BRYLLUPSDATO-KALKULATOR.

Vi er i år 2022 som er et Globalt år 6, og da kommer følelsesliv og kjærlighet i fokus.

Og ikke uventet rapporterer media at det kommer en tsunami av bryllup dette året 🙂 Kilde

Bryllupsdatoen setter i gang ekteskapets skjebne og sykluser. Tallet regnes ut fra bryllupsdatoen/partnerskapet og kalkuleres på samme måte som Skjebnetallet.

Nedenfor en kalkulator du kan bruke. Under den finner du en enkel tolkning av tallet som fremkommer.

bryllupsringer

Bryllupstall 1

Dette er forholdet for de likeverdige. Begge vil opprettholde sin egen identitet og selvstendighet innad i forholdet. Partene i dette forholdet har hatt en lang og spennende periode sammen før man giftet seg.  Det er viktig for begge å ha sitt eget virke eller karriere. Tallet viser til et modent forhold der man klarer til å jobbe seg gjennom vanskeligheter og utfordringer. Begge har et sterkt ønske om å opprettholde forholdet selv om man har hatt vanskeligheter i fortiden. Partene har testet hverandre grundig ut før man bestemte seg for å gifte seg, og er klar over den andres sterke og svake sider. Konkurranseinstinkt og konfrontasjoner kan prege forholdet. Praktiske ting kan til tider overskygge følelseslivet. Fleksibilitet og forståelse er stikkord for dette forholdet.


bryllupsringer

Bryllupstall 2

Partene i dette ekteskapet vil være var overfor hverandre følelser. Forskjeller vil enten bli snakket om, men kan også bli tidd i hel. Forholdet vil bære preg av en god del fysisk nærhet. Romantikk står høyt på prioriteringslisten. Tradisjoner og familie blir satt stor pris på. Et slikt ekteskap inngås ofte av to som er avhengig av hverandre. Det er en fare for at man tar ting den andre sier og gjør litt for personlig, og det er derfor en fare for at man bærer smerten inni seg. Hjemmet kan være overfylt da man har vanskelig for å gi slipp på ting. Dette forholdet kan også være motivert av et ønske om en partner som kan elske ens barn fra tidligere forhold. Velger man dette som bryllupstall, vil man enten ha et svært privat bryllup eller det totalt motsatte. Dette er også tallet for å stikke av å gifte seg, så det kan også være snakk om et ekteskap inngått i hemmelighet. Hvis en graviditet eller tidligere barn er den eneste grunnen til at du gifter deg, bør du kanskje på nytt overveie din avgjørelse. Trygghet og sikkerhet er stikkord for dette forholdet.


bryllupsringer

Bryllupstall 3

Dette forholdet vil bære preg av kommunikasjon. Mye morsomheter, men dette må styres slik at man unngår at det kommer til uttrykk på en kynisk eller sarkastisk måte. Det finnes ingen grenser for hva man kan diskutere! Artige aktiviteter holder forholdet friskt. Dette som bryllupstall kan også være svært bra for den økonomiske trygghet da ekteskapet er født under et heldig tall. Man kan være litt for opptatt av hva andre tenker om forholdet, og at bryllupet skal være større og bedre enn andres. Forventer man for mye kan man bli skuffet. Tallet 3 er styrt av lykkeplaneten Jupiter, så det er en mulighet for at det kan bli mange barn, samt at andre medlemmer av familien bor sammen med dere til tider.


bryllupsringer

Bryllupstall 4

Forholdet kan bære preg av å være skjebnebestemt. Du og din partner oppfyller hverandres følelsesmessige behov. Et behov for trygghet er en motiverende faktor har man dette som bryllupstall. Det vil være viktig å slå rot og bygge en fremtid sammen ofte nær slektninger. Dette er tallet for deg som har behov for stabilitet og trygghet økonomisk. Dette ekteskapet er mer en praktisk sammenslåing, og partnerne i dette ekteskapet er ikke så opptatt av å vise og demonstrere sine følelser. Økonomiske bekymringer kan drepe kjærligheten. Forholdet kan allikevel bære preg av å være svært fysisk. Har man diskutert og blitt enige om alt ansvar et ekteskap fører med seg både på godt og vondt, bør man kanskje velge denne datoen. Betydningen av tallet 4 som bryllupstall er ”til døden skiller oss ad”. Dette kan være paret som fungerer som en enhet, og klarer og nå mål andre par ser på som en umulighet. Man kan starte en vellykket forretning sammen og virkelig få suksess. Uansett hva man gjør, om det er å kjøpe hus eller få barn så vil det meste bære preg av omhyggelig planlegging.


