NUMEROLOGI, SKAPELSESKODER OG REINKARNASJON. Vitenskapelig bevist?

Døden er en illusjon, hevder den prisbelønte fysikeren Robert Lanza. Flere hundre tilfeller med barn som hevder at de husker sine tidligere liv er verifisert.

1
7588

Det sensasjonelle med materialet er selvsagt de biologiske, fysiske bevisene og alle fortellingene som har latt seg verifisere.

  • Reinkarnasjon – vitenskapelig bevist?
  • Ditt liv – et resultat av din sjels valg.
  • Hvorfor flere liv?
  • Ditt livs drama
  • Ditt kosmiske matematiske fingeravtrykk

Vitenskapelig bevist?

Ian StevensenFlere hundre tilfeller med små barn som hevder at de husker tidligere liv, er gjennom en årrekke blitt undersøkt, verifisert og dokumentert av den amerikanske forskeren Ian Stevenson, som er professor i psykiatri ved University of Virginia.

Av de 2600 tilfellene som er registrert, har han valgt ut 225 for nærmere undersøkelse som er offentliggjort i en større vitenskapelig avhandling. Av disse er igjen de 112 mest interessante omtalt i en bok på ca. 200 sider som nå er utkommet med tittelen «Hvor reinkarnasjon og biologi overlapper».

I tillegg til at detaljene fra barnas fortellinger er verifisert, har Stevenson også lagt vekt på tilfeller hvor barn har fødselsmerker eller misdannelser som stemmer overens med skadene de ble påført da de omkom i sitt forrige liv – skader som senere har latt seg verifisere.

Man har derfor noe håndfast og biologisk å holde seg til, og det gjør det enklere når man skal dokumentere noe etter vitenskapelige metoder. Stevenson har konsentrert seg om hinduistiske og buddhistiske land i Asia – vesentlig Burma, India og Sri Lanka.

Reinkarnasjon er mer allmenn godkjent i Østen enn i Vesten.
Reinkarnasjon er mer allment akseptert i Østen enn i Vesten.

I disse kulturene aksepterer folk reinkarnasjon som et fenomen, og små barn blir tatt på alvor når de begynner å fortelle om tidligere liv.

I vår vestlige kultur blir slike historier som oftest avfeid som fantasi, og barna lærer seg raskt å tie stille. Det sensasjonelle med materialet til Stevensen er selvsagt de biologiske, fysiske bevisene og alle fortellingene som har latt seg verifisere. Men nesten alle de rapporterte tilfellene,  handler om mennesker som omkom på en brutal måte – ved mord eller ulykker. Materialet er derfor ikke representativt for folk flest.

Sjelen forlater kroppen og fortsetter på sin vandring.
Sjelen forlater kroppen og fortsetter på sin vandring.

Den «normale» prosessen når folk dør, er at de passerer gjennom en tunnel og treffer et lysvesen som gir en overveldende følelse av kjærlighet og fred. Deretter ser de sitt liv passere revy og innser selv hvilke feil de eventuelt gjorde,  og hva de fortsatt ikke har lært.

Så fortsetter sjelen inn i den ikke-fysiske «mellomtilstanden» til den igjen velger å «inkarnere seg» etter å sett seg ut nye foreldre og omstendighetene for det nye livet.

Denne prosessen beskrives i Raymond Moodys bok «Livet etter livet», som rapporterer flere hundre tilfeller av nær-døden-opplevelser der folk som er blitt erklært klinisk døde, plutselig våkner til liv igjen fordi de har fått beskjed om at deres død var en ikke-planlagt hendelse, og at de fortsatt har viktige oppgaver igjen å gjøre i dette livet.

Disse opplysningene bekreftes igjen i Helen Wambachs bok «Livet før livet», der flere hundre mennesker forteller en lignende historie under regresjon. Den finske legen Rauna-Leena Lukanen sa det samme på et foredrag jeg var på. Du får ikke dø før din tid er inne. Da er det egentlig svært bortkastet tid å gå rundt å være redd for døden.

Vi programmerer selv våre fremtidige liv og erfaringer.
Vi programmerer selv våre fremtidige liv og erfaringer.

