NASA-TEST AVSLØRER AT DU BLE FØDT GENIAL (OG PERFEKT). Flere og lengre friminutt gir smartere barn UTEN ADHD.

Flere barnehager og barneskoler i Texas har fulgt et program modellert etter den finske skolen og fått strålende resultater! Barna i programmet får de beste resultatene i verden i lesing, matematikk og vitenskap og ALLE er kurert for ADHD. Barna er også mindre bekymret og distrahert enn før og mer fleksibel og engasjert i undervisningen. … Fortsett å lese NASA-TEST AVSLØRER AT DU BLE FØDT GENIAL (OG PERFEKT). Flere og lengre friminutt gir smartere barn UTEN ADHD.