TALLET 9 OG SPIRALEN, FIBONACCIREKKA OG DET GYLNE SNITT

Livet og universet fungerer etter visse geometriske tallmønstre og proporsjoner, og tallet 9 står sentralt.

1
34602

Livet og universet fungerer etter visse geometriske mønstre og tall.

Universell geometri kalles også lysets språk. Dette emnet er tidløst, og fortelles om i mange av de gamle doktriner og religioner.

Det gyldne snitt er en inter- og intragalatisk algorytme som gjennomsyrer hele eksistensen. Det 13. tallet i Fibonacci-sekvensen er 144, tverrsummen blir 1+4+4=9. Slik er 9 og 13 låst i sekvensen.

Den geometriske utviklingen i fibonaccirekken danner en spiral som fungerer som en interdimensjonal døråpner, slik blir ting manifestert inn i den 3 .dimensjonale virkelighet. 

13:9=1.44=144. Tenk på 144 som lys/bevissthet. Matematisk en ideell kode om man vil så nye tankefrø eller implementere ny kodet bevissthet/informasjon inn eksistensen.

Kilde

I 2007 vedtok 144 nasjoner UNDRIP-erklæringen om urfolks rettigheter. En matematisk «lysmelding» ble kringkastet verden rundt. En melding som samsvarer med Universets kall om fred og kjærlighet.

Det skjedde i den 9. måneden i vår gregorianske kalender og tilfeldigvis var det den 13. I 2007 som også blir 9.  (Kilde)

Når en bølge treffer kysten, brytes den og en spiral oppstår. Det er surferens håp å komme inne i rotasjonen som oppstår når bølgene bryter. Surfere sier det gir en enorm lykkefølelse.

surffibonacci

Et annet fenomen de opplever de opplever dette er følelsen av at tiden går saktere. Kanskje fordi man kommer inn i en slags universell flyt?

Kodene ligger gjemt i Fibonacci-rekka og Det gyldne snitt.

Leonardo Fibonacci var en italiensk matematiker som levde på 1200-tallet og det er han som fikk Fibonaccirekken oppkalt etter seg. Hvert tall i rekka er summen av de to forrige. En pluss en er to. To pluss en er tre. To pluss tre er fem og sånn fortsetter det i det uendelige.fibonacci11

 

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 osv.

Her en demonstrasjon av utviklingen i Fibonacci-rekka geometrisk.
Fibonacci-rekka geometrisk.

 

Forholdet mellom to påfølgende tall i Fibonacci-rekken nærmer seg et bestemt tall jo lenger ut i rekken vi kommer, og det kaller vi «Det gylne snitt» eller Phi.

Det gylne snitt, Phi

Det gylne snitt har påvirket matematikere, kunstnere og arkitekter i tusenvis av år, og er et helt spesielt forholdstall, og man finner snittet ved å dele to tall i Fibonacci-rekken på hverandre.

Eksempel: 144 / 89=1,6179=1,618=Det gylne snitt

Tallpar Eurojack-pot.

Det er jo litt interessant at tallene i det gylne snitt 1,618 på en måte viser seg frem i statistikken i Eurojackpot-trekningene som det mest vanlige tallparet, altså som 16-18 🙂

Kilde
Her utviklingen i Fibonacci-tallene målt i lengde.
utviklingen i Fibonacci-tallene målt i lengde.
plastisk
Plastiske kirurger benytter seg av denne malen i sitt yrke.

Fotografer, arkitekter, kunstnere og plastiske kirurger bruker ofte dette forholdstallet til å komponere «verkene» sine.

Forskere påstår de har bevist at vår oppfattelse av fysisk skjønnhet er dypt forankret i oss og at denne forståelsen er basert på tall. 

Det gyldne snitt og kvinners fruktbarhet.

Snittet viser seg også frem på andre måter. Den belgiske gynekologen Dr Verguts målte livmoren til 5000 kvinner ved hjelp av ultralyd.

Han lagt så en tabell over snittet mellom livmorens lengde og bredde for ulike aldersgrupper. Forholdet var på omtrent 2,0 ved fødsel, for så å synke til 1,46 i alderdommen.
Interessant nok så viste det seg at når kvinnene var på sitt mest fruktbare (mellom 16 og 20 år) så var forholdet mellom lengde og bredde på livmoren på 1,6 som er en veldig god tilnærming til det gylne snitt. (Kilde).

