FØLELSER OG FREKVENSER. Bli en dyktig frekvensleser!

1
91266

Kvantefysikerne har gjort eksperimenter på subatomære partikler og oppdaget at de vet når de blir overvåket eller målt, og da handler de annerledes.

Det betyr at partiklene har bevissthet og kan tenke, resultatet beviser at bevissthet er en iboende del av «altet.»

Dagens materialistiske fokuserte vitenskapsverden tar utgangspunkt i at alt er skapt av materie. Nå viser kvantefysiske åpenbaringer at skapelsen går langt utover den materielle verden og at det er er bevissthet (mental energi) som er skaperen, ikke materien.

Alt i universet er skapt av mental energi, bølger og frekvenser, og å ved være oppmerksom kan du forstå svært viktige ting. Fysikeren Dr. Amit Goswami fra universitetet i Oregon, omtaler observatørens rolle i forhold til bølge/partikkel paradokset som følgende:

«Når du ikke ser/observerer, er du en bølge av muligheter (sannsynlighetsbølge). Når du ser/observerer, er du en partikkel/observatør som registrerer at du ser, og denne type bevissthet påvirker utfallet av mulighetene».

«Den som ikke har øyne til å se og ører til å høre, blir stående på terskelen til livets mysterier».

Loven om vibrasjon sier at alt i universet er energi som vibrerer, ingenting står stille. Materie, energi og ånd/sjel er kun resultatet av forskjellige vibrasjonsnivåer.

Sjelen/ånden i oss representerer en pol med svært hurtige vibrasjoner hvor frekvensen er så høy at den ser ut til å stå stille. Den andre polen er skapt av mer kompakt og tett materie, og denne delen representerer oss i den synlige verden. Mellom polene er det millioner av forskjellige intensitetsnivåer og vibrasjonsmoduser.

Tankens kraft? Alt er skapt av mental materie på forskjellige frekvensnivåer.
Mental materie.
Mental materie.

Bevissthet er programmerbar, vi kan kontrollere våre egne vibrasjoner. Våre tanker, følelser, begjær / impulser er kun forskjellige vibrasjonstilstander.

Menneskekroppen er et sammensatt system som vibrerer på en viss frekvens. God helse betyr at kroppen svinger på en harmonisk frekvens. Sykdom avslører disharmoni i kroppens frekvens. I døden sprekker bindingene som holder sjelen bundet til det biologiske systemet.

Dr. Davis Hawkins har kvantifisert menneskelige følelser etter frekvenser.

Han er en internasjonalt kjent lege, forsker og pioner som forsker på bevissthet og åndelighet. Han skriver fra sitt unike perspektiv som kliniker, forsker og mystiker og er svært opptatt av menneskehetens åndelige utvikling.

Han har brukt 29 år på å undersøke og måle vibrasjonene i menneskelig atferd og tanker. Forskningen hjelper oss å se hvordan vi beveger oss fra lavere/tregere frekvensene som skam, skyld, apati, frykt og sinne og til høyere vibrasjoner som villighet, aksept, fornuft, kjærlighet, glede, fred og opplysthet.

 

I boken «Power Versus Force» skriver han:

«Det individuelle menneskelige sinn er som en datamaskin som er koblet til en enorm database (Altet). Maskinen er den  menneskelige bevissthet som vår personlige bevissthet er et individuelt uttrykk for, men den har sitt feste i menneskehetens felles- kollektive databasebevissthet.

Databasen er sjelens rike, og ved å være menneske, ja så er man en del av denne databasen.

Alt vibrerer, alt beveger seg. Raske vibrasjoner innebærer at er nærmere lyset i sin sjel, og trege vibrasjoner holder oss fanget i problemenes- og den mørkere delen i dualitetens verden.

Bli kvitt negative vibrasjoner

Tanker påvirker følelser og ved å være på vakt kan du korrigere og sende vekk negative tankeformer (frekvenser).

Sjelens frekvens er hurtig og kjennes igjen i følelser som kjærlighet, en påkobling til uendligheten, et stille tomrom, tålmodighet, sympati, empati, godhet, glede, tilgivelse, ikke-innblanding, sjenerøsitet og takknemlighet og i følelsen av tilknytning fremfor atskilthet.

Kjennetegn på lavfrekvente energier er følelser som frykt, angst, stress, sinne, misunnelse, sjalusi, angrep og fordømmelse, bekymringer, skyldfølelse, depresjoner og sykdom. Dette er innlærte følelsesmessige lavfrekvente reaksjonsmønstre som aktiveres i gitte situasjoner.

