5

Symbolikk

Tallet 5 assosieres med planeten Merkur, som står for kommunikasjon og det intellektuelle. Det symboliseres med den 5-takkede stjerne (pentagram) og våre 5 sanser (syn, hørsel, lukt, smak og berøring). Tallet står videre for frihet, uavhengighet, bevegelse og mangfoldighet.

t-oppKonstruktive trekk

Dette er intellektets tall – tallet for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Det blir også sett på som tallet for tilfeldigheter, muligheter og risiko. Det mest dynamiske av alle tall, man kommer lett i kontakt med andre mennesker, og bør ha variasjon i livet. Stikkord for tallet 5 er eventyrer, allsidig, rastløs, aktiv, frihet, tilpasningsdyktig, mental, uavhengig, utadvendt, sprudlende og omgjengelig. Dristig, vågal og overtalende.

Yrke/læring

Søke nye muligheter. Ta sjanser. Prøve alt! Leve livet maksimalt. Tallet 5 kalles Media-tallet og «skriverens tall. Journalist, spekulant, artist, forsker, designer, profesjonell spiller, lærer, fotograf, selger, forfatter, nyhetsarbeid i TV/radio/magasiner/artist og advokat.

t-nedNegative trekk

Tallet kan i sitt negative uttrykk være uansvarlighet, likegyldighet, man kan være for flakkende, rastløs, inkonsekvent og for lett å lede. Fare for å gå over grensen når det gjelder laster/lyster.

Overdreven bruk av stimulanser. Eksperimenterer med tilværelsen til ytterste konsekvens og kan ikke underlegge seg rutinemessige oppgaver.

  • Kalkulator for å beregne navnetall, vokaltall og konsonanttall finner du på denne lenken.
  • Kalkulator for å beregne ditt Skjebnetall finner du på  denne lenken.

Kjentfolk kodet med tallet 5

Abraham Lincoln, Angelina Jolie, Bette Midler, Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones, Charles Barkley, Clark Gable, Dennis Quaid, Don Henley, Don Johnson, Helen Keller, Jackson Browne, Joe Vitale, Liv Tyler, Michael Losier, Mick Jagger, Nancy Laine, Ron Howard, Steven Spielberg og Willie Nelson.

Undervisingsartikler om tallet 5

  • Caitlyn Jenner og tallet 5. Les mer
  • Fordypningsartikkel om Tallet 5. Les mer 
  • Fordypningsartikkel om Charles Darwin. Les mer
  • Tallet 5 sin påvirkning som Adressetall for privatpersoner og bedrifter. Les mer
  • Tallet 5 sin påvirkning som Telefonnummer. Les mer
  • Kompabilitet og hvilke tall som passer best sammen med tallet 5Les mer

Ønsker du å abonnere på Numerologens undervisningsartikler, les mer om ordningen / registrer deg her.