Home Butikk Analyser Komplett Personlighetsanalyse med 1-års Fremtidsanalyse.
Tilbud!

Komplett Personlighetsanalyse med 1-års Fremtidsanalyse.

kr 998,00

Norges mest solgte Numerologiske analyse.

Les produktbeskrivelsen lenger nede på siden for detaljert informasjon om analysens innhold.

Vil du bestille, vennligst fyll inn personlige data jeg trenger for å lage analysen i feltene nedenfor. Vær nøyaktig!

Deretter trykker du på «KJØP» og «VIS HANDLEKURV». Da sendes du videre til adresse- og betalingsopplysninger. Her er det et kommentarfelt for ekstra opplysninger.

FØDSELSNAVN/ DÅPSNAVN

Ditt FØRSTE registrerte fulle navn som enten er fødselsnavn eller dåpsnavn. Alle navn må registreres for at analysen skal bli riktig! F.eks. Ola Ingolf Normann

BRUKSNAVN

Fullt navn slik det er registrert i dag, f.eks. Ola Normann

FØDSELSDATO

Dag-måned-år, f.eks. 31.10.1967

GATEADRESSE

Skriv inn riktig gateadresse for den som skal ha analysen (for analyse av adressen).

TELEFON NUMMER

Skriv inn telefon nummer som skal analyseres.

VELG LEVERINGSMETODE *

Få analysen tilsendt gratis på e-post som PDF-fil eller pr. post som innbundet dokument. (Gebyr for porto og rekvisita kommer i tillegg).

Beskrivelse

Innhold, hva får du vite?

Analysen bygger på fødselsdato og første registrerte navn som enten er fødselsnavn eller dåpsnavn. Betydningen er forklart på en slik måte at du ikke trenger kunnskap om Numerologi for å ha glede og nytte av analysen, som er på ca. 40-50 sider.

Analysen er delt opp i følgende 4 deler:

  • DEL 1 – Personlighetsanalyse.
  • DEL 2 – Karmisk analyse.
  • DEL 3 – Syklusanalyse, horoskoper og transitter kommende år.
  • DEL 4 – Lykketallsanalyse.

DEL 1 – Personlighetsanalyse.

NAVNETALL. Analyse avslører psykisk og mental sammensetning. Den totale summen av personlig evolusjon utviklet gjennom mange liv. Tallet representerer ditt vesen, den du er og avslører hva slags person du ønsker å være. Tallet er vanligvis en sterk faktor i yrkesvalg. Totalsum av all bokstaver i fødselsnavn.

VOKALTALL. Analyse avslører indre drivkraft, hva som dytter deg fremover i verden, den underliggende motivasjonen bak dine handlinger. Tallet har en sterk påvirkning på valg du tar i livet. Det kalles sjeletall, det er den spirituelle deg. Indikerer karakter du har utviklet i tidligere liv og mengden visdom og kunnskap oppnådd gjennom tidene. Totalsum av vokaler i fødselsnavn.

KONSONANTTALL. Avslører ansiktet du viser utad, slik du blir oppfattet av andre. Kalles førsteinntrykkstallet. Tallet hjelper deg og deg selv slik andre ser deg. Det avslører hva som blir forventet av deg på grunn av det du projiserer ut. Summen av alle konsonanter i fødselsnavn.

PÅVIRKNING NAVNEENDRING. Påvirkningen nåværende navn gir er mindre fødselsnavnets påvirkning, som alltid vil skinne gjennom. Det kan intensivere karakteristikker /talenter som ligger latent, eller kompensere for tall/kvaliteter som mangler i fødselsnavnet.

SKJEBNETALL. Tallets kvaliteter avslører din utviklingsvei denne gangen, kvaliteter og lekser som skal integreres. Tallet har også mye med timing å gjøre, dvs. når skjebnen blir svanger. Summen av tallene i fødselsdato.

BURSDAGSTALL. Tallet avslører et spesielt talent du har.

