NASA BEKREFTER MØTET MED FOTONBELTET

Hva er denne elektromagnetiske skyen? Den blir kalt fotonbeltet og skal visstnok ha stor åndelig betydning og påvirkning på menneskers utvikling.

4
28138

NASA BEKREFTER MØTET MED FOTONBELTET

Først litt referanser.

«Solsystemet passerer gjennom en interstellar sky som nåværende fysikere ikke trodde eksisterte.

Ved hjelp av data fra Voyager, har vi oppdaget et sterkt magnetfelt rett utenfor solsystemet, forklarer hovedforfatter Merav Opher, en NASA Heliophysics Gjest Investigator fra George Mason University». NASA-artikkel her.

Oppdatering 02.12.2014. NASA har oppdaget det som synes å være et nytt elektromagnetisk geometrisk kraftfelt eller skjold rundt jorden (72.000 miles over oss). Artikkel her.

Melkeveien kolliderer med mørk galakse. Jeg fant denne artikkelen i Aftenposten i november 2009: ”Astronomene vet ikke hva som treffer oss. Vi er midt en kollisjon med en annen galakse, og astronomene har rett og slett ikke peiling på hva den består av.”

Den gode nyheten er at vi nå er på vei tilbake i denne lysskyen, og skal bli værende i den i ca. 2160 år.

96 prosent av universet består antagelig av såkalt mørk materie og mørk energi – noe astronomene så langt ikke vet hva er for noe. Først trodde astronomene at det bare var en gass-sky av hydrogen som kolliderte med vår egen galakse Melkeveien. Den observerbare delen av skyen har en masse tilsvarende en million soler. Det store problemet med denne kollisjonen er at gasskyen ikke rives i filler av gravitasjonskreftene i Melkeveien.

Svaret er etter alt å dømme at gasskyen har en mye større masse enn det man har trodd – faktisk er den tung nok til å bli klassifisert som en egen galakse. Anslaget er at den har en masse som er 100 ganger større enn først antatt. Dette er veldig spennende fordi det både handler om skyer av stoff som er rester fra Big Bang og om mørk materie», sier astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard til Aftenposten.no.

Den delen av universet som vi mennesker kan se og observere, som galakser, stjerner og planeter, utgjør bare en liten del av det som må finnes der ute, ifølge en artikkel på forskning.no.

1994: The photon belt, a huge torroid [sic] shaped object composed of photon light particles, was first discovered by your scientists in 1961 near the vicinity of the Pleiades by satellite instrumentation.

Fotonbeltet

Fotonbeltet ble oppdaget allerede i 1961 ved hjelp av satellitt. På begynnelsen av 80 tallet ble det faktisk kunngjort på radio i USA at solsystemet vårt kom til å kollidere med en ”elektromagnetisk sky” i en ikke altfor fjern fremtid. Dessverre ble informasjonen som er av meget stor astronomisk og historisk betydning ikke lagt særlig merke til og oppfølgingsdata ble selvfølgelig undertrykt.

Hva er denne elektromagnetiske skyen? Skyen er mer universelt kjent som fotonbeltet og skal visstnok ha stor åndelig betydning og påvirkning på menneskers utvikling.

Eter = Foton

Alle kjenner til de fire tradisjonelle elementene jord, luft, ild og vann. Et femte element har dukket opp. Eter.

Eter er et medium som gjennomsyrer verdensrommet og sender bølger av energi i et vidt spekter av frekvenser, fra mobiltelefoner til menneskelige auraer.

Et foton er i kvantemekanikken et energikvant av elektromagnetisk stråling, så røft kan man si at det er en «lyspartikkel». I vakuum beveger fotoner seg alltid med konstant fart lik lysets hastighet. Navnet kommer fra gresk phos, «lys».

Carlos Barrios er en meget kjent historiker, antropolog og etterforsker og er Maya Ajq’ij (seremoniprest.)

Barrios sa at den kommende Femte sols epoke (2012) vil gjøre oss oppmerksomme på et mye oversett element i tilværelsen. Det som er “eterisk” er relatert til regioner utenfor Jorden – himlene.

Eter, Den Femte sols viktigste element, hører himlene til og mangler materiell substans, men er likevel virkelig som tre, stein eller kjøtt. Barritos.

“Innen konteksten av eter kan polariteter forenes”, sier Barrios. “Ikke lenger mørke eller lys i menneskene, men en oppløftet forening. Men akkurat nå er ikke mørkets rike interessert i dette. De er organisert for å blokkere det.

De forsøker å skape ubalanse på Jorden og dens omgivelser for å hindre oss fra å være klare for hendelsene vi har foran oss. Vi må arbeide sammen for fred og balanse med den andre siden. Vi må ta vare på Jorden som gir oss mat og tak over hodet. ”

Fotonbeltet er et stort område i verdensrommet som sender ut intens elektromagnetisk stråling. Denne energien har siden 1987 strålt gjennom hullene i ozonlaget i visse regioner på planeten vår.