bryllupsringer

Bryllupstall 5

En viss grad av aktivitet og kaos vil prege et ekteskap med 5 som bryllupstall. For at det skal fungere må man hele tiden tilføre spenning. Til og med når forholdet er på sitt mest stabile, vil rastløsheten ligge og murre under overflaten. Dette kan slå ut i at partene f.eks. vil søke nye spennende steder å ha sex, l reise på turer sammen og oppsøke spenning og moro. Dette er ikke det beste bryllupstall for de som søker mot et  tradisjonelt familieliv. Det vil heller ikke passe omsorgspersoner – eller personer som søker å bli ivaretatt av partneren. Partene vil ha behov for alenetid, så det vil være viktig å kunne dyrke egne interesser – man må like å tilbringe noe tid for seg selv. Forholdet kan bære preg av mye bevegelse og reising, det er mulig barna vil bli født på forskjellige steder da forholdet vil bære preg av at man må være bevegelig.


bryllupsringer

Bryllupstall 6

Kjærlighet i full blomst! Dette ekteskapet har en fin balanse i kjærlighet og forpliktelser, lek og ansvar. Hjem og familie er viktige ingredienser i dette forholdet. Partene knytter bånd som med letthet kommer til uttrykk både i ord og handling. Partene er ikke krevende, men vil føle seg ufullstendig uten den andre. Forholdets fokus vil dreie seg rundt hjemmet som vil bære preg av komfort, dekor og god smak. Dette betyr ikke at forholdet ikke vil få sine utfordringer.  Ansvar, tillit og omsorg er et must for at man skal få forholdet til å vare, og man bør ikke være for redd for konflikter. Ekteskapet vil være på topp på prioriteringslisten hos begge parter, så derfor er begge partene innstilt på å jobbe med forholdet og diskutere og planlegge for å få forholdet til å fungere. Paret vil muligens også få ansvar for andre familiemedlemmer, for eksempel syke foreldre og alt det ansvar som følger med .


bryllupsringer

Bryllupstall 7

Bryllupstall 7 kan føre til at uventede ting vil skje både på bryllupsdagen og i forholdet generelt. Planer man har går ikke alltid slik man tror, eller en kritisk situasjon ordner seg i kommer i siste øyeblikk. Man kan bli forlatt ved alteret, våkne opp om morgenen og finne ut at man har giftet seg med en person man egentlig ikke kjenner, man har foreldre som ikke liker ens partner, man har forskjellig etnisk bakgrunn eller forskjellig religion eller er av samme kjønn. Alt er mulig, da overraskelsesmomentet ligger i tallet 7. Selvfølgelig kan dette slå positivt ut også. Båndet mellom partene er på et mer psykisk nivå. Hver av partene trenger tid for seg selv, og man kommuniserer eller deler ikke nødvendigvis alle tanker. Det er derfor en fare for at emosjonelle ting blir for mye begravd og ikke snakket nok om. Forholdet bærer preg av å være spirituelt/religiøst, og partene trenger tid til og utforske og utvikle seg på sin egen måte.


bryllupsringer

Bryllupstall 8

Her har vi paret som visste at de var ment for hverandre med en gang de møtte hverandres blikk! Partene visste med en gang at de var kompatible på alle måter. Status, makt, penger og økonomi vil være viktig i dette forholdet. Får man problemer bør man ordne opp så raskt så mulig. Paret bør søke det beste livet har å by på. Enten så er paret svært innstilt på å tjene masse penger, eller så vil de møte det motsatte, de streber med å få endene til å møtes. Kravene som stilles er store, men belønningen likeså. Det er fullt mulig for partene å drive forretning sammen siden de er et sterkt team, selv om den ene parten kanskje må ofre seg for den andres karriere. Det å vise for mye følelser kan bli sett på som svakhet. Kvalitet og stil er viktig i forholdet, og dette vil gjenspeiles både i standard på hjemmet, bilen og garderoben.


bryllupsringer

Bryllupstall 9

Her har vi paret som må være tilpasningsdyktig i en foranderlig verden og tallet indikerer at man gjerne har vært gjennom litt problemer i forkant som man har løst opp i. Ekteskapet vil bære preg av at man må ofre noen sine personlige behov for en større helhet. Kjærlighetslivet er lidenskapelig, men det kan skje at den ene føle seg tatt for gitt, da den andre vil bruke mye tid på å jobb eller å tjene en større sak. Sjenerøsitet gir tilfredsstillelse så lenge begge parter er enig. Bryllupstall 9 kan også være datoen for paret som stikker av for å gifte seg i all hemmelighet. Barnetro kan være viktig å ta hensyn til før man gifter seg.


Lykke til!

Forfattet av: Åse Karin Steinsland

PARTNERANALYSE-296x300

Numerologisk par-analyse

Partner-analysen tar for seg hvordan man passer sammen som par eller samarbeidspartnere. Den har også en 1-årig fremtidsanalyse som indikerer utvikling og omstendigheter i forholdet årlig og månedlig.

Språk: Denne har jeg kun på engelsk.

Klikk på bildet til venstre for å bestille/ lese mer om analysens innhold.