432 HZ, DEN GLEMTE HARMONISKE FREKVENS.

Hvilken effekt har det på vår verden når musikk spilles på en frekvens som ikke er i harmoni med resten av universet?

1
34612

Artistene Prince & Andrea Bochelli om 432 Hz!

I bibelen leser vi at «i begynnelsen var ordet». Ord er lyd-vibrasjoner. Musikk er lydvibrasjoner og du er lydvibrasjoner.

Numerologi er oldtidsvitenskapen som bygger på at alt i universet er skapt lyd og vibrasjoner, og med Numerologi gjør man lydvibrasjoner om til tall.

«I begynnelsen geometriserte Gud»
«Geometri er tall i rom.»
«Lyd er tall i tid.»
«Tall er det indre i alt som er.»

Nedenfor ser du Andrea Bochelli uttale seg om 432 Hz.

Sfærenes harmoni

Det var Pythagoras som fant opp teorien om Sfærenes harmoni. Nå har NASA gjenoppdaget oppdaget den, planeter og stjerner gir fra seg lyd. Her kan du høre hvordan de høres ut.

Pythagoras mente planeter og stjerner flyttet på seg i henhold til matematiske ligninger og mønstre som korresponderer med noter. At de sammen skapte de en universell symfoni, og i tusenvis av år ble harmonisk 432 Hz tuning brukt på musikkinstrumenter.

Eldgammelt kinesisk dokument med bestemmelser om musikk og 432 Hz.
Eldgammelt kinesisk dokument med bestemmelser om musikk og 432 Hz.

Det kinesiske dynastiet hadde strenge retningslinjer for musikk. Musikk måtte spilles på 432 Hz. Dette var for mer enn 4000 år siden!

Frekvensen 432 sies å ha en dyptgripende virkning på vår bevissthet på cellenivå, det fordi 432 berører musikkskalaen på 12 overtoner som er musikken i skaperverket. 

A=440/8 Hz (vibrasjoner pr/sekund) som alle musikkinstrumenter er innstilt på i dag er ute av synkronitet med resten av universet og berører kun 8 overtoner, store deler av den komplette musikalske resonansen forblir urørt.

pythagorasspiral432 er den eneste resonansfrekvens som er i stand til naturlig gjengivelse det «Pythagoras Musikalske Spiral». Alt liv i vekst følger samme sekvens (det gylne snitt + Fibonacci-sekvensen).

432 vibrerer på naturens harmoniske prinsipper og forener egenskapene i lys, tid, rom, rytme, materie, gravitasjon, magnetisme og biologi, DNA-koden og bevissthet og har en dyptgripende virkning på vår bevissthet ned på cellenivå.

Harmonien i 432 gjenspeiles i hele universet.

Gamle hellige tekster avslører et forbløffende forhold mellom 432 Hz og hellig geometri, astronomi. As above, so below = Som i rom, så i tid

 • Solens diameter er 864000 engelske miles, solens radius er 432000 miles (2160 x 4).
 • Månen diameter er 2160 miles, halvparten av 4320. Dobler man 432, får man 864, en referanse til solens diameter.
 • En gjennomsnittlig soldøgn på jorden = 86400 sekunder (60 * 60 * 24 = 432 * 2 * 100 = 21600 * 4).
 • En dag på jorden (12 timer) består av 43200 sekunder (dag)
 • En natt på jorden (12 timer) består av 43200 sekunder (natt)
 • 432 + 234 (432 speilvendt) = 666

432-hjerteDe tre grunnleggende elementer i musikk er rytme, melodi og harmoni. Hjerterytmen er en vibrasjon og følelsene igjen skaper vibrasjoner som påvirker hjertet.

Når frekvensen er normal slår hjertet normalt. Når vi blir stresset forstyrres frekvensen, hjertet slår raskere eller blir urytmisk.

Den første rytmen et foster blir utsatt for når i livmoren er hjerteslagene til mor som slår 72 slag i minuttet. 72 x 60 min. = 4320 slag i timen.