Mayakalendernes beskrivelser av tid, årstider og sykluser har vist seg å være både omfattende og sofistikert. Kalenderen som har vakt størst oppmerksomhet siden 1987 er den såkalte Tzolk’in eller Cholq’ij. Kalenderen er utarbeidet for århundrer siden og bygget på Pleiadesyklusen.

Den femte sol er Alcyone som er den mest lyssterke stjernen i stjernehopen Pleiadene. Den befinner seg omtrent 440 lysår fra jorden. Fotonbelte fungerer som en regulator for galaktisk forandring, og dette frekvensbåndet koordinerer sine bevegelser i henhold til den galaktiske kjerne.

Den galaktiske kjerne slipper ut energi som varierer i intensitet og spredningsmønster og påvirker hver eneste del av galaksen på en bestemt måte.

Faktisk består beltet av mange fotonbelter som er bundet sammen som spiralarmer fra sentrum av galaksen.

Slutten på 5. sols verden og begynnelsen på 6. sols verden som symboler i kornsirkler

Vår planet Jorden går i bane rundt solen, og en runde tar 1 år. Vårt solsystem har også sin bane, og en runde for solsystemet tar 25920 år. Pleiadene som er ca. 440 lysår fra oss, er også en del av dette systemet.

Barrios hevder at Mayaenes tidsregnere anser 21. desember 2012 som en gjenfødsel, en start på Den femte sols verden.

Det vil markere begynnelsen på en ny æra som er et resultat av at solmeridianen krysser den galaktiske ekvator og Jorden vil stille seg på linje med galaksens sentrum.

Da kom solen for første gang på  25920 år komme i konjunksjon med skjæringspunktet mellom Melkeveien og ekliptikken. Dette åpnet opp for en kanal av kosmisk energi som vil gjennomstrømme Jorden, rense den og alt som lever på den, og heve alle til et høyere vibrasjonsnivå.

Numerologi baserer seg på at den fysiske virkelighet er et program skapt av digitale koder. Tall – numeriske koder – definerer vår eksistens. Tall definerer bølgelengde, nivå, hastighet og kvalitet av vibrasjon. Alt er i sin opprinnelige essens vibrasjoner. Tall ligger bak og definerer fargen på vibrasjonsfrekvensen og de forskjellige bølgelengder av lys, farge og form definerer igjen tonen i lyd.

Se for deg en fotonbeltet som en sky formet som en smultring. På grunn av smultringens tykkelse tar det ca. 2160 år å passere gjennom, og ca. 10800 år mellom hvert møte med dette beltet.Vårt solsystem går gjennom fotonbeltet to ganger i løpet av en 25920 års syklus. En halv syklus er 12960 år.

DNA tåke funnet i melkeveien.

De australske aborigneenes mytologi sier «Vi ble kastet ut i mørket og var meget redd, så gudene ga oss en sol for å varme oss og månen for å se om natten.»

Fotonbeltet gir oss tilgang til flere dimensjoner av bevissthet.

Etter hvert som vi beveger oss inn i fotonbeltet vil veggen mellom de ulike dimensjonene tynnes mer og mer ut, og vi vil etterhvert få en helt ny virkelighetsoppfatning og større forståelse for at vi er en del av-  og aktive medskapere i en enorm energi/ bevissthetsorganisme. Vi er ikke overlatt til oss selv, og ting er ikke overlatt til tilfeldighetene.

Når vi flytter inn i fotonbeltet må vi lære oss å mestre den 4. dimensjonen.

Det er vel egentlig det vil vi holder på med i dag. Dette er dimensjonen hvor ikke-fysiske engler og guider holder til.

Virkeligheten er langt mer omfattende enn det som vi er fysisk i stand til å se. Det menneskelige øye oppfatter kun en begrenset del av lysspekteret i vår tre-dimensjonelle virkelighet. I realiteten så eksisterer det en rekke parallelle virkeligheter og dimensjoner som er fulle av liv og som pr. i dag overgår vår fatteevne.

Flere og flere vil bli synsk.

Dette fenomenet blir mer og mer interessant og morsomt, dette fordi den 4.dimensjonale verden er virkelig begynt å ”blande” seg og fremskynde vår egen 3.dimensjonale virkelighet. (Martha Louise, Snåsamannen, interessen for det ”alternative” med mer).

Den 4. dimensjon er polarisert, omtrent som den 3. dimensjon. Vesener fra 4. dimensjon har sin agenda og en del av denne agendaen innebærer at de skal blande seg inn for å hjelpe oss å utvide vår bevissthet.

Ikke nok timer i døgnet?

Har du tid til å gjøre alt du planlegger i løpet av en dag? Fotonbeltet skaper mange problemer for mennesker over hele verden. Forskere har anerkjent at universet har blitt større siden sin opprinnelse.

I 1998 oppdaget to astrofysikere at utvidelsen faktisk er egentlig en fremskyndelse. Denne fremskyndelsen fører til at vår tidsoppfattelse er endret, 24 timer er ikke lenger 24 timer. Dette fører til at mennesker føler seg stadig mer presset og stresset og derfor føler mange at de ikke strekker til lenger i hverdagen.

