NUMEROLOGI, SKAPELSESKODER OG REINKARNASJON. Vitenskapelig bevist?

Flere hundre barn som hevder de husker sine tidligere liv er verifisert.

2
15757

Det sensasjonelle med materialet er de biologiske og fysiske bevisene samt alle fortellingene som er verifisert.

Oppdatering juli 2022! Nedenfor en interessant video om Christian Sundberg som husker hva som skjedde før han ble født, hvorfor han kom til jorden og hvordan frekvensen ble skrudd ned i tilpasningsprosessen!

Skapelseskodene et liv bygges på er spesialdesignet for menneskesjelen som er på vei av svært viktige grunner.

Det skjer før sjelen går gjennom fødselskanalen og mister bevissthet om hvem den egentlig er.

  • Reinkarnasjon – vitenskapelig bevist?
  • Ditt liv – et resultat av din sjels valg.
  • Hvorfor flere liv?
  • Ditt livs drama.
  • Ditt kosmiske matematiske fingeravtrykk

Vitenskapelig bevist?

Det finnes flere hundre tilfeller med små barn hvor det hevdes at de husker tidligere liv. Disse er gjennom en årrekke blitt undersøkt, verifisert og dokumentert av den amerikanske forskeren Ian Stevenson som er professor i psykiatri ved University of Virginia.

Av de 2600 tilfellene registrert har han valgt ut 225 for nærmere undersøkelse som er offentliggjort i en større vitenskapelig avhandling. Av disse er igjen de 112 mest interessante omtalt i en bok på ca. 200 sider som nå er utkommet med tittelen «Hvor reinkarnasjon og biologi overlapper».

I tillegg til at detaljene fra barnas fortellinger er verifisert, har Stevenson også lagt vekt på tilfeller hvor barn har fødselsmerker eller misdannelser som stemmer overens med skadene de ble påført da de omkom i sitt forrige liv – skader som senere har latt seg verifisere.

Man har derfor noe håndfast og biologisk å holde seg til, og det gjør det enklere når man skal dokumentere noe etter vitenskapelige metoder. Stevenson har konsentrert seg om hinduistiske og buddhistiske land i Asia – vesentlig Burma, India og Sri Lanka.

I disse kulturene aksepterer folk reinkarnasjon, og små barn blir tatt på alvor når de forteller om tidligere liv.

I vestlig kultur blir slike historier som oftest avfeid som fantasi, og barna lærer seg raskt å tie stille. Det sensasjonelle med materialet til Stevenson er selvsagt de biologiske, fysiske bevisene og alle fortellingene som har latt seg verifisere. Men nesten alle de rapporterte tilfellene handler om mennesker som omkom på en brutal måte – ved mord eller ulykker. Materialet er derfor ikke representativt for folk flest.

Den «normale» prosessen når folk dør, er at de passerer gjennom en tunnel og treffer et lysvesen som gir en overveldende følelse av kjærlighet og fred. Deretter ser de sitt liv passere revy og innser selv hvilke feil de eventuelt gjorde,  og hva de fortsatt ikke har lært.

Så fortsetter sjelen inn i den ikke-fysiske mellomtilstanden til den igjen velger å inkarnere seg igjen etter å sett seg ut nye foreldre og omstendigheter for det nye livet.

Prosessen beskrives i Raymond Moodys bok «Livet etter livet» hvor han rapporterer om flere hundre tilfeller av nær-døden-opplevelser hvor folk som er blitt erklært klinisk døde, plutselig våkner til liv igjen fordi de har fått beskjed om at deres død var en ikke-planlagt hendelse, og at de fortsatt har viktige oppgaver igjen å gjøre i dette livet.

Disse opplysningene bekreftes igjen i Helen Wambachs bok «Livet før livet», der flere hundre mennesker forteller en lignende historie under regresjon. Den finske legen Rauna-Leena Lukanen sa det samme på et foredrag jeg var på. Du får ikke dø før din tid er inne.