Vi finner tallet igjen i tiden et svangerskap tar. Konverter lengden på et menneskelig svangerskap på 9 måneder til minutter så dukker en fraktal tallet 432 opp igjen. I snitt varer et svangerskap i 280 dager som er 403200 minutter

En liten digresjon kanskje, men skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner, og slik jeg har skjønt det kvitrer/synger egget til sæden. Egget gir fra seg et «paringsrop/frekvens», og  sædcellen som resonnerer best i henhold til kriteriene til sjelen som ønsker å bli født, vil bli dradd fremover mot eggets sang.

Hvis det var slik vi blir fortalt at den tøffeste svømmeren av sædcellene vinner, ville vi kanskje ha fått flere fysisk perfekte-, men ikke åndelige balanserte barn.

Nedenfor sammenligner man geometrien i vann utsatt for 432 og 440Hz.

Ser litt stressa ut det vannet utsatt for 440 Hz.
Ser litt stresset ut det vannet utsatt for 440 Hz.

Moder jords rytme og puls, den samme som vår pulsfrekvens.

Ved hjelp av seismiske sensorer fant  den anerkjente geofysikeren Rolf Schick en rymisk puls i lavastømmen i vulkanen Etna. Pulsen i lavastrømmen hadde en hastighet på 72 slag per minutt, eller 4320 slag pr. time. Samme puls som mennesket.

orpheus

Hva skjedde med 432 i musikkens verden?

Musikk var aldri ment å kun brukes som underholdning. Musikkens opprinnelse handler like mye om åndelig utvikling, vi utvikler vårt vokalspekter og opplevelse av lyd gjennom den emosjonelle kroppen og hjertet.

Selv om ånd og sjel er lite akseptert i vår moderne og ytre fokuserte verden, har utviklingen av begrepet menneskesjelen gjennom følelsen av musikk vært den drivende kraften bak sosial evolusjon og filosofi siden tidenes morgen. I antikkens Hellas og Egypt var det ekteskapet mellom vitenskap, musikk og åndelige konsepter som var hjørnesteinen i samfunnet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI tidlige skalaer brukte man Pytagoreisk stemming, alle tonene beskrives som heltallsforhold, den naturlige bølgeformen for Pythagoras gamle tuningsystem var 432 Hz.  (27 / 3 = 9, 3 * 144 = 432).

 • Orfeus, guden for musikk, død og gjenfødsel sine instrumenter var innstilt på 432 Hz.
 • Egyptiske instrumenter som har blitt funnet, har så langt vært innstilt på 432 Hz.
 • I antikkens hellas var instrumenter innstilt hovedsakelig på 432 Hz.
 • Stradivarius fiolin var innstilt på 432 Hz og sies å være det mest presise instrument noensinne konstruert av mennesker.

«Den som vet hemmeligheten til denne tonen, forstår universets mysterier» (Hazrat Inayat Khan – Musikk – Genève 1959)

432-hz-kildevibrasjon-b

Musikk er viktig, musikk er magisk.

Musikk kan gjøre oss glade, triste, meditativ osv. Musikk kan også helbrede. I tidligere tider brukte sjamaner og medisinmenn trommer, fløyter, boller og andre instrumenter gudfrekvensfor å helbrede og tune personen tilbake til universets vibrasjoner og regelmessige bevegelser. De visste at universet/du var musikk.

Som jeg har sagt før, det handler ikke så veldig mye om å gjøre nye oppdagelser. Vi er på reise tilbake i tid, det handler om å gjenoppdage gammelt nytt som har vært skjult for oss.

Vi leser at  i «nyere» studier avsløres det med lydfrekvenser at kan manipulere hjernebølger inn i visse tankemønstre som påvirker humøret.

Vi er en del av universet, ved å justere oss tilbake til universets harmoniske toner tar vi et stort skritt i retning å helbrede oss selv.

