Home Butikk Analyser Kun Personlighetsanalyse

Kun Personlighetsanalyse

kr 698,00

Innhold Numerologisk personlighetsanalyse 

Analysen bygger på din fødselsdato og ditt første registrerte navn gitt deg fødsel eller dåp. Betydningen av dine tall er forklart på en slik måte at du ikke trenger kunnskap om Numerologi for å ha glede og nytte av denne analysen.

Denne analysen tar kun for seg de faste tallene knyttet til personligheten og hvordan en person er sammensatt (uten syklustall/ forventede hendelser.) Du kan lese mer om innholdet lenger nede på siden.

I denne analysen får du følgende: Personlighetsanalyse, adresseanalyse, karmisk analyse og lykketallsanalyse. Analysen er på ca. 27 +- sider. Jeg gjør oppmerksom på at alle priser er inkl. mva.

For å bestille analysen, vennligst fyll inn de personlige data jeg trenger for å lage analysen i feltene til nedenfor. Vær nøyaktig!

Deretter trykker du på «KJØP» og «VIS HANDLEKURV». Du blir da sendt videre til adresse- og betalingsopplysninger. Her er det et kommentarfelt for ekstra opplysninger.

FØDSELSNAVN/ DÅPSNAVN

FØRSTE registrerte fulle navn som enten er fødselsnavn eller dåpsnavn. ALLE navn må registreres for at analysen skal bli riktig! F.eks. Ola Ingolf Normann

BRUKSNAVN

Fullt navn slik det er registrert i dag, f.eks. Ola Normann

FØDSELSDATO

Dag-måned-år, f.eks. 31.10.1967

GATEADRESSE

Skriv inn riktig gateadresse for den som skal ha analysen (for analyse av adressen).

TELEFON-NUMMER

Skriv inn telefon-nummer som skal analyseres.

VELG LEVERINGSMETODE * 

Kun epost inntil videre.

Beskrivelse

kun personlighetsanalyse

Innhold, hva får du vite?

DEL 1. – Personlighetsanalysen

NAVNETALL. Analyse av ditt navnetall avslører din psykiske og mentale sammensetning. Navnetallet avslører ditt vesen, den totale summen av din personlige evolusjon utviklet gjennom mange liv. Tallet avslører fordeler og ulemper som du tok med deg inn i livet. Tallet forteller om et mål du har hatt som du vil søke mot. Tallet er ditt vesen, den du er og avslører hva slags person du ønsker å være. Du vil bedre forstå hvem du egentlig er med innarvede evner og talenter. Tallet er vanligvis en sterk faktor i yrkesvalg. Totalsum av fødselsnavn.

VOKALTALL. Analyse av tallet avslører din indre drivkraft, hva det er som driver deg fremover i verden, det underliggende som motiverer deg. Tallet avslører motivasjonen bak dine handlinger. Tallet har derfor en sterk påvirkning på de valg du tar i livet. Tallet avslører identiteten til sjelen som kom til jorden – den spirituelle deg. Det er ditt «virkelige jeg», slik du i det skjulte liker å se deg selv. Tallet kan også indikere karakteren du har utviklet i tidligere liv, og mengden med visdom og kunnskap du har oppnådd gjennom tiden. Tallet er summen av alle vokalene i dåpsnavnet ditt.

KONSONANTTALL. Analyse av dette tallet avslører ansiktet du viser utad, eller slik du blir oppfattet av andre. Tallet vil hjelpe deg til å bli i stand til å se deg selv slik andre ser deg. Tallet avslører derfor hva som blir forventet av deg på grunn av det du projiserer ut til andre. Dette gir ikke nødvendigvis en riktig refleksjon av hvem eller hva du i virkeligheten er.

PÅVIRKNING EVENTUELL NAVNEENDRING. Påvirkningen ditt nåværende navn gir, er mindre i forhold til ditt fødselsnavn. Ofte vil dette navnet kompensere for de tall som mangler i ditt fødselsnavn. Ditt nåværende navn kan også intensivere karakteristikker eller talenter som ligger latent i deg. For eksempel så kan et tall som mangler i ditt fødselsnavn komme frem i ditt nåværende navn.

SKJEBNETALL. Tallet avslører på hvilken måte du har tenkt å gå gjennom livet, dine muligheter, utfordringer og leksene du har valgt å møte, og tallet blir ansett som det viktigste i hele analysen. Du står fritt til å leve ditt liv som du selv vil. Du kan prøve å nå ditt potensiale eller du kan lage mindre versjoner av deg selv. Det er ditt valg. Resultatet blir avhengig av hvor mye – og hvor hardt du prøver.

