Noe du lurer på?

Her har jeg samlet spørsmål jeg ofte får i forskjellige kategorier.

.

[td_text_with_title custom_title=»1. HVORDAN REGNE UT SKJEBNETALL?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Husk på at det blir feil å legge sammen hele fødselsdatoen først og så redusere. Dette resulterer i at man får galt sammensatt tall. Du har sikkert lagt merke til at det blir brukt forskjellige beregningsmetoder og systemer i Numerologi. Jeg har gjort mitt ytterste for å opprettholde absolutt integritet til det pytagoreiske systemet som ”Numerologiens far”, Pythagoras stod bak. Alle beregninger i Pythagoras system bygger på en underliggende logikk som er lett å kjenne igjen. Selv om beregningsmetodene er enkle – så er numerologi basert på et ganske komplekst nettverk med koblinger av mønstre og sykluser som er gjenkjennelig. Desto flere kriterier er oppfylt, desto lettere blir man i stand til å forutse hendelser og påvirkning på et menneskes liv.[/td_text_with_title]

Beregning for person født 28.05.1947

Dag: 28=2+8 = 10=1+0 =1
Mnd: 05=0+5 =5
År: 1947= 1+9+4+7 =21=2+1=3

VI summerer ned tallene får dag, måned og år og får:1+5+3=9 som skjebnetall.

Tallene 11, 22 og 33 er Mestertall. Dukker et slikt tall opp, må det ikke reduseres i beregningsprosessen. Se eksempel nedenfor:

Beregning for person født 29.05.1948
Dag: 29=2+9 = 11
Mnd.: 05=0+5 = 5
År: 1948=1+9+4+8 = 22

Vi summerer ned tallene får dag, måned og år og får=11+5+22=38 =3+8=11 som skjebnetall.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[td_text_with_title custom_title=»2. HVORDAN REGNE UT TALL FOR DE 4. UTVIKLINGSTRINN?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″] De 4. Utviklingstrinn i en Numerologisk Analyse blir også omtalt som Pyramiden. På engelsk kalles de ofte for “Pinnacles”. Eksempel for person født 06.05.1949. Utviklingstrinn nr 1. regnes slik: Legg sammen tall for Fødselsdag og Måned (6+5=11) Første Utviklingstrinn blir 11/2 Utviklingstrinn nr. 2. regnes slik: Legg sammen tall for Fødselsår og Fødselsdag (6+5=11) Andre Utviklingstrinn blir også 11/2 Utviklingstrinn nr 3. regnes slik: Legg sammen tall for Utviklingstrinn nr 1 og Utviklingstrinn 2 (11+11=22). Tredje Utviklingstrinn blir 22/4 Utviklingstrinn nr. 4 regnes slik: Legg sammen tall for Fødselsår og Måned (5-5=10=1+0=1) Fjerde Utviklingstrinn blir 10/1. Første Utviklingstrinn starter ved år 0 og varer forskjellig fra person til person. Andre og tredje Utviklingstrinn varer i 9 år hver. 4 Utviklingstrinn varer livet ut. [/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=»3. HVORDAN REGNE UT NAVNETALL, VOKALTALL OG KONSONANTTALL?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″][/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=»4. HVORDAN REGNE UT PERSONLIG ÅR?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Personlig år varer fra års start til års slutt og regnes slik: Eksempel for person født 31.08.1967 Man legger sammen summen for Fødselsdag, Fødselsmåned og Inneværende år som i dette tilfellet blir seende slik ut. 31+8+2007 Dag 4+ Måned 8+ År 9=21=2+1=3 År 2007 er i dette eksempelet et Personlig år 3.
[td_text_with_title title_style=»td_title_style_1″ custom_title=»5. HVA ER KARMISK GJELD-TALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d»]Har tallene 13/4, 14/5, 16/7 eller 19/1 dukket opp som sammensatt tall i resultatet på Navnetallet, Vokaltallet, Konsonanttallet eller Skjebnetallet, har personen karmisk gjeld. KLIKK HER for å lese mer om dette.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»6. HVORDAN REGNE UT PERSONLIG MÅNED- OG DAGSTALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″] Først må du vite hva ditt personlige år er.  Ditt personlige år finner du ved å legge sammen fødselsdag og måned + tallet for året. (2012=2+0+1+2=5). For å finne ditt Månedstall, legger du til den ensifrede verdien av måneden det gjelder (f.eks. desember=12=1+2+3) 3 til ditt personlige årstall. For å finne ditt Dagstall, legger du sammen datoen og ditt personlige månedstall og reduserer resultatet til et ensifret tall. [/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»7. HVORDAN REGNER MAN UT KARMISKE LEKSER» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″] Man tar utgangspunkt i personens fødselsnavn. En enkel metode er å lage et 3×3 rutenett, og nummerere fra en til ni. Hver bokstav i navnet plasseres på bokstavens tallverdi (f.eks. A=1), og fyller ut alle bokstavene på sin plass. Mangler man et tall fra 1-9, så har man tallet som karmisk lekse. Du finner mer informasjon om dette ved å KLIKK HER. [/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=»1. HVA BETYR DET NÅR JEG SER SAMME TALL OVERALT?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Du finner artikkel om dette under gratistjenester ved å KLIKK HER![/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»2. JEG FÅR IKKE ÅPNET DOKUMENTET!» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Analysene blir sendt i form av en PDF dokument og for å kunne åpne det må du ha installert Adone Acrobat Reader. KLIKK HER for å laste ned programet gratis. Installer programet etter nedlastningen er ferdig og du kan åpne dokumentet rett etter.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»3. NÅR SKAL MESTERTALL REDUSERES?