432jordAlle kjenner barnerimet «do re mi fa sol la ti to». Det er ikke bare en låt, det er musikkskalaen. Det starter opprinnelig lavt og avsluttes nøyaktig dobbelt så høyt. Den siste oktav er en kopi av den første, men er på en høyere frekvens /flere svingninger pr. sekund.

Denne første tonen A er alltid på 432 vibrasjoner per sekund, eller 432 Hertz. Tonen er bygget inn i  naturen, i matematikk, i planetenes bane, ja i hele universet.

Vår nåværende musikalske skala har blitt forandret, og mangler også primære frekvensene som også omtales som Solfeggio-skalaen.

I klassisk musikk av Bach, Brahms og Verdi ble A 432 Hz brukt som standard.

I 1884 sendte Verdi en begjæring til departementet i Italia hvor han ba om å få A tilbake til 432Hz. Det fordi hanmente det ville være bra for stemmebåndene og var bedre for instrumentene og lytterne.

Hitler var opptatt av det okkulte, og sammen med blant annet dr. Mengele forsket de på bevissthetstilstander og hvordan lyd og frekvenser påvirket menneskesinnet.
.

Det er ingen hemmelighet at Hitler og co. var opptatt av magi. De var på leting etter den hellige gral og andre hemmeligheter som kunne gjøre det lettere å manipulere folkemassene for å få kontroll over verden.

Dagens A=440 Hz frekvens ble implementert i hele Nazi Tyskland av Joseph Goebbels i 1939 i et forsøk på å lede verden inn i en tilstand av disharmoni. De trengte krigere, og ved å endre fra 432 til 440 Hz forsøkte de få folk inn i en aggressiv og ubalansert tilstand.

Hitler var opptatt av det okkulte, og sammen med dr. Mengele forsket de på bevissthetstilstander og hvordan lyd og frekvenser påvirket menneskesinnet. Hitlers regime endret den musikalske tuningen 1939 fra 432 til 440 Hz.

Han mislykkes den gang, men i 1953 hadde eliten et møte i London for å innføre a-440Hz. Dette lykkes de med, selv om man på Prof Dussaut, et musikkkonservatoriaum i Paris hadde en avstemning blant landets ledende musikere hvor over 20 000 mennesker stemte enstemmig for A-432hz.

Eliten gjør som de vil, 440 Hz ble standardisert i 1955. Også kalt ISO 16-standard.

432pyrDen store Pyramiden & 432.

Titall-systemet som vi bruker i dag har liten relasjon til universets matematisk/geometriske struktur.

Universets matematiske orden har mye større sammenheng med det engelske systemet for mål og vekt, lengdemålene tommer, fot og miles.

121pyramidePyramiden på Giza har universets skapelseskoder og kodene som binder oss sammen med kosmos kodet i seg.

I følge den egyptiske guden Tot, ble en flott pyramide ble bygget på overflaten på Jorden. Den vare en kopi av det som ”er over”.

Det ble til sammen skapt 12 pyramider som ble plassert på sine respektive steder ved hjelp av hellig geometri. Den skulle bli kjent som den Store Pyramiden og ville overleve tidens tann og skulle opprettholde illusjonen om tid.

Innenfor hver av de 12 pyramidene var det 3 enheter for totalt 36 skapende krefter. Og disse 36 kreftene skapte forskjellige livsformer i ulik form og design ved hjelp av lys og toner av krystaller.

Det gylne snitt, PI og Fibonaccirekken finner vi også kodet inn i den store Kheops-pyramiden.
Det gylne snitt, PI og Fibonaccirekken finner vi også kodet inn i den store Kheops-pyramiden.

Da de 36 skaperkreftene var ferdig, forlot de jordens fysiske plan hvor de hadde skapt et rutenett som knyttet alt sammen i en matrise eller en web.

Hundrevis av gamle pyramider og andre hellige steder på jorden er også plassert på breddegrader i henhold til dette gamle målesystemet og hellig geometri.