Mange mennesker føler at tiden går fortere.

Metafysisk kan man si at fotonbeltet er designet for å gjøre akkurat det, presse ”elendigheten” ut av oss, all innestengt og negativ energi som mennesker har lagret gjennom tidene.

Flere og flere mennesker spør seg hva livet egentlig dreier seg om, og flere og flere har store problemer med å fungere på det gamle levesettet.

Hvis mennesker hadde fått en forståelse for fotonbeltet og fotonenergi og reisen vi er på, kunne de trukket et lettelsens sukk.

Ny bevissthet

En ny bevissthet er i ferd med å vokse frem. Hadde det ikke vært en gradvis prosess, ville effekten blitt den samme som om man stakk fingeren i en stikkontakt og vi ville ha «kortsluttet». Det fysiske grunnlag og svingningsfeltet til jorden har tidligere ikke tillatt oss å utvikle høyere bevissthet.

Jorden er nå i ferd med å gradvis opprette sitt energinett, og disse energinettene vibrerer på en frekvens som gjør at det mulig for mennesker å aktivere de passive strengene i vårt DNA/RNA.

Vår fysiske kropp og planetens vibrasjonsfrekvens skal økes til et nivå hvor den vil kunne opprettholde det fysiske og svingningsmessige feltet som skal til for at vi skal fungere på jorden med høyere bevissthet.

Man kan se på det som en fusjon av vårt fysiske, følelsesmessige, mentale og åndelige legeme. Vårt DNA og våre celler snurrer raskere og raskere, men følelsesmessig kan det oppleves som en berg- og dalbanetur å stå i denne oppgraderingen.

Mange opplever å være oppgitt, og trøtt og lei for tiden. Våre fysiske kropper jobber veldig hardt for å takle den enorme endringsprosessen den går gjennom. Forandringene som ligger foran oss er en del av vår utviklingsprosess, og mye helbredelse vil skje både personlig og kollektivt i tiden fremover.

Klar for gratis energi?

Fotonenergi – Fremtidens frie energikilde.

Denne energien vil påvirke alt liv på jorden de neste 2160 år. (Den gyldne tidsalder).
Fotonenergiens påvirkning på vår planet øker stadig i intensitet. Fotonenergi er en energiressurs som vi vil få mye glede av i tiden fremover.
Fotonenergien er rundt oss allerede og kan brukes. Selv om vi ikke kan se den, betyr den ikke at den ikke er der. Fotonenergi eksisterer og du kan bruke den nå.
Fotonenergi vil erstatte elektrisitet, olje og gass. Fotonenergi er en gratis energi, og ingen kan monopolisere den.
Fotonenergi vibrerer på en høy frekvens, og skal du ta del i denne gledesfylte energien, må den få tillatelse til å jobbe gjennom deg ved at du vibrerer på rett frekvens..
Energien fungerer når man er i en bevissthetstilstand som er fylt av kjærlighetens og fredens kraft. Derfor kan den ikke «utnyttes». Frykt, hat og aggresivitet er derfor ikke løsningen om du vil at denne energien skal påvirke ditt liv.

DNA , frykt og” lavfrekvente” følelser

Alt er vibrasjoner. Hver tanke, følelse, og ord er vibrasjoner. Vår hjerterytme er en vibrasjon og våre følelser er vibrasjoner. Forandringene som skjer kan fremkalle frykt som også er en vibrasjon.

TV kan brukes til så mangt

Gitt de enorme endringene vi gjennomgår det er lett å føle seg hjelpeløs, sint, frustrert, motløs, fortapt eller deprimert.  Dr. Glen Rein fant ut at negative følelsesmessige tilstander fikk DNA til å kontraktere (trekke seg sammen), og positive emosjonelle tilstander forårsaket DNA til å slappe av, og det er en forutsetning for helbredelse.

Frykt og negative følelser får DNA til å snevre seg inn, man kobler seg av og mister tillit til verden.

Identifiser destruktive tanker og forandre dem. Frykt ødelegger fantasien og gjør kroppen nummen. Klarer du å gjenkjenne og bryte ut av frykten, kan du skape frekvenser som styrker deg i stedet for. Trygghet kommer fra tillit og sikkerhet og et sterkt indre fundament, basert på en følelsesmessig og åndelig forståelse av livet. Din indre trygghet er valutaen du betaler med for sikkerhet i den ytre verden.

«Those who go to earth are heroes and heroines, because you are doing something that no other spiritual beings have the courage to do.»

kraftbelteNår det gjelder det nylig oppdagede kraftfeltet, så har det fyrt i gang diskusjoner om at vi jordboere har vært under en åndelig og fysisk karantene og at feltet er der like mye for å beskytte våre utenomjordiske venner fra oss.

Vi er tross alt ganske så krigersk fortsatt…

Forfattet av: Åse Kari Steinsland 23.05.2010, Oppdatert 02.12.2014

Kilder:

Anbefalt bok: Break through power

Hjem Blogg

Ingen artikler å vise