TALL OG HELSE. Hva avslører tallene?

tallhelseGrunnleggeren av det første senter for vitenskapelig medisin var Numerologiens far, Pythagoras.

Det gamle båndet mellom religion og medisin løsnet av Pythagoras og en gruppe filosof-leger i den greske kolonien Kroton i Sør-Italia.

Filosofien var basert på tallkunnskap og balansen mellom de fire elementene ild, vann, jord og luft, samt de fire egenskapene kald, våt, varm og tørr. Sykdom ble sett på som en forstyrrelse av denne balansen i fysis (naturen).

I oldtiden var astrologi og astronomi en del av legevitenskapen. Slikt måtte leger ha kunnskap om, fordi de dengang visste at mennesket er et uttrykk for – og en del av kosmos.
I oldtiden var astrologi og astronomi en del av legevitenskapen. Slikt måtte leger ha kunnskap om, fordi de dengang visste at mennesket er et uttrykk for – og en del av kosmos.

I Numerologi styrer hvert enkelt tall sine deler av kroppen.  I en Numerologisk analyse er det Navnetallet og Skjebnetallet som tas i betraktning i en helseanalyse,

Det er viktig å understreke at vi ikke vil pådra oss alle plager relatert til våre tall. Det blir ikke tatt hensyn til arv og ytre miljø i denne analysen.

Kjernetallene blir også håndtert noe forskjellig i helseanalysen. Mestertallene 11,22 og 33 blir redusert til sine enkle verdier (2, 4 og 6), fordi det er i det forkortede tallet arketypiske trekk som sykdom blir avslørt. Nedenfor et lite utdrag av helseanalysen for hvert tall.

1- Den selvforsynte

1-ere er har som regel en robust helse, men bør være oppmerksom på tendensen til hjerte-kar problemer som høyt blodtrykk, blodsykdommer og sirkulasjonsproblemer.

Kroppsdeler knyttet til tallet 1 er hjertet, buk og lever/ galle samt øynene. 1-ere blir oftest rammet av alle typer øyeproblemer og tåler dårlig sterkt og direkte sollys.

Av natur er tallet 1 primitivt og representerer leveren og jeget. ”Jeg er”, ”jeg vet at jeg eksisterer” – sier tallet 1 om seg selv og er svært selvbevisst. Det står i sentrum og er selvstendig og individuelt. 1-ere skal lære om egoet – det å balansere mellom å ha for stort og for lite ego, samt det å være realistisk i forhold til sin egen viktighet

Da tallet 1 er sterkt knyttet til lever som står for egoet, kan dype identitetskriser oppstå, og nedsatt leverfunksjon kan være en utfordring. Om høsten har 1-ere f. eks lettere for å gå tom for energi samt oppleve milde depresjoner, kanskje med gjentatte forkjølelser og infeksjoner. Dette kan være tegn på at leveren tester oss, hvor står vi, hva vil vi, orker vi en runde til? Bli også oppmerksom på tendensen til avhengighet av f. eks alkohol, sigaretter, medisiner og mat. Dette kan forverre leverens evne til å fungere optimalt. En murrende migrene er f.eks. lever som forsøker å formidle deg noe.

Noen av leverens oppgaver er å lage galle og delta i stoffskiftereaksjoner. Avfallsstoffer og giftstoffer brytes ned av levercellene. Nedbrytningsproduktene går enten tilbake til blodet å skilles ut via nyrene eller de går over i gallen og skilles ut med avføringen. Har vi problemer med å gi slipp kan vi også ha problemer med å kvitte oss med avfall som kroppen ikke trenger. Vi får en opphopning av slagg i bindevev og blod – avfallsstoffer resirkulerer i kroppen og vi får en redusert energi og kvalitet på hverdagen. Samler 1-eren på negative erfaringer og minner uten å klare å gi slipp, kan det resultere i raseriutbrudd, og tyranniserende oppførsel.Bli oppmerksom og lytt til kroppen og det den forteller!

2 – Den vennlige og konfliktsky

2-ere i ubalanse kan lett falle inn i martyrrollen om de ikke er bevisstog lærer seg å sette mer grenser. Det toere egentlig søker er oppmerksomhet og omsorg. De vil ofte i ung alder utvikle mønsteret å gjøre seg selv syk, for å få oppmerksomhet og kjærlighet og derfor er det svært mange hypokondere påvirket av dette tallet. Da de også er svært konfliktsky, vil de ofte ”bli syk” for å unnslippe konflikter.