 Hvis man kun opererer i den materielle bevissthetens lavere vibrasjonsfrekvenser greier man ikke å delta på nivåer hvor man får innsikt i oversanselige ideer og innsikt, viten og ren kreativitet.

Lavfrekvente følelsesmessige tilstander skaper hull i energifeltet (auraen) som er store nok til at andre ikke-forenlige lavere frekvenser kan gå inn i kroppen i form av forskjellige sykdomsfrekvenser osv.

I tillegg til sykdommer vil negative følelser /frekvenser skape store hull på flere områder i livet. De skaer forhold, familier m.m.

Først når man tar ansvar og tør å se på egne lavfrekvente (mørke) sider UTEN SKYLDFØLELSE kan de fjernes.

Pythagoras, numerologiens far, mente at alle tings innerste vesen er tall, tall danner grunnlaget for selve universet. Alle tall har unike egenskaper, og kjente man til hvilke tall som dannet en persons vibrerende energi, ja da ville man forstå vedkommendes liv og egenskaper.

Hjertet har sin egen intelligens.

Alt er vibrasjoner. Hver tanke, følelse og ord er vibrasjoner i uttrykk. Hjertet har sine interaktive frekvenser som skaper rytme, og når frekvensen til hjertet er på et normalt nivå, så slår hjertet normalt.

Når vi blir stresset eller er i ubalanse, forstyrres denne frekvensen, og hjertet slår raskere eller blir urytmisk.

Følelser, barometer for våre tankeprosesser

En av de viktigste ting med våre oppdrag på jorden er å tørre å ta ansvar for egne følelser. Emosjonell intelligens er en verdifull egenskap og en avgjørende nøkkel til åndelig utvikling.

Våre følelser og overbevisninger sender hele tiden ut frekvenser som tiltrekker – eller støter fra seg hendelser. Føler du deg trygg på seg selv og verden rundt deg, vil frekvensen du sender ut lede deg til en tilsvarende erfaring.

Enormt mye energi brukes for å blokkere følelsesmessige minner, og fornektelse av følelser skaper over tid blokkeringer og sykdommer. Man blir følelsesmessig nummen og mistenkeliggjør egne følelser.

Dette fører til at man stenger for følelseskroppens intelligens og det blir umulig å vite hva man egentlig vil i livet, fordi det er følelser som bærer denne viktige informasjonen. Følelser er frekvenser, og sjelens frekvens er hurtig og kan kjennes igjen i følelser som kjærlighet, glede og følelsen av tilknytning fremfor atskilthet og frykt.

Hvordan bli en god frekvensleser

Man kan også lære å bygge opp en frekvens som er sterk, kraftig og fokusert. En god frekvensleser er alltid ærlig mot seg selv og andre.

Det er selvsagt også mulig å skape frekvenser som motarbeider eget velvære. Et rotete og uklart sinn tiltrekker samme type energi.

Familier og andre grupper skapes av en malstrøm av energi som kan føles av dem som kommer i kontakt med denne energien. Våre tanker gjør oss mer- eller mindre intelligent, og dette igjen avhengig av vår personlige mentale vibrasjon. Grunnen til at vi har problemer med å kommunisere med hverandre eller like hverandre er fordi vi opererer på forskjellige bølgelengder.

Når frekvensene ikke resonnerer blir det vanskeligere å forstå hverandre.

Det handler om bevissthet.
Det handler om bevissthet.

Når vi vil kommunisere med andre og få dem til få denne til å forstå oss, gjør vi en mental innsats. Vi forsøker å tilpasse vår mentale vibrasjon til den andre for å oppnå ønsket tiltrekning, eller følelsen av åndelig/mentalt slektskap.

Hva med når personer som vanligvis forstår hverandre godt, plutselig ikke kommer overens? Det skjer fordi den ene kan ha forandret sin frekvens. Det fører til at personene ikke finner hverandre på den kjente og kjære kanalen de er vant til å kommunisere på.

Det er mange ting som kan skape “vibrasjonsdropp” i oss. Helseproblemer, mindreverdighetsfølelser, depresjoner, konflikter, intellektuell apati osv.

Vedr. personer konstant lav frekvens så handler det ofte om individets programmering.

