye muligheter til å løse dem.

Ha en filosoferende PI-dag!

[/ihc-hide-content]

SUPER-SYMMETRI. Symmetriske tall & symmetriske hendelser. Masseskyting i USA 999 dager etter masseskyting i Frankrike. (A)

PYRAMIDENE I EGYPT. “Man, know thyself and thou shalt know the Gods.” (A)

Del II av denne artikkelen om hvordan 22/7 PI har blitt forsøkt kommunisert via kornsirkler og mystiske utenomjordiske signaler.

UTENOMJORDISKE SIGNALER. NSA dekoder utenomjordiske signaler ved hjelp av Numerologi (A)

Kilder