Numerologi bygger også på tanken om reinkarnasjon hvor man tar utgangspunkt i at hver sjel bevisst velger hva den vil oppleve i hvert liv, og velger spesifikke bokstaver og tall via navn og fødselsdato. Disse valgene programmeres for å skape våre nye liv og våre erfaringer.

Når en sjel bestemmer seg for å bli født inn i den fysiske virkelighet, velger den selv sine frekvenser» som bestemmes ut fra tallene som fremkommer i fødselsdato og i fødselsnavnet. Ved hjelp av Numerologi regner man seg frem til underliggende mønstre/ formularer på cellenivå, og disse mønstrene styrer vår oppførsel og våre handlinger og fungerer som  katalysator til hendelser som skal skje i våre liv.

Når så en persons numeriske sekvenser er ”skrevet ned” og sjelen har valgt sine utfordringer og løsninger på disse, vil personens atferdsmønstre bli skapt. Disse mønstrene fungerer som aktivatorer, og er med på å utløse situasjoner og hendelser i personens liv.

James og Justin er ganske så like.
James og Justin.

Det liv som velges av hver enkelt sjel, er den individuelle sjels kontrakt. Man er også avhengig av at andre sjeler hjelper til med å skape ”vanskelige” situasjoner, noe som til slutt fører til alle sjelene som har vært involvert, får en gylden mulighet til større læring.

 Hvorfor flere liv?

Gud uttrykker seg selv ved å fragmentere seg selv i mindre og mindre enheter av bevisst energi.

Formålet med å leve mange liv, er å gi sjelen (Gud) mulighet til å få mest mulig erfaring. Flere liv gir mulighet til å utfylle hull i erfaringsutdannelsen, og gir mer trening i mestring av ens ”guddommelige” særpreg i menneskeform, slik at en overordnet balanse kan oppnås.  Karma som noen tror er kun er ”belønning eller straff”, er muligheten til å praktisere dette overordnede systemet.

Resultatet av en balansert erfaringsutdannelse er åndelig vekst eller sjelelig utvikling.
Vi er alle fraktaler av en større enhet.
Vi er alle fraktaler av en større enhet.

Tenk deg en stor elektrisitetskilde. I ren forfatning vil den rene kraften i elektrisiteten drepe oss. Utnytter man denne kilden på riktig måte ved hjelp av transformatorer som kan senke energien, kan man dra nytte av energien.

Vi starter som en del av alt (GUD), og velger deretter å være en del av den kreative prosessen ved å fysisk utvide vår sjels energi fra GUD.

Før man når overgangen, lager man sine skapelseskoder for hva vi har til hensikt å erfare. Skapelseskodene må lages på forhånd, fordi vi vet at når man starter overgangen, vil man miste hukommelsen og minnet av hvem man virkelig er, og man glemmer at man frivillig har meldt seg på showet i dualitetenes verden.

Denne midlertidige perioden med minnetap gir grobunn for følelsen av forlatthet eller isolasjon, en gjennomgripende følelse som de fleste mennesker  blir svært preget av, og frykten for å bli forlatt styrer våre handlinger mye mer enn vi er klar over. Vi setter i gang med selvbeskyttende atferdsmønstre (i vårt ego) for å slippe smerte.

 De fleste av oss er preget av disse atferdsmønstrene i større og mindre grad. Målet er å gjenkjenne mønstrene, for først da kan vi forvandle dem.

Sjelen vår kom ikke til jorden for å erfare smerte og lidelse. Vi kom her for å være medskapere, og det er vi også. Forskning avslører at vi mennesker er i stand til å påvirke ”enhetsfeltet” med våre individuelle tanker og følelser. Din tro blir din sannhet, og forandrer du på tankene dine så vil livet ditt forandre seg også.

Jackson og Mozart.
Jackson og Mozart.

Tenk på ditt liv som en filmproduksjon.

Når du ankommer jorden starter dine sykluser og dine drama. En numerologisk analyse kan sammenlignes med et filmmanus. Dine tall avslører essensen i hvilken rolle du skal spille og hva du skal integrere og lære i løpet av livet.