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Dette er et spørsmål jeg får ofte. For å besvare det, må vi vite når Mestertall påvirke oss som Mestertall, og når de ikke gjør det og skal reduseres til et enkelt tall. Det handler om hvor tallene er plassert i ens kart. Hvis Mestertallene (11, 22 og 33) er plassert på steder i kartet hvor de kan få levert sitt mesterlige potensiale, skal de ikke reduseres. Om mestertallene er plassert på steder i ens personlige kart hvor de ikke har denne muligheten, reduseres de til et enkelt tall. Når man beregner Personlig-År syklusen og resultatet blir et mestertall, skal vi redusere det til ett enkelt tall, fordi Års-syklusen ikke har potensiale til å påvirke oss med dette potensialet. Det samme gjelder dags- og månedstallene. Nesten alle andre tall som er en del av ens personlige kart, har Mester- potensialet og mestertallene blir ikke redusert. Utviklingstrinnene, livssyklusene og essenstallet skal ikke reduseres om mestertallet dukker opp. Hvis ens numerologiske kart er sterkt og balansert,  kan mestertallenes påvirkning  føre til at store ting kan skje, men i motsatt fall kan Mestertall også oppleves som en byrde. Til syvende og sist er det kun en ting som avgjør, og det er ens personlige  innsats. Det sies at det finnes 3 typer mennesker. De late som ikke liker å gjøre for mye,  de som gjør det de må, og de som gjør en ekstra innsats.  Det er selvfølgelig større sjanse for at de som gjør en ekstra innsats får et rikere liv og bedre resultater. For som ikke gjør en innsats øker sannsynligheten for at de vil leve et liv i fattigdom og misnøye,  mens de som gjør som normalt, vil leve mer normale midt-på-treet.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»4. HVA ER FORSKJELLEN PÅ NUMEROLOGI OG ASTROLOGI?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Både astrologi og numerologi tar utgangspunkt i fødselstidspunktet, men Numerologi blir mer utfyllende fordi den også tar utgangspunkt i fødselsnavnet, noe som gjør det mer nøyaktig. Tenk deg et par tvillinger tatt med keisersnitt samtidig. I følge astrologi skulle disse individene være så å si identisk, noe som vi vet ikke alltid stemmer. Numerologi tar utgangspunkt i at en persons identitet avsløres av fødselsnavnet, og fødselsdatoen avslører en persons skjebne/ livsvei. Dermed forklarer numerologi hvorfor tvillinger kan være svært så forskjellig. Navnetallet avslører i stor grad personlighetstrekk med tanke- og handlingsmønstre. Disse mønstrene vil fungere som aktivatorer, og være med på å utløse situasjoner og hendelser i våre liv. Tallet er derfor også vanligvis en sterk faktor i yrkesvalg.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»5. HVILKE FORMER FOR NUMEROLOGI ER MEST VANLIG?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Det finnes forskjellige typer Numerologi som praktiseres i dag, men følgende tre systemer er de vanligste:
  • Pythagoras system
  • Det Kaldeisk system
  • Kabbala-systemet.
Hvert system beregner tall forskjellig, og har forskjellige tolkninger. Den kaldeiske Numerologi har sine røtter i antikkens Babylon. I dette systemet, bestemmes ikke bokstavenes verdi av hvor de er plassert i tallsystemet i rekken 1-9, slik det gjøres i Pythagoras system.  Kaldeisk Numerologi går tallene fra 1-8. Grunnen til at de ikke bruker 9, er at tallet 9 blir sett på som et hellig tall og skal holdes adskilt fra andre vibrasjoner, unntatt når resultatet i en beregning blir 9. Pythagoras Numerologi har sin opprinnelse fra den matematikeren Pythagoras, som er mest kjent for løsningen på hypotenusen i en rettvinklet trekant (a2 + b2 = c2).  Dette tallsystemet bygger på det vestlige alfabetet. Kabbalistisk numerologi stammer fra det hebraiske systemet, og analyserer bare navnet. Systemet bruker 22 tallvibrasjoner, og siden systemet ikke benytter fødselsdato, er det ikke særlig mye brukt. Det er noen likhetstrekk mellom disse  systemene, men de er samtidig fullstendig forskjellig.  Noen numerologer blander disse to, og dette skaper en del forvirring. Noen finner også opp sine egne beregnings-metoder. Pythagoras studerte både kabbala og de matematiske systemene til esserne, araberne, druidene, fønikerne og egypterne. Resultatet av hans studier er Pythagoras numerologi. Jeg har også studert en rekke internasjonale bøker og ulike former for Numerologi, og oppdagelsene jeg gjorde underveis førte til at mitt valg falt på Pythagoras system og hans beregningsmetoder.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»6. R DET MULIG Å SAMMENLIGNE NUMEROLOGI OG ENNEAGRAMMET?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Det er jo en slags likhet mellom disse systemene og det virker som Emneagrammet bygger på Numerologi. Tallene og tolkningene av de 9 personlighetstypene har likhetstrekk med kvalitetene i tallene i Numerologi hvor alle bokstavene blir plassert i tallrekken fra 1-9 og får sin verdi etter hvilket tall bokstaven faller under, og slik regner man ut hvem er person er (navnetall, vokaltall og konsonanttall). Med emneagrammet er det ikke snakk om noe oversettelse, det er mer plukk og velg. Man må først vite hva de 9 typene representerer for overhode å begynne å finne sin type. Hvordan vi oppfatter oss selv stemmer ikke alltid overens med virkeligheten. Så kan man ta tester eller spørre andre hva de synes. Det er ikke godt nok for min del. Her kan man mer velge hvilke tall/personlighetstype man vil ha, mens med Numerologi så kan ikke tallene som beskriver ens personlighet endres, uansett om vi liker det eller ei. «Know thyself» eller sagt på en annen måte, kjenn dine tall. [/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»6. KAN JEG BESTILLE ANALYSE TIL EN VENN, MEN SELV STÅ SOM BETALER?