MASSENES VISDOM & GRUPPEBEVISSTHET. Sammen er vi klok.

Folkemassene sitter på kunnskap som i snitt er ekstremt verdifull og mer verdt enn kunnskapen til eksklusivt utvalgte eksperter!

0
6144

Folkemassenes kunnskap er i snitt ekstremt verdifull og mer verdt enn kunnskapen til eksklusivt utvalgte eksperter!

galtonMassenes visdoms-kode ble oppdaget i år 1906 da fetteren til Charles Darwin, den britiske statistikeren, psykologen og antropologen Sir Francis Galton var på en messe i Plymouth.

Han kom over en konkurranse hvor hvem som helst kunne tippe slaktevekten på en ku, og vinneren ville vinne kjøttet på kua. Det var også andre «eksperter» som bønder og slaktere tilstede, men de aller fleste deltakerne var ikke eksperter.

Galton var tilhenger av elitismen (ideen om at noen mennesker er mentalt og psykisk overlegne andre) og hadde liten tiltro til de rundt 800 deltakerne i konkurransen, og han fikk seg en stor aha-opplevelse.

Det viste seg at deltakernes kollektive vurdering var mer nøyaktig enn noen av enkeltdeltakernes svar.

Ingen av deltakerne tippet riktig vekt på kua, men sammen fikk de rett.

wisdom of the crowd
Lenke til Amazon.com

Fenomenet ble etter dette kalt «Massenes visdom».  Eksperimenter i ettertid viser at en gruppe kan treffe langt bedre beslutninger enn gruppens klokeste enkeltmedlem.

Den amerikanske journalisten James Surowiecki  satte fokus på fenomenet igjen i 2004 da han gav ut boken «The wisdom of crowds».

Massenes visdom brukes også aktivt i dag.

Ser vi på søkemotoren Google, så er grunnen til at søk treffer så godt fordi søkealgoritmen baseres på massenes visdom. En side stemmes frem hver gang andre sider lenker til den. (Det var i gamle dager dessverre, nå manipuleres Google).

Da NASA trengte en bedre algorytme for å kartlegge mørk materie,  sponset de en konkurranse som tiltrakk seg datanerder fra hele verden. Etter kun en uke lagde studenten Martin O’Leary en algorytme som danket ut algorytmene NASA hadde utviklet de siste 30 årene!  Lenke.

kode2Det samme gjelder Oddsen, som også blir satt av kollektivet. Børsen bygger på investorenes kollektive visdom. Prisen på en aksje består av alle de kollektive gjetninger om verdien av et selskap basert på all informasjonen som er kjent på det tidspunktet. Vi har også Wikipedia som bygger på samme prinsippet.

Hva skal til for å utløse massenes visdom?

Studiene indikerer at fire kriterier må oppfylles for å kunne utløse massenes visdom:

  1. Diversitet. Gruppens deltakere bør ha forskjellig kunnskap, bakgrunn og oppfatninger.
  2. Uavhengighet. Gruppens deltakere må kunne treffe sine valg uavhengig av hverandre, uten konsensus eller kompromiss.
  3. Desentralisering. Gruppens deltakere bør besitte egen ”lokal” kunnskap, og ikke være underlagt sentral styring.
  4. Aggregering. Det må finnes en mekanisme for å sammenstille deltakernes individuelle valg til gruppens kollektive beslutning, feks. gjennom anonym avstemning eller veddemål/prising.

kode4Deltakernes individuelle fagkunnskaper eller gruppens størrelse viser seg å ikke være kritisk viktig vedr. gruppes treffsikkerhet.

Konklusjonen må bli at det er bedre å lytte til en gruppe uavhengige amatører enn eksperter fra samme fagmiljø.

galton1Studiet viser også at ikke alle grupper er kloke, det finnes mange gruppe-beslutninger som har ført til katastrofale konsekvenser.

