FØLELSER OG FREKVENSER. Bli en dyktig frekvensleser og bli kvitt negative vibrasjoner.

1
88560

Kvantefysikerne har gjort eksperimenter på subatomære partikler og oppdaget at partikler vet når de blir overvåket eller målt, og da handler de annerledes.

Dette betyr at partiklene har bevissthet og kan tenke, resultatet beviser at bevissthet er en iboende del av «altet.»

Dagens materialistiske vitenskapsverden tar utgangspunkt i at alt er skapt av materie. Nå viser kvantefysiske åpenbaringer at skapelsen går langt utover den materielle verden og at det er er bevissthet (mental energi) som er skaperen, ikke materien.

Alt i universet er skapt av mental energi, bølger og frekvenser, og å ved være oppmerksom på dette med vibrasjons- og frekvensnivåer, så kan du forstå svært viktige ting. Fysikeren Dr. Amit Goswami fra universitetet i Oregon, omtaler observatørens rolle i forhold til bølge/partikkel paradokset som følgende:

«Når du ikke ser/observerer, er du en bølge av muligheter (sannsynlighetsbølge). Når du ser/observerer,  er du en partikkel/observatør som registrerer at du ser, og denne bevisstheten påvirker utfallet av mulighetene».

«Den som ikke har øyne til å se og ører til å høre, vil bli stående på terskelen til livets mysterier».

Loven om vibrasjon sier at alt i universet er energi som vibrerer, ingenting står stille. Materie, energi og ånd/sjel er kun resultatet av forskjellige vibrasjonsnivåer.

Sjelen/ånden i oss representerer en pol med svært hurtige vibrasjoner hvor frekvensen er så høy at den ser ut til å stå stille. Den andre polen er skapt av mer kompakt og tett materie, og det er denne delen som representerer den synlige verden. Mellom disse to polene er det millioner av forskjellige intensitetsnivåer og vibrasjonsmoduser.

Tankens kraft? Alt er skapt av mental materie på forskjellige frekvensnivåer.
Mental materie.
Mental materie.

Dette betyr at bevissthet er programmerbar, vi kan kontrollere våre egne vibrasjoner. Det betyr at våre tanker, følelser, begjær / impulser er kun forskjellige vibrasjons-tilstander.

Menneskekroppen består av et sammensatt system som vibrerer på en viss frekvens. God helse betyr at kroppen svinger på en harmonisk frekvens. Sykdom avslører disharmoni i kroppens frekvens. I døden sprekker bindingene som holder sjelen bundet til det biologiske systemet.

Dr. Davis Hawkins har kvantifisert menneskelige følelser etter frekvenser.

Han er en internasjonalt kjent lege, forsker og pioner innenfor forskning på bevissthet og åndelighet. Han skriver fra sitt unike perspektiv som kliniker, forsker og mystiker og er svært opptatt av menneskehetens åndelige utvikling.

Han har brukt 29 år på grundige undersøkelser for å måle vibrasjonene i menneskelig atferd og tanker. Hans forskning hjelper oss å se hvordan vi beveger oss fra lavere/tregere frekvensene som skam, skyld, apati, frykt og sinne og til høyere vibrasjoner som villighet, aksept, fornuft, kjærlighet, glede, fred og opplysthet.

I boken «Power Versus Force» skriver han:

«Det individuelle menneskelige sinn er som en datamaskin som er koblet til en enorm database. Databasen er den menneskelige bevisstheten, som vår personlige bevissthet bare er et individuelt uttrykk for, men som har sitt feste i menneskehetens felles- eller kollektive bevissthet.

Denne databasen er sjelens rike, for det å være menneskelig er det samme som å ta del i denne databasen. I kraft av det å være født har vi alle tilgang til sjelen.

Alt vibrerer, alt beveger seg. Raske vibrasjoner innebærer at er nærmere lyset i sin sjel, og trege vibrasjoner holder oss fanget i problemene- og den mørkere delen i dualitetens verden.

Bli kvitt negative vibrasjoner

Tankene påvirker følelsene, og ved å være på vakt, kan du korrigere eller sende vekk negative tankeformer (frekvenser).

Sjelens frekvens er hurtig og kan kjennes igjen i følelser som kjærlighet, forhold til det uendelige, det stille tomrom, tålmodighet, sympati, empati, godhet, tilgivelse, ikke-innblanding, sjenerøsitet og takknemlighet, i følelsen av tilknytning fremfor atskilthet og en gledefølelse.

Kjennetegn på lavfrekvente energier er følelser som frykt, angst, stress, sinne, misunnelse, sjalusi, angrep og fordømmelse, bekymringer, skyldfølelse, depresjoner og  sykdom. Dette er innlærte følelsesmessige lavfrekvente reaksjonsmønstre som aktiveres i gitte situasjoner.