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Det går helt fint, det er svært mange som bestiller til venner. Fyll ut skjemaet med din venns korrekte personlige data. Husk gateadressen for adresseanalysen. Skriv ditt navn og din adresse når du skal sjekke ut som betaler.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»7. HVORFOR MANGE ULYKKER MED TALLET 4 I PÅ DATOER SOM 22.04.2011?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]4 druknet i båtulykke i Nord-Norge – 4 skutt i Gøteborg – 4 soldater kjørt på mine (gikk bra med dem) – 4 år gammel jente skutt i Syria – 1 mor med 4 barn funnet nedgravd i Frankrike. – Noen falt fra 4. etasje. Har dette en forklaring?? Når et tall blir for dominerende eller er overrepresentert på en dato, er det en viss fare for at også de negative aspektene ved tallet absorberes i det kollektive energifelt og slår ut i hendelser som dette. I den skjebnesvangre Apollo 13-ulykken var tallet 13 overrepresentert. Den ble skutt opp kl. 13:13 i amerikansk tidssone (CST) den 11. april 1970. Hvis man plusser sammen tallene i datoen, 1+1+4+7+0, blir det 13. Eksplosjonen som fant sted ombord ombord skjedde også 13. april. Det samme gjelder også for kjernetallene som fremkommer i en persons analyse. Har du tre eller flere like kjernetall, kan det oppstå ubalanse. Har du for eksempel tre 7-tall i din analyse, kan du bli for analytisk, tilbaketrukket og ensom. Det verste senarioet med et dominerende tall i en analyse, (for eksempel hvis man har 40 % eller mer av samme bokstav i et navn), må være at personen absorberer alle de negative aspektene av det samme tallet. Jeg ville da anbefalt personen å prøve å integrere de positive sidene av tallet.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»8. HVA ER ET NUMERISK PALINDROM?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]11022011 er et såkalt numerisk palindrom. Et numerisk palindrom er en serie med tall eller bokstaver som gir samme resultat enten det leses fra høyre eller venstre. Hannah er et bokstav-palindrom. Du finner flere artikler i bloggen som omhandler temaet. Det er bare å ta et søk.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»9. FINNES DET PROGRAMVARE PÅ NORSK OM NUMEROLOGI?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Nei, så vidt jeg vet finnes det ikke norsk programvare om Numerologi. Forhåpentligvis vil jeg utvikle et en gang i fremtiden.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»10. HVORFOR FÅR MAN 111 HVIS VI PLUSSER DE TO SISTE TALLENE I FØDSELSDATOEN VÅR MED HVOR MANGE ÅR VI BLIR I ÅR 2011?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Folk lar seg lure av alle elleve-tallene. Svaret blir slik fordi vi nå er i 2011. Legger du sammen fødselsår + alder i 2011 får du selvfølgelig 2011. Fordi man kun benytter de to siste tallene i fødselsdatoen får man 111 i stedet for 2011. (Dette gjelder forresten kun for mennesker født på 1900-tallet).[/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=»1. BØR MAN GÅ TILBAKE TIL PIKENAVN ETTER SKILSMISSE?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Hvilken effekt får det på livet mitt? Stort sett er det alltid lurt å ta tilbake sitt pikenavn etter en skilsmisse. Fødselsnavnet/ Dåpsnavnet avslører totalsummen av din personlighet med evner m.m. som er til din rådighet i dette livet. Tallet er den totale summen av din personlige evolusjon, utviklet gjennom mange liv.  Navnetallet avslører iboende personlighetstrekk med tanke- og handlingsmønstre. Tallene fungerer som aktivatorer og er også med på å utløse situasjoner og hendelser i våre liv. Resulterer et ekteskap i skilsmisse vil man naturligvis lettere finne tilbake til sitt «sanne jeg» ved å begynne å bruke eget pikenavn. [/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»2. HVA SKJER OM JEG FORANDRER NAVNET MITT? » header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Har det stor effekt? Se på deg selv som en sang som skaper vibrasjoner i tid og rom. Skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner og ditt fødselsnavn beskriver deg, din vibrasjon og klang. Hver note (eller bokstav) har sin varighet og påvirkning. De forskjellige bokstavene i fødselsnavnet påvirker hele tiden livene våre, slik notene skaper sangens rytme, stil og nyanse. Forandrer du noter, så forandres sangen. Den kan bli falsk. Den kan også bli mer rytmisk og hel. Det kommer an på hvilke nye ”toner” som spilles, hvor kompatibel de er med den opprinnelige sangen. I Personlighetsanalysen tar jeg med en liten analyse om hvordan en navneendring påvirker, men selve analysen bygger alltid på fødselsnavn og fødselsdato. Påvirkningen av tallene i nytt navn vil alltid være mindre enn tallene i fødselsnavnet, som alltid vil skinne gjennom. Når man gifter seg og er komfortabel med å ta partnerens etternavn, kan man håpe at endringen har en fordelaktig påvirkning på forholdet, men det er jo åpenbart at man ofrer noe av ens identitet ved å droppe eget etternavn. På den andre siden kan man motta nye fordelaktige energier fra partnerens etternavn. Et tall som mangler i ditt fødselsnavn kan dukke opp i nytt navn og kompensere for det manglende tallet. Skifter du navn kan du også ende opp med samme tall som du hadde opprinnelig.
Generelt sett vedr. navneendring, tenk gjennom hvilke kvaliteter du ønsker å styrke i deg selv og finn et navn som har i seg tall som representerer disse kvalitetene.