FØRSTE BOKSTAV. Forteller om viktige kjerneegenskaper.

BROBYGGERTALL. Gir innsikt og råd om hvordan du kan få større balanse og harmoni. Tallet som fremkommer viser hvordan du kan tette hull mellom Skjebnetall og Navnetall og Vokaltall og Konsonanttall.

BALANSETALL. Avslører hvordan du reagerer, og gir deg veiledning om hvordan du på best mulig håndterer vanskelige situasjoner.

ADRESSETALL. Hvilken energi fremmer adressen din?

UTFORDRINGSTALL. Gir spesifikke leksjoner å ha fokus på, svakheter vi kan jobbe mer med.

DEL 2 – Karmisk analyse.

KARMISK GJELD. Numerologi bygger på tanken om at vi er spirituelle vesener som inkarnerer for å utvikle oss mot høyere bevissthetsnivå. Gjennom mange liv opparbeider vi oss visdom, men vi har også gjort feil. Tilleggsbyrder for å lære lekser.

KARMISKE LEKSER. Vi kommer inn i livet med sterke og svake sider. De viser oss hvilke karaktertrekk som bør jobbes mer med.

DEL 3 – Sykluser, horoskop og transitter.

PERSONLIG ÅR. Av alle de forskjellige syklusene du gjennomgår, er det først og fremst denne, som går fra 1 til 9 som påvirker vår opplevelse av livet. Hvert år har sitt tema, og hva som trigges frem av muligheter og lekser avhenger av tallkvalitetene i årstallet. Hver 9-års syklus har sitt spesielle særpreg, som igjen avhenger av tallene på utviklingstrinn m.m.

ESSENSTALL. Essenstallet er viktig og jobber side om side med årstallet. Det har sin syklus fra bursdag til bursdag og indikerer leksjoner du er klar til å trekke til deg og integrere, hvordan du oppfatter omgivelser. Det gir råd om hvordan du kan få suksess gjennom perioden, og vice-versa.

TRANSITTENE avslører hvordan bokstavene påvirker livet gjennom gjeldene periode. De påvirker på tre plan, fysisk, mentalt og spirituelt.

MÅNEDSHOROSKOPET går gjennom de neste 12, 24 eller 36 måneder i dybden.

UTVIKLINGSTRINN. Disse primærsyklusene er 4 langvarige sykluser som representerer spesielle egenskaper som skal opptas i- og tilpasses ditt vesen. Tallet former deg videre. Starten på et nytt trinn markeres ofte med intense transformerende hendelser. Analysen beskriver syklusene tallpåvirkning fra livets begynnelse til livets slutt.

LIVSPERIODER. Den første perioden finner ut av hvem vi er i forhold til resten av verden. Den andre syklusen avslører gradvis våre individuelle og kreative talenter og kampen vi gjennomgår for å finne vår plass i verden. I den siste periode har vi oppnådd større grad selvbeherskelse og evner å påvirke våre omgivelser. Den tredje og siste syklusen representerer vår blomstringstid, vår sanne natur bærer frukter. Det er gjennom denne syklusen man har mest personlig styrke.

REALISERINGSTALLET representerer underliggende behov som gradvis kommer til overflaten i 30-35 års alder.  Når du har større kjennskap til deg selv, blir du mer bevisst hvem du er og ditt egentlige mål.  Karakteristikken av tallet er vanligvis synlig i barndommen, men forsvinner ut av synsfeltet for en periode, for så å vende tilbake. Tallets påvirkning øker ettersom årene går.

ANALYSE TLF. NUMMER. Er det kompatibelt med dine kvaliteter eller ambisjoner?

DEL 4 – Lykketallsanalyse.

I konkurranser eller spill der tall er en del av spillet kan det være lurt å vite hvilke tall som er gunstige for deg. Oversikt over dine heldige tall, dager og måneder.

Jeg gjør oppmerksom på at alle priser er inkl. mva.