 • Solen, planeter og månen har samme frekvensforhold som notene i den harmoniske opprinnelige musikkskalaen.
 • Avstanden fra jordens sentrum av jorden til atmosfærens gjennomsnittlige høyde sies å være 4320 bue-minutter.
 •  Månens diameter er 432 miles x 5.
 • Solens diameter er 432000 x 2 engelske miles. 432 * 2 * 1000
 • Kheopspyramidens målestokk er 2 x 60 x 360 som tilsvarer 432000.
 • Den store pyramiden er metrologisk modell av jorden i målestokk 1: 43200.
 • Høyden på den store pyramiden x 43200 = jordas polarradius i fot (99,7%)
 • Basens perimeter ganger 43200 = Jordens omkrets rundt ekvator i fot (99,4%)
 • Pyramidens 4 sider sies å være dekket med 36000 steiner på hver side, og 36000 x 4 = 144000 steiner, så korrekte i sammenføyningene at man ikke kunne stikke et barberblad inn mellom dem. 144 er en fraktal av 144000, og 144 x 3 =432.
 • 4320 er antall år det tar å passere gjennom to av husene i dyrekretsen.
 • Ett astrologisk storår = 432 x 60 = 25 920 år.
 • Den babylonske historikeren Berossus forteller at det før flommen eksisterte et kongehus som hersket over Babylon, og at dette kongehusets herredømme varte i 432 år.
 • Gamle hinduistiske tekster og tradisjoner definerer kosmiske tidsykluser slik:

Gullalder (Sat Yuga) = 1,728,000 år = (4 x 432000 dager)
Sølvalder (Treta Yuga) = 1 296 000 år = (3 x 432000 dager)
Bronsalder (Dwapar Yuga) = 864 000 år = (2 x 432000 dager)
Jernalder (Kali Yuga) = 432000 dager (nåværende tidsalder)

 • 432 x 432 er lysets hastighet i miles / sek (99,8%).

y440 Hz gjennomsyrer underholdnings-indstrien, skaper ubalanse på alle plan både fysisk og mentalt.

De fleste hører på musikk og blir utsatt for lite harmoniske frekvenser dagen lang og det påvirker oss. Dagens musikkindustri bruker Hitlers 440 Hz som standard og vi ser resultatet av den ubalanserte stressende frekvensen igjen i verden og i verdens befolkning.

Har vi klart å tune oss ut av universets og sfærenes musikk, så går det an å tune seg tilbake!

432lampeJeg mener dette er FUNDAMENTALT viktig for menneskehetens videre utvikling, fordi vi står midt i en supertransformasjon.

Alt er i endring på grunn av en kraftig dekoding i vår DNA som styres av fotonisk lys som strømmer over planeten i disse dager, men vi kan hjelpe til selv også og dette er et skritt i riktig retning. (Du kan lese mer om Fotonbeltet og effekten på denne linken).

Fredelige demonstrasjoner foregår verden over.
Fredelige demonstrasjoner foregår verden over.

Ny bevissthet

I begynnelsen var «ordet». Lyd, bølger og vibrasjoner har livgivende kraft når det kommer i kontakt med materie.

Du er en del av universets musikk, og en ny bevissthet er gradvis i ferd med å vokse frem.

«Alt liv eksisterer utelukkende kun på grunn av lyd og frekvenser». Derfor er fødselsnavnet så viktig i Numerologi, fordi tallene gjenspeiler din lydfrekvens.

En ny tidsalder er underveis

En ny tidsalder er underveis432fVårt DNA og våre celler snurrer raskere og raskere, og det kan oppleves det som en berg- og dalbane å stå i denne oppgraderingen.