Noe å tenke på vedr.  dagens politiske system hvor gruppene er både sentralstyrt og inngår kompromisser.

Hvorfor brukes ikke kunnskapen mer?

Det strider vel mot en elitistisk tankegang som råder i dagens etablerte stater & bedrifter å ha tillit til folkemassene, men hvor lurt er det? Ekspertene bommet grovt vedr. presidentvalget i USA i 2016 og BREXIT i Storbritannia.

På tide å innføre direkte-demokrati?

kode6Direkte-demokrati er en demokratisk styreform hvor folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.

Avhengig av hvordan systemet er organisert, er det folket som er med på å endre og vedta nye lover, stiller mistillitsvotum og gir dom i rettssaker.

I BBC sin dokumentar kalt «The Code» forklarer Oxford-professor Marcus du Sautoy det samme, at gruppebevisstheten har mer rett enn enkeltindividet.

Sautoy demonstrerer den matematiske sannheten ved å bruke et glasskrukke som han fylte med 4510 drops i forskjellige farger.

160 mennesker blir spurt til sammen, og de tipper alt fra 400 til 50.000 drops. De aller fleste tok grundig feil, enten den ene eller andre veien, kun 4 personer var noenlunde i nærheten av det korrekte tallet.

Ved å summere sammen alle svarene og finne gjennomsnittet, får man det kollektive svaret fra gruppen.

Til sammen tippet gruppen hans 722383,5 drops. Vi deler på 160 personer for å finne gjennomsnittssvaret som ble 4514,8 drops.

Det var til sammen 4510 drops på krukken, gruppe hans var kun 4,8 stk. drops unna det riktige svaret. Eller 0,1 %.

hvormangedropsEksperimentet på Facebook

Så til resultatet fra tippingen på Facebook som jeg la ut i går kveld. Jeg brukte bilde fra et BBC-show som Sautoy var med og hvor han hadde med seg krukken med 4510 drops.

Da jeg talte opp, hadde til sammen 252 personer tippet tilsammen 1313612 drops. Vi kalkulerer for å finne hva Facebook-gruppen tippet:

1313612 : 252 = 5212,7 drops i gjennomsnitt.

Det var også her store variasjoner på tippingen med alt fra 300 til 54.000 drops. Vi bør vel ta med i betraktning at de som tippet ikke fikk bruke like mange sanser som Sautoy sine tippere. Facebook-gruppen fikk ikke holde fysisk i krukken med drops, kun sett et bilde.

Sammen tippet vi 702 for mange drops og var litt lenger unna det riktige svaret enn Sautoy sin gruppe, så vi var rimelig nær.

Professor Sautoy konkluderer med at vi som enkeltpersoner kan være helt på tull-tur, men som enhet er vi sterk.

Og ikke minst, med våre feil og mangler så oppveier vi allikevel hverandre.

Aktuell video.

Forfattet av: Åse Steinsland, 23.02.2017

Oppdatering 7/2-19. Slutt på juryordningen. Fra 1. januar 2019 var det slutt på juryordningen her til lands. Den sikret at norske borgere ble dømt av sine likemenn fordi juryen bestod av et representativt tverrsnitt av befolkningen.
Nå er det fagdommerne som har makt over skjebnen til tiltalte i norske straffesaker, og mange frykter at det blir vanskeligere å la tvilen komme den tiltalte til gode når «vanlige folk» ikke lenger skal være de som vurderer dette.

Kilder

Har du Netflix så anbefaler jeg serien «The Code» hvor Marcus du Sautoy utforsker den matematiske koden som ligger til grunn for alt liv på jorda og selve universet. Du finner den på denne lenken 🙂

Aktuelle artikler på Numerologen

REISEN FRA DUALISME TIL ENHET. Hvorfor velger verden forsatt smertens vei?

REISEN FRA DUALISME TIL ENHET

JULI MÅNED 2016. Demokratiets vugge under serieangrep. (A)