Da blir egentlig svært bortkastet å gå rundt å være redd for døden?

Numerologi bygger på tanken om reinkarnasjon. Man tar utgangspunkt i at hver sjel bevisst velger (i en høyere bevissthetstilstand) hva den vil oppleve i hvert liv, og lager så programmet for neste fremtidige fysiske liv.

Det liv som velges av hver enkelt sjel er den individuelle sjels kontrakt.

Når en sjel bestemmer seg for å bli født inn i den fysiske virkelighet, velger den selv sine frekvenser. Disse bestemmes av tallene som fremkommer i fødselsdato og i fødselsnavnet.  Numerologi avslører underliggende mønstre, og mønstrene styrer vår oppførsel og våre handlinger og fungerer som katalysator til forutbestemte hendelser som skal skje i våre liv.

Man er naturligvis avhengig av at andre sjeler hjelper til med å skape ”vanskelige” situasjoner, også får alle involverte mulighet til læring. (Kanskje det er derfor det er lurt elske vår fiende?)

Flere liv gir også mulighet til å utfylle hull i utdannelsen som jo livet er. Karma, som noen tror er kun er belønning eller straff er muligheten til å praktisere dette overordnede systemet.

Resultatet av en balansert erfaringsutdannelse er åndelig vekst.

Før man når overgangen, lager man skapelseskodene basert på hva man har som hensikt å erfare. Skapelseskodene lages på forhånd fordi vi vet at når man starter på overgangen (fødselen), vil man miste hukommelsen og minnet om hvem man virkelig er.

«Som den inspirerte metafysiske læreren Rudolf Steiner bemerket, har nasjonalistiske sjåvinister som hater andre land, faktisk en forutanelse om at de vil bli født inn i denne nasjonaliteten i sitt neste liv. Det høyere selvet vet, men personligheten gjør motstand».

(Sitat fra boken «SPIRITUAL POLITICS» skrevet av Corinne McLaughlin og Gordon Davidson)

Har du glemt, eller husker du?

Den midlertidige perioden med minnetap gir grobunn for følelsen av forlatthet eller isolasjon, en følelse som rammer de fleste. Frykten for å bli forlatt styrer våre handlinger mye mer enn vi er klar over, og fører til at vi setter i gang med selvbeskyttende atferdsmønstre (i vårt ego) for å slippe unna smerte.

 De fleste av oss er preget av disse atferdsmønstrene i større og mindre grad. Målet er å være ærlig og gjenkjenne mønstrene, for først da kan vi forvandle dem.

Sjelen vår kom ikke til jorden for å kun erfare smerte og lidelse. Vi kom her for å være medskapere.

Forskning avslører at kan påvirke enhetsfeltet med våre individuelle tanker og følelser. Din tro blir din sannhet, og forandrer du på tankene så endrer livet seg også.

Tenk på ditt liv som en filmproduksjon!

Når du ankommer jorden starter dine sykluser og dine drama. En Numerologisk analyse kan sammenlignes med et filmmanus. Dine tall avslører essensen i hvilken rolle du skal spille og hva du skal integrere og lære i løpet av livet.

Alle er i bevisst kontakt i det kollektive enhetsfeltet og gjør avtaler med andre skuespillerne om hvem som skal være med i de forskjellige dramaene man skal gjennom i løpet av filmen (livet).

Forhåndsarrangerte møter ble avtalt med alle medskuespillere i ditt livs drama slik at du kunne gjennomføre akkurat den spesielle rollen du på forhånd valgte å spille denne gangen.

Uansett hvor negativt eller ubehagelig forbindelsene er, så husk at det er du selv som inviterte akkurat den personen inn ditt drama. Vær derfor takknemlig ovenfor alle som har stilt opp i din produksjon. Filmen ville ikke blitt komplett uten disse.

Alt som virker tilfeldig, er synkroniteter som var/er planlagt på forhånd.

