BARN OG NAVN. Vil du forstå ditt barn bedre?

Pythagoras mente at hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons energi, ville man forstå vedkommendes liv og egenskaper.

4
22363

Ett av de mest betydningsfulle øyeblikkene i et barns liv, er når det blir gitt navn.

Pythagoras mente at hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons energi, ville man forstå vedkommendes liv og egenskaper. Dette fordi kodene til hvem en person er, ligger skjult i bokstavene i det første registrerte navn.

En Numerologisk analyse kan sees på som ens kosmiske matematisk fingeravtrykk. Dataene som er lagret i fødselsnavn og fødselsdato inneholder kodene hele livet bygges på.

Alle mennesker har i seg fantastiske iboende kvaliteter som ikke har blitt oppdaget, aktivert og blitt tatt i bruk.

Gjennom årenes løp har mange mennesker tatt kontakt, og tallene har hjulpet mange til å avsløre evner og talenter i retninger de aldri har tenkt over.

Når du får forståelse for hva ditt barns personlige tall bærer i seg av potensiale, får du som forelder verdifull kunnskap som kan hjelpe deg til å fremme ditt barns beste sider og du kan hjelpe barnet videre på sin ferd og i sin utvikling.


Reinkarnasjon

Numerologi er basert på konseptet reinkarnasjon. Om du tror på reinkarnasjon eller ikke, betyr ikke så mye. For deg som tror på reinkarnasjon, er teorien som du sikkert vet svært enkel.

barn8Den normale prosessen når folk dør, er at de passerer gjennom en tunnel og ser sitt liv passere revy og innser selv hvilke feil de eventuelt gjorde og hva de fortsatt ikke har lært.

Så fortsetter sjelen inn i den ikke-fysiske «mellomtilstanden» til den igjen velger å inkarnere  etter å ha sett ut sine nye foreldre og omstendighetene for et nytt liv på jorden.

Barnet velger sine foreldre ut fra det som er mest gunstig for sjelens videre utvikling. Det liv og omstendigheter som velges, er den individuelle sjels kontrakt.

barn7Sjelen har kodet og sett gjennom sitt liv før ankomst, og barnet ankommer jorden for å fortsette på sin sjels reise for å videreutvikle seg og lære sine lekser.

Navnet

Hvorfor bruker foreldre så mye tid på finne riktig navn? Mange bruker måneder på å finne navnet de føler vil passe for ny-ankommeren. (Mitt råd er, stol alltid på intuisjonen.)

Mor vil før fødselen tilbringe en svært betydningsfull periode med nykommeren. Hun vil i løpet svangerskapet ubevisst  plukke opp signaler og behov som kanaliseres fra barnet. Derfor bør mor lede an i valg av navn, og med fars assistanse bør resultatet bli bra.

barn22De fleste foreldre gjør en god jobb når det velger navn. Kombinasjonen av kjærlighet, intuisjon og mange måneders tilpasning i vente på fødselen, garanterer nesten for at barnet får det navnet det er ment til.

Navnetallet avslører i stor grad personlighetstrekk med tanke- og handlingsmønstre. Disse mønstrene vil fungere som aktivatorer, og er også med på å utløse situasjoner og hendelser i våre liv. Tallet er derfor også vanligvis en sterk faktor i yrkesvalg.

En Numerologisk analyse kan gi deg verdifull informasjon, slik at du ikke ubevisst motarbeider barnet ditt.

barn9Barn trenger veiledning for å klare å hente ut sine styrker og svakheter. Ved hjelp av Numerologi dekodes ditt barns sjelelige identitet og planer for nåværende liv. Du får innsikt i barnets karakter og liv, på godt og vondt.

Tallet som fremkommer av barnets fødselsdato representerer barnets livsbane. Dette tallet har vi stort sett ikke styring over. Tallet avslører barnets utviklingsvei og styrer over når viktigere og skjebnessvangre hendelser vil skje.  

Man får en større forståelse for personligheten man har fått i hus.

Man forstår bedre hvorfor barnet reagerer som det gjør i situasjoner og kan oppmuntre barnet i den retning analysen avslører at barnet har en mulighet til å utmerke seg og trives. En Numerologisk analyse kan være nyttig, fordi å kjenne til barnets sterke og svake sider gir foreldre en mulighet til å hjelpe barna på så mange måter.(Lenke til kalkulasjonsmetode for navn).

 barn3Vær varsom med å designe selv.