Miljø har en sterk påvirkning på oss, vi lever i et hav av vibrasjoner som hele tiden påvirker oss. Noen byer og land trives vi godt i fordi det passer vibrasjonen vår.

Det samme gjelder mindre grupper, som familier. Noen gir en varm og positive atmosfære, hos andre føler man det motsatt. Vi mottar/leser av andres psykiske tilstand konstant.

Gode / dårlige vibrasjoner kan samle seg opp i oss. Har man f. eks. samlet opp for mye negativitet ligger det ligge latent i oss og projiseres ut eller eksploderer når vi møter rett person /detonator.

Noen har mer intense vibrasjoner som resulterer i en smitte-effekt, og andre tar inn og blir smittet av hva personen sender ut.

Vi vet det finnes lydvibrasjoner som kan ødelegge glass eller bindingene i materie (infrasonisk), eller motsatt – helbrede ødelagte bindinger (ultrasonisk).

Det finnes musikalske rytmer og lyder som er negative og så  liteharmonisk at de skaper negative vibrasjoner og tilstander i mennesker. Det samme gjelder vibrasjoner i det talte ord.

Ønsker du å teste ut hvordan din tone/frekvens og energi påvirker, plasser to grupper med planter innendørs på forskjellige steder, og gi dem samme lys og vannforhold.

Den ene gruppen prater du vennlig med hver dag som om de var mennesker. Den andre gruppen overser du mest mulig. Etter en stund vil du se at plantene du ga oppmerksomhet og omsorg vokser fortere og bli finere enn plantene du overså, selv om lys og vannforholdet har vært det samme.

Metoden gjelder også mennesker. Mange ganger er det vi selv som skaper avvisning på grunn av vår usynlige- og ikke bevisstgjorte fiendtlighet mot andre. Ta kontakt med en person du vet ikke liker deg, forsøk å føle sympati og hjertelighet for personen. Du vil sannsynligvis etter kort tid se en radikal endring i personens holdning til deg.

Bønn og forbannelser

Gjennom disse enkle prinsippene om vibrasjoner, er det også lett å se at såkalte forbannelser eksisterer og at det ikke er noe overnaturlig med det. De er kun fortetning/ kondens og projeksjoner av sterke negative vibrasjoner. Det samme gjelder det motsatte fenomenet. Velsignelser blir skapt av sterke positive vibrasjoner.

Finnes det da magiske ord? Ord består av bokstavkombinasjoner som skaper forskjellige frekvenser. Ordet kiai «ki» betyr energi eller ånd, og «ai» betyr å forene. Samurai krigere var kjent for sine kraftige «KIAI-rop», og det sies at de klarte å lamme motstanderne med frykt.

I karate har man videreført denne tradisjonen med å skrike ordet «KIAI» for å paralysere fienden. Ordet må uttrykkes på en spesiell frekvens, hvis ikke vil det ikke ha effekt.

Desto mer ansvar du tar for eget liv, desto større sannheter vil du bli i stand til å akseptere og takle.

Bevissthet er programmerbar, og livet og tilværelsen satt sammen på mange forskjellige bevissthetsnivåer. Du har din spesielle signatur og frekvens, men du er samtidig del av det kollektive bevissthetsfeltet som du hele tiden påvirkes av og samvirker med.

TV programmer er i stor grad med på å påvirke og programmere den kollektive bevissthet.
TV programmer er i stor grad med på å påvirke og programmere den kollektive bevissthet.

Du er mental energi uttrykt i fysisk form og du bærer i deg deg mønstre og tallkoder som stimulerer og vekker lengsler i deg for at du skal helbrede deg selv og bli hel.

Hvordan du styrer din energi (tanker, følelser og handlinger) og verdien du setter på erfaringene du får skaper grunnlaget for din egenverdi og  velstand.

Hele verden er en del av en avtale om virkeligheten som bygger på personlige og gruppebaserte trossystemer, som igjen skaper strukturene og betingelsene for våre erfaringer.

Hvordan du velger å handle er opp til deg. Du er et selvvalgt uttrykk for en større bevissthetsform som lærer om seg selv gjennom intrigene i tilværelsens magiske spill. Du en aktiv medskaper, om du er bevisst det eller ikke.

Alt forandrer seg når du tør å stråle ut din egen frekvens, i stedet for hele tiden å absorbere frekvensene rundt deg.

Da prenter du inn dine intensjoner i eksistensen, i stedet for å hele tiden motta eksisterende innprentinger (trossystemer).

