BARN OG NAVN. Vil du forstå ditt barn bedre?

Pythagoras mente at hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons energi, ville man forstå vedkommendes liv og egenskaper.

4
23781

Ett av de mest betydningsfulle øyeblikkene i et barns liv er når det blir gitt navn.

Pythagoras mente at hvis man kjente til tallene bak en persons energi, ville man forstå personlighetens liv og egenskaper. Dette fordi kodene til hvem vi er ligger skjult i bokstavene i det første registrerte navn.

En Numerologisk analyse kan sees på som ens kosmiske matematisk fingeravtrykk. Dataene lagret i fødselsnavn og fødselsdato inneholder kodene hele livet bygges på.

Alle mennesker har i seg fantastiske iboende kvaliteter som ikke har blitt oppdaget, aktivert og blitt tatt i bruk.

Gjennom årenes løp har mange mennesker tatt kontakt og tallene har hjulpet mange å avsløre skjulte evner og talenter.

Når du får forståelse for hva barn bærer i seg av potensiale, får du som forelder verdifull kunnskap som kan hjelpe deg å fremme barnets beste sider og å hjelpe barnet videre på sin ferd.


Reinkarnasjon

Numerologi er basert på konseptet reinkarnasjon. Om du tror på reinkarnasjon eller ikke, betyr ikke så mye. For deg som tror på reinkarnasjon teorien er svært enkel.

barn8Den normale prosessen når folk dør er at de passerer gjennom en tunnel og ser livet passere revy. Så fortsetter sjelen inn i den ikke-fysiske verden til den velger å inkarnere igjen, etter å ha klippet og limt sammen omstendighetene for neste runde. 

Barn velger foreldre ut fra det som er mest gunstig for sjelens videre utvikling. 

Christian Sundberg husker hva som skjedde før han ble født, hvorfor han kom til jorden og hvordan frekvensen ble skrudd ned i tilpasningsprosessen!

Skapelseskodene et liv bygges på er spesialdesignet for menneskesjelen som er på vei av svært viktige grunner.

Det skjer før sjelen går gjennom fødselskanalen og mister bevissthet om hvem den egentlig er.


barn7Navnet

Hvorfor bruker foreldre så mye tid på finne riktig navn? Mange bruker måneder på å finne navnet de føler passer nyankommeren. (Mitt råd, stol alltid på intuisjonen.)

Mor vil før fødselen tilbringe en svært betydningsfull periode med nykommeren og vil i løpet svangerskapet ubevisst plukke opp signaler og behov som kanaliseres til henne fra barnet. Derfor bør mor lede an i valg av navn, og med fars assistanse bør resultatet bli bra.

barn22De fleste foreldre gjør en god jobb når det velger navn. Kombinasjonen av kjærlighet, intuisjon og mange måneders tilpasning i vente på fødselen, garanterer nesten for at barnet får og kodene det er ment til.

Kodene i navnet (Vokaltal l+ Konsonanttall =Navnetall / Egenfrekvens) utstyrer barnesjelens nye personlighetsdrakt med personlighetstrekk og evner, tanke- og handlingsmønstre, og er også med på å utløse situasjoner og hendelser (transitter).

En Numerologisk analyse kan gi deg verdifull informasjon, slik at du ikke ubevisst motarbeider barnet ditt.

barn9Barn trenger veiledning for å klare å hente ut sine styrker og svakheter. og med Numerologi får du innsikt i barnets karakter og liv, på godt og på vondt.

Tallene i barnets fødselsdato representerer  livsbane og skjebne. Dette tallet har vi stort sett ikke styring over. Tallet avslører kvalitetene i sjelens utviklingsvei.  

Man får større forståelse for personligheten man har fått i hus.

En Numerologisk analyse kan derfor være nyttig, å kjenne barnets sterke og svake sider gir foreldrene mulighet til å hjelpe dem på så mange måter. Man forstår bedre hvorfor barnet reagerer som det gjør og man kan oppmuntre barnet i den retning analysen avslører det har en mulighet til å utmerke seg og trives. (Lenke til kalkulasjonsmetode for navn).

 barn3Vær varsom med å designe selv.

Noen er forutbestemt til å leve utfordrende liv med mer motgang enn belønning, andre vil ha mer belønning enn utfordringer. Andre igjen vil ha en blanding av disse. En liten advarsel, mange er opptatt mestertall. De er også mer krevende, en grei påminner er at «karismatiske» Adolf Hitler også hadde 11/2 som navnetall. 

barn7Jeg eksperimenterte en gang selv og stiftet et firma med mestertall 22/4 blant kodene, men det viste seg å bli for krevende for meg. Det hadde sikkert fungert om jeg hadde hatt 22/ blant mine kjernetall, men det har jeg altså ikke, så kompabilitet mellom tall er viktig. Jeg lærte en viktig lekse.

 

barn1Kan Numerologi avsløre et ufødt barns kvaliteter?

Svaret er ja, du kan få en forsmak på kvaliteter og karaktertrekk barn får om du har bestemt deg for hva barnet skal hete. 

Personlig tror jeg det viktigste er å lytte til intuisjonen når man smaker på de forskjellige alternativene man står ovenfor. 


Til slutt, visste du at et normalt svangerskap varer i 280 dager som er 403200 minutter?  

barn11432 kalles Pythagoras harmoniske frekvens. Navnet er svært viktig, fordi skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner, og lyd påvirker vårt DNA.  

Lyd som spilles på 432 hz sies å ha en dyptgripende virkning på vår bevissthet helt ned på cellenivå, fordi 432 hz vibrerer på naturlige harmoniske prinsipperog forener egenskapene i lys, lyd  tid, rom, materie, gravitasjon og magnetisme med biologi, DNA-koden og bevissthet.   

  • Et svangerskap varer i 4032000 minutter.
  • Tallet 432 reflekterer solens radius i engelske miles. (432000).
  • Avstanden fra jordens sentrum til atmosfærens gjennomsnittlige høyde sies å være 4320 bue-minutter.
  • 4320 er også antall år det tar å passere gjennom to av husene i dyrekretsen.
  • En lengre syklus i det Vediske system kalles Kali Yuga og varer i 432000 år. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene 🙂

Å velge et barns navn er foreldrenes ansvar og privilegium. Man bør aldri la en numerolog designe navn. 

Lykke til med valg av navn – og husk å stole på magefølelsen!

Du kan bestille kun Personlighetsanalyse til kr. 698,-, klikk her for å lese mer.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland

Aktuell artikkel:

NUMEROLOGI, SKAPELSESKODER OG REINKARNASJON. Vitenskapelig bevist?

foxlogo2Relatert artikkel om Megan Fox som snakket med sine ufødte kan du lese ved å klikke på bildet.

 

Kommentarer er stengt.