 Hvis man kun opererer i den materielle bevissthetens lavere vibrasjonsfrekvenser, greier man ikke å delta på nivåer der vi man kan få innsikt i ”oversanselige”  ideer, innsikt, viten og ren kreativitet.

Det er også fastslått at lavfrekvente følelsesmessige tilstander skaper hull i energifeltet (auraen) som er store nok til at andre ikke-forenlige lavere frekvenser kan gå inn i kroppen i form av forskjellige sykdomsfrekvenser osv.

I tillegg til sykdommer, kan negative følelser /frekvenser også skape store hull på flere områder i livet  og skade forhold, familier m.m.

Tar vi tar ansvar og tør å se på våre egne lavfrekvente (mørke) sider UTEN SKYLDFØLELSE, har vi mulighet til å  fjerne dem.

Pythagoras, numerologiens far, mente at alle tings innerste vesen er tall, tall danner grunnlaget for selve universet. Alle tall har unike egenskaper, og hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons vibrerende energi, ville man forstå vedkommendes egenskaper.

Hjertet har sin egen intelligens.

Alt er vibrasjoner. Hver tanke, følelse og ord er vibrasjoner i uttrykk. Hjertet har sine interaktive frekvenser som skaper rytme, og når frekvensen til hjertet er på et normalt nivå, så slår hjertet normalt.

Når vi blir stresset eller er i ubalanse, forstyrres denne frekvensen, og hjertet slår raskere eller blir urytmisk.

Følelser, barometer for våre tankeprosesser

En av de viktigste ting med våre oppdrag på jorden er å tørre å ta ansvar for egne følelser. Emosjonell intelligens er en verdifull egenskap og en avgjørende nøkkel til åndelig utvikling.

Våre følelser og overbevisninger sender hele tiden ut frekvenser som tiltrekker – eller støter fra seg hendelser. Føler du deg trygg på seg selv og verden rundt deg, vil frekvensen du sender ut lede deg til en tilsvarende erfaring.

Enormt mye energi brukes for å blokkere følelsesmessige minner, og fornektelse av følelser skaper over tid blokkeringer og sykdommer. Man blir følelsesmessig nummen og mistenkeliggjør egne følelser.

Dette fører til at man stenger for følelseskroppens intelligens og det blir umulig å vite hva man egentlig vil i livet, fordi det er følelser som bærer denne viktige informasjonen. Følelser er frekvenser, og sjelens frekvens er hurtig og kan kjennes igjen i følelser som kjærlighet, glede og følelsen av tilknytning fremfor atskilthet og frykt.

Hvordan bli en god frekvensleser

Man kan også lære å bygge opp en frekvens som er sterk, kraftig og fokusert. En god frekvensleser er alltid ærlig mot seg selv og andre.

Det er selvsagt også mulig å skape frekvenser som motarbeider eget velvære. Et rotete og uklart sinn tiltrekker samme type energi.

Familier og andre grupper skapes av en malstrøm av energi som kan føles av dem som kommer i kontakt med denne energien. Våre tanker gjør oss mer- eller mindre intelligent, og dette igjen avhengig av vår personlige mentale vibrasjon.  Årsaken til at mennesker har problemer med å kommunisere med hverandre eller like hverandre, er fordi personene er på forskjellige bølgelengder.

Når frekvensene ikke resonnerer, blir det vanskelig å forstå hverandre.

Det handler om bevissthet.
Det handler om bevissthet.

Når vi ønsker vi å kommunisere med en person og få denne til å forstå oss, gjør vi en mental innsats og forsøker å tilpasse vår mentale vibrasjon til den andre personen for å oppnå den ønskede tiltrekning eller følelse av åndelig eller mentalt slektskap som vi trenger.

Av og til skjer det at to personer som vanligvis forstår hverandre godt, plutselig ikke kommer overens lenger. Dette skjer fordi den ene da kan ha forandret sin frekvens, og dette fører til at personene ikke finner hverandre  på den kjente og kjære kanalen de er vant til å kommunisere på.

Det er som sagt mange ting som er med på å skape “vibrasjonsdropp” i en person. Helseproblemer, mindreverdighetsfølelser, depresjoner, konflikter, intellektuell apati osv.

Når det gjelder personer som er på en konstant lav frekvens, så handler det ofte om individets programmering.

Miljø har også en sterk påvirkning på mennesker, fordi vi lever i et hav av vibrasjoner som hele tiden påvirker oss. Dette kan vi føle ved at vi f.eks. liker oss svært godt i noen byer eller land, og andre steder liker man seg ikke.