Avtalene gjøres på et underbevisst nivå, ikke i vår daglige begrensede egobevissthet. Din sjel har en høyere bevissthet og forståelse for hva- og hvem du trenger å oppleve for at du skal utvikle deg i riktig retning. I de aller fleste skuespill er det mange mennesker involvert. I noen filmer er du actionhelt, i andre filmer er du offeret.

Sjelens udødelighet & somnabulisme (gå i søvne).

En kamerat av meg fortalte en historie fra sin barndom som gjorde stort inntrykk på han, og som har påvirket hans måte å tenke om sjelen på gjennom hele livet. Det skjedde da han var barn. Han og hans bror som hadde polio delte soverom. Broren kunne ikke gå uten krykker.
Sent en kveld våknet han av at broren gikk i søvne. Og han gikk fullstendig normalt, som om han ikke hadde polio i hele tatt!
Han vekket ikke broren, som etter en stund gikk å la seg i sengen seg igjen. Han fortalte det til broren morgenen etter, men han kunne ikke huske det og føyste det bort som tull.

Filosofen Shelling var nok inne på det, som han skriver: .… I den somnambule tilstand skjer det en løftelse og forholdsvis befrielse av sjelen i forhold til legemet, som aldri kan skje i normal tilstand…

Livskraften gjennomstrømmer alt liv, den er nøytral og den aksepterer oss akkurat slik vi er, uansett hvilke valg vi gjør. Den tilgir oss hvert sekund. Den har gitt oss den frie vilje. Den lar livet utfolde seg i frihet. Den bare ER.

Du har selv programmert ditt eget liv og om du aksepterer- og forstår dette på et dypere plan, vil det raskt bli slutt på offer-mentalitet.

Døden er en illusjon, hevder den prisbelønte fysikeren Robert Lanza.

Time Magasine plasserte han i 2014 på listen over verdens 100 mest innflytelsesrike personer.

Han mener det er vår bevissthet som skaper universet, ikke motsatt.

(Som mange andre vitensmenn så har han mestertallet 11 i kombinasjon med tallet 7 i sitt tallkart. Han er født 11.02.1956 (Skjebnetall 16/7) med navn Robert Paul Lanza. Navnetall 11/2, vokaltall 17/8 kons. tall 30/3. Artikkel om Lanzas teori på lenken.)

Cameron Macaulay husket tidligere liv.

Seks år gamle Cameron Macaulay snakket stadig om mammaen og familien sin, og han likte å tegne bilder av huset han bodde i.

Stedet han stadig fortalte om hadde hans familie aldri vært. Den bemerkelsesverdige dokumentaren forteller historien om Cameron som sammen med sin familie drar til øya Barra for å bli konfrontert med sitt tidligere liv.

På Golan-høydene nær grensen til Syria/Israel har en 3 år gammel gutt fortalt at han husker å bli drept i sitt tidligere liv. Gutten har sagt at han ble drept med en øks, og at han husker hvor kroppen ble begravet. De fant skjelettet på stedet med et stort kutt i hodet. 

Øksen ble også funnet. Gutten var en del av en druser-etnisk gruppe som aksepterer reinkarnasjon  uten noen form for tabu.  Mer på denne lenken.

Artikkel om komikeren Jon Schaus møte med døden.

Forfattet av: Åse Steinsland, 14.03.2010, oppdatert 02.02.2021


Numerologiens far, Pythagoras.
Numerologiens far, Pythagoras.

Know thyself

Avslør ditt kosmiske matematiske fingeravtrykk.

Pythagoras (Numerologiens far) mente at tall hadde unik egenskaper, og hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons energi, ville man forstå vedkommendes liv og egenskaper.

En Numerologisk analyse kan sees på som ditt kosmiske matematiske fingeravtrykk. Den avslører kodene hele livet ditt er bygget på. Når du får forståelse for hva dine personlige tall innebærer, vil du få den kunnskapen du trenger for å få frem dine aller beste sider.

Kilder

Kommentarer er stengt.