Uansett, det er naturen selv som er den hyppigste brukeren av denne skjønnhetsmalen som vi skal se litt lenger nede i artikkelen, men vi begynner tallreisen og finner igjen den hellige geometrien i vårt solsystem.


Forholdstallet phi i universet.
Forholdstallet Phi i universet.

Forhold jord, måne og venus

Først tegner vi inn radius på Jorden (1).  Så lager vi en linje fra jordens midtpunkt til månens midtpunkt, og vi får grunnlaget for det gylne triangel. 

Venus bane rundt solen = 224.695 dager
Jorden bane rundt solen = 365.242 dager

Deler vi disse forholdene på hverandre: 365242 : 224695= 1.6, det gylne snitt.

Hele universet bygger på matematikk.
Hele universet bygger på matematikk.

Denne allesteds-nærværelsen av tallkonstantene avslører at vi ikke lever i et tilfeldig univers.

Hvordan forholder banene til planetene seg til hverandre? De skaper perfekte geometriske mønstre som stemmer presist overens med livet på jorden.

Her er det geometriske mønsteret som dannes av forholdet mellom venus og jordens reise over stjernehimmelen.
Det geometriske mønsteret som dannes av forholdet mellom venus og jordens reise over stjernehimmelen.

Syklusene er svært så nøyaktige, og tidligere kulturer visste dette og regulerte sine kalendere disse mønstrene

Sfærenes musikk.

Venus bruker 8 jordår – eller 13 venusår (merk deg forholdet) å komme tilbake til nøyaktig samme posisjon, dvs. for hver 8. runde jorden går rundt solen og hver 13. runde Venus går rundt solen, så møtes Jorden og Venus i 5. konjuksjoner. Tallene skaper forholdet 5/8/13, tall vi finner igjen i utfoldelsen i Fibonaccirekken.

Samme harmoni og utfoldelse ser vi i pianoets oppbygning. I en oktav er det nemlig 5 sorte og 8 hvite tangenter, til sammen 13 tangenter.


DNA

DNA finnes i alle levende vesener, mennesker, blomster, fugler, fluer, og til og med bakterier. DNA er ”konstant på jobb” og holder hver oss i live.

Et fosters utvikling og en galakse i utvikling.
Et fosters utvikling og en galakse i utvikling følger samme mal.
Utviklingen til et menneskefoster følger fibonacci-tempo og geometri. Som vi ser så starter spiralen i pineal-kjertelen eller det tredje øye.
Det tar 9 måneder for et barn å bli født. Som vi ser så starter spiralen i området med pineal-kjertelen eller det tredje øye.

DNA inneholder all nødvendig informasjon om funksjonene i en levende celle og informasjon om utseende, struktur og form, hvordan man skal vokse og hvordan organer fungerer, alt er bestemt på forhånd i DNA. 

DNAets forholdstall  

2,1 bred (21)og strekker seg 3.4  (34) nanometer per sekvens med 10 basepar (10 bp).

34 og 21 er tall i Fibonacci-serien og deres forhold, 1,619047. Aktuell artikkel under.

Dette er også den omtrentlige sekvenslengden hvor spiralen/heliksen foretar en hel runde rundt sin egen akse.

HVORDAN BYGGE ET MENNESKE. Unnfangelsens lys oppdaget (A)


PHI-spiralen finner vi igjen i all skapelse.
PHI-spiralen finner vi igjen i all skapelse.

I naturen

Forskere har funnet ut at når en plantecelle deler og utvikler seg, så skjer cellepakkingen i Fibonacci fart og -mønster.  Tallene og mønstrene finner vi igjen overalt i naturen ned til flercellede organismer.

Når et egg er befruktet, deler og ganger det seg til det når det punkt hvor likheten mellom ferdige antall celler og foregående antall celler er lik det gylne snitt (1,618).

Designet i det Spanske solenergiverket (solar-power plant) bruker tall som bygger på det gylne snitt og fibonacci-sekvensen i designet på solcellepanelene. Samme design finner vi i solsikken. Alt er tall, og matematisk sett er dette den mest effektive måten å fylle opp plassen. I løpet av mars 2015 så genererte Spania 47% av sin energi fra fornybare kilder.

sol

Til og bank-kortet ditt er bygget på dette prinsippet.
Til og med bank-kortet ditt er bygget på dette prinsippet.

Pyramiden i Egypt

Skapelseskodene “Det gylne snitt” og “Pi” er kodet inn i pyramiden.  Inne har pyramiden finner vi også formelen for universets skapelseskoder og kodene som binder oss sammen med kosmos.