Det samme gjelder mindre grupper som familier. Man kan gå på besøk til noen og føle en varm og positive atmosfære, og hos andre føler man det motsatt. Dette er fordi vi mottar og leser andres psykiske tilstand konstant.

Gode eller dårlige vibrasjoner kan samle seg opp i oss. Har man f.eks. samlet opp for mye negativitet så vil dette ligge latent i oss og projiseres ut eller eksplodere når man møter rett person eller «detonator».

Noen mennesker har svært intense vibrasjoner som resulterer i en smitte-effekt, og andre tar inn og blir smittet av hva personen sender ut.

Vi vet det finnes lydvibrasjoner som kan ødelegge glass eller bindingene i materie (infrasonisk), eller motsatt – helbrede ødelagte bindinger (ultrasonisk).

Det finnes musikalske rytmer og lyder som er negative og så  liteharmonisk at de skaper negative vibrasjoner og tilstander i mennesker. Det samme gjelder vibrasjoner i det talte ord.

Noen mennesker kan ha en sjarmerende personlighet, men en stemme eller tonefrekvens man kan finne frastøtende. Dette avhenger igjen av om man er på bølgelengde. Harmonerer frekvensene, vil vi ikke finne stemmen frastøtende.

Ønsker du å teste ut hvordan din tone/frekvens og energi påvirker, kan du plassere to grupper med planter innendørs på forskjellige steder, og du skal gi dem samme lys og vannforhold.

Den ene gruppen prater du vennlig med hver dag som om de var mennesker. Den andre gruppen skal du overse mest mulig. Etter en stund vil du se at plantene du ga oppmerksomhet og omsorg, vil vokse fortere og bli finere enn plantene du overså,  selv om lys og vannforholdet har vært det samme.

Dette kan du også teste ut på andre mennesker.  Mange ganger er det vi selv som skaper avvisning på grunn av vår usynlige og ikke bevisstgjorte fiendtlighet mot andre. Ta kontakt med en person du vet ikke liker deg, og forsøk å føle sympati og  hjertelighet for personen. Du vil sannsynligvis etter kort tid se en radikal forandring i personens holdning til deg.

Bønn og forbannelser

Gjennom disse enkle prinsippene om vibrasjoner, er det også lett å se at såkalte forbannelser eksisterer og at det ikke er noe overnaturlig med det. De er kun fortetning/ kondens og projeksjoner av sterke negative vibrasjoner. Det samme gjelder det motsatte fenomenet. Velsignelser blir skapt av sterke positive vibrasjoner.

Finnes det da magiske ord? Ord består av bokstavkombinasjoner som skaper forskjellige frekvenser. Ordet kiai «ki» betyr energi eller ånd, og «ai» betyr å forene. Samurai krigere var kjent for sine kraftige «KIAI-rop», og det sies at de klarte å lamme motstanderne med frykt.

I karate har man videreført denne tradisjonen med å skrike ordet «KIAI» for å paralysere fienden. Ordet må uttrykkes på en spesiell frekvens, hvis ikke vil det ikke ha effekt.

Desto mer ansvar du tar for eget liv, desto større sannheter vil du bli i stand til å akseptere og takle.

Bevissthet er programmerbar, og livet og tilværelsen satt sammen på mange forskjellige bevissthetsnivåer. Du har din spesielle signatur og frekvens, men du er samtidig del av det kollektive bevissthetsfeltet som du hele tiden påvirkes av og samvirker med.

TV programmer er i stor grad med på å påvirke og programmere den kollektive bevissthet.
TV programmer er i stor grad med på å påvirke og programmere den kollektive bevissthet.

Du er mental energi i fysisk form som bærer i deg deg mønstre og tallkoder som stimulerer og vekker lengsler i deg for at du skal helbrede deg selv og bli hel/en.

Hvordan du styrer din energi (tanker, følelser og handlinger) og verdien du setter på erfaringene du får, danner grunnlaget for din personlige velstand og egenverdi.

Hele verden er en del av en avtale om virkeligheten som bygger på personlige og gruppebaserte tros-systemer som igjen skaper strukturene og betingelsene for våre erfaringer.

Hvordan du velger å handle er opp til deg. Du er et ”selvvalgt” uttrykk for en større bevissthetsform som lærer om seg selv gjennom intrigene i tilværelsens magiske spill og du en aktiv medskaper om du er bevisst det eller ikke.

Alt forandrer seg når du tør å stråle ut din egen frekvens, i stedet for hele tiden å absorbere frekvensene rundt deg.

Da prenter du inn dine intensjoner i eksistensen, i stedet for å hele tiden motta eksisterende innprentinger (trosssystemer).