2-energien jobber spesielt med milt og lymfer. De mest utsatte områdene på kroppen er hjerte, lunger, bryst, blodet, lymfesystemet og milt.

Disse to sammen bekjemper mikroorganismer som ofte gir infeksjoner, starter immunreaksjoner og inngår i utrenselsesprosesser. Milten sier ”jeg lærer og jeg vurderer mine erfaringer”. Den samler og sorterer, for til slutt å rense ut. Psykologisk vil det si at milt renser ut negative erfaringer slik at det kan bli plass til nye positive erfaringer. Men det er ikke alltid det er like enkelt å gjøre seg ferdig med fortiden. Når vi ikke klarer å gi slipp, kan det samle seg opp giftig avfall i kroppen. Det giftige avfallet kan være gammel tenkemåte, negative minner og erfaringer, samt sorg og bitterhet. Over tid kan dette gi seg utslag i fysiske plager som ødem, opphopning av gifter i milt og lymfer, problemer med nyrer og urinveiene, hemoroider, lavt stoffskifte og lav energi samt ulike typer mage og fordøyelsesproblemer. Følelsesmessig slår det ut som angst, revmatisme og spente muskler i hele kroppen, og siden vannelementet ofte tilhører barndommen, kan her ligge sterke bindinger til foreldre.

Ved virkelig store opphopninger, kan 2-ere føle av at de ikke makter å rede ut av sitt eget liv. De vet at de må kvitte seg med saker og ting, men klarer det ikke. Her finner vi også mennesket som ikke får bestemt seg. Mennesket som vingler og som samler på alt mulig.

 

3 – Den sorgfulle optimist

En sunn treer er glad og optimistisk, og passer ikke så godt inn i et 8-16 liv. Står de fast, skaper de drama for å bryte ut av sine faste rutiner og de kan ha tendens til å spre sin energi i mange for retninger.

Tallet 3 styrer stoffskifte og siden 3 er knyttet til elementet luft, vil det her ved ubalanser ofte dreie seg om et hurtig, luftig og høyt stoffskifte.

Områder som er mest utsatt er lår og hofter, gikt og isjas, galle og fordøyelse, stresset og/eller betent nervesystem, hudproblemer, problemer med hals og lunger, lavt blodtrykk og nyreproblemer. Stress og følelsesmessige belastninger kan ”gå rett i magen” og stresse nervesystemet.

3-energien jobber spesielt med gallen. Gallen er luftig og ivrig og sier ”jeg gjør”, ”jeg spiser”, ”jeg har lyst”. Det handler om utvikling, handlekraft og livsglede. Gjør ikke 3-ere det de har lyst til, vil energiene bli stengt inne, noe som kan føre til f.eks. utvikling av gallemigrene. Energiene hoper seg opp og får ikke naturlig utløp.

Hvis 3-ere reduserer inntaket av fettholdig og energifattig mat, vil de redusere problemene nevnt ovenfor til et minimum da gallens jobb er å fordele og bryte ned fett i maten vi spiser. Etter at gallen har gjort sitt, bryter tynntarmen maten videre ned og suger opp næringsstoffene, og tykktarmen suger opp vann og salter til blodet før sluttavfallet kommer ut. Putter 3-eren i seg for mye fett, er gallen hos disse utsatt og kan få problemer med å gjøre jobben. Det kan føre til at viktige næringsstoffer ikke blir tatt opp av tynntarm, og maten blir transportert hurtig ut uten at kroppen får skikkelig nytte av den.

4 – Den ubøyelige leder

En 4-er i ubalanse har en tendens til å ignorere sine dypere følelser. Dette fører til at problemer samler seg opp, perioder med depresjon og melankoli. Dette viser seg også når de føler de ikke har suksess med det de gjør.

I ubalanse kan de også bli så oppslukt av trygghet og rutine at de går glipp av muligheter som dukker opp og motsetter seg ekspansjon og vekst. De stivner og blir ubevegelig. De kan ha for mye selvkontroll, som fører til en kuet og undertrykket personlighet. Fysisk kan dette  manifestere seg som problemer med nyrer og urinveier, og nyrestein kan være resultat av en for hard krystall og kontroll.

Andre utfordringer knyttet til dette tallet er svekkelser i luftveiene som kan gi kortpustethet og hyppige forkjølelser, melankoli og depresjon, problemer med anklene, urinveisinfeksjoner samt problemer med nyrene.

4-erne er de som oftest blir utsatt for sykdommer som kan være vanskelige og diagnostiere, fordi de er dypt festet i psyken. De har tendens til å bli utsatt for pussige ulykker og uforklarlige skader.

