NASA-TEST AVSLØRER AT VI BLIR FØDT GENIAL OG PERFEKT.

Vi er alle kreative genier.

1
4505

Flere barnehager og barneskoler i Texas har fulgt et program modellert etter den finske skolen og fått strålende resultater!

Barna i programmet får de beste resultatene i verden i lesing, matematikk og vitenskap og ALLE er kurert for ADHD.

Barna er også mindre bekymret og distrahert enn før og mer fleksibel og engasjert i undervisningen.

Designeren av programmet er Debbie Rhea fra et universitet i Texas. Hun reiste til Finland i 6 uker i 2012 for å studere hemmeligheten bak suksessen.

Oppskriften

Barna i Finland får 15 minutters utendørs frilek etter hvert 45 minutt med undervisning. De har nesten ingen lekser, og har lunsj i tillegg.

Om problemene med ADHD sier lærerne i Texas på prosjektet at: Desto mer fokusert du er, desto flere pauser trenger hjernen for å fungere optimalt.

Hvis hjernen ikke får naturlige regelmessige pauser blir personen enda mer hyperaktiv!

Levende ute-farger og frisk luft har stor innvirkning på hjernens funksjon. Den viktigste delen av programmet er at lek er uten struktur og skjer utendørs i frisk luft med naturlig lys. Du finner lenker og kilder nederst i artikkelen.


Test avslører at så og si ALLE blir født som kreative genier!

Professor George Land forsker på kreativitet hos barn og voksne og gjorde sjokkerende funn om hvordan barns kreativitet endres fra 3-5 års alder frem mot endt skolegang. 

Testen hadde han utviklet for NASA tidligere for å hjelpe dem å raskere sile ut oppfinnsomme og kreative ingeniører og forskere, testen ble en stor suksess.

Testen ble brukt på 1600 barn mellom 3 til 5 år. De samme barna ble testet igjen i 10- og 15 års alder. Senere testet de også over 300.000 voksne over 30 år.

Nedenfor de sjokkerende resultatene:

(Aktuell video)

  • Blant barn mellom 3 og 5 år var hele 98 % i kreativt-geni-kategorien.
  • Da barna hadde vært i skolen noen år og ble 10 år var kun 30 % av dem fortsatt kreative genier.
  • Barna ble videre testet som 15-åringer, da hadde samme prosentandel falt til 12 %.
  • Hva så med voksne? Hvor mange voksne var fortsatt i kontakt med sitt kreative geni etter endt skolegang? Kun 2 %.
Klikk på lenken for å kjøpe boken.

Land konkluderer med at dagens utdannelsessystem ødelegger menneskers iboende og naturlige kreative genialitet.

Det snakkes også positivt om logikk. Forskningsresultatene viser også at når man bruker noe så enkelt som LOGIKK så lyser hjernen opp i glede, og man bruker enda mer av hjernekapasiteten.

Gavin Nascimento er enig med Land men tar det enda lengre. Han mener at skolen er en (pre)-historisk institusjon hvis eneste intensjon er å trene og hjernevaske mennesker til å tjene den herskende eliten, slik at de kan opprettholde sin overdådige livsstil og makt over folket.

Det finnes to måter å tenke på, enten er du i frykt og splittet, eller du er i kjærlighet og enhet og delene i deg jobber sammen. I innslaget snakkes det også om at frykt fører til at vi bruker mindre hjernekapasitet.

«Divergant thinking» betyr å splittes opp / å spre seg. I den modusen er vi konstant kritisk, vi dømmer og sensurerer, det blir verre om man samtidig er i frykt.

«Convergant thinkning».Convervence betyr det motsatte, å komme sammen /samle seg.

Det er bare å skru på logikken og finne frem barnet i seg igjen 🙂

Forfattet av: Åse Steinsland, 09.05.2018

Aktuelle artikler

BARN OG NAVN. Vil du forstå ditt barn bedre?

KOBLINGEN mellom jorden og menneskers magnetiske felt gjenoppdaget.

Kilder

Skoleprosjektet i Texas.https://liinkproject.tcu.edu/
Dokumentar om Finlands skoler. https://www.youtube.com/watch?v=4-DcjwzF9yc
Mer friminutt = smartere barn? https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gMD2_Fzs2nE
Viktigheten av å få barn ut i naturen https://www.healthnutnews.com/the-importance-of-getting-kids-into-the-garden/

Study Shows We Are Born Creative Geniuses But The ‘Education’ System Dumbs Us Down?

George Lands bok Breakpoint and Beyond.

 

Kommentarer er stengt.