NASA BEKREFTER MØTET MED FOTONBELTET. Foton, fremtidens energikilde?

Hva er denne elektromagnetiske skyen? Den blir kalt fotonbeltet og skal visstnok ha stor åndelig betydning og påvirkning på menneskers utvikling.

1
30289

Oppdatering 28/1-2020!  Denne artikkelen ble skrevet i 2010 og nederst nevner jeg at Fotonenergi blir fremtidens nye energikilde og vil erstatte elektrisitet, olje og gass. Nå kan det bli en realitet fordi forskere har utviklet en ny metode. De skal bruke Fotonenergi som de omdanner til hydrogen. Funnet kan hjelpe oss å gå over fra fossile brensler til energikilder som ikke bidrar til klimaendringer 🙂 Kilde 


«Solsystemet passerer gjennom en interstellar sky  nåværende fysikere ikke trodde eksisterte».

Den gode nyheten er at vi nå er på vei tilbake i denne lysskyen og skal bli værende i den i ca. 2160 år.

Hva er Fotonbeltet?

Fotonbeltet ble oppdaget nær Pleiadene allerede i 1961 ved hjelp av satellitt. På begynnelsen av 80- tallet ble det kunngjort på radio i USA at solsystemet vårt kom til å kollidere med en ”elektromagnetisk sky” i en ikke altfor fjern fremtid. (NASA-artikkel her).

Dessverre ble informasjonen som var av stor astronomisk og historisk betydning ikke lagt særlig merke til og oppfølgingsdata ble selvfølgelig undertrykt.

Hva er denne elektromagnetiske skyen?

Skyen er mer universelt kjent som fotonbeltet og skal visstnok ha stor åndelig betydning og påvirkning på menneskers utvikling.

Fotonbeltet er et stort område i verdensrommet som sender ut intens elektromagnetisk stråling og energien har siden 1987 strålt gjennom hullene i ozonlaget i visse regioner på planeten vår.

 

Eter = Foton

Alle kjenner til de fire tradisjonelle elementene jord, luft, ild og vann. Et femte element har dukket opp. Eter.

Eter er et medium som gjennomsyrer verdensrommet og sender bølger av energi i et vidt spekter av frekvenser, fra mobiltelefoner til menneskelige auraer.

Et foton er i kvantemekanikken et energikvant av elektromagnetisk stråling, en «lyspartikkel». I vakuum beveger fotoner seg alltid med konstant fart lik lysets hastighet. Navnet kommer fra gresk phos, «lys».

Carlos Barrios er en kjent historiker, antropolog og mayaprest. Han mener den kommende sols epoke ville gjøre oss oppmerksomme på et mye oversett element i tilværelsen. Det som er “eterisk” er relatert til regioner utenfor Jorden – himlene.

“I konteksten av eter kan polariteter forenes”, sier Barrios. “Ikke lenger mørke eller lys i menneskene, men en oppløftet forening. Men akkurat nå er ikke mørkets rike interessert i dette. De er organiserte og blokkerer for det. De forsøker å skape ubalanse på jorden for å hindre oss fra å være klare for hendelsene vi har foran oss. Vi må arbeide sammen for fred og balanse med den andre siden. Vi må ta vare på jorden som gir oss mat og tak over hodet. ”

En ny tidsalder er underveis

Mayakalendernes beskrivelser av tid, årstider og sykluser har vist seg å være både omfattende og sofistikert. Kalenderen som har vakt størst oppmerksomhet er den såkalte Tzolk’in som bygger på Pleiade-syklusen. Den femte sol er Alcyone som er den mest lyssterke stjernen i stjernehopen Pleiadene.

Fotonbeltet fungerer som en regulator for galaktisk forandring, og frekvensbåndet koordinerer sine bevegelser i henhold til den galaktiske kjerne.

Den galaktiske kjerne slipper ut energi som varierer i intensitet og spredningsmønster og påvirker hver eneste del av galaksen på en bestemt måte.

Se for deg en fotonbeltet som en sky formet som en smultring.

Jorden går i bane rundt solen og en runde tar ett år. Solsystemet har sin runde rundt Alcyone, en runde som tar 25.920 år og vi passerer gjennom smultringen to ganger i løpet av en slik syklus.

DNA tåke funnet i melkeveien.

Virkeligheten er langt mer omfattende enn det som vi er i stand til å se. Det menneskelige øye oppfatter kun en begrenset del av lys-spekteret. I realiteten så eksisterer det en rekke parallelle virkeligheter som er fulle av liv.

Svingningsfeltet til jorden har i mange år ikke tillatt oss å utvikle en slik type bevissthet. Etter hvert som vi beveger oss inn i beltet og påvirkes av nye frekvenser, økes bevisstheten vår. Vi klarer lettere å internalisere og prosessere nye data (ideer, innstilling og egenskaper) som ikke fantes i oss fra før.