Tallet 4 representerer bukspyttkjertelen. Det er bukspyttkjertelen som danner insulin og glukagon. Insulin senker blodsukker og glukagon øker blodsukker. Bukspyttkjertelen skiller ut bukspytt til tolvfingertarmen hvor det bryter ned næringsstoffene slik at de kan suges opp fra tarmen.

Psykologisk sier bukspyttkjertelen; ”Jeg får”, ”Jeg tar imot impulser”. 4-ere blir da passive mottakere av livets impulser, og de kan bli skjelven og sensitiv når de tar inn inntrykk og får tilbakemeldinger. Det å åpne seg kan være risikofylt, for det innebærer muligheten til å bli avvist.

En åpen 4-er har tillit og slipper livet inn til seg mens en lukket 4-er fornekter seg livets gleder. Det vi føler vi ikke får eller ikke klarer å ta imot, kan erstattes med sukker og sjokolade. Sjokkdiabetes kan i ekstreme tilfeller være noe en 4-er utvikler, da psykologien er ”Jeg får ikke”, ”jeg klarer ikke”, ”jeg stenger av”.

4-eren skal vite at de fortjener å få like mye som de gir – og de skal lære seg å åpne opp for å motta. De skal la sin klokhet og praktiske sans lede vei.

5 – Den livsglade analytiker

Dette er tallet for en impulsive og rastløse som søker frihet og variasjon. Ubevisst kan de skape drama, fordi de er redd for at livet de lever ikke er spennende nok. Derfor vurderer de hele tiden andre muligheter, og gjennomfører forandringer i livet mer enn noe annet tall. Utfordringer knyttet til dette tallet kan være nervøsitet, anspent nervesystem, hukommelsestap, svimmelhet, stamming, søvnløshet på grunn av stor mental aktivitet samt mental utmattelse.

Videre kan de være utsatt for gikt, problemer med kragebein, nakke og pust, problemer med huden, samt underlivet. Element eter står for all type kommunikasjon, også ikke verbal – den type kommunikasjon vårt sanseapparat plukker opp. Elementet eter informerer cellene om hvordan vi skal se ut, samt regulerer sykdomsprosesser i kroppen.

Elementet eter står for informasjon. Eter kan ikke ses, men trenger gjennom alt og forsøker å rette opp i ubalanser ved å formidle informasjon. En 5-er i balanse er spesielt mottakelig og klarer å dra nytte av denne ”eteriske” informasjonen ved å være i kontinuerlig forandring, og utvide seg selv og sitt intellekt.

Men i ubalanse blir 5-eren rastløs og overdriver (mat, nytelsesmidler osv.) for å tilfredsstille sin nysgjerrighet. Dette kan gi en uheldig virkning på nervesystemet. Tallet 5 styrer skjoldbruskkjertelen, som har med forbrenning av næringsstoffer i kroppen. Her kan lang tids stress føre til for høyt eller for lavt stoffskifte. Siden 5-eren er rastløs og nysgjerrig – har hele tiden nye mentale utfordringer å ta stilling til, uten helt å hente seg inn igjen fra forrige runde – er de også mer utsatt for stress og symptomene dette gir. Ved langvarig stress kan derfor binyrene også påvirkes negativt.

Utskillelsen av adrenalin og noradrenalin (som styres av binyremargen) setter kroppen i kriseberedskap, man er kronisk kampklar. Blodsukker øker og blodtrykket øker. Ved langvarig stress av denne typen kan resultatet være kollaps eller utmattelse.

5-ere kan overkomme mesteparten av sine helseproblemer ved å gi seg selv tilstrekkelig med hvile, nok søvn, sunn kost og meditasjon. De kan ha god nytte av å bruke eteriske oljer for å balansere kropp og sinn, f. eks aromaterapi.

6 – Den kontrollerende omsorgsperson

Generelt har 6-ere en god helse. 6-eren er den som tar seg av andre, og vil svært tidlig i livet bli gitt mye ansvar. De kan forsøke å kontrollere andre for å forvisse seg om at alt blir tatt hånd om på riktig måte. Ubalanser oppstår når de ikke tar vare på seg selv, tar på seg for mye ansvar og blir følelsesmessig avhengig av andre eller omvendt.

Kroppsdeler assosiert med tallet 6 er øyne, ører, nese, tunge, ansikt, lysk og genitalier, og de vanligste plager er feber, influensa, infeksjoner i nese, hals og lunger, høysnue, problemer med hjerte/kar, dårlig sirkulasjon og hjertebank. Hormonelle ubalanser som kan føre til problemer med prostata hos menn og underlivsplager hos kvinner.