Det gylne snitt, PI og Fibonaccirekken finner vi også kodet inn i den store Kheops-pyramiden.
Det gylne snitt, PI og Fibonaccirekken finner vi også kodet inn i den store Kheops-pyramiden. 

Tallet 144 er det 13. tallet i rekken og sier å være det perfekte tall. sies å være det første “perfekte” tallet i Fibonacci-rekken, fordi det er det første tallet som er nærmest 1,618. Deler vi 144 på 89 får vi 1,6179.

Basen på pyramiden består av 144.000 steiner med perfekt vinklede sider. Høyden er vel 140 meter. 230×230 meter. Den består av 2,3 millioner steinblokker.

Omkretsen på pyramiden del på 2 x høyden = PI – 3.142

Sjaktene i pyramiden peker mot Orions belte, og plasseringen av de tre store pyramidene gjenspeiler Orions belte.

Hellig geometri i pyramiden.
Den ene sirkelen representerer jordisk kunnskap og den andre sirkelen representerer kosmisk kunnskap.

Målingene av i kongekammeret i Pyramiden er 2-5-3 og 3-4-5 som er grunnlaget for Pythagoras trekanter .

I den store pyramiden i Egypt skjer det også en vandring inn mot midten av pyramiden. Pyramiden avslører nøkkelen til en vellykket “overgang”.

Å forlate det ytre og søke midten, navlen, sentrum, symbolet på enhet og liv.

Statue av Ramses i Luxor, Egypt.
Statue av Ramses i Luxor, Egypt. Klikk på bildet for å lese undervisningsartikkel.

Makrokosmos er det samme som mikrokosmos. Universet er den samme som Gud, Gud er mennesket, mennesket er en celle, cellen er et atom, og atomet er splittet.

Formålet med alle ritualer i seremoniell magi er å forene mikrokosmos med makrokosmos å bli Gud. Slik dannes en suveren union, og subjekt og objekt blir 1.


Verdens mest berømte bilde, Mona Lisa.
Verdens mest berømte bilde, Mona Lisa.

Kunstens verden

 Det gyldne snitt var et viktig visuelt virkemiddel innen kunsten i tidligere tider. Leonardo da Vinci (1452–1519 åpnet en av sine bøker med følgende utsagn: La ingen som ikke er matematiker lese mitt arbeid! 

Spissformuleringen viser kunstnerens interesse for matematikk. Han visste at geometriske former og figurer er bærere av intelligens. Da Vinci var en periode stormester i ordenen «Prior de Sion» og var svært opptatt av hellig geometri, koder og tall. 

Mange andre kunstnere har også bevisst forholdt seg til det gylne snitt i sine verker opp gjennom tidene.

Menneskekroppen

Leonardo Da Vinci studerte også menneskekroppen inngående og fant mange forhold på menneskekroppen som, ifølge ham selv, burde være lik det gylne snitt for at det skulle være en perfekt kropp. 

Det gylne snitt og forhold i menneskekroppen.
Det gylne snitt og forhold i menneskekroppen.

Ett av Leonardos mottoer var:

«Det er ikke nok å tro hva du ser. Du må også forstå hva du ser.»

Da Vinci hevdet at forholdet mellom høyden fra navlen og ned og høyden fra navlen og opp bør være lik det gylne snitt.

 Det gylne snitt tar utgangspunkt i høyden din. Ditt ideelle midjemål skal være rundt 45 prosent av høyden.

Det betyr f.eks. at  dersom du er 180 centimeter høy, så er ditt mest perfekte midjemål 81 centimeter. Og da skal ditt perfekte mål rundt skuldrene være om lag 136,5 centimeter. 


det-perfekte-ansiktDet perfekte ansikt

ITV-programmet «Lorraine» ønsket å finne den mest naturlige skjønnheten i Storbritannia. I konkurransen var det ulovlig å ha på sminke, bruke botox eller ha fått utført plastiske operasjoner.

Florence Colgates har et vakkert ansikt, men det er ikke grunnen til at hun gikk til topps i konkurransen. 

Florence vant fordi ansiktet hennes har perfekte proposjoner, avstanden mellom pupillene hennes, mellom øynene og munnen og pannen er så å si kopi av det som regnes for oppskriften på skjønnhet. I tillegg har hun et helt symmetrisk ansikt.

Hårspiraler.
Hårspiraler.

