NASA-TEST AVSLØRER AT DU BLE FØDT GENIAL (OG PERFEKT). Flere og lengre friminutt gir smartere barn UTEN ADHD.

Flere skoler i Texas har fulgt et program modellert etter den finske skolen i barnehager og på barneskolen, og har fått strålende resultater! Barna som har fulgt programmet får noen av de beste resultatene i verden i lesing, matematikk og vitenskap, og ALLE er kurert for ADHD. Barna er også mindre bekymret og distrahert enn … Fortsett å lese NASA-TEST AVSLØRER AT DU BLE FØDT GENIAL (OG PERFEKT). Flere og lengre friminutt gir smartere barn UTEN ADHD.