Det er også lurt å unngå karmisk gjeld tallene 13/4, 14/5, 16/7 og 19/1. Å diskutere rundt navn med en numerolog kan være nyttig, men aldri la noen – det gjelder også numerologer – bestemme eller designe navn for deg. [/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»3. JEG ER ADOPTERT. HVILKET NAVN SKAL JEG BRUKE?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Kodene for hvem du er dine ligger i det aller første navnet du fikk. Selv om ditt fødselsnavn bare ble brukt et par dager, er det dette som bør brukes som grunnlag for analysen. Hvis du ikke vet ditt opprinnelige navn,  må du bruke navnet du fikk på et senere tidspunkt. Dette vil i de fleste tilfeller gi en noenlunde korrekt analyse, men ens opprinnelige navn vil naturlig nok alltid gi dypere innsikt og forståelse. [/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=»1. LEVERINGSTID» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Vanlig leveringstid: 5-7 virkedager etter at du har bestilt. (Gjelder ikke ferieavviklingsperioder).[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»2. HVORDAN GÅR JEG FREM OM JEG VIL HA ANALYSEN LEVERT SÅ RASKT SOM MULIG?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Vanlig leveringstid er 5-7 virkedager etter at du har bestilt. (Gjelder ikke ferieavviklingsperioder). Vil du ha analysen raskest mulig så er det lurt å betale med kredittkort og velge epost som leveringsmåte, da går det vanligvis noe raskere. Dette gjelder ikke i ferieavviklingsperioder.[/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=»1. HVA SKRIVES OM NUMEROLOGI PÅ WIKIPEDIA?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Tallsymbolikken i mange tradisjoner, for eksempel de store verdensreligionene, jødedom, hinduismen, kristendom, islam, bahá’í og kulturer som Egypt, indianere, pythagoreiske; der tallene er et grunnleggende og meget viktig prinsipp som hele den objektive verden oppstår av. Tallene er alle tings opprinnelse og universets underliggende harmoni. De er også grunnlaget for proporsjonene i billedhoggerkunsten og for rytmen i musikk og poesi. I en del tankesystemer og filosofiske systemer blir tallenes verden likestilt med for eksempel fornuftens verden. Det finnes eksempler på tallmystikk både hos Pythagoras, i jødisk kabbala og i Johannes’ åpenbaring (dyrets tall, 666). I jødisk kabbala er tallverdien av ordet sabbat det samme som 1942, noe som gav Europas jøder forhåpninger for utfallet av året 1942. I virkeligheten ble dette året da tilintetgjørelsesleirene arbeidet for fullt. [1] Numerologi er studiet av talls esoteriske eller skjulte betydning, og av alt som kan gjøres om til tall, for eksempel fødselsdatoer og navn. Tall har hatt betydning i alle sivilisasjoner, i religion, kunst og vitenskap. De har blitt brukt til matematikk, konstruksjon av byggverk og mystiske formål. Eksempler på talls religiøse og magiske betydning er hvordan Noahs ark og Salomos tempel beskrives med nøyaktige mål i Det gamle testamente i Bibelen, et annet hvordan middelalderens katedraler ble tegnet og konstruert etter geometriske planer med stor esoterisk betydning. Frimurerne og Rosenkorsordenen skal fortsatt kjenne til hemmelighetene bak denne «arkitekturens magi».[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»2. HAR DU NOEN FORSLAG TIL GODE BØKER OM NUMEROLOGI?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Nedenfor finner du noen gode bøker om numerologi. De fleste gode bøkene jeg har lest om numerologi er på engelsk. Anbefalte bøker på norsk er Norman Shines bøker «numerologi for begynnere» og «numerologi for viderekomne». Glynis McCants «Numerologien avslører deg» er en grei bok for nybegynnere, men hun bruker en for lett beregningsmetode. Det finnes  mange forskjellige beregningsmetoder på markedet, men jeg anser den jeg bruker som riktig. Den er basert på Pythagoras’ system som jeg benytter meg av i alle mine beregninger. Ellers kan jeg nevne: Little Giant Encyclopedia: Numerology av Daniel Haydon, Matthew Goodwins bok «Numerology, The Complete Guide», Discover Numerology, Julia Line, Christine Delorey, Life Cycles, The Numerology Kit, Carol Adrienne, Numerology and the Divine Triangle, Faith Javane, The Complete Book of Numerology, Joyce Keller, Decoz & Monte, Numerology, Spiritual Numerology, Caring for Number One,David J. Pitkin, Numbers and You, A Numerology Guide for Everyday Living, Lloyd Strayhorn, Numerology for beginners, Kristyna Arcarti, The Tarot Handbook, Angeles Arrien.[/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=»1. HOLDER DU KURS I NUMEROLOGI?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Jeg holder foreløpig ikke kurs i Numerologi, men har planer om dette på sikt. Info om kurs vil komme på nettsiden og i nyhetsbrev.[/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=»1. NAVNETALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″](For tolkning av tall, sjekk tallraden øverst på siden). Analyse av ditt navnetall avslører din psykiske og mentale sammensetning. Navnetallet avslører ditt vesen, den totale summen av din personlige evolusjon utviklet gjennom mange liv. Tallet avslører fordeler og ulemper som du tok med deg inn i livet. Tallet forteller om et mål du har hatt som du vil søke mot. Tallet er ditt vesen, den du er og avslører hva slags person du ønsker å være. Du vil bedre forstå hvem du egentlig er med innarvede evner og talenter. Tallet er vanligvis en sterk faktor i yrkesvalg. Totalsum av fødselsnavn.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»2. VOKALTALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Analyse av tallet avslører din indre drivkraft, hva det er som dytter deg fremover i verden, det underliggende som motiverer deg. Tallet avslører motivasjonen bak dine handlinger. Tallet har derfor en sterk påvirkning på de valg du tar i livet. Tallet avslører identiteten til sjelen som kom til jorden – den spirituelle deg. Det er ditt «virkelige jeg», slik du i det skjulte liker å se deg selv. Tallet kan også indikere karakteren du har utviklet i tidligere liv, og mengden med visdom og kunnskap du har oppnådd gjennom tiden. Tallet er summen av alle vokalene i dåpsnavnet ditt.