1

Symbolikk

Tallet 1 symboliseres med solen og har som grunnenergi i seg vilje, makt og kraft. Det står for ledelse, handling, mål og ambisjoner. Videre assosieres tallet med bevissthet, enhet, lys, jeg’et og representerer det aktive og maskuline prinsipp. Dette er tallet for nye begynnelser. Tallet 1 er ubevegelig og uforanderlig, det forblir det samme enten man ganger eller deler det med seg selv. Av og til blir det også assosiert med egoisme, eksentrisitet og tyranni. Energien er maskulin, oppfinnsom og ledende.

Prøv ut nye ideer, tør å gå egne veier. Lederen, 1-eren, oppfinneren, kunstneren/designeren, offentlige personer, politikeren, soldaten, pioneren og instruktøren.

Geometrisk symbol

 

t-oppKonstruktive trekk

Mot, styrke, fryktløshet, frigjør gamle tankeformer, storsinnethet, evne til å nå mål.
Påvirket av tallet er man viljesterk, modig, selvforsynt, original, uavhengig, omsorgsfull, banebrytende, aktiv, sterk. Naturlig leder, ambisiøs. Vibrasjonen for skapelse, mot, uavhengighet, viljestyrke og troen på seg selv og egne ideer.

t-nedNegative trekk

Arroganse, egoisme, overdreven stolthet, tyrannisk og dominerende, tørster etter makt, er hard, selvopptatthet, bedrevitende og likefrem. For sjefete, stolt og egenrådig. Fare for egoisme og mangel på interesse for andre mennesker. Liker ikke å bli oversett, heller ikke å ta i mot hjelp og råd fra andre. Stoler kun på seg selv.

Kjentfolk kodet med tallet 1

Maria Montessari,  Steve Jobs, Julian Assange, Brad Yates, David Crosby, Dick Cheney, George Lucas, Jack Nicholson, Jacques Cousteau, James Redfield, Jim Morrison, Larry King,  Maria Shriver, Martin Luther King, Jr., Nancy Reagan, Sally Field, Sally Ride, Sammy Davis, Jr.Sean Connery, Sting, Tiger Woods, Tom Cruise, Tom Hanks, Tindersvindleren, Andrew Tate.

Undervisningsartikler tallet 1

  • Tindersvindlerens tall. Les mer
  • Forutsigelser 2017, Globalt år 1. Les mer
  • Nikola Tesla og tallet 1. Les mer
  • Pioneren Steve Jobs og tallet 1. Les mer 
  • Verdens åndelige leder Dalai Lama og tallet 1.Les mer
  • Karmisk gjeldtall 19/1. Les mer
  • Tallet 1 som Adressetall Les mer
  • Tallet 1 som Telefonnummer. Les mer
  • Kompabilitet, hvilke tall passer best sammen med tallet 1. Les mer

Ønsker du å lære mer? Da kan du abonnere på Numerologens undervisningsartikler. Les mer om ordningen / meld deg på her.