Loven om energi og tiltrekning betyr at om frekvensen du vibrerer står i motsetning til frekvensene i den universelle harmoniske energistrømmen, så er du med på å skape motstand og du hindrer strømmen av overflod både i ditt eget liv- og i alle andres liv.

Slike disharmoniske frekvenser skjer hovedsakelig i våre tanker og følelser og har sin rot som sagt i vår følelse av uverdighet. At vi ikke fortjener godt. Vær bevisst dette mønsteret, og tenk motsatt, at du og resten av verden fortjener fred, kjærlighet og overflod.

Forskning bekrefter at mennesker absorberer energi fra hverandre.

energi1Har du følt at andre suger energi ut av deg?

Mennesker som snakker om åndelighet og at alt er energi har ofte har blitt kritisert av vitenskapen fordi man ikke har klart å måle det. Ikke før nå.

I 2012 kom det en bekreftende vitenskapelig studie. Forskere fra University of Bielefeld i Tyskland beviste at planter absorberer energi fra andre planter/alger. I tillegg til fotosyntesen delte algene livskraft med hverandre. Biolog Olaf Kruse var ansvarlig for forskningen og funnene ble rapportert i Nature.com.

Dette inspirerte legen og terapeuten Olivia Bader-Lee til å forske videre på dette temaet. Vitenskapen hvor man studerer adferden til energi i levende vesener kalles Bioenergi.

I følge henne er kroppene våre som svamper. Vi absorberer energi fra omgivelsene rundt oss,  derfor vi føler ubehag i nærheten visse grupperinger/situasjoner med forskjellige energier og følelser.

Forskningen viser at kroppen vår oppfører seg svært likt algene, cellene i kroppen absorberer energien den trenger for nære ens følelsesmessige tilstand ut fra hva følelsene sier man trenger. Hun mener vi de siste 10-år har mistet mer kontakt med naturen som automatisk gir oss healing og fornying.


Til slutt, tall fra Dr. Hawkins forskning.

Dr. Hawkins mener negativiteten i jordens befolkning ville ha ført til selvutslettelse hadde det ikke hadde vært for at det finnes personer her som vibrerer på et høyere nivå og som utligner den negative effekten i folkemassene.

Optimisme – Klarer man å leve og vibrere på optimismens energi og går bevisst inn for ikke å kritisere andre, vil personen utligne negativiteten hos 90 000 mennesker på lavere vibrasjonsnivåer.

Kjærlighet – Klarer man å leve og vibrere på kjærlighetens energi og ære alt liv, vil personen utligne negativiteten hos 750 000 mennesker på  lavere vibrasjonsnivåer.

Opplysthet – Klarer man å leve og vibrere på opplysthetens fredelige energi, utlignes negativiteten hos 10 millioner mennesker på  lavere vibrasjonsnivåer.

Nåde – Klarer man å leve og vibrere på nådens energi, en ren ånd hinsides fysisk kropp uten dualitet og i total enhet vil utligne negativiteten hos 750 000 mennesker på  lavere vibrasjonsnivåer.

Avartar – Klarer man å leve og vibrere på avartarisk nivå som sies å være bevisstheten høyeste nivå, vil det utligne den kollektive negativiteten i hele menneskeheten.

Oppdatering oktober 2017!  En vitenskapelig artikkel fra 2017 om hvor viktig det er å ha gode resonnerende mennesker rundt seg kom nylig ut, mange år etter at denne artikkelen ble skrevet om samme fenomen.  Lenke 


Pythagoras, Numerologiens far.

Hva er Numerologi?

Numerologi bygger på universelle matematiske prinsipper og den greske oldtidsmatematikeren Pythagoras` tallforskning og er basert på konseptet reinkarnasjon.

Før vi blir født, velger sjelen selv genetiske og miljømessige omstendigheter. Vår bevissthet og vårt DNA arvemateriale er kodet med tall, i likhet med et dataprogram, og ved hjelp av Numerologi identifiseres og oversettes disse skapelseskodene, de  matematiske mønstrene i form av tall og bokstaver.

Ved hjelp av Numerologi kan også man regne seg frem til underliggende positive og negative mønstre/ formularer på cellenivå, som styrer vår oppførsel og våre handlinger og ting som er programmert til å skje i våre liv.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland 20.11.2011

Klikk på bildet for oversikt over analyser du kan bestille.
Kilder:

Kommentarer er stengt.