6-eren tenker og er svært mental. Tallet 6 vurderer; ”hva har jeg fått i dag” – ”er det godt eller er det kanskje farlig” – ”kan ikke bare ta til meg uten og først måtte tenke”. Kontrollen her kan til tider være beinhard. De kan ha tendens til å bli uimottakelig, da de utøver en negativ kontroll av ytre impulser.

Denne mentale kontrollen har tendens til å sette seg som dype spenninger i muskelryggen og føre til smerter og kramper. Kramper på venstre side av kroppen kan oppleves som hjertesmerter, men er egentlig kramper i muskulaturen i og rundt hjertet.

Kontrollenergien kan også gi seg utslag i astma og allergier i luftveiene, samt cyster i brystet. En kveler seg selv fordi en ikke våger ta til seg, og kun gir ifra seg. Kan symboliseres med at en sender ut (puster ut) men får ikke, eller vil ikke ta imot (puster ikke skikkelig inn) – blir kvalt.

6-ere er dem som oftest jobber med andre mennesker på en eller annen måte. De er iakttagende og observerende. Kombineres dette med varmen og harmonien som også finnes i tallet 6 og er noen av egenskapene til planeten Venus, kan det gi fantastiske resultater.

7 – Den ensomme tenker

7-ere lever i tankene hvor de tolker og analyserer inntrykk. I ubalanse har 7-eren lukket igjen sitt sinn, og blir stresset over ting de ikke forstår. Blir stressnivået ditt for høyt, er et sikkert tegn på ubalanse i kroppen er nakkeplager og hodepine.

Mer enn noen andre har 7-ere tendens til å lide under bekymring og irritasjon. Får ikke energien de har inni seg et naturlig utløp, kan det føre til dype depresjoner.

Hjernen og huden forbindes med tallet 7, samt hormonsystemet – da dette sammen med nervesystemet regulerer kroppens funksjoner. Hormon- og nervesystemet kan også kalles for krisesystemet. Dette påvirkes igjen av våre følelser og stemninger som for eksempel frykt.

Tallet 7 trekker til seg hardere blokkeringer og herunder faller alle kaosimpulser. Seksualitet er f.eks. en kaosimpuls. Kreativitet og kunst er en annen kaosimpuls. Kaosimpulser er i virkeligheten situasjoner vi ikke har kontroll over. 7-ere vil bli utfordret i hvor lett de klarer å flyte med og gi seg hen, og i hvor stor grad de klarer å skille mellom fantasi og virkelighet, samt skille mellom egne og andres ønsker. Det å skape kan enten tolkes som en kreativ impuls eller en kaosimpuls.

En 7-er i ubalanse har sluttet å ekspandere sitt sinn. Er det noe de ikke forstår blir de stresset. Her kan vi finne den kontrollerte som føler seg innestengt i en kald og kynisk verden. Eneste måten å overleve på er å forsøke å ha mental kontroll over situasjoner, som over lengre tid kan resultere i psykiske ubalanser. Psykiske problemer og paranoia rammer dette tallet mer enn noen av de andre tallene.

Utover dette kan 7-ere ha tendens til hudproblemer, problemer med nattesvette, mindre fordøyelses problemer, nervøsitet, dårlig blodsirkulasjon, gikt og slitasje i moden alder. Noen kan også være hyppig utsatt for bronkitt, hoste og forkjølelse.

8 – Den tøffe, men sårbare kriger

8-ere er handlingsmennesker som handler på følelser og impulser. I ubalanse vil dette forvandles til at energien stopper opp. De overanalyserer, tviler og blir handlingslammet. Det verste en 8-er vet er å bli sett på som svak og å bli avvist. Undertrykking av følelser fører ofte til isolasjon og ensomhet.

Kroppsdeler assosiert med tallet 8 er knær, knokler, muskler og hele skjelettet. 8-ere kan være utsatt for revmatisme og leddverk, tannverk, hovne kjertler i nakke, infeksjoner i blodet, anemi, samt problemer med hjerte og kar i moden alder, kortpustet, tilbakevendende hodepine og problemer med lever og tarmer. De bør unngå rusmidler da dette vil være med og forverre noen av disse tilstandene. Bli bevisst tendensen til å bli overmannet av følelser som håpløshet, fortvilelse og intens ensomhet.