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»3. KONSONANTTALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Analyse av dette tallet avslører ansiktet du viser utad, eller slik du blir oppfattet av andre. Tallet vil hjelpe deg til å bli i stand til å se deg selv slik andre ser deg. Tallet avslører derfor hva som blir forventet av deg på grunn av det du projiserer ut til andre. Dette gir ikke nødvendigvis en riktig refleksjon av hvem eller hva du i virkeligheten er.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»4. PÅVIRKNING EVENTUELL NAVNEENDRING» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Påvirkningen ditt nåværende navn gir, er mindre i forhold til ditt fødselsnavn. Ofte vil dette navnet kompensere for de tall som mangler i ditt fødselsnavn. Ditt nåværende navn kan også intensivere karakteristikker eller talenter som ligger latent i deg. For eksempel så kan et tall som mangler i ditt fødselsnavn komme frem i ditt nåværende navn.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»5. SKJEBNETALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Tallet avslører på hvilken måte du har tenkt å gå gjennom livet, dine muligheter, utfordringer og leksene du har valgt å møte, og tallet blir ansett som det viktigste i hele analysen. Du står fritt til å leve ditt liv som du selv vil. Du kan prøve å nå ditt potensiale eller du kan lage mindre versjoner av deg selv. Det er ditt valg. Resultatet blir avhengig av hvor mye – og hvor hardt du prøver.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»6. BURSDAGSTALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Tallet avslører et spesielt talent du har. Det er en gave til deg som skal hjelpe deg på din livsvei.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»7. FØRSTE BOKSTAV» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Den første bokstaven i navnet ditt har også sin spesielle vibrasjon som forteller noe om dine egenskaper.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»8. BROBYGGERTALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Brobygger-tallene gir deg innsikt samt råd om hvordan du kan få større balanse og harmoni mellom dine tall slik at de fungere bedre sammen og blir mer harmoniske. De viser deg hvordan du kan tette hullene i din analyse mellom Livsveitallet og Inntrykkstallet og mellom Motivasjonstallet og Inntrykkstallet. For å bli et helt menneske, må man fullt og helt absorbere de positive karakteristikker av alle hovedtallene.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»9. BALANSETALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Mennesker reagerer forskjellig på utfordringene vi blir stilt ovenfor. Noen trekker seg tilbake fra vanskelige situasjoner for å tenke gjennom tingene. Andre lukker igjen følelsesmessig, og prøver å ikke føle noe. Noen eksploderer, og blir ferdig med en gang, mens andre igjen klamrer seg til negative følelser, uten å klare å gi slipp på dem. Vi reagerer på bestemte måter, uten at vi tenker så mye over det. Modenhet og selvutvikling kan hjelpe oss til nye og mer effektive metoder å møte disse utfordringene på. Ditt balansetall avslører hvordan du reagerer, og gir deg veiledning om hvordan du best mulig kan håndtere vanskelige situasjoner.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»10. ADRESSETALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Når man jobber med Numerologi forstår man etter hvert at alle tall som er knyttet opp mot hjem påvirker energi og aktivitetsnivå på en positiv eller negativ måte. Noen tall fremmer positive energier mens andre tall kan ha en mer hemmende energi. Ditt adressetall gir deg en pekepinn på hvilken energi din adresse fremmer, og legger mest vekt på den delen av adressen som peker mest direkte mot deg som gatenummer og gatenavn.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»11. UTFORDRINGSTALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Alle er født med både sterke og svake sider. Skal man bli et helt menneske, må man tørre å stå ansikt til ansikt med sine utfordringer. For mange av oss blir den samme utfordringen repetert gjennom hele livet, mens andre har fire helt forskjellige utfordringer. Utfordringene gir deg spesifikke leksjoner du må ha fokus på, og, for å hjelpe og inspirere deg, vil livet plassere deg i situasjoner som krever den spesifikke karakteristikken som kommer frem i din utfordring. Dine utfordringer er viktig. De representerer spesifikke svakheter, som du får en mulighet til å jobbe med. Hvis du ikke jobber med dine svakheter, blir du utfordringens offer, og dine svakheter vil stå mellom deg og et rikere og mer tilfredsstillende liv.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»12. KARMISK- GJELD TALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Numerologi er basert på ideen om at vi er spirituelle vesener eller sjeler som inkarnerer på jorden mange ganger for å utvikle oss mot et høyere bevissthetsnivå. Gjennom vår utvikling i mange liv, opparbeider vi oss masse visdom, og har gjort mange bra valg som tjener oss i fremtidige liv. Vi har også gjort feil, og noen ganger misbrukt gavene vi ble gitt. For å gjøre opp slike feil, tar vi på oss tilleggsbyrder for å lære leksen vi ikke lærte i tidligere liv.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»13. KARMISKE LEKSER» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Vi kommer inn i livet med noen sterke og noen svake sider. De karmiske leksene viser oss hvilke karaktertrekk ved oss selv som bør jobbes mer med. Man kan gjenkjenne en lekse og så tro at man er ferdig med den, helt til den tilfeldigvis kommer opp en gang til – og så enda en gang! Her skal det læres![/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»14. HELSEANALYSE (ER MED I KOMPLETT 3-ÅRIG ANALYSE)» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Tallene som tas i betraktning er Skjebnetall og Navnetall. Hvert enkelt tall styrer sine deler av kroppen og har sin oppgave. Tallene i din analyse gir en pekepinn over hvilke plager dine tall har størst tendens til å pådra seg. Det er viktig å understreke at vi ikke vil pådra oss alle plager relatert til våre tall. Her er ikke tatt hensyn til arv og ytre miljø.