Kalkuler navnetall, vokaltall og konsonanttall med kalkulator (A)

kalkuler-navn-vokal-konsonant-tall

Fødselsnavn og fødselsdato

har en langt større effekt på livene våre enn de fleste er klar over. Dette fordi dataene som ligger lagret her inneholder tallkoder som styrer hele livet ditt. De styrer:

hvem du er, hva som skal skje og når viktige ting vil skje.

Skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner. Dette er et faktum. Ditt navn er en sang som skaper vibrasjoner i tid og rom, derfor er det kodene i fødenavnet som avslører hvem du er du er som person/sjel og hva du er best i stand til å uttrykke i verden med dine iboende talenter. Hele 3 av de 5 kjernetallene i en personlighets-analyse regnes ut fra fødenavnet, det er viktigere enn folk flest forstår.

Her noen viktige regler før du går i gang!

  • Bruk alltid fullt fødsels- eller dåpsnavn. Husk mellomnavn, selv om det ikke er i bruk. Alle navn må med, fornavn, mellomnavn og etternavn.
  • Skrives navnet med bindestrek (f.eks. Ann-Kristin) skal navnet skrives som ett navn, som AnnKristin.
  • Får du frem tallene 13,14,16 og 19 i kalkulatoren, er det et Karmisk gjeld-tall
  • Får du frem tallene 11,22 og 33 er dette såkalte mestertall. Dukker disse opp i beregningsprosessen skal de ikke reduseres.
  • Bokstaven Y behandles litt spesielt. Y er alltid en vokal, bortsett fra når Y er i følge med en vokal (som øy, ay, ey, iy, oy, uy, åy æy). Da blir Y en konsonant. Den blir også behandlet som konsonant hvis første bokstaven i et navn er Y fulgt av en vokal (som Ye, Ya, Yi, Yu, Yo, Yæ, Yø, Yå).

Nedenfor finner du mer om beregningsmetoden. Her en kalkulator som regner frem riktige tall for deg.

Vil du lese hele artikkelen? Artikler merket (A) er forbeholdt abonnenter på undervisningsartiklene. Som abonnent får du tilgang til alle kalkulatorer og over 200 lærerike artikler.

Vil du abonnere? Klikk her for å lese mer om og melde deg på ordningen eller fornye abonnement. Pris fra kr. 555,-.

Er du aktiv abonnent kan du lese artikkelen ved å logge deg inn nedenfor.