Plastiske kirurger benytter seg av denne malen når de skal remodellere ansikt fordi ansikter som har flatene fordelt etter det gylne snitt blir ansett av det brede publikum som mer tiltalende.

De fleste populære skuespillere og modeller i dag faller inn under denne normen.

De fleste har spiraler i håret, men visste du at den siden som «øyet» av spiralen faller mot, bestemmer om personen er venstrehendt eller høyrehendt?


Tallet 9 og PHI
Tallet 9 , PHI og evigheten.

Tallet 9 og Fibonaccirekken

Det sies at universet jobber i 9, la oss se nærmere på tallet 9 og Fibonacci-rekken. I denne rekken koder hvert tall for summen av de to foregående. 

Numerisk reduksjon er å legge sammen alle sifrene i et tall til du står igjen med ett enkelt siffer. F. eks. blir 256=4 fordi 2+5+6=13 og 1+3=4.

Her Fibonacci-rekken. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368.  Vi tar bort 0 og reduserer sifrene i 24 tall i rekka.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9,  8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1, 9

Vi lager to stk. 12-serier, og summerer dem ned og ser at alle de 12 radene ender med 9 som verdi.

12 tall 1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9
+ Neste 12 tall 8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9
= Radene numerisk redusert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 18
Endelig numerisk reduksjon. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Det geometriske 9-talls systemet viser seg også i tid og rom.

Det er solen og månen som hjelper oss å fastsette tid i dager og år på jorden. I ett døgn f.eks. er det f.eks. 1440 minutter eller 86400 sekunder, og solens diameter i eng. miles er 864000. Summen på hver av de 12 rekkene ovenfor ble 9, og 12 x 9 = 108.

Avstanden mellom jord og måne = 108 x månens diameter som er 2160 i eng. miles.jordmaane111

 Solens, jordens og månens diametere gir tre nitall, 999.

  •  Solens diameter = 864000 miles. 8+6+4=18; 1+8=9
  •  Jordens diameter = 7920 miles. 7+9+2=18. 1+8=9
  •  Månens diameter = 2160 miles. 2+1+6=9

Pythagoras numerologiske system og tallet 9

I Pythagoras numerologiske system finner også igjen dette 9-talls systemet. Bokstavene i alfabetet får sin tallverdi etter hvor de de blir plassert i tallrekken fra 1-9. 


Wow-signalet varte i 72 sekunder, og 2+7=9.
Wow-signalet varte i 72 sekunder, og 2+7=9.

WOW-Signalet

Om vi en gang i fremtiden skulle få kontakt med vesener fra andre dimensjoner eller verdener, er det dette språket vi har til felles.

Wow!-signalet var et sterkt smalbånds radiosignal oppdaget av Dr. Jerry R. Ehman den 15. august 1977, mens han jobbet ved SETI-prosjektets Big Ear radioteleskop, ved Ohio State University.

Signalet hadde de typiske kjennetegnene man finner ved ikke-jordiske signaler som har sin opprinnelse utenfor solsystemet.

Signalet varte i 72 sekunder, og 7+2=9.

Ehman ble så overrasket over hvor godt signalet matchet den typiske karakteristikken til et interstellart signal, at han skrev «Wow!» i margen på utskriften, derav navnet «Wow!-signalet».


PLØYSPOR ISFJELLVerdens største 9-tall

På bunnen av Barentshavet nordøst for Vadsø har forskere funnet et gigantisk 9-tall de mener er laget av et isfjell. Isfjellpløyemerke er formet som et 9 tall, men er også 999,9 meter langt? (nesten tusen meter) 🙂
http://www.mareano.no/tema/marine-landformer


Hva tror DU «universet» prøvde å fortelle oss?

monalisaeye
Mona Lisa med det hemmelighetsfulle smilet bærer mange hemmeligheter.

Tallet 72 er også tallet Leonardo da Vinci sies å ha malt inn i Mona Lisa sitt øye. 

Et gyllent triangel er en likesidet trekant, hvor vinklene på de to sidene som går opp fra grunnlinja er 72° og hvor toppvinkelen er 36°.

Forholdet mellom sidene  (a) og grunnlinja (b) i trekanten er lik det gylne snitt. Deler vi a på b, får vi  a/b=1.618

Nedenfor kan du se en fantastisk video om PHI, fibonacci og spiraler.

Forfattet av: Åse  Karin Steinsland

Kilder:

 

Kommentarer er stengt.