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»15. PERSONLIG ÅR» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Av alle de forskjellige syklusene du gjennomgår, er det først og fremst Personlig-År Syklusen som påvirker din opplevelse av livet. Hvert år av ditt liv er en del av et utviklingsmønster som går i sykluser. Disse syklusene starter ved fødselen og utvikles en og en gjennom en 9-års periode før de er komplett. Hver 9-års syklus har sin spesielle særpreg. Man kan fornemme dette gjennom mulighetene man blir tilbudt og leksene man lærer gjennom denne perioden. Etter en endt 9-års syklus, skal man gjennom en helt ny syklus og lære helt nye ting gjennom nye 9 år. De personlige årene kan ses på som trappetrinn i din modning og utvikling gjennom livet. Hver ni-års syklus markerer begynnelsen og slutten på en spesiell fase i din utvikling.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»16. ESSENSTALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Essenstallet er også svært viktig, og avslører hvilke krefter utenfor deg som vil påvirke livet ditt gjennom perioden du bestiller. Mens et personlig år påvirker deg innenfra, er dette kreftene som vil påvirke deg utenfra. Tallet har sin syklus fra bursdag til bursdag. Tallet indikerer hvilke leksjoner du er klar til å trekke til deg og integrere i ditt liv. Det avslører svært mye om hvordan du vil oppfatte omgivelsene dine. Det gir også råd om hvordan du kan få suksess gjennom perioden, hvordan du bør oppføre deg for at du skal få mest mulig igjen, og selvfølgelig vice-versa.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»17. TRANSITTER» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Transittene er en del av din Fremtidsanalyse og avslører hvordan de aktuelle bokstaver påvirker ditt liv gjennom gjeldene periode. Transittene påvirker oss på tre plan, fysisk, mentalt og spirituelt.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»18. MÅNEDSHOROSKOP» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Den månedlige analysen går gjennom de neste 12, 24 eller 36 månedene i dybden. Denne delen av Horoskopet/ Fremtidsanalysen er nylig blitt oppdatert. Hver måned er nå tilpasset det Personlige År man er inne i, noe som gir mye mer detaljert og utfyllende informasjon enn tidligere![/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»19. 4. UTVIKLINGSTRINN» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Primærsyklusene er de 4 langvarige syklusene i våre liv. De representerer spesielle egenskaper som skal opptas i og tilpasses ditt vesen. Du må leve opp til de krav og forventninger tallet gir deg. Prosessen tvinger deg til å forhandle med de utfordringene og kvalitetene tallet gir. Tallet former deg videre. Starten på en ny primærsyklus markerer intense transformerende hendelser i våre liv. Analysen beskriver primærsyklusene fra livets begynnelse til livets slutt.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»20. 3. LIVSPERIODER» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Den første åpningssyklusen grupperer vi oss for at vi skal finne ut av hvem vi egentlig er i forhold til resten av verden, samtidig som vi må hamle opp med sterke utenforstående krefter som f.eks. våre foreldre, og de sosiale betingelser som dette påfører oss. Den andre syklusen vil gradvis vise oss våre individuelle og kreative talenter. Starten av denne andre syklusen, som er i begynnelsen eller midten av 30-årene, representerer kampen vi gjennomgår for å finne vår plass i verden. I den siste fasen av denne syklusen vil vi ha oppnådd større grad av selvbeherskelse, og større evne til å påvirke våre omgivelser. Den tredje og siste syklusen representerer din blomstringstid. Din sanne natur bærer frukter. Det er gjennom denne syklusen man har mest personlig styrke og utfolder seg mest.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»21. REALISERINGSTALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Dette tallet representerer et underliggende behov som gradvis kommer til overflaten i 30-35 års alderen. Når du har større kjennskap til deg selv, blir du mer bevisst hvem du er og hva ditt egentlige mål er. Karakteristikken av dette tallet er vanligvis synlig i barndommen, men forsvinner ut av synsfeltet vårt for en periode, for så å vende tilbake. Dette er en gave i seg selv, for du trenger ikke bruke tid og energi på ting som du ikke identifiserer deg med lenger. Uansett hvor gammel du er nå, er du på vei mot et større mål. Dette tallets påvirkning øker ettersom årene går.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»22. LYKKETALL» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Oversikt over dine heldige tall, dager og måneder. I konkurranser eller spill der tall er en del av spillet, kan det være gunstig å vite hvilke tall som er gunstige for deg.[/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=»1. HVA ER NULLPUNKTS ENERGI-FELTET? » header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Kalles også enhetsfeltet. Amelia Kinkade har i en av sine bøker, forklart dette og for at dere lettere skal forstå hva jeg snakker om, har jeg skrevet et lite utdrag fra boken hennes her; Forestill deg et kjempemessig spindelvev av sølvskimrende lys. Alle levende vesener er forbundet med hverandre gjennom dette nettet. La oss nå videreutvikle denne ideen. Istedenfor et todimensjonalt nett forestiller vi oss det i 3D, slik at det er like bredt som det er dypt, og strekker seg uendelig langt ut i universet i alle retninger. Det er et gnistrende hav av energi som rommer alt i universet vårt. Det omfatter hvert eneste levende vesen og historien til hvert eneste levende vesen. Og ikke bare består dette energihavet av materie, men det fyller også rommet mellom stjernene, og tomrommet mellom cellene dine, Og til og med hulrommet mellom kjernene og elektronene i atomene dine. Husk at materie i seg selv alltid er fullstendig uhåndgripelig. Den består av 99% tomrom. Men isteden for å se fraværet av materien som et tomrom, skal du forestille deg at dette store intet – sammen med resten av skaperverket – er elektrisk, vibrerende