BURSDAGSTALL. Tallet avslører et spesielt talent du har. Det er en gave til deg som skal hjelpe deg på din livsvei.

FØRSTE BOKSTAV. Den første bokstaven i navnet ditt har også sin spesielle vibrasjon som forteller noe om dine egenskaper.

BROBYGGERTALL. Brobygger-tallene gir deg innsikt samt råd om hvordan du kan få større balanse og harmoni mellom dine tall slik at de fungere bedre sammen og blir mer harmoniske. De viser deg hvordan du kan tette hullene i din analyse mellom Livsveitallet og Inntrykkstallet og mellom Motivasjonstallet og Inntrykkstallet. For å bli et helt menneske, må man fullt og helt absorbere de positive karakteristikker av alle hovedtallene.

BALANSETALL. Mennesker reagerer forskjellig på utfordringene vi blir stilt ovenfor. Noen trekker seg tilbake fra vanskelige situasjoner for å tenke gjennom tingene. Andre lukker igjen følelsesmessig, og prøver å ikke føle noe. Noen eksploderer, og blir ferdig med en gang, mens andre igjen klamrer seg til negative følelser, uten å klare å gi slipp på dem. Vi reagerer på bestemte måter, uten at vi tenker så mye over det. Modenhet og selvutvikling kan hjelpe oss til nye og mer effektive metoder å møte disse utfordringene på. Ditt balansetall avslører hvordan du reagerer, og gir deg veiledning om hvordan du best mulig kan håndtere vanskelige situasjoner.

UTFORDRINGSTALL. Alle er født med både sterke og svake sider. Skal man bli et helt menneske, må man tørre å stå ansikt til ansikt med sine utfordringer. For mange av oss blir den samme utfordringen repetert gjennom hele livet, mens andre har fire helt forskjellige utfordringer. Utfordringene gir deg spesifikke leksjoner du må ha fokus på, og, for å hjelpe og inspirere deg, vil livet plassere deg i situasjoner som krever den spesifikke karakteristikken som kommer frem i din utfordring. Dine utfordringer er viktig. De representerer spesifikke svakheter, som du får en mulighet til å jobbe med. Hvis du ikke jobber med dine svakheter, blir du utfordringens offer, og dine svakheter vil stå mellom deg og et rikere og mer tilfredsstillende liv.

REALISERINGSTALL.Dette tallet representerer et underliggende behov som gradvis kommer til overflaten i 30-35 års alderen. Når du har større kjennskap til deg selv, blir du mer bevisst hvem du er og hva ditt egentlige mål er. Karakteristikken av dette tallet er vanligvis synlig i barndommen, men forsvinner ut av synsfeltet vårt for en periode, for så å vende tilbake. Dette er en gave i seg selv, for du trenger ikke bruke tid og energi på ting som du ikke identifiserer deg med lenger. Uansett hvor gammel du er nå, er du på vei mot et større mål. Dette tallets påvirkning øker ettersom årene går.

KARMISK- GJELD TALL. Numerologi er basert på ideen om at vi er spirituelle vesener eller sjeler som inkarnerer på jorden mange ganger for å utvikle oss mot et høyere bevissthetsnivå. Gjennom vår utvikling i mange liv, opparbeider vi oss masse visdom, og har gjort mange bra valg som tjener oss i fremtidige liv. Vi har også gjort feil, og noen ganger misbrukt gavene vi ble gitt. For å gjøre opp slike feil, tar vi på oss tilleggsbyrder for å lære leksen vi ikke lærte i tidligere liv.

KARMISKE LEKSER. Vi kommer inn i livet med noen sterke og noen svake sider. De karmiske leksene viser oss hvilke karaktertrekk ved oss selv som bør jobbes mer med. Man kan gjenkjenne en lekse og så tro at man er ferdig med den, helt til den tilfeldigvis kommer opp en gang til – og så enda en gang! Her skal det læres!

ADRESSETALL. Når man jobber med Numerologi forstår man etter hvert at alle tall som er knyttet opp mot hjem påvirker energi og aktivitetsnivå på en positiv eller negativ måte. Noen tall fremmer positive energier mens andre tall kan ha en mer hemmende energi. Ditt adressetall gir deg en pekepinn på hvilken energi din adresse fremmer, og legger mest vekt på den delen av adressen som peker mest direkte mot deg som gatenummer og gatenavn.

LYKKETALLSANALYSE. Oversikt over dine heldige tall, dager og måneder. I konkurranser eller spill der tall er en del av spillet, kan det være gunstig å vite hvilke tall som er gunstige for deg.

ANALYSE TELEFON-NUMMER. Analyse av telefon-nummeret ditt. Er det kompatibelt med dine kvaliteter eller ambisjoner?