UNIVERSETS LYD OG MANTRAET «OM».

I følge vediske skrifter står «Om» for de opprinnelige, guddommelige vibrasjonene i verden og universet.

0
9920

I Numerologi tar man utgangspunkt i at skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner (som oversettes til tall).

Et av hinduismens viktigste lydsymboler uttales «Om».

Symbolet har flere tusen år gamle røtter og kommer fra det eldgamle vediske språket sanskrit som har sitt opphav i en høyt utviklet sivilisasjon som går mange tusen år tilbake i tid.

Sanskrit betyr ordet Veda «viten» eller «kunnskap», og er beslektet med ordet visdom.  I følge vediske skrifter står «Om» for de opprinnelige, guddommelige vibrasjonene i verden og universet.

Symbolet for mantraet og lyden"Om/Aum".
Symbolet for mantraet og lyden»Om».

Vedaene anså lyd for å være hellig. Lyd gjør noe med menneske-sinnet, derfor brukte de mantraer.

Et mantra er et ord, en stavelse, eller en lydbølge som har en spesiell kraft. Så  chante mantraer handler ikke bare om åndelighet og religion, men er en kombinasjon av lyd, pust og rytme som hjelper oss å kanalisere energien vår slik at vi kommer mer «online» og blir mer hel.

Sanskritmantraer er satt sammen av stavelser som lager lydvibrasjonsmønstre som påvirker forskjellige deler av kroppen. Hver stavelse resonerer med et bestemt organ eller del av kroppen, som f.eks. hypothalamus. Og en av de viktigste funksjonene til hypothalamus er å koble nervesystemet til det endokrine systemet via hypofysen.

Nesten alle hindubønner begynner og slutter med «Om» som er det viktigste mantraet i hinduismen.

Enkelte hevder at hele verden ble skapt av lyden, og at det finnes en gjenklang, et ekko av lyden i alle mennesker og alle levende vesener. Nedenfor en video du kan følge og chante med.

Symbolet brukes også som dekorasjon og utsmykning på bygninger, smykker verden rundt  den dag i dag.

Fordeler ved å meditere & chante på «Om-mantraet»

om3Med meditasjon faller sinnet til ro, man entrer en tilstand hvor man får tilgang til et bevissthetsnivå som vanligvis ligger bortenfor normal mental aktivitet og man åpner for tilgang til universets kreative intelligens.

Det sies at:
 • Chanting av OM-mantraet renser auraen og miljøet rundt den som chanter og gir positive vibrasjoner til hele nærområdet.
 • Det reduserer mentalt stress, forbedrer konsentrasjonen og gir oss tankero.
 • Det tar deg alfa-nivå, en meditativ tilstand som gir dyp avslapning.
 • Fjerner giftstoffer fra kroppen og gir bedre immunforsvar og styrker vår selvhelbredende kraft.
 • Det sies at om du gnir hendene mens du chanter OM så «lader» du hendene med positiv energi. Ved å legge hendene på kroppsdeler så kan disse aktiveres og bli friskere.
 • Forbedrer konsentrasjonen og hjelper deg å fokusere.
 • Forbedrer stemmen og gir en styrke til stemmebånd og muskler. Dette fordi det skaper en vibrasjon og lyd som kan føles i stemmebåndet og sinus.
 • Mantraet sies ha kardiovaskulære fordeler som kan hjelpe på blodtrykket.
 • Hjelper på den generelle utviklingen av kropp og sinn på en positiv måte uten bivirkninger.
 • Påvirker stoffskifte, kan gi vekttap, renser huden og gir den glød.
 • Chantes den regelmessig vil du mer kontroll over følelser og føle deg sterkere.
 • Chanting av mantraet i større grupper produserer positive vibrasjoner som kan påvirke større geografiske områder.

om5Kraften i den kollektive bevissthet.

TM sine sider kan vi lese at:

«Omfattende forskning publisert i ledende forsknings-tidsskrifter viser at den kraftfulle, stress-reduserende virkningen av meditasjon har i tillegg en beroligende effekt på befolkningen omkring.

Når enkeltindivider praktiserer Transcendental Meditasjon og dens videregående teknikker sammen i grupper, har forskning vist en dramatisk og umiddelbar reduksjon av kriminalitet, vold og konflikter og redusert stress i samfunnet – samtidig som det registreres en økning av koherens (samhandling), positivitet og ro i hele samfunnet.

Den unike effekten av denne tilnærmingen til å hindre sosial vold, terrorisme og krig, er bekreftet i mer enn 50 demonstrasjoner og 23 vitenskapelige dokumenterte studier. Denne forskningen er meget nøye undersøkt av uavhengige forskere og godtatt for publisering i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Forskningen har også en usedvanlig høy signifikant verdi.»

blekksprutIndisk Numerologi er også kjent som Vedisk numerologi fordi det dukket opp med Vedaene og deres eldgamle hellige tekster.

Det vediske systemet fungerer ut fra prinsippet om talls vibrasjons-resonans.

Når en person (vibrasjon) er i harmoni, skaper personen harmoniske handlinger, og motsatt.

Tenk for en virkning det ville ha fått på verden om vi hadde erstattet dagens åndsfraværende TV-programmer som stort sett fremmer konkurranse og frykt med lærerike programmer hvor man oppfordret folk til å tenke selv, til samhandling og meditasjon.

«Vår lidelse kommer av at vi binder oss til mennesker og ting. Gang på gang forsøker vi å finne noe varig, hvor det ikke er noe varig å finne. «~ Philip Martin

Forfattet av: Åse Steinsland, 17.02.2016

Aktuell artikkel om vediske skrifter og tidsaldrene på lenken under.

VEDISKE SKRIFTER OM VERDENS TIDSALDRE. Hvor befinner vi oss i syklusen nå? (A)

Kilder