og levende. Og ikke bare det, men dette havet samler informasjon i et gigantisk bibliotek som består av organisert i mikroskopiske interferensmønstre, etterhvert som vi beveger oss gjennom historien vår. Teorien om nullpunktenergifeltet gjør det lettere å akseptere tanken om at alle levende vesener er i stand til å kommunisere med hverandre på en naturlig måte, i pakt med naturens lover. Hvorfor? Fordi den legger til grunn at vi alle er deler av en stor organisme. Viss vi alle bare er brikker i et enormt puslespill, virker det vel i og for seg fornuftig at vi også skal være i stand til å komme i kontakt med hverandre uten ord. Mennesket kan betraktes som en celle i Guds kropp, og det samme gjelder hvert eneste dyr, hver eneste plante og hver eneste stjerne i universet vårt. Når jeg sier Gud, mener jeg en uendelig kraft, kjærlig og ikke-fordømmende. Du kan like gjerne bruke betegnelsen universal intelligens, guddommelig skaperkraft eller naturens bevissthet. Din evne til å kommunisere med andre vil avhenge av din evne til å kommunisere med Gud, fordi dette forholdet er din målestokk på hvor godt du kommuniserer med deg selv![/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»2. GÅR DET AN Å REISE RASKERE ENN LYSETS HASTIGHET?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Tenk deg at vi skal reise til den nærmeste stjernen utenom solen, Alfa Centauri, som er rundt 4,3 lysår unna. Om vi kunne reise i et romskip i lysets hastighet, ville det tatt oss 4,3 år å komme dit. Lyset har en hastighet på 300.000 kilometer per sekund. Mennesket har ennå ikke teknologi til å kunne reise så fort. Romsonden Voyager har en hastighet på 80.000 kilometer i timen. Med det raskeste objektet vi kunne sendt ut i dag, ville det tatt oss mellom 40.000 og 80.000 år å komme til Alfa Centauri. – Jo nærmere du kommer denne hastigheten, jo mer øker massen på det objektet som beveger seg. Da trenger du mer og mer energi. Det er ikke mulig å bryte lyshastigheten, for da trenger du uendelig mengde energi til å dytte materien den siste biten. For oss mennesker tar dette for lang tid. Men det finnes et alternativ som gjør at vi i teorien kan reise mye raskere enn lyset. Hvis vi bøyer rom og tid, kan vi gjøre avstanden kortere. Tegn en strek mellom to punkt, og brett papiret slik at punktene møtes. Stikk hull gjennom punktene med en blyant. – Hvis vi kan gjøre dette, kan vi reise tvers gjennom og ut på et øyeblikk. Teoretisk sett er det mulig å bøye rom og tid. Dette er såkalte ormehull, hvor du binder to punkter i romtiden, forklarer han. Romtid er et begrep fra relativitetsteorien som innebærer at rom og tid er to sider av samme sak, som krone og mynt. Uten rom, finnes ikke tid – og omvendt. I boka «Kontakt» av Carl Sagen, reiser hovedpersonen gjennom et slikt ormehull. Hun setter seg i et spesielt romskip, og underlige ting skjer. Hun både reiser og er i ro på samme tid.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»3. KLARSYN OG TELEPATI» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Ifølge Einsteins relativitetsteori er det ingen forskjell mellom hva vi mener er fortid, nåtid og fremtid. De eksisterer side om side. Akkurat som du kan stå på en fjelltopp og se mot øst og vest, kan du se mot fremtiden, nåtiden og fortiden. – Alt henger sammen i en helhet. Hvis alt henger sammen, er det ingen forskjell på fortid og fremtid. Da er det heller ingenting som umuliggjør at bevisstheten kan motta informasjon fra det vi kaller fremtiden, sier Ulrik. Kvantefysiske eksperimenter åpner opp for at klarsyn og telepati er reelle fysiske fenomener. Forklaringen er en slags universell forbindelse mellom subatomiske partikler som atomer, elektroner, nøytroner og fotoner. Forbindelsen er som en resonans, akkurat som en tone kan resonnere med en gitarstreng med samme tone. – Hvis jeg måler eller gjør noe med denne partikkelen her, så merker den andre partikkelen at noe skjer. Hvis jeg kaster den ene partikkelen på den andre siden av universet, merker den andre partikkelen at jeg gjør noe. De er forbundet på tvers av tid og rom. Hjernen består av atomer. Tenk deg at to ørsmå subatomiske partikler i hjernen er forbundet og at de utveksler en form for informasjon. Hvorfor skal ikke da disse partikler kunne vekselvirke med partikler i en annen menneskehjerne?[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»4. HVA ER SORTE HULL?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Et ormehull er et slags sort hull med to innganger. Et sort hull er en stjerne med tre ganger så mye masse som solen eller mer. Når den bruker opp alt brennstoffet, trekker den seg sammen. Den enormt sterke tyngdekraften skrumper stjernen til et slags uendelig punkt. Sorte hull river i stykker romtiden og bryter alle fysikkens lover. Her finnes ingenting, verken tid eller rom. Det er et uendelig punkt med en uendelig masse. Ingen har sett et sort hull, men fysikere tror de finnes. Her er tyngdekraftfeltet så sterk at den overgår lyshastigheten. Dette innebærer at ingenting, ikke engang elektromagnetisk stråling, kan unnslippe hullets tyngdekraft, derav ordet «sort». – Vi har sett påvirkningen et sort hull har på stjerner og galakser rundt det sorte hullet. Vi kan for eksempel måle og se hvordan en stjerne beveger seg. Vi kan finne ut hvor tung den er, og vi kan finne ut at den har ikke nok masse til å bevege seg så fort som den faktisk gjør, sier Ulrik. Dermed kan forskerne slutte seg til at det må være andre krefter som er aktuelle, og man kan regne ut at sorte hull kan påvirke galaksenes og stjernenes bevegelse. Tilbake til fremtiden Forestiller vi oss et sort hull på jorden, og forbinder det med et annet sort hull plassert i et romskip, så er det en forbindelse mellom disse. Akselerer vi romskipet opp mot lyshastigheten, betyr det at tiden går saktere for dette sorte hullet og menneskene ombord i romskipet. Det skjer ikke på grunn av det sorte hullet, men fordi romskipet akselererer så raskt. Når menneskene i romskipet kommer tilbake til jorden, har det kanskje gått 10.000 år for oss som sitter igjen på jorden. For de som har reist ut i universet i lysets hastighet, har det bare gått seks måneder. Når de kommer tilbake til jorden, vil alt på jorden ha forandret seg. Alt kan ha blitt utslettet på grunn av global oppvarming, og menneskene de kjente vil være døde for mange tusen år siden. Da har de kommet til fremtiden. Men siden de to sorte hullene fortsatt er forbundet, kan de teoretisk sett gå inn i det sorte hullet og komme tilbake til vår tid igjen. Dette er nokså vanskelig for folk flest å begripe. Fysikere benekter ikke at det går an å reise i tid.