NASA-TEST AVSLØRER AT DU BLE FØDT GENIAL (OG PERFEKT). Flere og lengre friminutt gir smartere barn UTEN ADHD.

Vi er alle kreative genier.

1
4143

Flere barnehager og barneskoler i Texas har fulgt et program modellert etter den finske skolen og fått strålende resultater!

Barna i programmet får de beste resultatene i verden i lesing, matematikk og vitenskap og ALLE er kurert for ADHD.

Barna er også mindre bekymret og distrahert enn før og mer fleksibel og engasjert i undervisningen.

Designeren av programmet er Debbie Rhea fra et universitet i Texas. Hun reiste til Finland i 6 uker i 2012 for å studere hemmeligheten bak Finlands skole-suksess.

Oppskriften

Barna i Finland får 15 minutters utendørs fri-lek etter hvert 45 minutt med undervisning. (ingen mobil eller lignende.) De har også nesten ingen lekser, og de har lunsj i tillegg.

Jeg har tidligere skrevet en artikkel om Barn og ADHD. «En av fem barn har idag diagnosen ADHD, en økning på 16 prosent siden 2007. Selv om Norge ligger etter USA, er det ikke vanskelig å få øye på de samme tendensene her.»

Om problemene med ADHD på verdens skoler sier lærerne i Texas på prosjektet at: Desto mer fokusert du er, desto flere pauser trenger hjernen for å fungere optimalt.

Det betyr at hvis hjernen ikke får naturlige pauser regelmessig, så blir personen enda mer hyperaktiv.

Levende ute-farger og frisk luft har stor innvirkning på hjernens funksjon, og den viktigste delen av programmet er at leken er uten struktur og skjer utendørs i frisk luft med naturlig lys. Du finner lenker og kilder nederst i artikkelen.


Test avslører at så og si ALLE blir født som kreative genier!

Professor George Land forsker på kreativitet hos barn og voksne og gjorde sjokkerende funn om hvordan barns kreativitet endres fra 3-5 års alder frem mot endt skolegang. 

Testen hadde han tidligere utviklet for NASA for å hjelpe dem raskere å sile ut oppfinnsomme og kreative ingeniører og forskere, og testen ble en stor suksess. 

Testen ble så brukt på 1600 barn i alderen fra 3 til 5 år. De samme barna ble testet igjen i 10- og 15 års alder. Senere testet de også over 300.000 voksne over 30 år.

Nedenfor de sjokkerende resultatene:

(Aktuell video)

  • Av barna på 3 og 5 år, så var hele 98 % i kreativt-geni-kategorien.
  • Da barna ble 10 år og hadde vært i skole noen år, var kun 30 % av dem fortsatt kreative genier.
  • Barna ble så testet som 15-åringer, da hadde samme prosentandel falt til 12 %.
  • Hva så med voksne? Hvor mange voksne var fortsatt i kontakt med sitt kreative geni etter endt skolegang? Kun 2 %.
Klikk på lenken for å kjøpe boken.

George Land konkluderer med at dagens utdannelses-system ødelegger menneskers iboende og naturlige kreative genialitet.

Det snakkes også positivt om logikk. Forskningsresultatene viser også at når man bruker noe så enkelt som LOGIKK, så lyser hjernen opp i glede, og man bruker enda mer av hjernekapasiteten.

Gavin Nascimento er enig med George Land, men tar det enda lengre. Han mener at skolen er en (pre)-historisk institusjon hvis eneste intensjon er å trene og hjernevaske mennesker til å tjene den herskende eliten, slik at de kan opprettholde sin overdådige livsstil og makt over folket.

Mennesker har levd i en tilstand av tilvendt frykt over mange tusen år for hva systemet vil gjøre med deg hvis du ikke er lydig.

I innslaget snakkes det også om at et direkte resultat av frykt er at vi bruker mindre av hjernekapasiteten vår. Det finnes to måter å tenke på, enten så er du i frykt og splittet, eller du er i kjærlighet og enhet og delene i deg jobber sammen.

«Divergant thinking». Divergance betyr å splittes opp eller å spre seg. I denne modusen så er vi konstant kritisk, vi dømmer og sensurerer. Dette blir verre om man samtidig er i frykt.

«Convergant thinkning».Convervence betyr det motsatte, å komme sammen eller samle seg.

Konklusjon: Jo mer logisk vi er, desto mer liker hjernen seg, vi blir mer kreativ og utrolige ting skjer.

Da er det bare å finne frem barnet i seg igjen 🙂

 

Forfattet av: Åse Steinsland, 09.05.2018

Artikkel om DNA

KOBLINGEN mellom menneskers- og jordens magnetiske felt (gjen)oppdaget.

Kilder

Skoleprosjektet i Texas.https://liinkproject.tcu.edu/
Dokumentar om Finlands skoler. https://www.youtube.com/watch?v=4-DcjwzF9yc
Mer friminutt = smartere barn? https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gMD2_Fzs2nE
Viktigheten av å få barn ut i naturen https://www.healthnutnews.com/the-importance-of-getting-kids-into-the-garden/

Study Shows We Are Born Creative Geniuses But The ‘Education’ System Dumbs Us Down?

George Lands bok Breakpoint and Beyond.

 

Comments are closed.