8 trekker til seg kraftigere blokkeringer og er mer utsatt for tidsstress; ”jeg rekker ikke mer”, ”Jeg har ikke tid”, ”Jeg har altfor mye å gjøre”. De har det alltid travelt og er ustoppelig på farten.

Tidsstress vil forplante seg til skjelettet i ryggen og i muskulaturen rundt. Ryggen samler informasjon og har hukommelse, og alle erfaringer vil bli preget inn her, inkludert våre traumer.

Derfor har 8-ere en tendens til å utvikle smerter og spenninger i dette området. I stressede situasjoner over lengre tid kan det også føre til spenninger i hjerteområdet, det er mange 8-ere som utløser blindtarmbetennelse i veldig stressa situasjoner, samt kroniske betennelsestilstander og ubalanser i tarmfloraen.

9 – Den følsomme idealistist

9 er tallet for den modige, entusiastiske og uselviske. De har høye idealer og ofte er de visjonære med et ønske om å jobbe for menneskeheten på en eller annen måte. I ubalanse henger de seg for mye opp i fortiden og er det tallet som har størst problemer med å gi slipp. De kan også være så travelt opptatt med å ta vare på alle andre, men føler til gjengjeld at ingen bryr seg om dem. Kroppsdeler som assosieres med tallet 9 er sanseapparatet, hodet og hjernen, nyrene og blæren. Noen av 9-erens utfordringer når det gjelder helsen kan være alle former for feber, meslinger, brennkopper, problemer med nyrene, høyt blodtrykk, problemer med luftveiene som f. eks astma og allergier.

9-ere som har glemt å lytte til kroppen, har også tendens til å bli utsatt for ulykker, kutt og blåmerker. Ved å unngå impulsive handlinger, vil tendensen til ulykker reduseres.

9-ere er utrolig sensitive, og deres sanseapparat (hud, øyne, ører, lukt, berøring) påvirkes lettere enn hos andre og har tendens til å bli utsatt for svekkelser.

Huden er det største sanseapparatet som dekker hele kroppen. Når 9-ere neglisjerer seg selv, har de tendens til å utvikle ulike typer eksem og hudproblemer. De kan også være lys- og/eller lyd ømfintlige – være mer mottakelig for høye og lave frekvente lyder som påvirker dem negativt.

Farger påvirker også kroppen og sanseapparatet på ulike måter, og sansing av farger kan påvirke cellene i en sterkere grad hos 9-ere. Hele kroppen er bygget opp av celler, som uavhengig av hvilket tall vi er, vil respondere på lyd, lys og farge. For 9-ere vil dette oppleves noe mer intenst enn hos de andre tallene. For å balansere seg selv kan 9-ere velge lyder (musikk), lys og farger som har en velgjørende effekt på kropp og psyke.

9 trekker til seg hardere blokkeringer. Noe av psykologien går ut på; ”hvilket forhold har jeg til mitt behov for å vise meg som jeg er”.  ”Hvordan uttrykker jeg meg, og hvordan viser jeg omverden at jeg eksisterer”. Her kan uttrykket være forfriskende og originalt eller kontrollerende og selvødeleggende. Når de ikke lar egoet råde, vil deres uttrykk ha en fantastisk påvirkning på andre mennesker.

Den Hippokratiske Ed

Den Hippokratiske Ed.

Alle leger skriver under på en ed som kalles «Den Hippokratiske Ed», og den hippokratiske lege-ed er fremdeles i bruk.

Hippokrates sies å ha lagt gunnlaget for medisinsk etikk og det moderne, naturvitenskapelige syn på medisinen. Det stilles allikevel spørsmål om det var Hippokrates som egentlig skrev denne eden, fordi filosofien som kommer til uttrykk er mest forenelig med pytagoreernes filosofi.

Så dagens leger skriver egentlig under på at  de f.eks. ikke skal operere hjertet når månen står i Løvens tegn. Dette fordi Løvens tegn styrer bl.a. hjertet, og fordi det lettere oppstår komplikasjoner.

Man får situasjoner som at operasjonen var vellykket, men pasienten døde. Man skal operere en finger, og får komplikasjoner eller dør fordi månen f.eks. står i tvillingene tegn som styrer skjelettet.

I oldtiden var astrologi og astronomi en del av legevitenskapen. Slikt måtte leger ha kunnskap om, fordi de dengang visste at mennesket er et uttrykk for – og en del av kosmos.

«The soul is the same in all living beings, though the bodies are different».

Hippokrates

Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.
Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.

Forfatter: Hilde Rasmussen/ Åse Karin Steinsland

Kilde:

http://snl.no/.sml_artikkel/medisinens_historie