Loven om energi og tiltrekning betyr at om frekvensen du vibrerer på står i motsetning til frekvensene i den universelle harmoniske energistrømmen, så er du med på å skape motstand og du hindrer strømmen av overflod både i ditt eget liv- og i alle andres liv.

Slike disharmoniske frekvenser skjer hovedsakelig i våre tanker og følelser og har sin rot som sagt i vår følelse av uverdighet. At vi ikke fortjener godt. Vær bevisst dette mønsteret, og tenk motsatt, at du og resten av verden fortjener fred, kjærlighet og overflod.

Forskning bekrefter at mennesker absorberer energi fra hverandre.

energi1Har det noen gang skjedd med deg? Har du følt at andre suger energi ut av deg?

Det har lenge vært slik at mennesker som har snakket om åndelighet og at «alt er energi» ofte har blitt kritisert av vitenskapen fordi man ikke har klart å måle det. Ikke før nå.

I 2012  kom det en vitenskapelig studie som bekrefter dette. Forskere fra University of Bielefeld i Tyskland har bevist at planter kan absorbere energi fra andre planter/alger. Det ble avslørt i tillegg til fotosyntesen som er den normale måten for planter å skape energi på, så  delte algene livskraftsenergi med hverandre. Det er den tyske biologen Olaf Kruse som var ansvarlig for denne forskningen og funnene hans ble rapportert på Nature.com.

Dette inspirerte legen og terapeuten Olivia Bader-Lee til å forske videre på dette emnet.  Vitenskapen hvor man studerer adferden til energi i levende vesener kalles Bioenergi.

I følge henne så er kroppene våre akkurat som svamper som absorberer energi fra omgivelsene rundt oss,  og det er derfor vi føler ubehag i nærheten visse grupperinger/situasjoner med forskjellige energier og følelser.

Forskningen viser at kroppen vår oppfører seg svært likt algene, cellene i kroppen absorberer energien den trenger for nære ens følelsesmessige tilstand ut fra hva følelsene sier man trenger.
Hun mener også at vi de siste 10-år har mistet mer og mer kontakt med naturen som automatisk gir oss healing og fornying.


Til slutt, tall fra Dr. Hawkins forskning.

Dr. Hawkins mener negativiteten i jordens befolkning ville ha ført til selvutslettelse om det ikke hadde vært for at det finnes mennesker på jorden som vibrerer på et høyere nivå som utligner den negative effekt i folkemassene.

OPTIMISME – Om en person klarer å leve og vibrere på optimismens energi og går bevisst inn for ikke å kritisere andre, vil personen utligne negativiteten hos 90 000 mennesker på lavere vibrasjonsnivåer.

KJÆRLIGHET – Om en person klarer å leve og vibrere på kjærlighetens energi og ære alt liv, vil personen utligne negativiteten hos 750 000 mennesker på  lavere vibrasjonsnivåer.

OPPLYSTHET – Om en person klarer å leve og vibrere på opplysthetens fredelige energi, vil det utligne negativiteten hos 10 millioner mennesker på  lavere vibrasjonsnivåer.

NÅDE – Om en person klarer å leve og vibrere på nådens energi, en ren ånd hinsides fysisk kropp uten dualitet og i total enhet vil utligne negativiteten hos 750 000 mennesker på  lavere vibrasjonsnivåer.

AVARTAR – Om en person klarer å leve og vibrere på avatarisk nivå som sies å være bevisstheten høyeste nivå, vil det utligne den kollektive negativiteten i hele menneskeheten.

Oppdatering oktober 2017! En vitenskapelig artikkel fra 2017 om hvor viktig det er å ha «gode» og resonnerende mennesker rundt seg kom nylig ut, mange år etter at denne artikkelen ble skrevet om samme fenomen. Gode tegn i tiden 🙂 Lenke 


Pythagoras, Numerologiens far.

Hva er Numerologi?

Numerologi bygger på universelle matematiske prinsipper og den greske oldtidsmatematikeren Pythagoras` tallforskning og er basert på konseptet reinkarnasjon.

Før vi blir født, velger sjelen selv genetiske og miljømessige omstendigheter. Vår bevissthet og vårt DNA arvemateriale er kodet med tall, i likhet med et dataprogram, og ved hjelp av Numerologi identifiseres og oversettes disse skapelseskodene, de  matematiske mønstrene i form av tall og bokstaver.

Ved hjelp av Numerologi kan også man regne seg frem til underliggende positive og negative mønstre/ formularer på cellenivå, som styrer vår oppførsel og våre handlinger og ting som er programmert til å skje i våre liv.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland 20.11.2011, oppdatert 29.07.2015

Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.

Kilder:

Comments are closed.