Alle er i bevisst kontakt gjennom det kollektive enhetsfeltet, og gjør avtaler med de andre skuespillerne om hvem som skal være med i de forskjellige dramaene man skal gjennom i løpet av filmen (livet).

Forhånds-arrangerte møter ble avtalt med alle dine medskuespillere, slik at du kunne gjennomføre akkurat den spesielle rollen du på forhånd valgte å spille denne gangen. Uansett hvor negativt eller ubehagelig forbindelsene er, så husk at det er du selv som inviterte akkurat den personen inn ditt drama. Vær derfor takknemlig ovenfor alle som har stilt opp i din produksjon. Filmen ville ikke blitt komplett uten disse.

Alt som virker tilfeldig, er synkroniteter som var/er planlagt på forhånd.

Noen spiller snill, og noen har rollen som storeslem.
Noen spiller snill, og noen har rollen som storeslem.

Disse avtalene gjøres på et underbevisst nivå, ikke i din daglige begrensede egobevissthet. Din sjel har en høyere bevissthet og forståelse for hva-  og hvem du trenger å oppleve for at du skal utvikle deg i riktig retning. I de aller fleste skuespill er det mange mennesker involvert. Noen filmer er komedier, andre er drama/ actionfilmer mens andre er tragedier.

Livskraften gjennomstrømmer alt liv, den er nøytral og den aksepterer oss akkurat slik vi er, uansett hvilke valg vi gjør. Den tilgir oss hvert sekund. Den har gitt oss den frie vilje. Den lar livet utfolde seg i frihet. Den bare ER.

Har du selv programmert ditt eget liv og aksepterer og  forstår dette på et dypere plan, vil det raskt bli slutt på offer-mentalitet.

lanzaDøden er en illusjon, hevder den prisbelønte fysikeren Robert Lanza.

Time Magasine plasserte han i 2014 listen over verdens 100 mest innflytelsesrike personer.

Han mener det er vår bevissthet som skaper universet, ikke motsatt. Som mange andre vitensmenn så har han mestertallet 11 i kombinasjon med tallet 7 i sitt tallkart. Han er født 11.02.1956 (Skjebnetall 16/7) med navn Robert Paul Lanza. Navnetall 11/2, vokaltall 17/8 kons. tall 30/3. Artikkel om Lanzas teori på lenken.

Husket sitt tidligere liv.

Seks år gamle Cameron Macaulay snakket stadig om mammaen og familien sin, og han likte å tegne bilder av huset han bodde i. Stedet han stadig fortalte om, hadde familien aldri vært. Den bemerkelsesverdige dokumentaren forteller historien om Cameron som sammen med sin familie drar til øya Barra – for å bli konfrontert med sitt tidligere liv.

På Golan-høydene nær grensen til Syria/Israel har en 3 år gammel gutt fortalt at han husker å bli drept i sitt tidligere liv. Gutten har sagt at han ble drept med en øks, og at han husker hvor kroppen ble begravet. De fant skjelettet på stedet med et stort kutt i hodet. 

Øksen ble også funnet. Gutten var en del av en druser-etnisk gruppe som aksepterer reinkarnasjon  uten noen form for tabu.  Mer på denne lenken.

Artikkel om komikeren Jon Schaus møte med døden.

Forfattet av: Åse Steinsland, 14.03.2010, oppdatert 30.06.2015

Numerologiens far, Pythagoras.
Numerologiens far, Pythagoras.

«Know thyself»

Avslør ditt kosmiske matematiske fingeravtrykk.

Pythagoras (Numerologiens far) mente at tall hadde unik egenskaper, og hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons energi, ville man forstå vedkommendes liv og egenskaper.

En Numerologisk analyse kan sees på som ditt kosmiske matematiske fingeravtrykk som avslører dataene som er lagret i ditt fødselsnavn og fødselsdato og kodene hele livet ditt er bygget på. Når du får forståelse for hva dine personlige tall innebærer, vil du få den kunnskapen du trenger for å få frem dine aller beste sider.

Kilder