DAGENS TALL MANDAG 13. MAI. Global dag 8.

0
10964

Jeg legger ut dagens tall stort sett hver dag, en grei måte å lære om kvalitetene i hvert enkelt tall.

Det finnes en rekke syklustall som påvirker oss, det Globale dagstallet råder globalt /kollektivt og påvirker oss alle. Slik summerer man det i h.h.t. Pythagoras foretrukne metode. (Mestertallene 11,22,33 skal ikke reduseres i beregningsprosessen).

Lær om Personlige dagstall (A)
 • Dag 13=1+3=4
 • Mnd. Mai=5
 • År 2+0+2+4=8
 • Vi summerer reduserte tall for dag, måned og år: 4+5+8=17=1+7=Global dag 8.

Vi har en Global dag 8 i et Globalt år 8. Som syklustall forbedrer 8 selvtillit og fokus og gir en følelse av mestring. 8 assosieres ofte med økonomi, næringsliv og maktens korridorer og mange 8-personligheter er å finne i lederposisjoner.

Det er et sterkt, utholdende, direkte, produktivt ledertall som liker å sette seg mål og få ting gjort.

8 har mye handlekraft så en super dag å handle på planer og sette dem ut i livet!

8 assosieres også med med tiden og evigheten, Saturn, karma, lov, rett og balansen mellom den materielle- og spirituelle verden. Og vedr. dette med tid. Vi er i et Globalt år 8 og personer m/8 i tallkartet er i søkelyset.

De var verdens eldste siamesiske tvillinger siden 2022.

Lori og George Schappell døde 7. april, RIP. George var countrysanger, Lori var en prisbelønnet bowler og Georges tilrettelegger. Vi ser på Skjebnetallet og når viktige hendelser inntraff i tvillingenes liv.

 • De ble født 18.9.1961 og hadde Skjebnetall 26/8. (8 er sterkt og utholdende, de levde 30 år lengre enn forventet).
 • De bodde i Pennsylvania som har Navnetall 8.
 • De bodde lenge på institusjon men flyttet i egen leilighet i tvillingenes Skjebneår i 1988=1+9+8+8=26/8.
 • Da var duoen 26/8 år.
 • George vant beste nye countryartist-pris i Skjebneåret 1997. 1+9+9+7= 26/8.
 • De døde i 2024 i sitt Personlige Skjebneår 8.
 • De hadde Skjebnetall 26 og ble 62 år gamle (speil).

26+62 = 88. 

Vil du vite mer om hva tallene avslører om ditt personlige tema for 2024, sjekk gjerne ut Årshoroskopet.

Ha en fin uke 🙂

Kilder