DAGENS TALL SØNDAG 23. FEBRUAR. Global dag 11/2 og Nymåne.

0
18808

Jeg legger ut dagens tall stort sett hver dag. En grei måte å lære litt om kvalitetene i hvert enkelt tall samt Pythagoras foretrukne beregningsmetode.

Det finnes en rekke syklustall som påvirker oss individuelt til enhver tid. Det Globale dagstallet råder globalt /kollektivt og påvirker oss alle. (Mer om ditt Personlige dagstall finner du her).

Slik summerer man Globalt dagstall i henhold til Pythagoras foretrukne reduksjonsmetode. (Mestertall skal ikke reduseres i beregningsprosessen).

  • Dag 23=2+3=5
  • Mnd Februar=2
  • År 2020=2+0+2+0=4
  • Vi summerer dag, mnd. og år: 5+2+4=Global dag =11/2

Vi lever i et elektromagnetisk univers og tall har usynlige elektromagnetiske kvaliteter.

I mestertallet 11 har 1-tallet doblet seg, eller skapt et speilbilde av seg selv. Tallet representeres geometrisk med symbolet Vesica. 2 sirkler som skaper tredje åpning. Sirklene representerer materie og ånd, polaritet og motsetninger, diplomati og samarbeid, partnere og foreldreansvar.

Mestertall forsterker energien i både personer, datoer og hendelser som er bærere av tallet.

Ånd og materie møtes i tallet 11/2 som ser ut som en portal og omtales som «Den spirituelle budbringer». 11/2 er tallet for den høysensitive og er knyttet til mange uforklarlige og overnaturlige fenomener.

Vi har en fin dag for samarbeid, konfliktløsning og samvær med familie og venner. Ellers en svært gunstig dag for kjærlighet og romantikk, siden tallet liker å være 1+1=2.

Tallet 11 gnistrer av elektromagnetisk energi, vi har 1-tallets energi i dobbel dose.

11/2 er også fredsmeglerens tall.

Martin Luther King ble født 15.1.1929. Han fikk Nobels Fredspris for sitt arbeid basert på ikkevolds-prinsippet. Han hadde visjonære 11/2 som både navnetall og som konsonanttall,  og det idealistiske & sosialt bevisste 18/9 som vokaltall og lederen 10/1 som skjebnetall.

11, 22 & 33 er palindromer. Ordet betyr «Bane & Vei» og det var nettopp det han var. En veiviser som banet vei.

snaasa
Klikk på bildet for å lese artikkel om Snåsa-mannen.

Ånd og materie kommer sammen i 11/2. Påvirket av tallet blir man  ofte synsk, har en sterk intuisjon /fantasi. Tallet 11/2 er ofte å se i tallkartet til visjonære personer som Nikola Tesla og Albert Einstein og alternative personer som Matthew Manning, Snåsamannen, Theresa Caputo og Gro Helen Tørum m.fl.

 

Den egyptiske guden Osiris.

Nymåne i dag!

Nymånen representerer nye begynnelser, den beste tiden å så nye tankefrø og starte på nytt.

Månesigden er et symbol på forandring i formens- og materiens verden.

Nymånen står for det nyfødte og for den magiske kraft som kan forvandle form. Månesigden beveger seg over natthimmelen og var i gamle Egypt et symbol på lys-skipet som bærer sjelen gjennom mørket inn i lyset til et nytt morgengry.

Aktuelle artikler om tallet 11 finner du nederst på denne siden.

Ha en fin søndag 🙂

FORDYPNING MESTERTALLENE 11, 22 og 33 (A)

11:11 ENIGMAET, PARALLELLE TALL OG PARALLELLE VIRKELIGHETER (A)

Hjem Blogg

Ingen artikler å vise