Mange er oppgitt, og trøtt og lei for tiden for tiden. Dette for fysiske kropper jobber veldig hardt for å takle den enorme endringsprosessen den går gjennom. Forandringene er en del av vår utviklingsprosess, og mye helbredelse kan skje både personlig og kollektivt i tiden fremover.

princelogo2
Undervisningsartikkel om Prince 

Prince QA & 432 Hz

Prince deltok engang på en QA på Facebook hvor fans fikk lov å stille han spørsmål.
Han brukte 3 timer før han svarte, og svarte kun på 1 spørsmål, med 3 ord.

Etter det forsvant han. Hva var det ene spørsmålet Prince gadd å nedlate seg å svare på? I følge Billboard var spørsmålet: «Greetings my dear Brother… Please address the importance of ALL music being tuned to 432hz sound frequencies??? Thanks in advance!!! Warmest regards, Emanuel…»

Prince svar var: «The Gold Standard,» sammen med en link til en artikkel som forklarer hvorfor all musikk burde konverteres til 432 Hz.

Nyere studier avslører at man ved hjelp av lyd-frekvenser kan manipulere hjernebølger inn i visse tankemønstre som påvirker humøret, og det blir mer og mer kjent at vibrasjons-frekvensen 432 Hz fremmer åndelig og harmonisk utvikling.

432 X 432 & Lysets hastighet.

Lysets hastighet er definert som = 186,282 miles per sekund.
432 x 432 = 186.624 (.998% riktighet i henhold til dagens definisjon.)

Fordi 432 Hz er en lavere harmoni av lysets frekvens / hastighet, så resonnerer 432 HZ med oss fordi cellene i kroppene våre kommuniserer med hverandre via infrarøde LYSfotoner.

På Scientific American skriver dem:

«Alt tyder på at det er resonans / synkroniserte vibrasjoner som er nøkkel-mekanismen bak menneskelig bevissthet.»

«Vibrasjoner er den grunnleggende mekanismen for den fysiske virkelighet og fysiske interaksjoner generelt.»

Et interessant fenomen oppstår når forskjellige vibrerende ting / prosesser kommer nær hverandre. Etter en liten stund begynner de å vibrere på samme frekvens, de blir synkrone (oppfører seg likt).Fenomenet kaller de spontan selvorganisasjon. (Kilde)

432 Hz en kosmisk nøkkel og ved å lytte til musikk innstilt på A432 så vil det koble oss opp igjen. Frekvensen vil bidra til mer harmoni på jorden fordi mennesker ville blitt mer samstemt og synkrone, både med hverandre og med naturen og universet. Jeg tror også at frekvensen vil aktivere en høyere forståelse i menneskehetens kollektive bevissthetsmasse.

geomagnetisk grid

Underskrifts-kampanje!

ALLE er like viktige i dette systemet for at bevissthets-spredning skal kunne skje.

432 hz vibrerer på naturlige harmoniske prinsipper og forener egenskapene i lys, lyd tid, rom, materie, gravitasjon og magnetisme med biologi, DNA-koden og bevissthet.

Her link til en internasjonal underskriftskampanje som vil ha tilbake harmoniske 432 Hz som standard.

Du finner også masse musikk stilt inn på frekvensen både på Spotify og ved å ta et søk på Youtube.


Pythagoras kalles også "Numerologiens far".
Pythagoras, «Numerologiens far».

Hva er Numerologi?

Numerologi bygger på universelle matematiske prinsipper og den greske matematikeren Pythagora sin tallforskning og er basert på konseptet reinkarnasjon. Før vi blir født, så velger sjelen selv (du)  genetiske og miljømessige omstendigheter.

Vår bevissthet og DNA arvemateriale er kodet med tall, som et dataprogram. Ved hjelp av Numerologi identifiseres og oversettes disse «skapelseskodene», de matematiske mønstrene i bokstavene og tallene som fremkommer. Slik finner man og dekoder underliggende positive og negative mønstre/ formularer på cellenivå, som styrer vår oppførsel og hva som skal skje med oss.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland 2011, oppdatert 17.11.2015

Kilder:

Kommentarer er stengt.