Når en person har som intensjon å utvikle seg og klarer å innlemme og akseptere ny informasjon, vil personen øke sin frekvens.

Vi vil til slutt forstå at vi er en del av- og aktive medskapere i en enorm bevissthets-organisme. Vi er ikke overlatt til oss selv og ikke noe er ikke overlatt til tilfeldighetene.

Når vi flytter inn i fotonbeltet må vi lære oss å mestre nye vibrasjonsnivåer.


Flere og flere vil bli synsk.

Ikke nok timer i døgnet?

Ikke tid til å gjøre alt du planlegger? Når frekvensen øker går også tiden fortere og fortere. Hvorfor er det slik?

Vi kan sammenligne det med et barns verden, og i barns verden går tiden saktere fordi barn ikke trenger å prosessere like mye data som oss voksne. Voksne blir mer mettet med info/data som må prosesseres.

Det er det underbevisste sinn som manifesterer virkeligheten vi ser. Hastigheten på prosessen med å overføre data mellom det bevisste- og det underbevisste sinn går raskere og raskere, derfor går også tiden fortere. 24 timer føles ikke som 24 timer lenger og derfor føler folk seg stresset og presset og at de ikke strekker til.

Metafysisk kan man si at fotonbeltet er designet for å gjøre akkurat det, presse elendigheten ut av oss. Innestengt og negativ energi som mennesker har lagret opp gjennom tidene.

Flere og flere mennesker spør seg hva livet egentlig dreier seg om og har problemer med å fungere på det gamle levesettet.

Hvis vi hadde fått større forståelse for fotonbeltet og fotonenergi og reisen vi er på, kunne vi trukket et lettelsens sukk.

Ny bevissthet

En ny bevissthet er i ferd med å vokse frem. Hadde det ikke vært en gradvis prosess, ville effekten blitt den samme som om man stakk fingeren i en stikkontakt. Vi ville ha «kortsluttet».

Jorden og vi er i ferd med å gradvis gjenopprette et energinett som vibrerer på en frekvens som gjør at det mulig for mennesker å aktivere en høyere bevissthet. Følelsesmessig oppleves det som en tur i berg- og dalbanen å stå i denne oppgraderingen. Forandringene som ligger foran oss er en del av vår utviklingsprosess og mye helbredelse vil skje både personlig og kollektivt i tiden fremover.

Klar for gratis energi?

Fotonenergi. Fremtidens nye frie energikilde.

Denne energien vil påvirke alt liv på jorden de neste 2160 år. (Den gyldne tidsalder) og energiens påvirkning øker stadig i intensitet.

  • Fotonenergi er en energiressurs vi vil få mye glede av i tiden fremover.
  • Fotonenergien er rundt oss allerede og kan brukes. Selv om vi ikke kan se den, betyr den ikke at den ikke er der.
  • Fotonenergi vil erstatte elektrisitet, olje og gass.
  • Fotonenergi er en gratis energi, og ingen kan monopolisere den. Derfor kan den ikke utnyttes.
  • Fotonenergi vibrerer på en høy frekvens, og skal du ta del i denne gledesfylte energien må den få tillatelse til å jobbe gjennom deg ved at du vibrerer på rett frekvens.

DNA , frykt og” lavfrekvente” følelser

Alt er vibrasjoner. Hver tanke, følelse, og ord er vibrasjoner. Vår hjerterytme er en vibrasjon og våre følelser er vibrasjoner. Forandringene som skjer kan fremkalle frykt som også er en vibrasjon.

TV kan brukes til så mangt

Gitt de enorme endringene vi gjennomgår det er lett å føle seg hjelpeløs, sint, frustrert, motløs, fortapt eller deprimert.

For å føle deg trygg må du også ha en åndelig forståelse av livet. Det skaper tillit og gir et sterkt indre fundament.

Identifiser destruktive tanker og forandre dem. Frykt ødelegger fantasien og gjør kroppen nummen. Klarer du å gjenkjenne og bryte ut av frykten kan du heller bruke energi på å skape frekvenser som styrker deg.

«Those who go to earth are heroes and heroines, because you are doing something that no other spiritual beings have the courage to do.»

kraftbelte

Oppdatering 2.12.2014. Ved hjelp av data fra Voyager har NASA oppdaget et sterkt magnetfelt rett utenfor solsystemet. Kilde.

NASA har oppdaget det som synes å være et nytt elektromagnetisk geometrisk kraftfelt /skjold rundt jorden (72.000 miles over oss). Artikkel Kilde.

Forfattet av: Åse Kari Steinsland 23.05.2010, Oppdatert 02.12.2014 og 28.01.2020.

Kilder:

 

Kommentarer er stengt.