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»5. HVA ER STRENG-TEORIEN?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Strengteorien hevder at det finnes enda mindre enheter enn kvarker, og at kvarker er oppbygd av bittesmå vibrerende strenger som er en milliarddels milliarddel mindre enn en kvark. De er så små at vi aldri vil komme til å se dem. – Det er bare en teori, men alt henger sammen i en matematisk helhet som er veldig elegant satt opp. Det er veldig mange hjul i denne modellen. Man fant ut noe om protonene, noe om elektronene og noe om protonene. Alle disse tannhjulene passer svært godt sammen. Dersom strengteorien er korrekt, består universet av et uendelig antall strenger som vibrerer i en slags kosmisk symfoni. Denne symfonien er i konstant forandring og strengene har kanskje et uendelig antall måter å vibrere på. Symfonien har dermed ingen grenser, den kan spille hvilken «melodi» som helst. Strengene er altså grunnlaget for alt som finnes. De er selve stoffet som romtiden består av. Det betyr at alt i universet har oppstått fra og består av det samme fundamentale stoffet, dermed er vi alle like.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»6. HVA ER NOETIKK?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Noetikk baserer seg i utgangspunktet på teorien om at skapningers tankevirksomhet kan påvirke fysisk masse. Teorien går ut på at tanker er elektriske signaler som har fysisk masse. Dersom tankene bearbeides og benyttes på riktig måte, kan tankene påvirke annen fysisk masse. Innen samme vitenskap hevdes det også at menneskene i gjennomsnitt utnytter kun 15 % av sin potensielle hjernekapasitet og at riktig trening kan forbedre denne utnyttelsen opp mot 90 %. Ved 90-100% utnyttelse vil det i følge Noetikken være mulig å påvirke fysisk masse med tankene.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»7. TIDSLINJER OG SANNSYNLIGE FREMTIDER» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Dan Burisch har jobbet på innsiden av topphemmelige amerikanske organisasjoner opprettet av amerikanske myndigheter, organisasjoner som er så hemmelige at de offisielt ikke eksisterer. Han påstår at vi har fått avansert teknologi fra utenomjordiske som kan brukes til å se mulige fremtider og reise mellom dimensjoner og i tid. I følge han er vi nå på versjon 83 (8+3=11) av tidslinje T1. Versjon 83 av T1 er heller ikke enkel for jorden og menneskeheten i følge Burisch, men vi har kommet over på en noe lettere versjon enn vi befant oss på tidligere. Dette skjedde blant annet fordi en amerikansk etterretningssjef ga ordre om at Iran ikke lenger representerte noen atomtrussel, og dette forhindret Bush-administrasjonen å gå til krig mot Iran. Det finnes utallige tidslinjer som påvirker oss både personlig og kollektivt til enhver tid, akkurat som dråpene i et hav er med på å skape bølger. Dråpene i havet er med på å påvirke bølgenes størrelse og kraft. Vi velger hele tiden tidslinjer og sannsynlige virkeligheter når vi tar valg, uansett om vi er bevisst det eller ikke. Ett valg kan føre til at vi kanskje forlenger en tidslinje, mens et annet valg kan føre oss over på en helt ny tidslinje. Jo mer revolusjonerende et valg er i forhold til tidligere valg, desto større blir vinkelen/ graden fra nåtidslinje til ny framtidslinje. Prinsippet fungerer på samme måte, uansett om det dreier seg om personlige valg som f.eks. et samlivsbrudd, eller mer komplekse og sammensatte situasjoner som menneskehetens fremtid. Det er ganske enkelt å forstå. Fortid og nåtid er uendret, men ved å velge annerledes skaper vi nye alternative tidslinjer for fremtiden, og åpner opp for nye opplevelser og nye mennesker. Vi kan også kalle det forskjellige stråler av bevissthet, hvor de forskjellige strålene sprer seg utover i et uendelig univers med uendelige bevissthetsnivåer. Når innflytelsesrike personer – eller mange enkeltpersoner i verden forandrer sine tanke- og adferdsmønstre, spiller også dette inn på tidslinjene. Da Amerika valgte mørkhudede Obama foran Clinton, påvirket dette også tidslinjene på sin spesifikke måte. Det sies også at makteliten som styrer verden har tilgang til denne innretningen, og benytter seg av denne. De vil ha flest mulig mennesker med seg på sin utvalgte tidslinje.[/td_text_with_title][td_text_with_title custom_title=»8. HVA ER DEN MORFOGENISKE EFFEKT?» header_color=»#000000″ header_text_color=»#f77c2d» title_style=»td_title_style_1″]Den morfogeniske effekt kan forklares med at 100 apekatter lærte seg å skrelle en banan på et sted i verden, for så at plutselig apekatter på andre siden av jordkloden begynte å gjøre akkurat det samme helt av seg selv uten å bli lært opp idet. Det skjer en form for telepatisk overføring av informasjon fra de første 100 apekattene til resten av apekattene i verden via «enhetsfeltet».[/td_text_with_title]
Empty tab. Edit page to add content here.
[td_text_with_title custom_title=»KORRIGERING AV ANALYSE. Jeg oppgav feil navn/fødselsdato da jeg bestilte. Hva gjør jeg?»]Det er derfor jeg ber folk være nøye når de bestiller. Er en bokstav feil eller et tall feil, blir store deler av analysen feil. Jeg kan korrigere den om du vil. Da vil jeg også oppdatere det månedlige horoskopet ditt 1 år frem. Det tar tid å lage en analyse, så denne jobben tar jeg kr. 350,- for. Enkleste måte å betale på er at du benytter deg av donasjons-knappen i høyre marg inne på nettstedet. Du finner knappen under bildet av Tlf-veiledningen på denne siden: https://www.numerologensverden.no/regn-ut-navnetall/ Om du vil betale via bank, så kan du overføre kr. 350,- til Åse Steinsland, konto 9713.16.98570. Hilsen Åse S[/td_text_with_title]