Noen mennesker er forutbestemt til å leve mer utfordrende liv med mer motgang enn belønning, andre skal ha mer belønning enn utfordringer. Andre igjen er er bestemt til en blanding av disse.

En liten advarsel. Mange virker svært opptatt mestertallene. Noen går inn og påvirker programmeringen ved å forandre sitt navn for å få påvirkningen fra mestertall, eller de lager navn til barna slik at de får mestertall.

barn7Jeg eksperimenterte en gang selv og stiftet et firma med mestertall 22 blant kodene, men det viste seg å bli for krevende for meg. Det hadde sikkert fungert om jeg hadde hatt 22 blant mine kjernetall, men det har jeg altså ikke, så kompabilitet mellom tall er viktig. Jeg lærte en viktig lekse.

Skapelseskodene et liv bygges på, er spesialdesignet av menneskesjelen som er på vei av svært viktige grunner.

barn4Dette skjer før sjelen går gjennom fødselskanalen og mister bevissthet om hvem den egentlig er.

Mestertall kan være ekstremt krevende, og er ikke noe man bør påføre en sjel som ikke er klar for oppgavene som ligger kodet i tallet. Å være påvirket av et mestertall er en fortjent tilstand som man har utviklet gjennom mange liv. Påvirkningen kan føles som både en velsignelse og en forbannelse.

Man man velger ikke et enkelt liv med et mestertall. Alle tall har både positive og negative sider, og kraften i tall kan slå både positivt og negativt ut. Adolf Hitler (11/2) hadde også mestertall blant sine kjernetall i sitt fødselsnavn. 

Vi mennesker har fri vilje, og er vi arrogant nok og tror vi er klokere i jordisk bevissthetstilstand enn i sjelstilstand, så må vi også ta konsekvensen av valgene våre.


barn1Kan Numerologi avsløre et ufødt barns kvaliteter?

Svaret er ja, du kan få en forsmak på kvaliteter og karaktertrekk ett barn vil få om du har bestemt deg for hva barnet skal hete. Kodene i navnet avslører sjelen som er på vei sin identitet, opprinnelige identitet og vesen.

Personlig tror jeg det er svært viktig å lytte til intuisjonen når man «smaker» på de forskjellige navne-alternativene man står ovenfor. 


Til slutt, visste du at et normalt svangerskap varer i 280 dager som er 403200 minutter?  

barn11432 kalles Pythagoras harmoniske frekvens. Navnet er svært viktig, fordi skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner, og lyd påvirker vårt DNA.  

Lyd som spilles på 432 hz sies å ha en dyptgripende virkning på vår bevissthet helt ned på cellenivå, fordi 432 hz vibrerer på naturlige harmoniske prinsipper og forener egenskapene i lys, lyd  tid, rom, materie, gravitasjon og magnetisme med biologi, DNA-koden og bevissthet.   

  • Et svangerskap varer i 4032000 minutter.
  • Tallet 432 reflekterer solens radius i engelske miles. (432000).
  • Avstanden fra jordens sentrum til atmosfærens gjennomsnittlige høyde sies å være 4320 bue-minutter.
  • 4320 er også antall år det tar å passere gjennom to av husene i dyrekretsen.
  • En lengresyklus i det Vediske system kalles Kali Yuga og varer i 432000 år. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene 🙂

Å velge et barns navn er foreldrenes ansvar og privilegium. Man bør aldri la en numerolog designe navn. Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke designer barnenavn, men kan hjelpe deg å sortere om du allerede har noen navn du har tenkt ut på forhånd, men har problemer med å velge.

NAVNE-VEILEDNING

Lykke til med valg av navn – og husk å stole på magefølelsen!

Forfattet av: Åse Karin Steinsland

foxlogo2Relatert artikkel om Megan Fox kan du lese ved å klikke på bildet.


Ønsker du å forstå dine barn bedre?

Nå kan du bestille KUN Personlighetsanalyse til kr. 698,-. Du kan bestille / lese mer om innhold i analysen her

Comments are closed.